Tag-Archive for ◊ UKS Kobylanka ◊

• środa, 06 listopada, 2019

W  dniu 19 października 2019r członkowie UKS „Kobylanka” w Kurowie wzięli udział w zorganizowanej przez Stajnie Kas-Mar w Kurowie  w mini zawodach  – zabawie  „Konikami na wesoło – Halloween” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: UKS "Kobylanka"  | Tags: ,  | Comments off
• niedziela, 07 kwietnia, 2019

UKS „Kobylanka”w Kurowie rozpoczął cykl szkolenia sportowego 2019. Już od pierwszego kwietnia pierwsi uczniowie, którzy zapisali się i spełnili warunki zaczęli jazdy.

 

Nasz sezon będzie trwać do końca listopada i jak wcześniej sygnalizowaliśmy, zajęcie odbywać się będą w nieznacznie zmienionej formule. Aby rozpocząć jazdy bezwzględnym warunkiem jest posiadanie polisy NNW i opłacenie składki członkowskiej. Powodzenia.

 

Category: UKS "Kobylanka"  | Tags:  | Comments off
• wtorek, 29 stycznia, 2019

 

Wszystkim tym obecnym na walnym zebraniu w dniu 27 stycznia b.r. serdecznie dziękuję za zaangażowanie i obecność.

 

Wszystkim tym nieobecnym,  a zainteresowanym sprawami klubu , chciałbym przedstawić kilka najważniejszych ustaleń zebrania.

 

 

 1. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w zajęciach sportowych jest opłacenie aktualnej i zaległej składki członkowskiej w wysokości  50zł, zawarcie odpowiedniej polisy ubezpieczenia NNW  z wyraźnym zaznaczeniem o jaki charakter sportu chodzi. Składka ta zostanie przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia OC Klubu, opłaty księgowe i inne koszty administracyjne. Pozostałe środki  zostaną przeznaczona na wykorzystanie na lekcje jazdy konnej. Kopia – ksero polisy powinny zostać dostarczone do instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Następnym bezwzględnym warunkiem jest podpisanie aktualnych deklaracji, oświadczeń rodziców w tym  z klauzulą RODO. Osoby korzystające z dotacji MSiT także oświadczenia zgodne z wymogami   Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Stajni Kas- Mar w Kurowie, UKS  lub ostatecznie przesłać skan na e mail   kobylanka@interia.pl
 3. Kolejnym warunkiem rozpoczęcia zajęć jest wpłacenie na konto UKS darowizny finansowej w wysokości co najmniej 100zł w formie przelewu bankowego na konto UKS nr 85 8128 0005 0023 8807 2000 0010 . W tytule prosimy podać  „ Darowizna na cele statutowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobylanka” w Kurowie;  34-233 Kurów 192”  oraz  dokładne dane obdarowującego rodzica co uprawnia do odpisania tej kwoty od podatku przy rocznym rozliczeniu. Tu pragniemy przypomnieć, że jest to zgodne  z zapisami naszego Statut &6 pkt.2 .  Bardzo prosimy o dokonanie takich wpłat jak najszybciej  , ostatecznie do końca lutego, tak aby można było ostatecznie zamknąć listę uczestników szkolenia, pamiętając, że ilość trenujących z przyczyn technicznych jest ograniczona do możliwości instruktorskich Stajni Kas –Mar.
 4. Tak opłacona darowizna pozwoli Klubowi na pokrycie tzw.  „wkładu własnego”  do projektów  i będzie całkowicie wykorzystana na jazdy poszczególnych zawodników np. po wpłaceniu 100zł , zawodnik otrzyma 4 godz. zajęć  na preferencyjnych zasadach.
 5. Po wykorzystaniu „swoich” 4 lekcji , instruktor na podstawie umowy z UKS , w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie,  orzeknie czy dany zawodnik wykazuje odpowiednie minimalne  zaangażowanie  w treningu, przestrzega wszystkich zasad Regulaminu  Jazd w Stajni Kas- Mar.  W przypadku pozytywnego wniosku zaznaczy w grafiku  na Tablicy Ogłoszeń kolejne 4 jazdy pokrywane ze środków UKS i po tych jazdach znów oceni zaangażowanie i postępy.  Ocena taka, podział jazd na poszczególnych zawodników przez instruktora jest ostateczną  decyzją.
 6. Do głównych zasad tego Regulaminu Stajni , które będą brane pod uwagę,  będzie  wykonywanie czynności porządkowych  przed  i po zajęciach względem wykorzystywanego do jazdy  konia, zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora podczas zajęć. Wszystkie te czynności będące integralną częścią z lekcjami  jazdy konnej służą wyrobieniu u zawodników odpowiednich cech charakteru, koniecznych nawyków w przebywaniu z końmi  i są zgodne  z zapisami naszego  Statutu   &6 pkt.8.
 7. Zawodnik zobowiązany jest do bieżącego zapoznania się z wszelkimi zapisami na Tablicy Ogłoszeń w siodlarni Stajni Kas -Mar, gdzie instruktor będzie w graficzny sposób uwidaczniał już  wykorzystywane lekcje, kolejne godziny  do wykorzystania  oraz informację o tzw. „Plusach i Minusach”. Informacje te  będą pokazywały zaangażowanie w zajęciach, postęp w nauce , wszelkie uchybienia porządkowe, które mogą skutkować zmniejszeniem lub zwiększeniem wyznaczonych jazd.
 8. Ilość wyznaczonych darmowych jazd jest ograniczona, decyduje kolejność wykorzystywanych jazd. Osoby, które nie będą czynić postępów w nauce jazdy konnej, które nie będą uczestniczyć w zajęciach bez ważnego powodu,  zgodnie z zapisami naszego statutu    &16 pkt1.2)b) , będą  z klubu usuwane,  gdyż ilość miejsc  w klubie  jest ograniczona.  Jednocześnie UKS stara się dać szansę jak największej ilości uczniów do sprawdzenia się w tej  wyjątkowej dyscyplinie sportu.
 9. Zawodnik, który w sposób lekceważący dopuszcza się do niszczenia sprzętu pokrywa finansowo ten zniszczony sprzęt.
 10. Zarząd UKS oczekuje od członków UKS podstawowej lojalności wobec Klubu w odniesieniu do startów w różnych zawodach w innych barwach klubowych .
 11. W przypadku niejasności istnieje możliwość zapytania na adres Kobylanka@interia.pl

Zarząd UKS „Kobylanka” w Kurowie

 

• piątek, 02 marca, 2018

W dniu 18 lutego 2018r odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze UKS „Kobylanka” w Kurowie.

 

 

W wyniku wyborów nowy skład zarządu UKS  jest następujący:

Adam Henryk Szwed – prezes

Danuta Gacek  – skarbnik

Katarzyna Baran – sekretarz

 

Po dyskusji zebrani uznali za zasadne,  aby w nowym sezonie szkoleniowym, który rozpocznie się od  01 kwietnia do 30 listopada b.r. przyjąć nowa zasadę ubezpieczenia zawodników – uczniów.  W związku z dość dużymi podwyżkami cen polis NNW jest zasadne , aby każdy zawodnik- uczeń był ubezpieczony przez swego rodzica.  Należy stosowną umowę polisy zawrzeć przed dniem rozpoczęcia treningów w terminie do 30 kwietnia b.r. W polisie należy zaznaczyć, że przedmiotem ubezpieczenia będą zajęcia szkoleniowo – sportowe , w tym amatorskie zawody sportowe z zakresu sportu   – skoki konne.

Wysokość kwoty ubezpieczenia wg indywidualnego zapotrzebowania i możliwości finansowych.   Oryginał polisy przechowywać będzie rodzic, ksero polisy należy dostarczyć do prezesa lub pani Kasi Siwiec.

Tak jak w poprzednich latach warunkiem dopuszczenia do zajęć będzie bieżące opłacenie składek członkowskich  oraz w miarę systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków do wpłacania na nasze konto 85 8128 0005 0023 8807 2000 0010   darowizny pieniężnej  np. w formie przelewu pt. „Darowizna na cele statutowe UKS „Kobylanka” w Kurowie  od ………..zamieszkałego  w ……….”
Category: UKS "Kobylanka"  | Tags: ,  | Comments off
• piątek, 15 września, 2017

W dniu 09 września 2017r została rozegrana już III Jesienna Galopada w Kurowie. Jak poprzednio były to towarzyskie amatorskie zawody w skokach  konnych przez przeszkody. Również teraz konkursy zostały rozegrane  odpowiednio do prezentowanego  aktualnie poziomu uczestników.

Rozegranie „Jesiennej Galopady” stało do końca pod znakiem zapytania ze względu na panująca pogodę. Niemniej pogoda w samą sobotę 9 września była  wymarzona, co spotęgowało dobra zabawę i dobry humor uczestników i widzów tej imprezy.

Zorganizowanie tej edycji konkursu było możliwe dzięki współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobylanka” w Kurowie, Stajni „Kas-Mar” z Kurowa i Urzędu Gminy Stryszawa. Konkurs ten był pokłosiem realizacji zadania publicznego realizowanego przez UKS „Kobylanka” w ramach upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Stryszawa.

Jako pierwsi w szranki sportowe stanęli zawodnicy prezentujący jeszcze najmniejszy stopień zaawansowania. W konkursie zwykłym o Medal Jesiennej Galopady w Kurowie  (wys. 30cm) , 8 zawodników zaprezentowało swe umiejętności, spośród których:

1 miejsce zajęli – Ula Cholewa na koniu Łatka

2 miejsce zajęli – Anna Bogacz na koniu Parys

3 miejsce zajęli – Klaudia Skórzak na koniu Gurek.

 

Medale wręczał prezes UKS „Kobylanka” Adam Henryk Szwed.

 

Drugi konkurs zwykły o „Puchar Prezesa UKS Kobylanka” (wys. 50cm) zgromadził na starcie 9 zawodników. Wśród nich najlepszymi zawodnikami byli:

1 miejsce zajęli – Klaudia Adamek  na koniu Brawura Gold

2 miejsce zajęli – Magdalena Szczerba na koniu Butterfly

3 miejsce zajęli – Michał Koczur na koniu Koral.

 

Puchary wręczał prezes UKS „Kobylanka” Adam Henryk Szwed.

 

Trzeci konkurs zwykły z Jokerem  o „Puchar Wójta Gminy Stryszawa” (wys. 70cm) zgromadził na starcie 6 zawodników. Wśród nich najlepszymi zawodnikami byli:

1 miejsce zajęli – Natalia Górny  na koniu Brawura Gold

2 miejsce zajęli – Wiktoria Pilsyk  na koniu Valgo

3 miejsce zajęli – Julia Widuch  na koniu Butterfly

 

Puchary wręczał  Wójt Gminy Stryszawa  pan Rafał Lasek.

W konkursie czwartym 20 uczestników musiało wykazać się umiejętnościami zarówno w jeździe konnej jak i powożeniem tzw. „pedałowca”. Rozegranie tego konkursu wywołało wśród widzów wiele uśmiechów i komentarzy.

 

 

 

 

Nagrodę ufundowała pani sołtys Kurowa  Krystyna Siwiec, która też je wręczała. Wśród najlepszych znaleźli się:

1 miejsce zajęli – Michał Koczur  na koniu Koral

2 miejsce zajęli – Monika Gacek na koniu Eska

3 miejsce zajęli – Gabrysia Smętek  na koniu Valgo.

Na zakończenie imprezy został rozegrany tradycyjny bieg „Pogoń za lisem”. Na łąkach obok maneżu ubiegłorocznego „liska” Julię  Widuch goniła spora grupa zawodników, z których najlepszą okazała się Natalia Górny .

 

Nagrodę ufundowała „Stajnia Kas- Mar”.

Tradycyjnie o bezpieczeństwo uczestników imprezy dbała OSP Kurów ze swa karetką, za która to opiekę uczestnicy są ogromnie wdzięczni.

Wspaniałe zawody i doskonałą atmosferę spotkania podkreśliło  spotkanie uczestników na koniec imprezy przy kiełbaskach i ciastach.