Tag-Archive for ◊ radny Adam Szwed ◊

• poniedziałek, Listopad 17th, 2014
Herb KurowaWszystkim mieszkańcom Kurowa, którzy oddali na mnie swój głos serdecznie dziękuję.
Wszystkim tym, którzy oddali głosy na mych kontrkandydatów zapewniam, że miałem ich i będę miał na uwadze. Moim kontrkandydatom gratuluję osiągniętego wyniku i mam nadzieję,  że to otrzymane zaufanie społeczne przełoży się we wspólnej pracy społecznej dla dobra Kurowa.
Szczególne gratulacje dla Wójta Gminy, który zdeklasował swych konkurentów.
Adam Henryk Szwed – radny Rady Gminy Stryszawy- sekretarz zarządu OSP Kurów.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 20 votes)
• wtorek, Luty 25th, 2014

 

 Logo OSP KurówDSCF3186

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 22 lutego 2014r  w godz. 1500 – 1630  w remizie OSP. Zebranie to  otworzył prezes  zarządu      dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

 

Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

DSCF3158

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie porządku obrad, który zebrani jednogłośnie zaaprobowali. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Zygmunta Widucha, dh Franciszka Krala i Franciszka Stanika. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 70 członków obecnych na sali jest 50.

Jako pierwszy głos zabrał dh Adam Szwed oraz dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.  Prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne  z działalności , a w nim szczególnie omówił ubiegłoroczny remont remizy i ogromne z tym  związane zaangażowanie druhów w pracach społecznych na rzecz OSP. Przedstawił w porządku alfabetycznym wszystkich tych, którzy poświęcili wiele czasu w tych pracach społecznych. Na liście tej znaleźli się: Bogdanik Bernadetta, Copija Eugeniusz, Copija Tadeusz, Gach Ignacy, Hereda Jacek, Hereda Krzysztof, Hereda Stanisław, Hereda Tomasz, Hulbój Dawid, Karcz Krzysztof, Karcz Artur, Karcz Władysława, Krzak Kazimierz, Kwaśny Tadeusz, Łysień Kamil, Łysień Adam, Micor Krzysztof, Pieczara Jarosław, Siwiec Krystyna, Spyrka Marek, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk, Szwed Janusz,  Szwed Tomasz, Śleziak Barbara. Do najważniejszych tych prac zaliczył: prace przy naprawianiu uszkodzonego parkietu, malowanie zaplecza kuchennego, korytarzy, klatki schodowej, ubikacji, pomieszczeń Zarządu, prace związane z pocięciem i zabezpieczeniem drewna z rozbiórki dachu, wykonanie części nowej kanalizacji odpływowej z kuchni, prace porządkowe terenu  wokół remizy.

DSCF3159

Naczelnik  z kolei zauważył między innymi, że w minionym okresie z powodu rezygnacji lub nie płacenia składek skreślono z listy OSP 8 osób, przyjęto zaś 6 nowych członków. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2013r, plan finansowy na 2014 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2013 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

DSCF3161

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2013r. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Plan działalności na 2014r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh Józef Rzepka, który z ogromnym uznaniem podkreślił dobrą pracę wszystkich strażaków w tym szczególnym roku, gdzie główna  uwaga koncentrowała się na remoncie remizy. Zauważył, że widząc twarze druhów, którzy dopiero rozpoczynają swa prace w OSP, widzi w nich twarze ich ojców, którzy także byli i są zaangażowani w OSP. To wielki sukces tej straży. W odniesieniu do wykonanych prac dziękował Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy , Prezesowi Zarządu Gminnego, Sołtysowi i Radnemu z Kurowa. Dziękując, prosił jednocześnie o pomoc w skończeniu odnowienia  elewacji frontowej remizy.

Kolejnym zabierającym głos był dh Krzak Kazimierz, który także podziękował panu Wójtowi i innym za pomoc w przeprowadzonym remoncie i prosił o dalsze wspieranie.

Następną zabierającą głos była sołtys, gospodarz OSP dh Krystyna Siwiec. Dołączając się do podziękowań już wygłoszonych, omówiła także zaangażowanie szczególne niektórych osób. Podkreśliła  tu ogromne zaangażowanie swych koleżanek z KGW w pracach w remizie w czasie trwania remontu. Zwróciła także  szczególną uwagę na prace seniora pana Ignacego Gacha i najmłodszych druhów: Heredy Tomasza, Jarosława Pieczary, braci Łysieniów i innych najmłodszych. Ogromną pomocą służył także dh Copija Tadeusz, który między innymi sponsorował wymianę dwóch okien, uczestniczył  także w pracach porządkowych.

DSCF3176

Ostatnim z dyskutantów był sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który stał pod znakiem remontu generalnego remizy był dla OSP szczęśliwy. Nie ukrywał, że miał wiele obaw co do bezpiecznego dla budynku remizy  przeprowadzenia tego remontu. Mimo częściowo zniszczonego parkietu, zalania części kuchennej, większych strat szczęśliwie uniknięto. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pracach. Sekretarz, jednocześnie radny zauważył, że czeka nas jeszcze sporo pracy choć nie tak trudnej jak poprzednio, jednak ma nadzieję na dalszą owocną współpracę z Wójtem Gminy Stryszawa w tym kierunku.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący  zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu  wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2013r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2014r.

W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zadeklarował, że wspólnymi siłami uda się w tym roku dokończyć poprawę estetyki budynku. Na zakończenie swego wystąpienia życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w tym 2014r.

Kolejnym mówcą był prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Życzył wszystkim strażakom jak najmniej wyjazdów do pożarów i bezpiecznych dla nich akcji, zaś w życiu osobistym im i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2014roku.

Komendant Gminny Michał Szwed powiedział, że jest w tym miejscu po raz pierwszy w nowej roli. Z tej jednostki wyszedł, tu zaczął swą przygodę z ratownictwem, do tej remizy i OSP czuje ogromny sentyment. Ponadto jako Komendant Gminny   podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2014roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał także, że jest „wychowankiem” tej Kurowskiej OSP i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Podziękował wszystkim zaangażowanym w remont remizy, życzył pomyślności w 2014r.

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji.

Zauważył, że na terenie powiatu w ostatnim roku zdarzyło się wiele tragicznych wypadków z udziałem traktorzystów ciągników C330. Omówił działanie  powstałej w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

Przedstawiciel Komendy PSP omówił nowe wytyczne dla jednostek KSRG, gdzie zwiększa się rola wszelkiej dokumentacji tyczącej akcji ratowniczych. W dalszym ciągu wystąpienia zaapelował o pomoc dla chorego dziecka jednego ze strażaków z terenu powiatu.

Kolejny raz zabrał głos dh Krzak Kazimierz, w którym zaapelował o przekazywanie 1% swego podatku na rzecz naszej OSP.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który poinformował, że dla wszystkich chętnych  do przekazywania swego 1% dla naszej OSP, jest gotów pomóc. Poinformował także, że na jego ręce wpłynęło podziękowanie od Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział naszej OSP w pokazie podczas przejazdu pociągu papieskiego w dniu 12 stycznia b.r.  Ze swej strony podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pokazach, że tak szybko i sprawnie zorganizowano tę akcję.

Ponadto zebrani  nie sformułowali żadnych dodatkowych  formalnych wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków dh Zygmunt Widuch  odczytał wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

 

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
• wtorek, Grudzień 24th, 2013

 

 

Najszczersze życzenia dla wszystkich mieszkańców Kurowa.

Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

Błogosławieństwa przychodzącego Pana Jezusa,

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,

Abyście wszyscy znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,

Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,

A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,

Aby był dużo lepszy od obecnego.

Życzą:

Zarząd OSP w Kurowie

Sołtys Krystyna Siwiec

Radny Adam Henryk Szwed

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 4 votes)
• poniedziałek, Listopad 11th, 2013

 

DSCF2247

11 listopada 2013r , mam nadzieję, że zapadnie w pamięci wielu mieszkańców naszej gminy.  W tym właśnie dniu został odsłonięty w Kukowie Pomnik Wdzięczności dla wszystkich Polaków pomordowanym, wypędzonym i prześladowanym w minionym wieku.

            Idea upamiętnienia szczególnie akcji wysiedleńczych z naszego terenu krążyła od wielu lat po naszej gminie. Dopiero jednak pozytywne nastawienie, świadomość konieczności zwłaszcza w kontekście upływającego czasu u gospodarzy naszej gminy to jest pana Wójta Rafała Laska i Rady Gminy Stryszawa,  skrystalizowała się tym dniu.

 

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

 

            Chłód tego dnia nie przysłonił pięknej i godnej uroczystości. Wzięli w niej udział między innymi: pani poseł Bobowska Joanna, pan senator Andrzej Pająk, Starosta suski Tadeusz Gancarz, wicestarosta Jan Woźny , obywatel honorowy Gminy Stryszawa ksiądz kanonik Andrzej Walczak,  radni, sołtysi , dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

Byli także strażacy ze swymi pocztami sztandarowymi, harcerze z Kurowa i młodzież szkół Krzeszowa i Kukowa.

 

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

 

Kolejni mówcy odnosili się do tematyki przeżyć Polaków w XX wieku , w tym miejscu zapraszam do zapoznania się z Apelem Rady Gminy Stryszawa odczytanym przez przewodniczącego Rady pana Józefa Pochopnia,

 

 APEL NR 1/2013
RADY GMINY STRYSZAWA
z dnia 29 października 2013 r.


w sprawie odsłonięcia na terenie Gminy Stryszawa Pomnika Wdzięczności


Zbliżające się kolejne Święto Niepodległości 11 listopada, jest okazją do szczególnego uczczenia wywalczonej niepodległości i suwerenności Polski.
Idea godnego upamiętnienia ofiar i bohaterów narodowych, skrystalizowała się w tym roku poprzez ufundowanie pomnika na placu obok Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kukowie z okolicznościową tablicą pamiątkową, na której będzie widniał napis:


W hołdzie wszystkim poległym za Polskę, prześladowanym, wysiedlonym i wypędzonym ze swych ziem
ojczystych.
– Ich ofiara to cena naszej wolności, nigdy jej nie zapomnimy.


Skrótowa formuła napisu na tablicy pomnika wymaga szerszego komentarza, aby dziś i w przyszłości wyjaśniał nasze motywy i myśli, którymi kierowaliśmy się budując ten pomnik. To swego rodzaju „list intencyjny – przesłanie” dla mieszkańców i przyszłych pokoleń.
Ten pomnik jest dla uczczenia tych wszystkich naszych współobywateli, którzy byli zamęczeni i ponieśli śmierć w niemieckich i w rosyjskich, a później w komunistycznych katowniach. Możemy dziś już otwarcie mówić, że za wolność i niezawisłość naszego państwa Polacy walczyli i ginęli zarówno na wschodzie jak i na zachodzi. Walka ogromnej podziemnej Armii Krajowej i innych organizacji, zrywy powstańcze, to także morze  szlachetnej krwi przelanej za naszą wolność. Ten pomnik to hołd prześladowanym Polakom zarówno przez
okupanta niemieckiego jak i również rosyjskiego. To także szacunek dla uczestników walk z narzuconym systemem komunistycznym i jego zbrodniczym aparatem ucisku.
Eksterminacje cywilnej ludności polskiej dla jej zniszczenia i wykorzenia polskości, to także fakty, które należy pamiętać. Nie możemy zapomnieć setek tysięcy ludzi skazanych na wypędzenie i wysiedlenie ze swych ziem ojczystych. W naszej gminie żywa jest pamięć tych lat znaczonych strasznymi przeżyciami związanymi z wysiedlenia Polaków w tzw. „Aktion Saybusch” przeprowadzonej przez Niemców.
Musimy także pamiętać, że o wiele straszniejsze przeżycia mieli Polacy z naszych przedwojennych Kresów.
Tam najpierw Stalin mordował i wysiedlał część Polaków na Syberię i do Kazachstanu, a później Ukraińcy dokonali ludobójstwa dokonując masowych mordów zwanych „Rzezią Wołyńską”, która skutkowała czystkami etnicznymi i exodusem Polaków ze wschodu.
Dziś pamiętajmy, że ofiara tej krwi, tych prześladowań jest ceną naszej wolności, która nie jest nigdy za darmo. Wolność to podstawa rozwoju i przyszłość narodu, to przyszłość Polski, która nie jest nigdy dana raz na zawsze. Codziennie trzeba dbać i zabiegać o nią na wielu płaszczyznach i reagować na jej zagrożenia.
Mamy nadzieję, że ufundowanie tego pomnika będzie także pomocne w krzewieniu postaw patriotycznych
w naszej gminie.


Rada Gminy Stryszawa apeluje do wszystkich mieszkańców o godne uczczenie Święta Niepodległości oraz uczestnictwo w uroczystości odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Kukowie.


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Pochopień

         

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

DSCF2220

Pomnik poświęcił Ks. Antoni Kania – proboszcz Parafia M. B. Nieustającej Pomocy w Krzeszowie.

 

DSCF2223

 

 

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

Odsłonięcie Pomnika Wdzięczności w Kukowie w dniu 11.11.2013r

 

Ogromne wrażenie wywarł występ dzieci młodzieży z Kukowa i Krzeszowa.

 

Przebieg apelu z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2013r w Kukowie przygotowanego przez uczniów z ZSS Krzeszowie.

Odsłonięty Pomnik Wdzięczności   „W hołdzie wszystkim poległym za Polskę, prześladowanym, wysiedlonymi wypędzonym ze swych ziem ojczystych” upamiętnia ofiary najokrutniejszego konfliktu zbrojnego XX wieku, jakim była II wojna światowa.

W szczególności upamiętnia on wszystkich mieszkańców z miejscowości wchodzących obecnie w skład gminy Stryszawa, którzy ucierpieli w wyniku ponad pięcioletniej niemieckiej okupacji. Wielu z nich w wyniku wysiedleń nie powróciło już nigdy w rodzinne strony, wielu z nich poniosło najcięższą ofiarę   – straciło życie.

O brutalności okupanta świadczą liczby.  W miejscowościach naszej gminy w czasie okupacji zniszczono 253 domy, a 207 uległo uszkodzeniu. Niemcy zniszczyli 166 budynków gospodarczych i zarekwirowali mieszkańcom ponad 330 koni.

Grozę budzi liczba osób, które straciły życie:

Hucisko – 22 osoby

Krzeszów – 33 osoby

Kuków – 14 osób

Kurów – 13 osób

Lachowice – 43 osoby

Pewelka – 6 osób

Stryszawa – 60 osób

Blisko połowa z nich zmarła w obozach koncentracyjnych.  Tragicznym wojennym wydarzeniem była operacja wysiedleńcza mieszkańców powiatu żywieckiego, która przeszła do historii pod nazwą „Aktion Saybusch”.            W okresie od 22 września do 8 grudnia 1940 roku wysiedlono 15 tysięcy mieszkańców Żywiecczyzny. Co dziesiąty mieszkaniec powiatu opuścił swój dom. Wysiedlenia przebiegały zawsze według tego samego schematu:

Dramat mieszkańców naszej gminy rozpoczął się 26 września. Tego dnia nad ranem wysiedlono 521 osób z Lachowic i 368 osób ze Stryszawy. 8 października wysiedleń doświadczyli mieszkańcy Kukowa i Krzeszowa. W Kukowie 297 osób opuściło tego dnia swe domostwa.  W Krzeszowie wysiedlenie dotyczyło aż 831 osób. Trzeci raz operację wysiedleńczą przeprowadzono 10 listopada. Z Lachowic wysiedlono 21 osób i ze Stryszawy 1 osobę. Łącznie w wyniku „Aktion Saybusch” tylko z tych czterech miejscowości wysiedlono aż 2039 osób.

Podczas II wojny światowej życie straciło 6 mln. mieszańców Rzeczpospolitej. Ginęli oni w wyniku działań wojennych, pacyfikacji, egzekucji, w trakcie robót przymusowych, wysiedleń i akcji podziemia, umierali w więzieniach    i obozach koncentracyjnych. Niech napis z odsłoniętego dziś Pomnika Wdzięczności zawsze nam przypomina, że „Ich ofiara to cena naszej wolności, nigdy jej nie zapomnimy”.

 Dzień, w którym został odsłonięty Pomnik Wdzięczności nie jest przypadkowy, spotykamy się dziś również by uczcić  95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. To dzień poświęcony ojczyźnie  i wolności. 11 Listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Czcząc tą rocznicę oddajemy szacunek wszystkim Polakom walczącym o wolną ojczyznę, tym którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Nasi dziadkowie pamiętają czasy, gdy za śpiewanie hymnu można było stracić życie.

Tak się składa, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. W ten sposób chcieliśmy pokazać, że pamiętamy… Zapaliliśmy także znicze na grobach żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę… Nigdy nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci…

Dzieje naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak jak obecnie. Częściej w życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem sąsiadem, niewola i walka o wolność.  W 1795 roku państwo polskie zniknęło  z map Europy na 123 lata.

To były czasy zaborów. Rosja, Prusy   i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Kilka pokoleń Polaków podejmowało bezskuteczną walkę  o odzyskanie niepodległości. Niestety mocarstwa zaborcze były bardzo silne    i liczne krwawe powstania nie pomogły odzyskać wolności.

Przez wiele lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane.

To wszystko było dla nich skarbem narodowym. Polacy byli wtedy biedni, nie mieli własnego kraju, ale mieli polską tradycję i polską kulturę. To dzięki niej wytrzymywali lata niewoli. Polska, mimo iż wykreślona z mapy Europy istniała nadal – istniała w sercach Polaków.

„Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił. Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność zwykle krzyżami się mierzy.” Bohater narodowy polski walczył o wolność naszą i waszą, moją i twoją.    A że wolność krzyżami się mierzy, pozostawił po sobie wiele mogił. Wierzył, że: „Jeśli komuś droga otwarta do nieba, to tym, co służą ojczyźnie”.

Prześladowani, na tułaczkę skazani, nie stracili ducha, wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. Wiedzieli, że ojczyzna w sercach się zaczyna, że naród przetrwa, jeżeli rodzina dzieci swoje nauczy jak być Polakami.

W niewoli, prześladowaniu i cierpieniu naród polski wydał wielkich poetów                   i pisarzy, malarzy i muzyków, naukowców i polityków. Niektórzy z nich prześladowani musieli opuścić Ojczyznę.

I nadszedł taki czas – na początku XX wieku. Kiedy 1 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją  a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii.

Szli na wojnę wierząc, że spełnią się ich marzenia. Polacy chcieli mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność, różnili się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Działało wielu patriotów. A wśród nich Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Przypomnijmy ich słowa.

Roman Dmowski: Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć      i pracować.  Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień.

Polska zmartwychwstała i już    w pierwszych dniach życia nasze wojsko potrafiło pokonać nieprzyjaciela, nad którym inni drżeli. 15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie pod dowództwem generała Tadeusza Rozwadowskiego pokonało Armię Czerwoną. Bitwę tą nazwano „cudem nad Wisłą”. Przeszła ona do historii jako „osiemnasta największa bitwa w dziejach świata”, ponieważ obroniła Polskę i Europę Zachodnią przed rozszerzeniem się rewolucji bolszewickiej.

Jesteśmy Polakami – to znaczy, że należymy do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości. Jesteśmy Polakami i wszystko co polskie jest nasze      i niczego się wyrzec nie możemy.

 

Ta uroczystość , mam nadzieję, że obok Dnia Patriotyzmu zapoczątkuje coś nowego w naszej gminie.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +9 (from 9 votes)
• niedziela, Czerwiec 30th, 2013

 

Flaga Polski jpg

Coś na temat ostatniej sesji Rady Gminy Stryszawa

 

W dniu 28 czerwca 2013r na Sesji Rady Gminy Stryszawa wystąpiłem z inicjatywą podjęcia jakiegoś apelu  czy gestu mającego na celu upamiętnienie 70 rocznicy potwornych zbrodni dokonanych na naszych rodakach przez nacjonalistów- Ukraińców. Uzasadniając potrzebę takiego gestu przypomniałem krótko podstawowy fakt tych zbrodni jakim było to , że ofiarami byli  nasi rodacy mówiący tym samym językiem, wyznający tę sama religię. To zbrodnia nie mająca porównania z  poprzednimi ani późniejszymi zbrodniami dokonywanymi na Polakach w XX w. i wcześniej. Trzeba jasno powiedzieć, że dla  wielu z naszych rodaków brakowało i brakuje odpowiedniego upamiętnienia tych ofiar. Polacy ci  zostali jakby „dwakroć” zamordowani poprzez swego rodzaju zapomnienie przez  oficjalne struktury państwowe, poprzez sztuczne „wyciszanie” głosów przypominających te fakty. Dziś widzimy wielką inicjatywę oddolną w Polsce głośnego mówienia o tym ludobójstwie i szeregu aktów wyrażenia hołdu i pamięci o tych ofiarach. Jest to przecież konieczne dla zamknięcia tych strasznych kart historii naszych narodów Polski i Ukrainy dla budowania pokojowej przyszłości.

Z wdzięcznością przyjąłem fakt pełnego zrozumienia wszystkich obecnych dla tej inicjatywy poprzez przyjęcie apelu Rady Gminy Stryszawa i uczczenie minutą ciszy ofiar tej zbrodni.

Poniżej tekst tego apelu.

 

 

 

 

Apel Rady Gminy Stryszawa o upamiętnienie 70 rocznicy Rzezi Wołyńskiej.

 

 

Zbliża się dzień 11 lipca, który w tym roku jest szczególnym dniem związanym z upamiętnieniem ofiar ludobójstwa na Kresach II Rzeczypospolitej. Ten dzień  to 70 rocznica mordów na Wołyniu, których kulminacją była krwawa niedziela 11 lipca 1943 r. Tego dnia członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii rozpoczęli masowe czystki etniczne mające charakter ludobójstwa, na terenie Wołynia a także  Podola i innych ziem południowo-wschodnich Rzeczpospolitej. Łącznie w latach 1939 – 1947 wymordowano setki tysięcy niewinnych ludzi. Mordy te miały bezprecedensowy charakter bestialstwa nazwany w skrócie Rzezią Wołyńską .

Rada Gminy Stryszawa, dając świadectwo prawdzie i pamięci, oddaje hołd, pomordowanym , wypędzonym ze swych ziem ojczystych i potępia tę haniebną zbrodnię.

Rada Gminy Stryszawa apeluje do mieszkańców  o godne uczczenie tej tragicznej rocznicy poprzez wywieszenie na terenie Gminy Stryszawa flag państwowych oraz włączenie o godzinie 12-tej w dniu 11 lipca b.r. syren na remizach strażackich.

Pamięć o tych ofiarach, troska o miejsca ich godnego pochówku jest naszym narodowym obowiązkiem wynikającym z naszej historii, religii i wartości cywilizacyjnych.

 

„Panie, jeśli my zapomnimy o nich, Ty, Boże zapomnij o nas”

 

 

 

 

Zachęcam do obejrzenia filmowej informacji o tych wydarzeniach na YouTube Preview Image

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.8/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +9 (from 11 votes)
Strona 1 z 41234