Tag-Archive for ◊ radny Adam Szwed ◊

• niedziela, 22 lipca, 2018

Szanowni Państwo, mieszkańcy Kurowa.

 

Od wielu lat starałem się aby w naszej miejscowości rozwiązać  sprawę nadania naszym drogom lokalnym nazwy ulic. Niestety okazało się, że jest to zadanie dość skomplikowane, kosztowne i wymagające czasu. Każdy, kto przypatrzy się numeracji domów łatwo zauważy , że jest tu delikatnie mówiąc rozgardiasz. Nie ma zachowanej chronologii, trudno się połapać  gdzie znajdują się poszczególne gospodarstwa.  Jest to stan zastany , spuścizna po czasach gdy nasza miejscowość przynależała do Ślemienia. Na nic zdają się argumenty , że sprawna komunikacja,  że bezpieczeństwo, czy wygoda życia, że coraz więcej buduje się nowych budynków i trudno jest się zorientować w terenie. Często  są to nasi mieszkańcy niewywodzący się z naszej miejscowości, są także osoby czasowo przebywający w Kurowie. Takim substytutem nazw ulic stają się nazwy  osiedla. Jak pokazują nam sąsiedzi z naszej gminy,  do czasu urządzenia ulic nazwy poszczególnych osiedli mogą taką funkcje spełniać.

Codzienne życie pokazuje, że czy my chcemy, czy nie chcemy, to instytucje pracują na mapach, z których posługują się nazwami urzędowymi osiedli.   O ile w innych większych miejscowościach nazwy poszczególnych osiedli  zachowały się żywo w  świadomości i użyciu  mieszkańców , to w naszej już nie do końca. Wzięło się to być może stąd, że nasza miejscowość od dawna stanowiła jeden okręg wyborczy, zaś w innych, większych, musiano przed wyborami aktualizować poszczególne okręgi z ich mieszkańcami – gospodarstwami domowymi. Jedynie  w urzędowym spisie GUS tzw. TERYT odnalazłem przypisanie poszczególnych domów do urzędowo nazwanych osiedli. Wydaje się koniecznym,  aby te spisy znów były aktualne i aby mieszkańcy znów zapoznali się z tymi czasami zapomnianymi nazwami, a  wciąż obowiązującymi.

Wychodząc naprzeciw tym sprawom,  jak już wspomniałem na ostatnim zebraniu wiejskim , zaproponowałem aby ustawić w naszej miejscowości wzorem innych sąsiednich sołectw tabliczki informujące o nazwie osiedli. Przygotowując się do tego tematu , zapoznałem się z tym problemem na ile mogłem szeroko i dogłębnie. Zdaję sobie sprawę, że jest to temat trudny, nie dla wszystkich oczywisty i ważny, a może wywołać niepotrzebne swary i kłótnie.  Z tego też powodu poprosiłem urzędników gminnych o przygotowanie tych tabliczek, które wedle mej wiedzy nie powinny wzbudzać żadnych kontrowersji. Pozostałe mam nadzieję , że w drodze kompromisu kiedyś uda się także postawić, gdyż ja osobiście nie jestem w stanie zrozumieć tych obiekcji. Mam tu na myśli głównie nazwę osiedla Szwaby. Z moich informacji wynika, że nazwa ta została wprowadzona prawdopodobnie na określenie rejonu wsi o najuboższej ludności, gdzie w dawnych chatach, często kurnych gnieździły się robactwo przez ówczesnych zwanych „szwabami” . Taką wersję słyszałem od kierownika Szkoły Podstawowej w  czasach szkolnych. Na takie wytłumaczenie może wskazywać bardzo niekorzystny teren do wykorzystania rolniczego tak wówczas ważnego, stanowiącego o możliwości przetrwania czy rozwoju.  Całkowicie nie można także  wykluczyć, że mieszkańcy tego osiedla „obsługiwali” przyległy folwark, być może byli powiązani z osadnictwem niemieckim ale ta teza wydaje się nader wątpliwa. Inna wątpliwość, wymagająca jeszcze wyjaśnień to nazwa „Orkiszówka”.  Ja znajduję tę nazwę tylko jak na razie w  Państwowym Rejestrze  Nazw Geograficznych i w spisie  GUS   „TERYT” .  Mimo wszystko, jak później wyjaśnię pewien układ komunikacyjny może na takie osiedle wskazywać.

Przy tej właśnie okazji chciałbym się  podzielić wiedzą  jaką  zdobyłem poszukując „zaginione osiedla”. Zacznijmy od tego, że przeglądając liczne mapy  z różnych lat odnajdujemy w Kurowie „dziwne” dla współczesnego mieszkańca nazwy. Te nazwy nie wzięły się przypadkowo, choć przepisywane z mapy na mapy  czasami z oczywistymi błędami. Działo się to zapewne dlatego, że nasza miejscowość nie była dla ówczesnych austriackich kartografów zbyt ważna, a weryfikacja map odbywała się rzadko. Takim przykładem oczywistych błędów jest pojawiająca się nazwa miejscowości „Jeżowski Dział” . Dla nas jest oczywistym, że jest to nazwa wzgórza o nazwie Jeżowski Dział, niemniej w niektórych   mapach  taką  nazwę  miejscowości można spotkać obok nazwy miejscowości Kurów. Trzeba przyznać,  że w ostatnich latach tych oczywistych przekłamań jest już mniej. Kolejnym przykładem jest pojawiająca się nazwa osiedla „Za wodą”. Nazwa ta sytuuje mniej więcej poniżej osiedla Kępa w stronę  Rzepków.  Podejrzewam, że wzięło się to z zapisów w mapie z XIXw,  gdzie można odcyfrować zapis  „za wodą”. Podejrzewam, że dotyczy to gruntów będących własnością mieszkańców osiedla Kępa za potokiem „Kurówka” . To powinno być zapisane podobnie  jak np. „Łazy”.  W każdym razie takiego osiedla „Za Wodą”  w spisie urzędowym nie ma.

W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że jesteśmy zobowiązani w zasadzie do używania urzędowych nazw miejscowości , osiedli,  ulic  itp. Wszystkie te nazwy są zawarte w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych. Oczywiście  jest możliwość aby pokusić się o wprowadzenie innych czy nowych nazw. Można także wnosić o zniesienie istniejących nazw  np. „Szwaby”, ale jest to procedura długotrwała, trudna  i  do końca nie wiem czy się uda. Sądzę, że optymalnie  i  łatwiej jest zachować , przypominać  już istniejące nazwy i wdrożyć  je do powszechnego używania. Osobiście uważam, że odkrywanie naszej wspólnej historii jest naszym obowiązkiem względem naszych przodków i przyszłych pokoleń.  Kompletnie nie rozumiem obiekcji i wstydu  w posługiwaniu się niektórymi nazwami, dla mnie to tak, jakbyśmy się wstydzili swego nazwiska, swych korzeni, swych rodziców czy przodków. Zostawiam to każdemu do przemyślenia.

Zbierając materiały o tych osiedlach natknąłem się w Internecie na świetne mapy z XVIII i XIXw. , które rzucają światło  na naszą historię . Do ciekawych rzeczy należy zobrazowanie przebiegu ówczesnych ciągów komunikacyjnych względem obecnych. Na przestrzeni ponad dwustu lat prawie całkowicie się one zmieniły. Mówiąc w skrócie, były to głównie drogi biegnące wzdłuż swych „działów” oraz łączące ze Ślemieniem, ówczesną parafią.  Z takiej mapy można dowiedzieć  się gdzie w Kurowie był młyn wodny, a gdzie pobliski folwark. Zachęcam się do zapoznania się z tymi mapami , które w formie graficznej poniżej udostępniam za portalem https://mapire.eu .

Jako pierwszą mapę, która chciałbym przedstawić to austriacka mapa Galicji i Lodomerii z lat 1779-1783. Jak wiadomo, po pierwszym rozbiorze Polski w 1772r , rząd austriacki posłał wojskowych kartografów aby nanieść na mapy swe nowe nabytki terytorialne. Przez setki lat były to mapy utajnione , niemniej obecnie są udostępnione do ogólnej wiedzy i są źródłem ciekawych faktów historycznych. Stąd  mamy unikatową okazję aby zapoznać się z naszym Kurowem z tamtych zamierzchłych lat.

 

 

 

 

Zapraszam,  aby oczyma wyobraźni „wykasować” z naszej miejscowości  wszystkie domy powyżej  numeru powiedzmy 100. Zobaczymy wówczas to na naszej pierwszej mapie. Po zaznaczonych wzgórzach i potokach możemy się zorientować w terenie. Patrząc na część wschodnią Kurowa zaczynając od Mącznego , od potoku , możemy policzyć poszczególne domy znaczone na czerwono, gdzie do wzgórza przy dawnej Szkole  jest ok. 10 domostw. Te domy stanowią osiedle nazwane Szwaby, ale trzeba chyba stwierdzić, że i pozostałe domy w kierunku zachodnim zostały przypisane do tego osiedla. Na taką uwagę wskazuje fakt, że powstała Szkoła oficjalna nazwa to Jednoklasowa  Szkoła Powszechna Kurów Szwaby. Poniżej skan takich zapisów z roku 1926. Być może ktoś znajdzie podpis swych pradziadków.

 

 

 

 

Patrząc dalej na tę mapę widzimy drogę, która biegnie do Ślemienia kierując się na Borowinę i Ceretnik. W zasadzie nie ma połączenia drogowego z częścią zach. Kurowa. Poniżej tej drogi w kierunku południowym są  domy stanowiące osiedle Jopkówka.

W części zachodniej Kurowa widzimy zgrupowane domy od strony zachodniej w osiedle Rzepki, później długo nic i dopiero osiedle Heredówka i dalej domy osiedla Guziakówka, Orkiszówka , Jeżowic i Kramarzówki. Grupa gospodarstw pod dzisiejszymi torami to osiedle Borusiówka i oczywiście wyraźne osiedle Kępa. Jest dla mnie wciąż otwartym pytaniem o osiedle Orkiszówka. Tylko w zapisach systemu GUS Teryt  jest ono sytuowane pomiędzy osiedlami Guziakówka i Jeżowice. Pewnym światłem na tę zagadkę może być fakt (w mapach z XIXw) brak drogi łączącej te dwa osiedla, dziś jest taka droga wybudowana pod domem nr 181. Trzeba przypomnieć, że kiedyś bardziej liczyła się komunikacja wzdłuż swych działów, które później dzielono spadkobiercom  na mniejsze części  w tym na zagony lub też nazywane gony.

Ta wyżej omawiana mapa choć niedokładna to jednak najstarsza i dlatego najcenniejsza.

 

 

Kolejna mapa do przejrzenia to mapa z XIXw. Tu już mamy do czynienia z większą dokładnością. Ówcześni kartografowie  wykorzystywali już  w pełni punkty triangulacyjne. Na tej mapie widzimy już układ komunikacyjny przypominający współczesny choć brak jeszcze naniesionej linii kolejowej. Dalej widzimy tu  pogrupowane gospodarstwa w osiedla, pojawia się nazwa „Kurowniak”. Droga biegnie od Mącznego do Ślemienia przez Borowinę ale już pojawia się połączenie z częścią zachodnią Kurowa.

 

 

Ciekawa sytuacja jest w dość dużym osiedlu Borusiówka, wówczas jeszcze nie przeciętym przez linię kolejową. Współcześnie wiele z tych domów zniknęło, a część  następców pobudowała swe nowe domy w okolicach skrzyżowania na Ślemień lub w okolicach drogi powiatowej. Otwartym pytaniem jest czy zaznaczać w terenie osiedla według pierwszej numeracji  domostw, czy na chwilę  obecną,  gdzie więcej jest domów przypisanych do danego osiedla.

Kolejna mapa to już obraz mapy z zaznaczoną  linią kolejową. Jest  to mapa niemiecka z 1939r.

Podsumowując nasze   „poszukiwanie zaginionych osiedli” chciałbym jeszcze raz podkreślić, że jest to wstępne działanie, które mam nadzieję zakończy się uporządkowaniem naszej miejscowości w tym zakresie. Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które podzielą się swą wiedzą w tym temacie, jestem otwarty na każdą sugestię.

 

 

 

• wtorek, 01 maja, 2018

 

Gdy po kolejnym Święcie Zmarłych w 2015r , gdy wraz ze swymi dziećmi zapalałem znicze na grobie „nieznanych żołnierzy”, uznałem, że trzeba to zmienić.

Ze swych szkolnych lat pamiętam, jak wszyscy uczniowie ze Szkoły chodzili na ten i inne groby żołnierzy, aby zapalić świeczki, uporządkować groby czy się pomodlić.  Wszyscy dobrze wiedzieli, że są to mogiły żołnierzy niemieckich, naszych ówczesnych   wrogów, ale myślę, że przez szacunek dla zmarłych , z szacunkiem dbano o te groby.  We współczesnych czasach to wszystko gdzieś odeszło, nowe pokolenia inaczej na te sprawy się zapatrują, może wina wychowania w domach, może powód wychowania szkolnego – nie wiem.  Zapomniane mogiły prosiły się o wypełnienie chrześcijańskiego obowiązku – grzebania zmarłych na poświęconej ziemi.

Wiedziony tymi spostrzeżeniami poinformowałem o tych grobach  Fundację „Pamięć” z Warszawy zajmującą się przenoszeniem  ciał  zabitych żołnierzy niemieckich  na cmentarz w Siemianowicach Śląskich.

Po wielu prawnych zabiegach udało się w zeszłym roku ekshumować  żołnierzy niemieckich  z osiedla II Kurowa , w dniu wczorajszym 30 kwietnia  zostali ekshumowani dwaj żołnierze z grobu na Jeżowicach  przy drodze na przystanek PKP.

Jak wiadomo żołnierze ci zostali rozstrzelani przez Rosjan  po przejściu frontu po ich odnalezieniu w sąsiednim budynku. Dzięki nieśmiertelnikom zapewne uda się odszyfrować ich tożsamość. Z przekazów ustnych wiadomo, że jeden z nich mówił po polsku być może pochodził ze Śląska.  Ot taka nasza pooplątana historia.  Mam nadzieję, że i polscy żołnierze w bezimiennych grobach rozsianych po całym świecie szczególnie na wschodzie także spoczną na polskich cmentarzach wojennych.

Ekshumacja tych dwóch młodych żołnierzy „kończy tę przeklętą II Wojnę Światową” w naszym Kurowie.

• poniedziałek, 17 listopada, 2014
Herb KurowaWszystkim mieszkańcom Kurowa, którzy oddali na mnie swój głos serdecznie dziękuję.
Wszystkim tym, którzy oddali głosy na mych kontrkandydatów zapewniam, że miałem ich i będę miał na uwadze. Moim kontrkandydatom gratuluję osiągniętego wyniku i mam nadzieję,  że to otrzymane zaufanie społeczne przełoży się we wspólnej pracy społecznej dla dobra Kurowa.
Szczególne gratulacje dla Wójta Gminy, który zdeklasował swych konkurentów.
Adam Henryk Szwed – radny Rady Gminy Stryszawy- sekretarz zarządu OSP Kurów.
• wtorek, 25 lutego, 2014

 Logo OSP KurówDSCF3186

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 22 lutego 2014r  w godz. 1500 – 1630  w remizie OSP. Zebranie to  otworzył prezes  zarządu      dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Marcin Gąska, Prezes Zarządu Gminnego – Marian Łaciak, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Józef Pochopień, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec.

DSCF3158

W dalszym ciągu zebrania zaproponowano  przyjęcie porządku obrad, który zebrani jednogłośnie zaaprobowali. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Zygmunta Widucha, dh Franciszka Krala i Franciszka Stanika. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu.  W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 70 członków obecnych na sali jest 50.

Jako pierwszy głos zabrał dh Adam Szwed oraz dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.  Prezes przedstawił sprawozdanie merytoryczne  z działalności , a w nim szczególnie omówił ubiegłoroczny remont remizy i ogromne z tym  związane zaangażowanie druhów w pracach społecznych na rzecz OSP. Przedstawił w porządku alfabetycznym wszystkich tych, którzy poświęcili wiele czasu w tych pracach społecznych. Na liście tej znaleźli się: Bogdanik Bernadetta, Copija Eugeniusz, Copija Tadeusz, Gach Ignacy, Hereda Jacek, Hereda Krzysztof, Hereda Stanisław, Hereda Tomasz, Hulbój Dawid, Karcz Krzysztof, Karcz Artur, Karcz Władysława, Krzak Kazimierz, Kwaśny Tadeusz, Łysień Kamil, Łysień Adam, Micor Krzysztof, Pieczara Jarosław, Siwiec Krystyna, Spyrka Marek, Szwed Adam, Szwed Adam Henryk, Szwed Janusz,  Szwed Tomasz, Śleziak Barbara. Do najważniejszych tych prac zaliczył: prace przy naprawianiu uszkodzonego parkietu, malowanie zaplecza kuchennego, korytarzy, klatki schodowej, ubikacji, pomieszczeń Zarządu, prace związane z pocięciem i zabezpieczeniem drewna z rozbiórki dachu, wykonanie części nowej kanalizacji odpływowej z kuchni, prace porządkowe terenu  wokół remizy.

DSCF3159

Naczelnik  z kolei zauważył między innymi, że w minionym okresie z powodu rezygnacji lub nie płacenia składek skreślono z listy OSP 8 osób, przyjęto zaś 6 nowych członków. Wyjazdów do akcji było zaledwie 7 w tym do pożarów 4. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2013r, plan finansowy na 2014 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2013 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

DSCF3161

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2013r. Sprawozdanie to stanowi załącznik do protokołu.

Plan działalności na 2014r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh Józef Rzepka, który z ogromnym uznaniem podkreślił dobrą pracę wszystkich strażaków w tym szczególnym roku, gdzie główna  uwaga koncentrowała się na remoncie remizy. Zauważył, że widząc twarze druhów, którzy dopiero rozpoczynają swa prace w OSP, widzi w nich twarze ich ojców, którzy także byli i są zaangażowani w OSP. To wielki sukces tej straży. W odniesieniu do wykonanych prac dziękował Wójtowi, Przewodniczącemu Rady Gminy , Prezesowi Zarządu Gminnego, Sołtysowi i Radnemu z Kurowa. Dziękując, prosił jednocześnie o pomoc w skończeniu odnowienia  elewacji frontowej remizy.

Kolejnym zabierającym głos był dh Krzak Kazimierz, który także podziękował panu Wójtowi i innym za pomoc w przeprowadzonym remoncie i prosił o dalsze wspieranie.

Następną zabierającą głos była sołtys, gospodarz OSP dh Krystyna Siwiec. Dołączając się do podziękowań już wygłoszonych, omówiła także zaangażowanie szczególne niektórych osób. Podkreśliła  tu ogromne zaangażowanie swych koleżanek z KGW w pracach w remizie w czasie trwania remontu. Zwróciła także  szczególną uwagę na prace seniora pana Ignacego Gacha i najmłodszych druhów: Heredy Tomasza, Jarosława Pieczary, braci Łysieniów i innych najmłodszych. Ogromną pomocą służył także dh Copija Tadeusz, który między innymi sponsorował wymianę dwóch okien, uczestniczył  także w pracach porządkowych.

DSCF3176

Ostatnim z dyskutantów był sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który stał pod znakiem remontu generalnego remizy był dla OSP szczęśliwy. Nie ukrywał, że miał wiele obaw co do bezpiecznego dla budynku remizy  przeprowadzenia tego remontu. Mimo częściowo zniszczonego parkietu, zalania części kuchennej, większych strat szczęśliwie uniknięto. Podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pracach. Sekretarz, jednocześnie radny zauważył, że czeka nas jeszcze sporo pracy choć nie tak trudnej jak poprzednio, jednak ma nadzieję na dalszą owocną współpracę z Wójtem Gminy Stryszawa w tym kierunku.

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący  zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu  wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.

W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2013r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2014r.

W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zadeklarował, że wspólnymi siłami uda się w tym roku dokończyć poprawę estetyki budynku. Na zakończenie swego wystąpienia życzył wszystkim strażakom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w tym 2014r.

Kolejnym mówcą był prezes Zarządu Gminnego Marian Łaciak. Mówca podziękował  za nasze działania, doceniał zaangażowanie szczególnie przy zabezpieczeniach medycznych wszelkich lokalnych imprez. Życzył wszystkim strażakom jak najmniej wyjazdów do pożarów i bezpiecznych dla nich akcji, zaś w życiu osobistym im i ich rodzinom wszelkiej pomyślności w rozpoczynającym się 2014roku.

Komendant Gminny Michał Szwed powiedział, że jest w tym miejscu po raz pierwszy w nowej roli. Z tej jednostki wyszedł, tu zaczął swą przygodę z ratownictwem, do tej remizy i OSP czuje ogromny sentyment. Ponadto jako Komendant Gminny   podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2014roku.

Przewodniczący Rady Gminy Józef Pochopień przypomniał także, że jest „wychowankiem” tej Kurowskiej OSP i zawsze z sentymentem wraca do tego miejsca. Podziękował wszystkim zaangażowanym w remont remizy, życzył pomyślności w 2014r.

Dh Marcin Gąska przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Nakreślił problematykę szkoleń i odpowiedzialności za uczestników akcji.

Zauważył, że na terenie powiatu w ostatnim roku zdarzyło się wiele tragicznych wypadków z udziałem traktorzystów ciągników C330. Omówił działanie  powstałej w Komendzie Powiatowej stacji do przeprowadzania przeglądów  sprzętu specjalistycznego.

Przedstawiciel Komendy PSP omówił nowe wytyczne dla jednostek KSRG, gdzie zwiększa się rola wszelkiej dokumentacji tyczącej akcji ratowniczych. W dalszym ciągu wystąpienia zaapelował o pomoc dla chorego dziecka jednego ze strażaków z terenu powiatu.

Kolejny raz zabrał głos dh Krzak Kazimierz, w którym zaapelował o przekazywanie 1% swego podatku na rzecz naszej OSP.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który poinformował, że dla wszystkich chętnych  do przekazywania swego 1% dla naszej OSP, jest gotów pomóc. Poinformował także, że na jego ręce wpłynęło podziękowanie od Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za udział naszej OSP w pokazie podczas przejazdu pociągu papieskiego w dniu 12 stycznia b.r.  Ze swej strony podziękował wszystkim zaangażowanym w tych pokazach, że tak szybko i sprawnie zorganizowano tę akcję.

Ponadto zebrani  nie sformułowali żadnych dodatkowych  formalnych wniosków.

Przewodniczący Komisji Uchwał i wniosków dh Zygmunt Widuch  odczytał wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

• wtorek, 24 grudnia, 2013

 

 

Najszczersze życzenia dla wszystkich mieszkańców Kurowa.

Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

Błogosławieństwa przychodzącego Pana Jezusa,

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,

Abyście wszyscy znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,

Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,

A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,

Aby był dużo lepszy od obecnego.

Życzą:

Zarząd OSP w Kurowie

Sołtys Krystyna Siwiec

Radny Adam Henryk Szwed