Tag-Archive for ◊ Budżet ◊

Author:
• sobota, 18 lutego, 2012

Miarą skuteczności działalności radnego i sołtysa jest faktyczne „pozyskanie” dla sołectwa środków. Dla wielu mieszkańców sprawy szeroko rozumianych dróg są najważniejsze. Możliwość cywilizowanego poruszania się , dojazdu do domu, jest także pewnym wyznacznikiem komfortu zamieszkania w naszej Gminie. Rozpoczynając działania zmierzające do zmniejszenia dystansu naszej wioski względem innych w Gminie, wykonałem zestawienia wydatków Gminy na drogi za ostatnie 5 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tym zestawieniu, w odróżnieniu od poprzedniego, które sporządziłem na początku kadencji, ujęte zostały wszystkie nakłady na poszczególne sołectwa , w tym na drogi powiatowe, wojewódzkie , rolne itd. Obraz jaki się wyłania po analizie tych danych dla mnie osobiście jest jednoznaczny. Dane te posłużyły jako wstęp do dyskusji, w tym na sesji budżetowej w dniu 28 grudnia 2011r, gdzie pozwoliłem sobie nie głosować za tak skonstruowanym budżetem.

Obecnie w budżecie zostały jeszcze bardziej zmniejszone środki na drogi gminne. Więcej na ten temat w załączonych poniżej materiałach.

Wydatki na drogi gminy za 2006-2010

Omowienie budzetu na 2012r na sesję