Tag-Archive for ◊ Budżet Gminy Stryszawa ◊

• niedziela, Luty 19th, 2012

 

Jak być może wiadomo, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która w dniu 18 stycznia 2012r między innymi analizowała zaopatrzenie w wodę pitną naszej Gminy Stryszawa.

Niestety wnioski jakie wynikają z tej analizy są niezadowalające. W wielu osiedlach naszej gminy mieszkańcy okresowo borykają się z problemem braku wystarczającej ilości wody pitnej. Jednocześnie są trudności z pozyskaniem nowych ogromnych środków na kontynuacje inwestycji w kanalizacje i wodociągi. (kwoty ok. 20mln.zł)

W tej sytuacji wydaje się, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest pomoc finansowa Gminy dla lokalnych spółek wodnych. To naprawdę nie jest bardzo trudne, aby taka pomoc otrzymać. Jednym z warunków dla takiej pomocy jest zarejestrowanie takiej spółki w Starostwie oraz rozliczenie się z otrzymanych dotacji. Może to i wygląda skomplikowanie, niemniej jest szansą na pozyskanie znacznych środków na potrzeby rozwoju, remontu naszych lokalnych wodociągów.

Ze swej strony deklaruję pomoc wszystkim mieszkańcom z Kurowa w tym kierunku, jednocześnie jeszcze raz zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy.

 

Na kolejnej Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2012r przedmiotem analizy była praca i organizacja samego Urzędu Gminy ze szczególnym uwzględnieniem nowopowstałego referatu do spraw promocji i rozwoju.

Po zapoznaniu się ze szczegółami pracy i zatrudnienia w Urzędzie, nasuwają mi się osobiście (opinia moja subiektywna nie zawsze tożsama ze stanowiskiem całej Komisji Rewizyjnej) takie uwagi:

  1. Poziom zatrudnienia wydaje się optymalny, choć zadań przybywa jednak pracownicy są dobrze wykształceni i mają wiele skutecznych narzędzi do pracy.
  2. Jest stosunkowo duże zatrudnienie osób na prace interwencyjne, co ja osobiście uznaję za pozytywne działania.
  3. Koszty zatrudnienia w Urzędzie Gminy Stryszawa oscylują w granicach 1.800 000zł rocznie, wysokość płac wydaje się być zadawalająca zwłaszcza w porównaniem z lokalnym rynkiem pracy i płacy.
  4. Po objęciu władzy w Gminie Stryszawa pan Wójt Rafał Lasek zreorganizował pracę Urzędu tworząc nowy Referat Promocji i Rozwoju. Taka nowa struktura dla mnie wydaje się zbyt kosztowna i niepotrzebna. Jej zakres obowiązków jest tak rozległy i szeroki , że trudno tu mówić o jakimś konkretnym kierunku i specjalizacji pracowników.
  5. Przedstawiane sukcesy referatu są dla mnie wątpliwe, nie dla tego , że ich nie ma , tylko powstaje pytanie czy samo powołanie tego referatu było przyczyną tych osiągnięć. Trudno wiarygodnie porównać te „sukcesy” , bo nie ma z czym. W poprzedniej kadencji bez tego referatu również pozyskiwano zewnętrzne fundusze.
  6. W moim przekonaniu trudno jednoznacznie określić  działalność tego referatu za zysk dla całej Gminy. Na taką ocenę składają się koszty (pensja kierownika referatu jest dużo większa od zwykłego urzędnika , w skali roku to dodatkowy wydatek rzędu kilkunastu tys. zł). Programy zewnętrzne, które wykorzystujemy to zwykle z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gdzie zasadnicza „pula” do wykorzystania to 500tys. obligatoryjnie na daną gminę w tym na naszą. Programy zewnętrzne związane z oświatą są pilotowane głównie przez dział Zespół Administracyjny Szkół.
  7. Tworząc ten nowy kosztowny referat, pan Wójt wziął na swoją odpowiedzialność jakość i koszty jego funkcjonowania. Nie wiem tylko czy to jest spełnienie jego wyborczego hasła o „racjonalizacji kosztów” działania Gminy. W moim przekonaniu trudno będzie obronić tej kosztownej tezy, aczkolwiek  trzeba jeszcze „dać czasowi , czas”. Zobaczymy co pokaże w tym 2012r.
  8. Kolejną sprawą omawianą na tej Komisji był stan strony internetowej naszej gminy. Uważam, że zmiana tej strony odbywa się bardzo wolno.

Funkcjonowanie dwóch stron wzbudza nieporozumienie wśród odwiedzających. Mimo, że w ostatnim czasie znacznie przyśpieszono prace w jej zapełnianiu, nadal jest pełna braków.

  1. Odnośnie strony zwróciłem uwagę na BIP, który powinien być bardziej wypełniony treścią. W tej chwili znajdują się tam tylko te  wiadomości , do których Urząd Gminy jest zobligowany. Postulowałem, aby zamieszczać tam także protokoły posiedzeń komisji i z sesji, tak jak to jest w niektórych innych samorządach. Być może lepszym rozwiązaniem, bardziej czytelnym  dla mieszkańców, byłoby zamieszczanie tych protokołów, uchwał i ogłoszeń o sesjach i komisjach na oficjalnej stronie naszej gminy, a nie w BIP-ie.
  2. Sprawa funkcjonowania strony mieści się w zagadnieniu dostępności obywatela do wszelkich niezastrzeżonych treści i informacji publicznych. To fundamentalne prawo każdego z nas . To wreszcie możliwość zapoznania się ze sposobem pracy radnych i gminy bez wychodzenia z domu. Samo zainteresowanie takimi sprawami jest jak najbardziej wstępem do szeroko rozumianej aktywności społecznej, a ta jest bezcenna.

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.2/10 (16 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 18 votes)
Author:
• sobota, Luty 18th, 2012

Miarą skuteczności działalności radnego i sołtysa jest faktyczne „pozyskanie” dla sołectwa środków. Dla wielu mieszkańców sprawy szeroko rozumianych dróg są najważniejsze. Możliwość cywilizowanego poruszania się , dojazdu do domu, jest także pewnym wyznacznikiem komfortu zamieszkania w naszej Gminie. Rozpoczynając działania zmierzające do zmniejszenia dystansu naszej wioski względem innych w Gminie, wykonałem zestawienia wydatków Gminy na drogi za ostatnie 5 lat w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tym zestawieniu, w odróżnieniu od poprzedniego, które sporządziłem na początku kadencji, ujęte zostały wszystkie nakłady na poszczególne sołectwa , w tym na drogi powiatowe, wojewódzkie , rolne itd. Obraz jaki się wyłania po analizie tych danych dla mnie osobiście jest jednoznaczny. Dane te posłużyły jako wstęp do dyskusji, w tym na sesji budżetowej w dniu 28 grudnia 2011r, gdzie pozwoliłem sobie nie głosować za tak skonstruowanym budżetem.

Obecnie w budżecie zostały jeszcze bardziej zmniejszone środki na drogi gminne. Więcej na ten temat w załączonych poniżej materiałach.

Wydatki na drogi gminy za 2006-2010

Omowienie budzetu na 2012r na sesję

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (11 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +5 (from 13 votes)