Sprawozdanie finansowe OSP Kurów za 2009

Sprawozdanie merytoryczne  OSP Kurów za 2009r

Spraw meryt – OSP Kurów- 2010

Spraw-finans-OSP Kurów- 2010

Sprawozd finans OSP Kurów za 2011

Sprawozd merytor OSP Kurów za 2011

Opublikowane sprawozdanie merytoryczne za 2012

Opublikowany rachunek wyników za 2012pdf

Opublikowany rachunek wyników za 2012pdf Opublikowany bilans za 2012

Opublikowana informacja dodatkowa do sprawozdania za2012

Kopia sprawozdania finansowego za 2013r poprawione

Wysłane sprawozdanie merytoryczne za 2013r opublikowane

Opublikowane sprawozdanie za 2014r – bilans

Opublikowane sprawozdanie za 2014r – inf dodatkowa

Opublikowane sprawozdanie za 2014r – inf uzupełniające

Opublikowane sprawozdanie za 2014r – sraw merytoryczne

Bilans OSP Kurów za2015

Rachunek za 2015 OSP Kurów

Informacja ogólna OSP Kurów za 2015

Informacja uzupełniajaca za 2015 OSP Kurów,

Sprawozdanie merytoryczne za2015 OSP Kurów

Bilans OSP za 2016

Rachunek porównawczy OSP za 2016

Dodatkowe wyjaśnienia za 2016 OSP

Wprowadzenie do sprawozdania OSP za 2016

Sprawozdanie merytoryczne OSP Kurów za 2016r

Wprowadzenie do spraw finans za 2017r

Rachunek wyników za 2017

Bilans OSP Kurów za 2017

Sprawozdanie merytoryczne za 2017

Inf dodatkowa za 2017

Sprawozdanie opp OSP Kurów za 2018-wprowadzenie

Sprawozdanie opp OSP Kurów za 2018-bilans

Sprawozdanie opp OSP Kurów za 2018-inf dodatkowa

Sprawozdanie opp OSP Kurów za 2018-rachunek wyników

Sprawozdanie opp OSP Kurów za 2018-merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne_za 2019

Bilans za 2019 osp

Dodatkowe informacje i objaśnienia_za 2019 osp

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy za 2019 osp

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OSP Kurów za 2020 opp

Bilans OSP Kurów za 2020 opp

Rachunek zysków i strat OSP Kurów za 2020 opp

Informacja dodatkowa do spraw fin OSP Kurów za 2020

Sprawozdanie merytoryczne OSP za 2020r opp

Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz