STRONA POSWIĘCONA GRUPIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PRZY OSP KURÓW

W dniu 24 marca 2001 r. wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Zarząd powołał do życia

Grupę Ratownictwa Medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.

Celem założenia Grupy Ratownictwa Medycznego jest:

  1. Zapewnienie sprawnych i efektywnych działań ratowniczych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
  2. Zabezpieczenie i wsparcie działań PSP i OSP podczas działań ratowniczych tj. ratowanych i ratowników.
  3. Wsparcie jednostki Pogotowia Ratunkowego.
  4. Propagowanie wiedzy o ratownictwie wśród dorosłych i młodzieży.
  5. Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z myślą wpojenia podstawowych zasad bezpieczeństwa , traktując je również jako przygotowanie przyszłych kadr OSP.
  6. Docelowo w przyszłości włączenie GRM do Krajowego Systemu Ratownictwa.

Zadanie utworzenia nowej Grupy zostało powierzone druhowi Piotrowi Pieczarze – Ratownikowi Medycznemu. Odzew społeczny wyrażony zaangażowaniem wielu młodych mieszkańców Kurowa uwidocznił się w dniu 03 maja 2001 r. w Dniu Strażaka. W tymże dniu do OSP Kurów przystąpiło wielu nowych członków.
Nikt nie przypuszczał , że tak nowa i „świeża” Grupa Ratownictwa Medycznego będzie już wkrótce wykorzystana, a to za sprawą kataklizmu, który dotknął sąsiednie Lachowice. Osunięte zbocze góry , zniszczone doszczętnie liczne domy i zabudowania, ludzie bez dachu nad głową, to przerażający obraz , z którym zetknęli się druhowie z OSP Kurów.

Szkolenia i praca to nie tylko rola jaką spełnia GRM OSP . Spełnia ona także z powodzeniem funkcję jednoczącą społeczeństwo Kurowa, szczególnie młodego pokolenia za pomocą organizowanych ognisk, wycieczek turystycznych, dyskotek.

Zorganizowany w dniach 15 – 17 lipca 2001 r. „Obóz Przetrwania” pod Jałowcem, z powodu skrajnie trudnych warunków pogodowych wrył się chyba wszystkim uczestnikom głęboko w pamięci. Wykazał on jednak ogromne zahartowanie, które wkrótce miało się przydać w sąsiednich Lachowicach.

Grupa Ratownictwa Medycznego kilkakrotnie uczestniczyła w pokazach dla publiczności, między innymi z okazji „Familiady” w Kukowie czy Dożynek Gminnych w Stryszawie. Spore umiejętności jakie wykazała GRM zyskały jej uznanie wśród widzów. Od początku istnienia GRM dobrze układała się współpraca z Obroną Cywilną, skąd otrzymaliśmy sprzęt taki jak : namioty, śpiwory, koce, menażki. Zarząd OSP Kurów postanowił zakupić ze środków wygospodarowanych przez GRM , samochód terenowy dla tejże Grupy.

Od dnia 27 do 29 lipca 2001 r. bez przerwy pełnili wyczerpującą służbę pomagając poszkodowanym i pomagającym im strażakom.

W dniu 09 sierpnia 2001 r. został przywieziony samochód UAZ 415 zakupiony Beskidzkiej Energetyce. Samochód ten wymaga dostosowania do potrzeb ratownictwa medycznego.

 

W dniu 25 sierpnia 2001 r. Wice Wójt Gminy Stryszawa Józef Rzepka, w imieniu władz Gminy i poszkodowanych w Lachowicach wyraził podziękowanie strażakom OSP Kurów za trud włożony w akcji ratowniczej w Lachowicach.

W dniach 6 – 7 października 2001 r. odbył się kurs podstawowy w zakresie udzielania pierwszej przed medycznej pomocy . Szkolenie zorganizowane przez Grupę Ratownictwa Medycznego OSP Kurów we współpracy z Obroną Cywilną Gminy Stryszawa prowadził lekarz ratownik z Bielska Białej. Szkolenie w dwóch grupach dla młodszych członków OSP i starszych zgromadziło 45 członków i sympatyków naszej Jednostki.

W dniu 3 listopada 2001 r. odbyło się pierwsze ćwiczenia w terenie Grupy Ratownictwa Medycznego z udziałem pozorujących poszkodowanych ludzi w trudnych warunkach terenowych. Po szkoleniu młodzież GRM , wzięła udział w porządkowaniu garażu OSP po malowaniu.

23 grudnia 2001 r. po wielu perypetiach prawnych, został wreszcie zarejestrowany samochód UAZ. Przeznaczony jest do wykorzystania w niesieniu pomocy medycznej w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. Obfite opady śniegu spowodowały, że stał się ważnym elementem zabezpieczenia pomocy medycznej i innej w naszej Gminie.

Rok 2001 , to rok na pewno obfitujący w wiele zdarzeń i przedsięwzięć. Na pewno ważnym momentem tego roku było utworzenie Grupy Ratownictwa Medycznego, nabór nowych członków OSP, uczestnictwo w akcji ratowniczej w Lachowicach, organizację zbiórki pieniężnej dla poszkodowanych w Lachowicach.

W tymże 2001 roku ujawnili się wspaniali ludzie, ofiarodawcy i darczyńcy naszej OSP. Byli to ludzie, którzy nieraz swym wdowim groszem wspomagali nas, szczególnie GRM. Do najbardziej zasłużonych należy zaliczyć Leszka Moxdzierza. Często pomagał nam swą radą, swą pracą, a nawet finansowo sponsorując nam sprzęt ratowniczy. Miejmy nadzieję, że przyszły 2002 r. będzie równie bogaty w tej dziedzinie.

 W dniach 26 – 29 grudnia 2001 r. członkowie GRM chodzili po Kolędzie w przebraniach, czym wzbudzili ogólną radość mieszkańców, szczególnie dzieci. Dochód z kolędy zostaje przeznaczony na tworzoną Żeńską Sekcję OSP.

W dniu 30 grudnia 2001 r. we wspaniałej zimowej scenerii zorganizowano kulig wieńczący imprezy organizowane przez GRM. Prawie pięćdziesięciu uczestników kuligu świetnie się bawiło i bezpiecznie powróciło do domów.

Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz