2007

Na posiedzeniu Zarządu OSP w dniu 07 stycznia 2007r postanowiono, że nieodpłatnie przekażemy samochód Żuk do OSP Zgorzel w woj. mazowieckim. W ostatnim czasie dostaliśmy zakupiony ze środków Urzędu Gminy i Zarządu Głównego OSP samochód lekki UAZ Gazela.

 

Nieoczekiwanie po długich zabiegach w Komendzie Wojewódzkiej Policji pod koniec roku dotarł do nas darowany nam samochód Landrover Defender. Jest on co prawda mocno wyeksploatowany, lecz mimo wszystko przedstawia dla nas dużą wartość materialną.

14 stycznia 2007r  odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze.

Zebranie otworzył prezes J. Rzepka witając przybyłych gości oraz wszystkich druhów oraz proponując na przewodniczącego zebrania dha  A. Szweda a na protokolantkę dh Celinę Widuch. Zebrani jednogłośnie przyjęli propozycje prezesa.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności i planu działalności na 2007 przewodniczący otworzył dyskusję prosząc o zabranie głosów.

Najpierw zabrała głos dh Katarzyna Szwed . Podziękowała za wsparcie finansowe dla brata dh Grzegorza Szweda, który uległ wypadkowi.

Prezes J. Rzepka życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

Następnie zabrał głos zaproszony gość dh Bogusław Patera. , dziękując za zaproszenie oraz wzorową działalność na rzecz społeczeństwa, które zostało docenione poprzez wprowadzenie jednostki w Krajowy System  Ratowniczo- Gaśniczy. Stwierdził, że jednostka powinna znaleźć  się w Krajowym Systemie Powiadomienia Alarmowego przez SMS. Podziękował również za liczny udział w akcji oddawania krwi.

Głos zebrał dh Adam Henryk Szwed.   Podziękował Zarządowi za sprawne działalność OSP Kurów, oraz za pozyskiwanie środków. Następnie wyraził swoje zdanie na temat członków, którzy od lat nie płacą składek członkowskich których należy zweryfikować. Dodał, że należy organizować systematycznie szkolenia w OSP dla jej członków  a zwłaszcza dla najmłodszych. Nadmienił także , że OSP pozyskała w tym roku dwa nowe samochody.

Dh Jacek Hereda stwierdził, że szkolenia odbywają się  systematycznie raz w miesiącu.  Potem dh Pieczara zabrał głos w sprawie szkolenia i działań ratowniczych – gaśniczych oraz oznajmił , że samochód Landrover będący na stanie OSP zostanie oddany do przetargu.

Następnie nastąpiła dyskusja pomiędzy dh Pieczarą, A.H. Szwedem, J. Heredą w sprawie wyposażenia jednostki i wprowadzenie do Krajowego Systemu powiadamiania Alarmowego oraz powołania JOT.

Również zabrał głos zaproszony gość  sołtys Jan Gąska dziękując Zarządowi OSP za udzielenie lokum oraz pomocy przy organizowaniu imprez lokalnych

Kolejny przemawiający Komendant Gminny przedstawił zestawienie wyjazdów  do akcji na rok 2006 na terenie gminy Stryszawa. Podziękował za dotychczasową pracę  i życzył sukcesów druhom naszej jednostki.

Komisja Wniosków przedstawiła wnioski do realizacji zgłoszone w czasie dyskusji:

Walne Zebranie  wyraża zgodę i upoważnia Zarząd OSP do zbycia samochodu Landrover zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie możliwie szybkim.
Walne Zebranie upoważnia  Zarząd do podjęcia starań  odnośnie wprowadzenia  innych sposobów powiadamiania  alarmowego „SMS”.
Walne Zebranie  zobowiązuje Zarząd  do zwiększenia  ilości osób przeszkolonych  w zakresie  Ratownictwa Medycznego.
Walne Zebranie  zobowiązuje  Zarząd m do dokonania  weryfikacji  członków , zwłaszcza  tych, którzy nie opłacają składek członkowskich na bieżąco.
Walne zebranie  upoważnia  i zobowiązuje  Zarząd  do powołania  jednostki Operacyjno – Technicznej.
Prezes J. Rzepka  podziękował wszystkim  przybyłym gościom oraz druhom naszej jednostki za udział w Walnym Zebraniu.

Przewodniczący dh A. Szwed  zamknął  Zebrania  Sprawozdawczo – Wyborcze.

Tradycyjnie w okresie Świąt Wielkanocnych nasza OSP pełniła zaszczytną służbę.

 

Od 22 do 24 czerwca 2007 r. na terenie Gminy Stryszawa po raz trzeci odbyły się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – „Ratownictwo 2007”.

Organizatorami tegorocznej edycji mistrzostw byli: Urząd Gminy w Stryszawie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie, Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej, Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie, Urząd Miasta w Suchej Beskidzkiej, Komenda Powiatowa Policji   w Suchej Beskidzkiej.

Do udziału w Mistrzostwach w standardzie BLS zostały zaproszone załogi reprezentujące PSP, OSP, ZHP, GOPR, TOPR, PCK, Policję oraz inne instytucje zajmujące się ratownictwem. Podobnie jak w ubiegłym roku, interesujące konkurencje i imprezy towarzyszące, jak również niepowtarzalna atmosfera „miasteczka ratowników” w miejscowości Kurów ponownie zgromadziła entuzjastów ratownictwa z różnych środowisk.

Sukces mistrzostw nie byłby jednak możliwy bez bezinteresownej pomocy ze strony środowisk społecznych, władz samorządowych oraz różnego rodzaju instytucji. Dzięki takiemu wsparciu profesjonalnie zorganizowana i przeprowadzona impreza na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Gminy Stryszawa, za co serdecznie dziękujemy.

Impreza rozpoczęła się 22.06.2007.na dziedzińcu zamku w Suchej Beskidzkiej o godz. 17.00. W uroczystości otwarcia brali udział m.in.: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie bryg. Andrzej Łabuz, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach gen. Janusz Skulich, Starosta Suski Andrzej Pająk, Dyrektor SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej Marek Haber, Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego, Maryon Zbigniew Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej, Wójt Gminy Stryszawa Jacek Zając, Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt.

Po oficjalnym rozpoczęciu na sali rycerskiej reprezentanci każdej jednostki ruszyli paradą pojazdów ratowniczych pod eskortą policji w stronę Kurowa.

O godz. 22.00 uczestnicy ruszyli na zadanie nocne, w ramach których mieli udzielić pomocy poszkodowanemu myśliwemu (zadanie w Targoszowie) pomóc poszkodowanemu w kanale dziecku (Kuków) oraz dać sobie radę z rozrabiającą młodzieżą, która przeszkadzała w udzieleniu pomocy ich koledze.

Zadanie nocne trwały do wczesnych godzin porannych 23 czerwca 2007 r.

W kolejnym dniu o godz. 8.00 rano jednostki wyjeżdżały na zadania dzienne, podczas których jednostki udzielały pomocy m.in. Tym razem na ratowników sędziowie przygotowali takie zadania jak: udzielenie pomocy zadławionemu cukierkiem chłopcowi, mężczyźnie poparzonemu substancją chemiczną, potrąconemu rowerzyście oraz kobiecie w ciąży, rolnikowi, którego w oborze staranował byk. Członkowie ratowniczych zespołów zostali również poddani testowi radzenia sobie z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Na uczestników czekało ponadto zadanie sprawnościowe – przepłynięcie na złączonych deską oponach przez rzekę i przewiezienie z powrotem pełnego pojemnika. Po zakończeniu zadań sędziowie przedstawili wszystkim zawodnikom najczęstsze błędy popełniane podczas zawodów.

O godz. 20.00 w Kurowie rozpoczęła się impreza integracyjna dla ratowników.

Dzień 24.06.2007 r rozpoczął się Mszą Św. za ratowników w kościele parafialnym w Kurowie.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się na suskim rynku, skąd potem zawodnicy udali się na przygotowany dla nich w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej poczęstunek.

Wyniki:

I miejsce: Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie,

II miejsce: Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach,

III miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie,

XII miejsce: OSP Stryszawa

XVI miejsce: OSP Kurów

XVII miejsce: OSP Jordanów

W kategorii jednostek ochotniczych straży pożarnych:

I miejsce Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie,

II miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze,

III miejsce: OSP Stryszawa.

8 lipca 2007 br. na stryszawskim boisku sportowym odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Podobnie jak w latach poprzednich oprócz jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stryszawa w zawodach wzięli również udział druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Sucha Beskidzka.

Na strażaków czekały takie konkurencje jak sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe, polegające na jak najszybszym zbudowaniu linii głównej oraz dwóch linii gaśniczych, a następnie trafieniu wodą w tarcze oraz przewróceniu czterech pachołków.

W konkurencjach startowali seniorzy oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze.

WYNIKI:

Kategoria A seniorzy

Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m:

I miejsce: OSP Stryszawa – czas 62,1

II miejsce: OSP Krzeszów – czas 65,8

III miejsce: OSP Kurów – 67,7

Ćwiczenie bojowe:

I miejsce: OSP Stryszawa – czas 46,4

II miejsce: OSP Kuków – czas 47,3

III miejsce: OSP Krzeszów – czas 50,6

Klasyfikacja łączna:

I miejsce: OSP Stryszawa – czas łączny 108,5

II miejsce: OSP Kuków – czas łączny 115,3

III miejsce: OSP Krzeszów – czas łączny 116,4

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – chłopcy

I miejsce: MDP z OSP Krzeszów – czas 38,6

II miejsce: MDP z OSP Stryszawa- czas 40,8

III miejsce: MDP z OSP Kurów – czas 44,2

22 lipca nasza drużyna medyczna uczestniczyła w pokazie w Jordanowie,

28 lipca zabezpieczała kolejny Rajd Rowerowy w Lachowicach.

W dniach 4 – 11 sierpnia  drużyna medyczna kolejny raz zabezpieczała medycznie pieszą pielgrzymkę z Jasnej Górki na Jasną Górę. Uczestniczyli: Hutniczak Mariusz, Kwaśny Tadeusz, Adamczowski Marek, Gąską Marta, Gąska Maria i Bodzek Magdalena.


4 sierpnia2007r. koło remizy OSP Kurów odbyło się

 II KUROWSKIE WARZENIE BIGOSU.

W tym roku wystrojone stoiska z bigosem przygotowało sześć Kół Gospodyń Wiejskich, natomiast w szranki o najlepszy bigos stanęło pięć Kół.

Pogoda dopisała – dlatego też w tegorocznej imprezie wzięło udział wielu mieszkańców gminy oraz goście z dziećmi, na których czekał nie tylko wyśmienity bigos, ale i konkurencje sprawnościowe, wesołe miasteczko z dmuchanymi zamkami i zjeżdżalniami.

Na imprezie gościli: Starosta suski, Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego i Rady Gminy Stryszawa, Wójt i Wicewójt gminy Stryszawa, Wójt gminy Ślemień, sołtys i radny z miejscowości Kurów.

Każdy z przybyłych gości mógł zakupić kupon, który następnie pozostawiał przy tym stoisku, przy którym najbardziej smakował mu bigos.

Najwięcej kuponów zebrało KGW z Lachowic – w ten sposób wygrywając w kategorii „na najsmaczniejszy bigos”. W kategorii „najładniejsze stoisko” wygrało KGW Hucisko – Pewelka, natomiast w kategorii „najlepszy występ estradowy” – KGW Kocoń.

Po ogłoszeniu wyników, wyróżnieniu zwycięzców, rozpoczął się festyn trwający do późnych godzin nocnych.

 

 

30 sierpnia 2007r podczas dojazdu do pożaru w Hucisku  zapalił się samochód OSP Krzeszów. Jak się okazało zbyt duża ilość konserwacji i fatalna instalacja elektryczna spowodowała ten pożar.

W dniu 1 września 2007r odbył się V Powiatowy Rajd Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Co roku rajd organizowany jest na inny szczyt górski naszego powiatu. W tym roku, ponad 150 uczestników rajdu zawitało na Jałowiec. Pomimo deszczowej pogody i mgieł wszyscy ruszyli o godz. 9.00 rano z przeł. Przysłop i po dwóch godzinach dotarli na szczyt, gdzie przeprowadzono konkurs polegający na jak najszybszym ubraniu munduru bojowego i rozwinięciu węża z prądownicą.

Po wspólnym zdjęciu na szczycie Jałowca drużyny zeszły do Stryszawy Siwcówka, gdzie młodzi strażacy zwiedzili Izbę Pamięci Prymasa Wyszyńskiego, a następnie ruszyli do Stryszawy Równie, gdzie czekał na nich rajdowy poczęstunek oraz konkursy: wiedzy pożarniczej i krajoznawczej oraz konkurs na piosenkę bądź opowiadanie związane z Jałowcem i strażą pożarną.

 

W miesiącu wrześniu  grupa naszych druhów w mocnej obsadzie tj. Pieczara Piotr, Szwed Michał, Domasik Paweł i Kachel Arkadiusz uczestniczyli w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym  w kategorii ALS w Olsztynie. W silnej konkurencji zajęli dobre 25 miejsc , co potwierdza jakość naszych członków na forum ogólnokrajowym.

 

Uchwałą  Zarządu OSP z dniem  25 listopada 2007 została dokonana zmiana w składzie Zarządu OSP. Po rezygnacji druha Rzepki Michała  powołano w jego miejsce druha Adama Henryka Szwed.

W grudniu 2007 OSP Kurów otrzymała nowe narzędzie do niesienia

pomocy. Ratownicy TOPR przekazali naszym strażakom skuter śnieżny Polaris

Scandik 500. Przy niewielkim nakładzie finansowym (zakup akumulatora i paska

klinowego)będzie on jeszcze długo służył ratownikom i poszkodowanym.

Rejon działania naszej jednostki to tereny górskie i w warunkach zimowych skuter

może okazać się nieocenioną pomocą w szybkim dotarciu do potrzebujących

pomocy i do rejonów gdzie prowadzone są działania ratownicze. Możliwości

tego pojazdu mogą być też zaoferowane dla zespołów ratownictwa medycznego w sytuacjach gdy zawiodą konwencjonalne metody dotarcia do chorego i jego ewentualnej ewakuacji.

 

 

Rok 2008

12 stycznia 2008r odbyło się Walne Zebranie członków OSP Kurów jak zwykle odbyło się ono w naszej remizie OSP. Tym razem oprócz członków na zebraniu pojawili się następujący goście: Komendant Gminny G. Chudzik, Zastępca komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej P. Harańczyk, gen  Kazimierz Krzoski były komendant Główny PSP, sołtys Jan Gąska, przew. KGW K. Siwiec. Po przedstawieniu sprawozdań i planu działalności , przyjęto absolutorium dla Zarządu OSP. Następnie głos zabrali goście zebrania. Pierwszy zabrał głos dh Harańczyk. Podziękował za uczestnictwo dh w licznych zawodach, imprezach masowych i akcjach pożarniczych. Nadmienił, że jednostka  była kontrolowana 2 razy przez Komendę PSP z Suchej Beskidzkiej i PSP z Krakowa. Przedstawił plany szkoleń na 2008r. Wyraził myśl, że OSP Kurów włączy się do organizacji Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. Podziękował za działania w ubiegłym roku, życzył wszystkim druhom zdrowia.

Następnie zabrał głos gen Krzowski. Stwierdził, że południe Polski  jest najbardziej prężne  w działaniach OSP. Tradycja przekazywana jest z polonia na pokolenie.  Kurów jest miejscowością  wzorową pod względem rozwinięcia ratownictwa Medycznego. Organizowanie zbiórek szkoleniowych jest dla druhów bardzo ważne. Najważniejszym zadaniem jest przekazywanie wartości ludziom młodym, aby nie zabrakło ich w jednostce . Podziękował i życzył aby co zostało  zaplanowane na ten rok udało się zrealizować w stu procentach.

W dyskusji podniesiono problem pozyskania nowszego samochodu bojowego typu GBA. Prezes podziękował za dotychczasową pracę na rzecz OSP zwłaszcza zaś za prace przy remoncie Sali zabawowej w remizie .Podkreślono problem weryfikacji członków naszej straży, aby ich ilość odpowiadała realnemu potencjałowi zaangażowanych osób na rzecz OSP Kurów.

 

W dniach od 14 do 17 lutego 2008r. odbyły się już po raz trzeci Zimowe Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego. W zawodach wzięło udział 45 drużyn z Polski (w tym również nasza jednostka) oraz 5 zespołów zagranicznych. W ciągu tych czterech dni zakwaterowani byliśmy w hotelu „Orle Gniazdo”, które oprócz bardzo dobrych warunków bytowych, dzięki ciekawemu usytuowaniu gwarantowało uczestnikom możliwość zwiedzenia i podziwiania malowniczych zakątków…szkoda tylko , że nie zostało mam na to zbyt wiele czasu;)

14 lutego 2008
odbyło się oficjalne rozpoczęcie mistrzostw. Jak co roku zostały przedstawione wszystkie drużyny, organizatorzy, sponsorzy. Na czwartek nie zostały przewidziane żadne konkurencje. Tak że po części oficjalnej znalazł się wolny czas na chwile relaksu. Jednak jak się później okazało nie za długo, gdyż trzeba było zebrać siły do czekających nas piątkowych zadań.

Pierwszym zadaniem, jakie nas czekało, była „masówka”. O godzinie 8.30 zostaliśmy wezwani do wypadku komunikacyjnego. Jak się okazało na miejscu było to zderzenie autobusu MZK z samochodem osobowym. Na miejscu zdarzenia obecni byli strażacy, którzy przystąpili już do działań ratowniczych. W zadaniu poszkodowanych było 8 osób(w tym małe dziecko). W ciągu 10 minut zdążyliśmy zakwalifikować, ewakuować i udzielić pierwszej, niezbędnej pomocy pozorantom. Dzięki świetnej współpracy ze strażakami udało się zapanować nad panującym chaosem i wykonać zadanie.

Następny wyjazd mieliśmy ok. 11. Było to wezwanie do miejsca zdarzenia, gdzie wypadkowi uległo dwóch mężczyzn (kierowcy skuterów śnieżnych). Zadanie było o tyle trudne, że nie mogliśmy pracować razem, gdyż musieliśmy się podzielić po dwie osoby do każdego poszkodowanego. Jednak i z tym daliśmy sobie radę.

Ostatnie zadanie tego dnia było o godzinie 14. zostaliśmy wezwani do zdarzenia gdzie poszkodowany zasłabł w garażu(najprawdopodobniej było to spowodowane zaczadzeniem ze spalin samochodowych). W zadaniu brały udział także dwie inne osoby, które również ( chodź w mniejszym stopniu) były podtrute spalinami. W tym przypadku najważniejsza była natychmiastowa ewakuacja, aby nie narażać w większym stopniu na zaczadzenie zarówno ich jak i siebie. Po tych trzech zadaniach mogliśmy w końcu odetchnąć, następny wyjazd o 1.00 (także 10 godzin dla nas:)

Zadanie nocne było naprawdę ciekawe, okazało się, że do zdarzenia pojedziemy kolejką linową wraz z potrzebnym sprzętem. I tak się stało-o 1.15 byliśmy juz pod wyciągiem cały wyjazd trwał ok 15min,nie ukrywam, że było baaardzo zimno. Na górze czekało na nas dwóch ratowników GOPR, którzy znaleźli poszkodowanego narciarza. Naszym zadaniem było zaopatrzenie połamanej nogi i przygotowanie do transportu, jednak przede wszystkim zadbanie o psychiczny stan pacjenta. Sprawę komplikował fakt, że mężczyzna był pijany i agresywny wobec ratowników, co w cale nie ułatwiało nam pracy. Jednak siłą perswazji udało nam się przekonać pozoranta, że chcemy mu pomóc i już udobruchany pozwolił się przypiąć do deski.

W ciągu soboty czekały nas jeszcze cztery zadania: dwa sprawnościowe i dwa ratownicze. Zaczęliśmy od sztafety: Trzy osoby z każdej drużyny musiały wybiec na górę i wykonać przygotowane zadania. Mimo, że góra nie była wysoka to jednak w panujących warunkach ciut niebezpieczna. Jednakże organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo zawodników zakładając na szlaku liny zabezpieczające, które ułatwiły nie tyle wejście co powrót z zadania. Na miejscu pierwszy zawodnik strzelał do tarczy z paintballu. Drugi musiał wyszukać, na wyznaczonym przez sędziów terenie, za pomocą urządzenia naprowadzającego ukryty pod śniegiem przedmiot z wbudowanym czujnikiem. Natomiast trzecia osoba rzucała do nadmuchanych, gumowych rękawiczek strzykawkami napełnionymi wodą.

Druga „sprawnościówka” w której również uczestniczyły trzy osoby z drużyny, wymagała dużej koncentracji i zgrania zawodników. Dwie osoby układały jak najwyższą wieżę ze skrzynek, do momentu, aż się przewróciły. W tym czasie kierowca pokonywał na quadzie wyznaczony tor przeszkód.

Po południu zostały nam do wykonania jeszcze dwa zadania medyczne. Wyruszyliśmy o 13:13 (podwójna trzynastka, czy aby na pewno szczęśliwa godzina…:-) Pierwszym zdarzeniem był wypadek na quadzie, w czasie którego mężczyzna zahaczył szyją o łańcuszek zwisający w poprzek bramy. Najważniejsze, w tym zadaniu, było udrożnienie dróg oddechowych poszkodowanego. Po dwóch nieudanych próbach intubacji, konieczne było wykonanie konikopunkcji. Ważna również była termoizolacja pozoranta, gdyż czekając na przyjazd karetki nastąpiło już częściowe wychłodzenie organizmu.

Ostanie zadanie zostało przygotowanie na terenie hotelu w którym byliśmy zakwaterowani. Poszkodowany miał częstoskurcz komorowy z zachowanym tętnem. Na miejscu zdarzenia obecna była żona poszkodowanego która udzielała niezbędnych informacji ratownikom.

Po zakończonych zadaniach, byliśmy zmęczeni ,ale szczęśliwi. Pozostało już tylko czekać na ogłoszenie wynikowi i wspólną, wieczorną biesiadę. O 19:00 nastąpiło wyłonienie zwycięzców połączone z uroczystym zakończeniem trzecich Zimowych Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym. Ogólna klasyfikacja zawodów kształtowała się następująco (3 pierwsze miejsca):

1.Centrum Medyczne Riemer Sp. J. Grodzisk Mazowiecki

2.Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

3. Bielskie Pogotowie Ratunkowe

Nasza jednostka zajęła ósme miejsce!:) Jednak największym naszym sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca w zadaniu masowym (kryptonim „Luzik”). Po ogłoszeniu wyników rozpoczęła się wspólna biesiada sędziów, organizatorów, uczestników, pozorantów, która trwała do późnych godzin nocnych

III Zimowe Międzynarodowe Mistrzostwa Ratownictwa Medycznego były dla nas nie tylko doskonałą formą zabawy i wypoczynku. Nauczyły nas zdrowej rywalizacji, współpracy w zespole oraz z innymi jednostkami ratowniczymi. Zadania były realistyczne, dzięki nim zauważyliśmy jak wiele pracy, nauki i wysiłku trzeba jeszcze włożyć w dążeniu do doskonałości.

 

 

Od 19 do 22 czerwca 2008r na terenie naszej gminy oraz gminy Ślemień, Gilowice, miasta Żywiec i Sucha Beskidzka odbyły się IV Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Tworzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – „Ratownictwo 2008”.
Organizatorami mistrzostw byli: Urząd Gminy w Stryszawie, Urząd Gminy w Ślemieniu, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz w Żywcu, Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie, Instytut Ratownictwa Medycznego w Krakowie, Medycyna Praktyczna, ZOSP RP, Państwowa Straż Pożarna, Centrum Szkoleń Ratowniczych w Limanowej , Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie.
W tegorocznych Mistrzostwach w standardzie BLS oraz ALS wzięło udział 60 załóg reprezentujących PSP, OSP, ZHP, Państwowe Ratownictwo Medyczne, GOPR, PCK, Policję oraz inne organizacje zajmujące się ratowaniem życia i zdrowia ludzi. Miasteczko namiotowe i zaplecze logistyczne rozłożono w Kurowie.

Impreza rozpoczęła się 19.06.2008.o godz. 17.00 na boisku koło Szkoły Podstawowej nr 2 w Stryszawie. W uroczystości otwarcia brali udział m.in.: Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Starosta Suski Andrzej Pająk, Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego, Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej, Wójt Gminy Stryszawa oraz Gminy Ślemień.
Po oficjalnym rozpoczęciu rozpoczęła się parada pojazdów ratowniczych, która pod eskortą Policji dotarła do Kurowa, gdzie czekała na nich kolacja przygotowana przez KGW Kurów.

20.06.2008. od godz. 8.00 rano uczestnicy wyjeżdżali na zadania dzienne, podczas których udzielano pomocy m.in. dziewczynie ugryzionej przez żmiję, przygniecionemu przez drzewo drwalowi, musieli także poradzić sobie z wypadkiem samochodowym, którego uczestnicy byli pijani. Na zadaniu sprawnościowym reprezentanci poszczególnych załóg musieli jak najszybciej pokonać „kopertę”, oddać jak najwięcej celnych strzałów z wiatrówki oraz wyjść po linie przy asekuracji ratowników GOPR. Ratownicy poddani zostali również testowi na wydolność organizmu.
Zadania nocne, przygotowane w Koconiu (wypadek szalejących na motocrosie młodych ludzi) oraz na Jasnej Górce w Ślemieniu – gdzie trzeba było udzielić pomocy poparzonym młodym ludziom.

21.06.2008.  konkurencje przygotowano na skoczni narciarskiej w Gilowicach, oraz na jeziorze żywieckim i w jego okolicach.
Po wejściu na skocznię załogi zetknęły się z poszkodowaną, która nie dawała oznak życia. Ratownicy musieli wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Na jeziorze żywieckim ratownicy musieli wyciągnąć z wody mężczyznę. Inne zadanie polegało na udzieleniu pomocy dziecku, które wpadło do studzienki.
Po zakończeniu zadań wszystkie załogi kierowały się do Żywca, na teren MOSR „Dębina” gdzie organizatorzy przygotowali smaczną grochówkę.
Po posiłku w stronę Kurowa ruszyła druga parada pojazdów ratowniczych. Po przyjeździe parady na miejsce, odbyła się odprawa załóg na której sędziowie omówili zadania, natomiast wieczorem uczestnicy Mistrzostw wzięli udział w imprezie integracyjnej.
Również tego dnia w godzinach dopołudniowych na rynku w Suchej Beskidzkiej oraz na terenie MOSR „Dębina” w Żywcu odbyła się impreza „Dzieci ratują dzieci”, podczas której na najmłodszych czekało wiele atrakcji, w tym możliwość nauki pierwszej pomocy.

22.06.2008. dla startujących załóg dzień rozpoczął się od  Mszy Św. w kościele na Jasnej Górce w Ślemieniu. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się na boisku sportowym w Ślemieniu.

Wyniki:
Klasyfikacja Generalna:
I miejsce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
II miejsce: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
III miejsce: Fundacja R2, załoga nr 1.

Kategoria ALS:
I miejsce:Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
II miejsce:Komenda Miejska Państwowa Straż Pożarna, Bielsko -Biała
III miejsce:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy”

Kategoria BLS:
I miejsce:Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej – Poznań.
II miejsce:Fundacja R2, załoga nr 1.
III miejsce:Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Proszowicach.

Nagrody Indywidualne:
Najlepsza drużyna, wykonująca zadanie na wodzie pt.: „Czółno”:Komenda Miejska PSP, Kraków.
Najlepsza drużyna, która wykazała się największą sprawnością: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Wadowice.
Najlepsza Drużyna z powiatu Suskiego:Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie.
Najlepsza drużyna zagraniczna: Turcja, Izmir.
Nagrody indywidualne OSP:
1. OSP Kurów.
2. OSP Biertułtowy.
3. OSP Czeremno.

Równocześnie z odbywającymi się Mistrzostwami w Ratownictwie Medycznym w Kurowie odbywały się Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym w Tarnopolu na Ukrainie. Udział w nich wzięła nasza drużyna w składzie Andrzej Bogusz, Paweł Domasik, Gąska Maria i Bodzek Magdalena. Generalnie rzecz ujmując…”przybyliśmy, zobaczyliśmy i zwyciężyliśmy”. Oto krótki opis przebiegu tych ciekawych zawodów.

22 czerwca 2008r
W „Czerwonej Kalinie” w Tarnopolu o godz. 11.00 rozpoczęło się
uroczyste otwarcie Mistrzostw. Po całej ceremonii rozpoczęcia pojechaliśmy
do 4 pierwszych zadań.
I zadanie
Dokładne sprawdzanie wyposażenia karetki.
II zadanie
Test dotyczący pierwszej pomocy.
III zadanie
Udzielanie pomocy podtopionemu mężczyźnie na jeziorze.  W tym zadaniu było
jeszcze dwóch świadków, żona i przyjaciel poszkodowanego.
IV zadanie
Potrącony rowerzysta. Na miejscu zdarzenia napotkaliśmy dwie osoby
poszkodowane. Rowerzystę i pasażera samochodu osobowego, po jakimś czasie
odnaleźliśmy kierowcę, któremu nic się nie stało.

23 czerwiec
V zadanie nocne.
Impreza 4-osobowa na ruinach zamku. Osoby te były pod wpływem alkoholu, dwie z nich natychmiast przejęła policja. Trzy osoby z naszej załogi udzielały pomocy mężczyźnie, który pod wpływem alkoholu usiłował wspiąć się
na ścianę zamku i spadł z niej, a jedna osoba zajmowała się kobietą, która
skarżyła się na ból głowy.(za to zadanie otrzymaliśmy maksymalną
ilość punktów).
VI zadanie masowe
10 osób poszkodowanych, samochód osobowy wjechał w grupę ludzi. W tym
zadaniu musieliśmy zwracać baczną uwagę na maleńkie dziecko.
VII zadanie sprawnościowe
Tor przeszkód. W tym zadaniu brał udział kierowca karetki i jeden z
ratowników jako pilot.
VIII zadanie sprawnościowe
Przepłynięcie łódką z czterema wiadrami wody na drugi brzeg jeziora, w
taki sposób, aby jak najmniej wody się wylało z wiader.
Wieczorem o godz. 18.00 rozpoczęło się uroczyste podsumowanie owych
Mistrzostw, omówienie poszczególnych zadań i ogłoszenie wyników.

24 czerwiec
W tym dniu pojechaliśmy na całodniowa wycieczkę. Zwiedzaliśmy
Krzemieniec, muzeum Słowackiego, cerkiew, źródła Św.Anny, ruiny zamku na górze Bonie. W godzinach wieczornych organizatorzy urządzili nam piknik.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu na Ukrainę. Chcieliśmy podziękować
wszystkim tym, którzy pomogli nam w zebraniu funduszy i załatwieniu spraw
związanych z naszym uczestnictwem na Mistrzostwach. Cieszymy się również z
tego, że zostaliśmy tam wspaniale ugoszczeni:)

Podkreślić należy, że nasza OSP wystawiła w dwóch Mistrzostwach jednocześnie dwie równorzędne załogi. Brawo!!!!

 

 

2 sierpnia 2008r. zorganizowano po raz trzeci  Kurowskie Warzenie Bigosu. To konkurs skierowany głównie do Kół Gospodyń Wiejskich powiatu suskiego i żywieckiego. Impreza rozpoczęła się ok. godz. 15. Poza degustacją bigosów przygotowanych przez gospodynie z Kurowa i okolic, na przybyłych gości czekały m.in. kiermasz gastronomiczny, rękodzieła ludowego, oraz konkursy i atrakcje dla dzieci i tych trochę starszych. Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych. Koła Gospodyń Wiejskich ocenianie były w 3 kategoriach. W pierwszej na najlepszy bigos wygrało KGW z Huciska – Pewelki. W kategorii na „najładniejsze stoisko” wygrało KGW Kocoń, natomiast najlepiej na estradzie zaprezentowały się panie z Lachowic. Po ogłoszeniu wyników rozpoczął się festyn trwający do późnych godzin nocnych. Organizatorami imprezy byli: KGW Kurów, OSP Kurów, UG Stryszawa, GOK Stryszawa.

 

 

W miesiącu listopad 2008 prowadzono nowy cykl szkoleń. Tym razem pomagał w szkoleni Edward Bulicz, który zadeklarował chęć wstąpienia do naszej OSP.

Na posiedzeniu Zarządu OSP Kurów w dniu 7 grudnia 2008r podjęto uchwałę weryfikacji członków OSP. Skreślono z listy członków 21 osób zaś przyjęto 12 w tym kilka członkiń naszego Koła Gospodyń Wiejskich z Krystyną Siwiec na czele.


Rok 2009

11 stycznia 2009r odbyło się kolejne Walne Zebranie członków naszej OSP. Zebranie rozpoczął prezes zarządu dh Józef Rzepka od wprowadzenia sztandaru OSP, następnie powitał wszystkich druhów oraz przybyłych gości. Przybyli goście to: Komendant Powiatowy PSP bryg Bogusław Patera, Komendant Gminny Związku OSP dh Grzegorz Hudzik, sekretarz Zarządu Gminnego Związku dh Sławomir Łaciak,  Wójt Gminy Stryszawa pan Jacek Zając, sołtys sołectwa Kurów pan Jan Gąska , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kurowie pani Danuta Pieczara oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z jego przewodniczącą panią Krystyną Siwiec.

W rozpoczętej dyskusji najpierw zabrali głos przybyli goście.

Pierwszym występującym był wójt Jacek Zając. Dziękując strażakom za dotychczasową pracę, wójt podkreślił, iż zawsze może polegać na pomoc strażaków. Podziękował za ogromne zaangażowanie społeczne, które w naszej stosunkowo małej miejscowości jest na tak wysokim poziomie.

Zauważył, że nasza OSP skupia wokół siebie duże grono członków, w tym wiele kobiet z KGW. Podziękował wszystkim zwłaszcza za udział w przygotowaniach i realizacji Mistrzostw w Ratownictwie. Mistrzostwa te są ogromną promocją naszej wsi i naszej gminy.

Nawiązując do przedstawionego projektu finansowego, wójt poinformował wszystkich, że planowane jest w budżecie gminy przekazanie kwoty 100 000zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kurów.

Kolejnym występujący w tej części obrad był dh Pieczara, który tym razem jako radny potwierdził, że decyzją Rady Sołeckiej naszej wsi wszystkie środki przeznaczone dla naszej wsi mają być włączone w przyrzeczone 100 000zł na zakup dla  nas samochodu. Prosił następnie aby jak najwięcej druhów zaangażowało się w przygotowanie Mistrzostw, które odbędą się w naszej wsi.

Zabierając głos przewodniczący zebrania dh A. H . Szwed, uzasadniał pilną konieczność nabycia dla naszej OSP średniego samochodu pożarniczego. Podkreślił, że na naszym starym Starze „wjechaliśmy” do Krajowego Systemu, niemniej jednak stan techniczny tego samochodu w każdej chwili może nas z tego Systemu zdyskwalifikować.

Sołtys Jan Gąska podziękował wszystkim strażakom za współpracę w organizacji imprez sołeckich , w tym przede wszystkim Dożynek Sołeckich i Kurowskiego Warzenia Bigosu.

Kolejny mówca sekretarz zarządu Gminnego dh Łaciak, szczegółowo nakreślił sprawę wypłacania ekwiwalentów.  Przedstawił, że Walne Zebranie może upoważnić jednego druha, który będzie pobierał z Urzędu Gminy pieniądze za akcje i wpłacał je na rzecz danej OSP. Warunkiem jest złożenie pisemnego oświadczenia każdego strażaka zrzekające się takiego wynagrodzenia. Na koniec życzył wszystkim druhom z Kurowa wszystkiego najlepszego w 2009roku.

Komendant Powiatowy PSP bryg Patera , poinformował, że termin Mistrzostw rozgrywanych w naszym powiecie to 18 – 21 czerwca. Podkreślił  także duże zaangażowanie naszej jednostki. Podziękował za codzienną gotowość bojową  i udział w szkoleniach. Obiecał wszelką  możliwą pomoc ze strony Państwowej Straży Pożarnej. Życzył by wszystkie zamierzenia  i plany zostały zrealizowane.

Druh prezes  podziękował wszystkim gościom za pozytywne opinie o naszej OSP. Tym razem w obradach uczestniczyły panie z KGW już jako pełnoprawne członkinie naszej OSP. Przypomnieć trzeba , że od czasu gdy zostały przygarnięte pod naszą strzechę , współpraca między KGW a naszą OSP jest doskonała. Dziś sobie trudno już wyobrazić wszystkie te imprezy , które nasza OSP współorganizuje bez ich wydatnej pomocy. Oby tak dalej.

 

 

 

Dnia 1 lutego 2009 roku akcje honorowego krwiodawstwa wśród strażaków oraz członków ich rodzin przeprowadził Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi „Iskierka”.Podczas akcji zorganizowanej w naszej  strażnicy 23 krwiodawców oddało 10350 ml krwi. Akcja była zorganizowana pod hasłem „ Krew dla dzieci poszkodowanych w wypadkach podczas zimowego wypoczynku.
Akcja miała również aspekt szkoleniowy ponieważ podczas oczekiwania na oddanie krwi strażacy mieli okazję w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu przypomnieć sobie resuscytację z wykorzystaniem fantomów oraz AED .
Podczas akcji strażacy zadeklarowali , że co roku właśnie w trakcie trwania ferii zimowych będą oddawać krew dla poszkodowanych . Planowana jest również organizacja podobnej akcji w okresie jesienno-zimowym.

27 marca 2009r odbyła się w Urzędzie Gminy Stryszawa burzliwa Sesja poświęcona między innymi zakupowi dla naszej OSP nowszego samochodu. Dość powiedzieć, że od stycznia do marca Wójt zmienił zdanie co do zasadności zakupu samochodu dla naszej OSP. Na szczęście radni nie podzielili jego zdania i ponownie uchwalono wyasygnowanie kwoty 100 000zł na zakup dla nas samochodu.

5 kwietnia 2009r na posiedzeniu Zarządu OSP dh prezes Rzepka Józef zapowiedział chęć rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa. Omówiono także sprawę stanu technicznego samochodu Star oraz skutera śnieżnego. Wobec potrzeb dużych nakładów na ich naprawę postanowiono sprzedać w/w sprzęt. Postanowiono także zainwestować w budowę „szałasu” czyli małej sceny w pobliżu remizy.

1 maja 2009r miała miejsce wizyta biskupa Jana Szkodonia w naszej parafii.

   2 maja 2009r odbyły się tradycyjnie obchody Dnia Strażaka w naszej jednostce.

3 maja 2009r przy stryszawskiej remizie odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką strażaków przy remizie, skąd poczty sztandarowe ochotniczych jednostek z terenu naszej gminy i zaproszeni goście wymaszerowali w stronę kościoła p.w. Św. Anny. Oprócz władz samorządowych i radnych z gminy na uroczystość przybyli m.in. ks. Biskup Jan Szkodoń, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie st. bryg. Józef Galica, Kapelan Małopolskich Strażaków, ks. st. kpt. Władysław Kulig, Kapelan Powiatowy ZOP ZOSP RP w Suchej B. ks. Stanisław Skowronek, Komendant Powiatowy bryg. Bogusław Patera, jego zastępca bryg. Piotr Harańczyk, Komendant Gminny st. asp. Grzegorz Chudzik, oraz dowódca jednostki ratowniczo gaśniczej KP PSP w Suchej B. kpt. Krzysztof Okrzesik.
O godz. 9.15 rozpoczęła się Msza Święta, po której strażacy przemaszerowali pod remizę.
Jednym z głównych punktów uroczystości było przekazanie i poświęcenie nowego samochodu Renault Midliner M210 dla stryszawskiej jednostki. Samochód poświęcił ks. Biskup Jan Szkodoń.
Tego dnia uhonorowano również medalami zasłużonych strażaków z naszej gminy. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani druhowie: Zając Jacek, Trzop Stanisław, Sikora Marek, Szklarczyk Kazimierz, Łaciak Sławomir, Okrzesik Piotr oraz Gałuszka Rafał.
Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali uhonorowani druhowie: Sikora Jacek, Bachorczyk Marian, Łaciak Wojciech, Mularczyk Bartłomiej, Ponikiewski Grzegorz, Michałek Krzysztof, Polak Justyna.
Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali uhoronowani druhowie: Świerkosz Arkadiusz, Wojtyłko Daniel, Szwed Adam Henryk, Szwed Tomasz, Gąska Maria.
Odznaką Strażaka Wzorowego zostali odznaczeni druhowie: Janik Dariusz, Steczek Grzegorz, Popielarczyk Wojciech, Świątek Krzysztof, Pochopień Piotr, Steczek Adam, Bercal Piotr, Bury Maciej, oraz Pietrusa Tomasz.
W dowód uznania za długoletnią pracę, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz działalności OSP Stryszawa Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie z dnia 19.04.2009 r. postanowił uhonorować KORDZIKIEM STRAŻACKIM druhów: Kowaliczek Antoniego, Elżbieciak Stanisława, Steczek Stanisława.
Uroczystość zakończyły przemowy zaproszonych gości. Całość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta pod batutą dh Krzysztofa Górskiego, która po zakończeniu części oficjalnej dała również koncert dla strażaków i mieszkańców przybyłych na tą uroczystość.

15 czerwca 2009r przyjęto na stan OSP zakupiony ze środków Urzędu Gminy Stryszaw samochód pożarniczy typu GBA Mercedes. Jest  to samochód o jakim marzyliśmy jako członkowie strażackiej rodziny. Należy podkreślić determinację w jego pozyskaniu zarówno ze strony strażaków jak i całej społeczności, gdyż na ten cel przeznaczono także tzw. fundusz sołecki czyli zrezygnowano z większych inwestycji w tym roku w Kurowie.

17 czerwca na posiedzeniu Zarządu OSP dokonano zamiany funkcji prezesa dha Rzepki Józefa z dotychczasowym wiceprezesem dh Adamem Szwedem. Dokonano również zamiany funkcji sekretarza dh Celiny Widuch  z dh-em Adamem Henrykiem Szwedem. W miesiącu czerwcu kontynuowano budowę sceny „szałasu”.

Od 18 do 21 czerwca 2009. na terenie naszej gminy, powiatu suskiego oraz powiatu żywieckiego odbyły się już po raz piąty Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów tworzących i wspierających Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. W tegorocznej edycji mistrzostw wzięło udział prawie 60 załóg z różnych zakątków Polski oraz z Czech, Węgier, Turcji.
Tradycyjnie już miasteczko ratowników – czyli obóz dla ponad 500 uczestników i organizatorów zbudowane zostało w Kurowie.
W zawodach wzięły udział zarówno zawodowe zespoły ratownictwa medycznego, jak również drużyny z Państwowej Straży Pożarnej, OSP, Policji, Straży Miejskiej, PCK, ZHP, WOPR, GOPR, oraz uczelni medycznych.
Dla uczestników przygotowano dziesięć zadań, w tym symulacje różnych zagrożeń życia z udziałem pozorantów, zadani sprawnościowe i techniczne. Oceny zadań dokonywał kilkudziesięcioosobowy zespół sędziowski złożony z lekarzy, strażaków, ratowników medycznych, wśród nich dr Andrzej Nabzdyk, który po wypadku śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu powraca do czynności zawodowych.
Tradycyjnie Mistrzostwom towarzyszyła impreza edukacyjna „Dzieci Ratują Dzieci”, w czasie której najmłodsi uczyli się udzielania pierwszej pomocy. Niestety pogoda nie okazała się zbyt łaskawa dla organizatorów i uczestników.

W sobotę, 1 sierpnia br. odbyło się już  IV „Kurowskie Warzenie Bigosu” zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kurowa. Na placu przy remizie OSP zgromadziło się wielu smakoszy tej staropolskiej potrawy. Ile gospodyń tyle smaków bigosu, każdy inaczej przyprawiony, każdy pyszny. Po degustacji każdy uczestnik musiał zdecydować, który bigos najbardziej mu smakował i tam wrzucić swój kupon. Najwięcej kuponów uzbierało KGW „Lubniczanki” z Lachowic. Komisja oceniła grupy jeszcze w dwóch kategoriach: za najlepsze, najbarwniejsze stoisko, za które nagroda powędrowała do KGW z Huciska-Pewelki oraz za najlepszy występ estradowy, za który nagrodę otrzymało Koło Gospodyń „Mioduszyna” z Zembrzyc. Gościnnie na tę imprezę przyjechały panie z Gminy Oświęcim, tworzące Zespół Regionalny „Włosianeczki”. One również wystąpiły na estradzie, prezentując pieśni swojego regionu. Pogoda, smaczny bigos, kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła artystycznego, atrakcje dla dzieci oraz dobra muzyka do tańca sprawiły, że była to kolejna udana impreza plenerowa w naszej gminie integrująca nie tylko mieszkańców, ale będąca atrakcyjną formą spędzenia sobotniego popołudnia dla wypoczywających w naszej okolicy.

 

 

15 sierpień 2009r  w czasie Dożynek Sołeckich został poświęcony nasz nowy samochód GBA Mercedes.

1 września 2009r została zamontowana nowa brama garażowa tzw. roletowa. W kolejnych dniach druhowie pod przewodnictwem dh Kwaśnego Tadeusza i Heredy Jacka pracowali przy remoncie wjazdu do garażu, wzmacniając i obniżając nieco jego poziom.

14 października  nastąpiły niespotykane opady śniegu , które spowodowały kompletny chaos w komunikacji. Zabrakło przez wiele dni prądu elektrycznego, nie działały telefony stacjonarne i komórkowe. Nasza OSP obok innych jednostek często wzywana była do usuwania powalonych i połamanych drzew, które zatarasowały drogi.

25 października 2009  została zorganizowana kolejna edycja akcji oddawania krwi przez strażaków. Akcję koordynował Strażacki Klub Honorowych Dawców Krwi „Iskierka”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz

Protected by WP Anti Spam

*