Rok 2004

 

Pierwszym ważnym wydarzeniem było przeprowadzenie w dniu 31 stycznia o godz. 14 – tej kolejnego Walnego Zebrania członków OSP Kurów.

Obecni na sali: na uprawnionych do głosowania 78 obecnych 52 druhów oraz 5 członków MDP. Obecni na sali goście:

– Z-ca D-cy Małopolskiej Brygady Odwodowej mł. bryg. Harańczyk Piotr

– Komendant Gminny Pietrusa Czesław

– Sekretarz Zarządu Gminnego Łaciak Sławomir

– Komendant Wojskowej straży Pożarnej sierż. Kreiner Roman

– Sołtys Jan Gąska

Otwarcia zebrania dokonał prezes Zarządu OSP – dh Szwed Adam Henryk, przypominając zebranym porządek zebrania przedstawiony wcześniej na zaproszeniach. Jednocześnie prezes powitał przybyłych druhów i gości zebrania. Sprawozdanie z działania Zarządu za 2003r – przedstawił prezes Szwed Adam Henryk. Sprawozdanie finansowe za 2003 i plan finansowy na 2004 przedstawił dh Pieczara Piotr. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2003 przedstawił dh Copija Eugeniusz. Plan działalności na 2004 przedstawił dh prezes Szwed Adam Henryk.

W dyskusji Druh przewodniczący Rzepka Józef, jako Prezes zarządu Gminnego oraz członek Zarządu OSP Kurów dziękuje za zaangażowanie wszystkich druhów w pracy na rzecz OSP. Dziękuje także za rzetelne i merytoryczne przygotowanie sprawozdań, za dobre przygotowanie spotkań Zarządu.

Kolejny mówca – Druh Komendant Gminny Pietrusa zabierając głos, podsumowuje działalność OSP Kurów. Szczególnie zwraca uwagę na nabycie odpowiedniego sprzętu, szczególnie samochodu pożarniczego. Dziękuje za rzetelną pracę szczególnie druhowi Pieczarze Piotrowi. Wyraża uznanie za osiągnięcie finansowe, datki społeczne dowodzą zaufania społecznego, jakim darzą OSP mieszkańcy Kurowa.

Z kolei druh Pieczara Piotr dziękuje za szczególne osiągnięcia w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie druhom: Copija Katarzyna, Rzepka Michał i Szwed Michał. Naczelnik Hereda Jacek zwraca się o większe zaangażowanie w szkolenia,, jeśli ktoś jest strażakiem, to powinien uczestniczyć w szkoleniach”.

Druh Karcz Piotr zabierając glos prosi o docenienie pracy starszych strażaków szczególnie swego brata i siebie w poprzednich latach.

Sołtys sołectwa Kurów Jan Gąska – dziękuje za pracę strażaków, prezesowi za zaangażowanie w pracy OSP. Przypomina, że zakup samochodu GBA był finansowany nie tylko z budżetu centralnego gminy, lecz także ze środków sołectwa z lat poprzednich. Dziękuje za pracę przy uporządkowaniu terenu po Kółku Rolniczym, za pomoc przy organizacji Gminnych Dożynek. Zaprasza do dalszej współpracy, proponuje zorganizowanie Dożynek Powiatowych w 2005r.

Zabierając głos Z-ca D-cy Małopolskiej Brygady Odwodowej ml. bryg. Harańczyk Piotr, omawia akcje pożarnicze na terenie powiatu i inną działalność Straży Pożarnej. Podkreśla, że jest szansa na włączenie OSP Kurów do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jednak jednostka ta musi się doposażyć, trzeba liczyć się z wyjazdami poza teren powiatu czy województwa.

Głos zabiera gość z Jednostki Wojskowej z Bielska Komendant Wojskowej Straży Pożarnej sierż. Kreiner Roman, który apeluje o trwałą pracę z młodzieżą. Omawia współpracę między OSP a swoją Jednostką. Przekazuje skromny prezent dla OSP w postaci sorbentu.

Przewodniczący zebrania Prezes Zarządu Gminnego zabierając głos dziękuje uczestnikom Mistrzostw Polski za ich wspaniały sukces, zaś Zarządowi za przygotowanie walnego zebrania. Przypomina wspaniałe odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi dla druha Pyrzyka Mariana, który ten otrzymał w 2003r.,

Walne Zebranie OSP udzieliło absolutorium Zarządowi za 2003r. -jednogłośnie.

Walne Zebranie OSP podjęło między innymi następujące uchwały:

  • Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie nadaje godność Członka Honorowego OSP Kurów druhom: Michałek Marian i Pyclik Jan
  • Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie upoważnia Zarząd OSP do uregulowanie spraw własności gruntów OSP i dokumentacji z tym związanej poprzez założenie Księgi Wieczystej i wydatkowanie na ten cel stosownych środków finansowych z kasy OSP.
  • Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie upoważnia Zarząd OSP do podpisania porozumienia z Wójtem Gminy Stryszawa związanego z przystąpieniem OSP do KSRG.

Po części oficjalnej nastąpiło tradycyjne spotkanie opłatkowe wszystkich zebranych i ich rodzin.

W dniu 6 lutego uruchomiono

 – System Selektywnego Alarmowania OSP Kurów. Mamy nadzieję, że zwiększy to nasze wykorzystanie w akcjach na terenie gminy.

W miesiącu lutym kolejna liczna grupa ( siedmiu) druhów ukończyła kurs z ratownictwa medycznego 45 -godzinny. Daje nam to niewątpliwie I miejsce w liczbie przeszkolonych pod tym kontem druhów w powiecie.

Jak co roku nasi druhowie ofiarnie trwali na posterunku honorowym przed Grobem Pańskim w kościele w Kurowie. W Niedziele Wielkanocną 11 kwietnia licznie uczestniczyli w procesji rezurekcyjnej.

W trzymaniu warty prym wiedli najmłodsi członkowie OSP, którzy opierali się o doświadczenie druha Mariana Pyrzyka.

2 maja zorganizowano tradycyjny Dzień Strażaka. Wielu druhów spotykało się na uroczystej mszy, którą odprawił ksiądz kanonik Erwin Kliś.

Wszystkich strażaków prowadził poczet sztandarowy, a w nim: Marian Michałek, Michał Rzepka i Adam Szwed.

W czasie tej zbiórki między innymi odznaczono medalami: Zlotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa – dh Eugeniusza Copiję, Srebrnym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa – dh Ignacego Gacha.

Odznaki Strażak Wzorowy otrzymali: dh Katarzyna Copija i dh Michał Szwed.

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka miały na celu jak zawsze propagować naszą OSP wśród społeczeństwa. Dlatego wszystkie uroczystości odbyły się rano, by popołudniu urządzić dla dzieci i młodzieży turnieje i konkursy z nagrodami. Cieszyły się one ogromną popularnością wśród mieszkańców. Starsi mogli się sprawdzić w bardziej sprawnościowych konkurencjach.

Młodsi w tradycyjnym konkursie plastycznym.

W dniu 25 maja nastąpiło podpisanie Porozumienia w sprawie włączenia jednostki Ochotniczej Straży w Kurowie do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

 Porozumienie to podpisali : Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej – mł. Bryg. Bogusław Patera, za Zarząd Gminy Stryszawa – Wójt Gminy Stryszawa Jacek Zając, Wice Wójt – Józef Rzepka, za Zarząd OSP – prezes Adam Henryk Szwed i naczelnik – Jacek Hereda.

Porozumienie to otwiera nowe zadania i możliwości dla OSP Kurów. To pierwszy krok w tym kierunku. Należy pamiętać, że przyśpieszenie tych działań nastąpiło po ostatnich sukcesach naszej jednostki na polu ratownictwa medycznego.

W dniu 30 maja nasza jednostka tradycyjnie uczestniczyła w uroczystościach Dnia Strażaka w Rychwałdzie.

 W dniu 6 czerwca na boisku w Hucisku odbyły się coroczne Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze. Jak poprzednio naszą OSP reprezentowały 4 zespoły.

I tak w I Drużyna Męska, która zajęła ostatecznie V – miejsce, wystąpiła w składzie: Copija Tadeusz, Rzepka Michał, Szwed Tomasz, Kachel Arkadiusz, Hutniczak Mariusz, Stanik Łukasz, Widuch Zygmunt i Pochopień Józef.

II Drużyna Męska, która zajęła ostatecznie II – miejsce, wystąpiła w składzie: Szwed Adam, Kwaśny Tadeusz, Domasik Paweł, Micorek Mariusz, Bodzek Dawid, Bogusz Andrzej, Dyrda Dariusz, Folęga Łukasz.

 Kobieca Drużyna Pożarnicza, która zajęła ostatecznie II – miejsce, wystąpiła w składzie:
 Szwed Joanna, Gąska Marta, Kachel Marta, Siwiec Marta, Micorek Małgorzata, Gach Justyna, Szwed Katarzyna, Gąska Maria.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która zajęła ostatecznie II – miejsce, wystąpiła w składzie: Knapczyk Artur, Adamczowski Marek, Micor Mateusz, Zawora Bartłomiej, Pieczara Jakub, Dyrda Mateusz i Gąska Michał.

 Tegoroczne zawody stały pod znakiem pechowego okresu przygotowawczego. Fatalna pogoda uniemożliwiała przeprowadzenie satysfakcjonującego cyklu treningowego. I choć nie było jak widać I miejsca, to dalej nasza OSP liczy się w rankingu gminnym drużyn OSP. Fakt wystawienia kolejny raz 4 zespołów budzi nieukrywaną zawiść innych jednostek. Miejmy nadzieję, że następne zawody będą dla nas szczęśliwsze.

 W dniu 17-tego czerwca nasza jednostka stanęła przed nie lada wyzwaniem tj. reprezentowania naszego powiatu na ćwiczeniach wojewódzkich, które odbyły się na terenie Puszczy Niepołomickiej pod kryptonimem ” PUSZCZA 2004″. Spotkanie to było zainicjowane przez Wojewódzki Sztab Kryzysowy w celu sprawdzenia gotowości bojowej i współpracy takich służb jak : Policja, jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej , formacji Obrony Cywilnej oraz żołnierzy z Brygady Desantowo – Szturmowej z Krakowa. Ćwiczenia na terenie puszczy stanowiły jeden z kilku epizodów, który miał miejsce w tym dniu i był zarazem ostatnim dniem ćwiczeń pod tym kryptonimem. W minione dni uczestnicy brali udział w zabezpieczaniu największych obiektów na terenie województwa małopolskiego takich jak: zapory i sztuczne zbiorniki wodne.

Podczas każdego spotkania jednorazowo udział brało kilkaset osób, dlatego nasza rola na tym spotkaniu miała ograniczać się początkowo tylko zabezpieczania medycznego z racji ilości osób i zaaranżowanych środków.

Naszą jednostkę dzielnie reprezentowali: Tadeusz Copija, Andrzej Hereda, Marek Spyrka, Michał Rzepka, Ania Surma, Mariusz Hutniczak, Marta Gąska, Bożena Targosz, Anita Adamczowska, Andrzej Bogusz, Kasia Copija, Paweł Domasik, Tadeusz Kwaśny, Arkadiusz Kachel, Piotr Pieczara .

 

Położenie naszego szpitala polowego jak się później okazało było dla nas bardzo korzystne, ponieważ mogliśmy z bliska przyglądać się prawie całej akcji gaszenia pożaru puszczy przez strażaków. Oglądając ich działania i zaangażowanie wszystkich osób, byliśmy trochę zawiedzeni, że nie możemy sami brać udziału w gaszeniu. Jednak nasza obecność, o czym mogliśmy się przekonać w dalszej części ćwiczeń nie była bezcelowa, bowiem organizatorzy również dla nas przygotowali zadanie. W puszczy po wybuchu pożaru przebywała grupa młodzieży, która wybrała się na wycieczkę i niestety kilkoro z uczestników została rannych. Po odebraniu wiadomości od dowódcy akcji o zaistniałej sytuacji, nasi ratownicy udzielili fachowej pomocy potrzebującym. Ranni po zdiagnozowaniu i opatrzeniu zostali przeniesieni do szpitala polowego. Wszyscy zarówno uczestnicy jak i sami obserwatorzy ćwiczeń byli zadowoleni i zaskoczeni poziomem naszej wiedzy i umiejętności oraz sprzętem jaki posiadamy. Po ugaszeniu pożaru i zabezpieczeniu terenu wszyscy uczestnicy i zebrani obserwatorzy mogli podziwiać pokaz przygotowany przez żołnierzy z jednostki Desantowo – Szturmowej z Krakowa.

Następnego dnia 18 czerwca strażaczki i strażacy z Kurowa również nie próżnowali i z samego rana udali się do Zawoi gdzie na stoku Mosornego Gronia odbywały się tym razem powiatowe ćwiczenia.

 W tym dniu również głównym celem i założeniem spotkania było sprawdzenie współpracy w działaniu różnych służb ratowniczych, a głównie Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Ćwiczenia rozpoczęły się od pokazu łapania przestępców przygotowanego przez policjantów z Suchej Beskidzkiej. Złodzieje, którzy obrabowali pobliski bank ukryli się w budynku wraz z zakładniczką. Sytuacja była na tyle poważna, iż do akcji wkroczyli policjanci z wydziału do walki z przestępczością przetransportowani na miejsce helikopterem. Liczni widzowie mogli podziwiać akcję odbicia zakładniczki i łupu. Następnym etapem ćwiczeń była ewakuacja turystów, którzy zostali uwięzieni podczas awarii wyciągu. W tej części również i nasza jednostka miała swój udział. Do naszych zadań należało oprócz rozbicia szpitala polowego, współpraca z ratownikami GOPR-u , którzy przy użyciu sprzętu wysokościowego i pomocy strażaków przynosili do nas poszkodowanych. W pierwszej kolejności ranni byli segregowani wg tzw. triag- u , przez naszą koleżankę i następnie w tej kolejności dostarczani do szpitala gdzie udzielano im pomocy medycznej. W czasie kiedy ratownicy uwalniali turystów, w części Babiogórskiego Parku Narodowego wybuchł pożar lasu. Przybyli na miejsce strażacy po otrzymaniu wiadomości, rozpoczęli akcję gaszenia pożaru.

 Na koniec organizatorzy przygotowali małą niespodziankę dla odważnych i każdy zainteresowany mógł wyjechać na szczyt Mosornego Gronia i podziwiać piękną panoramę Babiej Góry i okolic.

Po zakończeniu działań wszyscy uczestnicy zebrali się pod wyciągiem i po wysłuchaniu zarówno uwag jak i podziękowań ze strony obserwatorów udali się na tradycyjną (choć bardzo słoną)grochówkę.

 Uczestnictwo w takich ćwiczeniach było dla nas wielkim wyróżnieniem i jednocześnie możliwością zobaczenia, nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale przede wszystkim możliwością sprawdzenia własnej wiedzy i umiejętności.
 W dniu 26 czerwca nasz Zastęp Medyczny zabezpieczał Festyn Delphi w Jeleśni.
 W zamian za to nasi gospodarze zrewanżowali się konkretną pomocą finansową dla naszej OSP.

30 czerwca nasz Star po raz pierwszy w tym roku wyjechał do pożaru. Alarm ogłoszony przez PSP nowy urządzeniem zdalnego alarmowania pokazał, jak jest ono przydatne. Nasza jednostka choć w dobrym czasie przyjechała, lecz pożar okazał się znikomy i został w porę opanowany własnymi siłami Lachowic.

Dnia 17 lipca nasza OSP kolejny raz uczestniczyła w zabezpieczeniu Wyścigu Kolarskiego Puchar Sołtysa Lachowic. Następnego dnia nasi „medycy” uczestniczyli w pokazie ratownictwa drogowego w Lachowicach.

Pokaz ten miał na celu pokazanie licznym widzom, w jaki sposób współpracują służby odpowiedzialne za ratowanie życia i zdrowia w naszym powiecie.

 Scenariusz pokazu oparty został na typowym zdarzeniu wypadku drogowego. Pierwszy świadek zdarzenia powiadomił Centrum Powiadamiania Ratunkowego i przystąpił do udzielania pierwszej pomocy.

Przybyłe karetki Pogotowia i samochód straży pożarnej SRT i GBA zostały wsparte działaniami naszego UAZ-a.

05września zostało zwołane przez Zarząd OSP, Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP Kurów.

 Na uprawnionych do głosowania członków OSP – 82 – obecnych na sali było 46.
 Na 6 członków OSP nieuprawnionych do głosowania obecnych na sali – 3 członków.
 Na sali obecni byli zaproszeni goście: Komendant Gminny OSP – Czesław Pietrusa i sołtys wsi Kurów – Jan Gąska.

 Nadzwyczajne Walne Zebranie otworzył prezes, który następnie przedstawił projekt nowego Statutu OSP. W krótkim wystąpieniu wyjaśnił on potrzebę uchwalenia nowego Statutu. Chodzi przede wszystkim o dostosowania zapisów Statutu, do nowych realiów prawnych i finansowych w jakich musi znaleźć się OSP. Wyjaśnienia prezesa po dyskusji, gdzie zgłoszono pewne poprawki do Statutu, przyjęto uchwalając stosowną uchwałę. Zgodnie z tą uchwałą z dniem 5 września 2004roku, OSP Kurów posiada nowy Statut, gdzie bardzo ważnym jego elementem jest możliwość ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego.

 W dniu 12 września wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz radą Sołecką, nasza OSP zorganizowała po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, Dożynki Sołeckie.

Korowód dożynkowy i mszę świętą uświetnił nasz poczet sztandarowy. Przy wspaniałej pogodzie i atmosferze zabawy, bardzo wielu mieszkańców Kurowa bawiło się świetnie do późnych godzin nocnych.

 Nasi strażacy tradycyjnie zorganizowali wspaniałe konkursy i zabawy dla uczestników festynu dożynkowego.
 Tym razem nagrody dla zwycięzców pierwszy raz zafundował nasz radny wsi – Piotr Pieczara.
 Tradycyjnie do najbardziej zapracowanych druhów wokół dożynek ze strony OSP należy zaliczyć: Szwed Adam Henryk, Pieczara Piotr, Copija Eugeniusz, Gach Ignacy, Domasik Paweł, Szwed Tomek, Bogusz Andrzej.

Jeszcze raz należy podkreślić wspaniałą zabawę i atmosferę w czasie przygotowania trwania dożynek. Wspaniała współpraca pomiędzy organizatorami daje szansę na przyszłość, w realizacji bardzie ambitnych zamierzeń we wsi.

        Już kolejny raz miesiąc wrzesień w naszym kraju, dla służb ratowniczych, stoi pod znakiem Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym.

Tym razem ponad 90 ekip z całego kraju oraz kilka zespołów z zagranicy, gościło w przepięknych okolicach Krynicy i Starej Lubowni na Słowacji. Uczestnicy III Mistrzostw Polski w dniach 16 – 19 września w trzech kategoriach konkurowali o miano najlepszego zespołu ratowniczego w kraju. Wszyscy obecni podkreślali, że obok zwiększonej ilości ekip uczestniczących w Mistrzostwach, z roku na rok podnosi się ich poziom przygotowania i zaangażowanie.

Tradycyjnie konkurencje rozpoczęły się od testu teoretycznego. Następne zadanie to pomoc z zakresu psychologii, której należało udzielić rodzicom ciężko chorego na nowotwór, umierającego dziecka.

Kolejne zadanie to udzielenie pomocy rowerzyście górskiemu na szlaku turystycznym w pobliżu wyciągu na Jaworzynie.

Tu liczyła się także współpraca z GOPR – em.

Następne zadanie to pomoc rannemu spadochroniarzowi wiszącemu na linach wyciągu narciarskiego. Tu między innymi należało zadbać o własne bezpieczeństwo zespołu. Kolejne zadanie to pomoc użądlonemu przez pszczoły, gdzie ważnym zagadnieniem było między innymi współpraca z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Następnie został przeprowadzony test sprawnościowy zespołu, a w nim zjazd po linach, jazda samochodem po rozkładanych deskach i jazda samochodem „ósemek”. Kolejne zadanie dla zespołów, to zadanie w szkole, gdzie wymagano między innymi prawidłowego postępowania wg standardu BTLS oraz wykład dla młodzieży szkolnej.

W zadaniu nocnym udzielano pomocy w wypadku drogowym tzw. „masowym”.

W między czasie zespoły zostały skontrolowane przez tzw. „sanepid”. Konkurencje na Słowacji rozgrywane w Starej Lubowni, to zadania na stacji paliwowej i postępowanie

z okradzionym. Ciekawym zadaniem było udzielanie pomocy rannemu w turnieju rycerzowi w zbroi na zamku. Przejazdy na poszczególne zadnia były kontrolowane pod względem czasu i przestrzeganiu dopuszczalnych prędkości przejazdu.

Atrakcją dla wielu uczestników było zaliczenie zjazdu po linie z zamku. W czasie rozgrywania konkurencji organizatorzy i sędziowie kładli nacisk na postępowanie zespołów w przestrzeganiu procedur i współpracy z innymi służbami ratowniczymi. Wielu uczestników podkreślało wspaniałą atmosferę i organizację Mistrzostw.

Na tym tle bardzo dobrze wypadły zespoły strażaków, które zajęły czołowe miejsca w klasyfikacji. Zastęp Medyczny z OSP Kurów z powiatu suskiego, województwo małopolskie, który w ubiegłym roku zajął dobre III miejsce w swej kategorii, w tym roku zajął wspaniałe II miejsce. W ogólnej klasyfikacji zajął szóste miejsce. Był to niewątpliwie najlepszy zespół strażacki uczestniczący w tych Mistrzostwach. Miejsce III zajęła drużyna ze Szkoły Aspirantów Pożarnictwa z Krakowa, która startując po raz pierwszy wykazała się ogromną ambicją i dobrym przygotowaniem.

Sukcesy strażaków w Krynicy dają obraz coraz lepszego ich przygotowania do realizacji wciąż nowych zadań w kierunku ratownictwa medycznego. Wspomniany sukces strażaków ochotników z Kurowa, to powód do zasłużonej ich dumy i zadowolenia. OSP Kurów jest jednostką, która od 2001 roku konsekwentnie rozwija swą działalność i szkolenia w kierunku ratownictwa medycznego. Za własne środki zakupiła samochód terenowy przystosowany do ratownictwa medycznego. W ogólnej liczbie strażaków osiemdziesięciu, szesnastu posiada przeszkolenie PSP (45 godzinne) w kierunku ratownictwa medycznego.

Kolejny wspaniały sukces druhów z OSP Kurów, byłby niemożliwy bez ich wspomnianego już zaangażowania. Zaangażowania zastępu startującego w Mistrzostwach Polski tj. Michała Szweda, Michała Rzepki i Katarzyny Copija oraz pomagającym im w przygotowaniu i szkoleniu druhów, z druhem Piotrem Pieczarą na czele. Dobry klimat dla rozwoju szkolenia ratowniczego w OSP Kurów, jest między innymi dzięki poparciu Wójta i Rady Gminy Stryszawa oraz Starostwa Suskiego. Bardzo ważnym też jest wsparcie finansowe jednostki jakie od kilku już lat udzielają niektóre okoliczne firmy, między innymi „SILVANI” Ryszarda Banasia i firmy Krzysztofa Pacygi z Lachowic.

06 grudnia 2004 rok.

Na ten dzień czekało w Kurowie wielu strażaków od kilku pokoleń. Po wielu zabiegach i wspaniałych osiągnięciach szczególnie w zakresie ratownictwa medycznego zostaliśmy w końcu docenieni prze władze w „górze”. W tym dniu zostaliśmy uroczyście włączeni do Krajowego Systemu ratowniczo Gaśniczego. Wspaniała uroczystość odbyła się w Suchej Beskidzkiej na placu PSP. Decyzję Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Teofila Jankowskiego oraz zestaw ratowniczy z deską i szynami PSP R1 otrzymał naczelnik OSP w Kurowie Jacek Hereda. Wspaniałą uroczystość nie zepsuła nawet fatalna pogoda panująca w tym dniu.

Podsumowując mijający rok 2004 trzeba podkreślić, że był to kolejny udany rok w życiu naszej OSP. Ogromne zaangażowanie członków przyniosło sukcesy naszej OSP. Należy do nich zaliczyć przede wszystkim włączenie naszej OSP do KSRG, udany udział w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym gdzie zajęliśmy II miejsce w swej kategorii, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, udział w licznych ćwiczeniach (wojewódzkichi powiatowych). W dalszym ciągu następowało doposażenie w sprzęt naszej OSP.

Nowym elementem naszego życia strażackiego jest nawiązanie ścisłej współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich między innymi poprzez użyczenie im sali .

 Rok 2005

 Rok 2005 rozpoczął się w naszej OSP właściwie od Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które odbyło się w

dniu 23 stycznia 2005 o godz. 1600.

Z kronikarskiego punktu widzenia nie było to zbyt ciekawe spotkanie, przebiegało w sympatycznej atmosferze i bardzo sprawnie. Odnotować należy fakt przybycia gości : Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Bogusława Patery, Wójta Gminy Stryszawa Jacka Zająca, Prezesa Zarządu Gminnego Józefa Rzepki, Komendanta Gminnego Czesława Pietrusę, Sołtysa wsi Kurów Jana Gąskę.

 Na zebraniu tym z ust gości usłyszeliśmy same pochwały i zachętę do dalszej owocnej pracy. Największymi ubiegłorocznymi osiągnięciami naszej OSP było niewątpliwie: włączenie jednostki do KSRG, II miejsce w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym oraz przeprowadzenie OSP przez procedurę uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego.

W dalszym ciągu jednostka pozyskiwała sprzęt np.: System DSP, Zestaw ratowniczy PSP R1, buty, radiotelefon itp.

 Do największego wyzwania stającego przed jednostką w tym roku należy zaliczyć współorganizowanie Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym dla zespołów ratowniczych, remont dachu i utwardzenie podjazdu do garaży.

 W dniu 30 stycznia 2005 grupa 15 członków OSP dzięki współpracy z Gminną Komis ą Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogła wyjechać bezpłatnie do Zakopanego na Puchar Świata w skokach narciarskich. Wypada dodać, że ich doping zapewne uskrzydlił naszego mistrza Adama Małysza, który kolejny raz zajął pierwsze miejsce.

Jak co roku nasza OSP tradycyjnie uczestniczyła w dniu 26 marca w trzymaniu Warty Honorowej przy Grobie Pańskim w naszym kościele. Uczestniczyły w tym także nasze druhny. Między innymi; Kachel Marta i Gąska Maria.

W przygotowaniu ich do trzymania warty chętnie pomagali Kwaśny Tadeusz i Szwed Grzegorz.

 Następnego dnia 27 marca 2005 wielu strażaków z pocztem sztandarowym na czele uczestniczyło w tradycyjnej mszy rezurekcyjnej.

W dniu 2 kwietnia o godz. 21.37 zmarł Jan Paweł II

 

W tym miejscu druhowie z OSP Kurów, wracają pamięcią do naszego uczestnictwa w zabezpieczeniu pielgrzymki naszego Wielkiego Polaka do Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002r.

 

Oficjalne obchody Dnia Strażaka poprzez uczestnictwo we mszy świętej odprawionej w intencji wszystkich strażaków i

ich rodzin odbyły się w dniu 3 maja 2005 .

 Na mszę świętą nasza jednostka udała się w tradycyjnej kolumnie marszowej. W poczcie sztandarowym uczestniczyli: Rzepka Michał, Michałek Marian oraz Hereda Stanisław.

W dniu 7 maja 2005 na zakończenie uroczystości jubileuszu 700-lecia śmierci św. Floriana – patrona strażaków została zorganizowana V Ogólnopolska Narodowa Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.

 W czasie tych uroczystości zostało odnowione Ślubowania Strażaków.

Ślubowanie

Najświętsza Maryjo Panno

Bogurodzico Dziewico

My Polacy, Strażacy – Ratownicy

zebrani dziś u Twego Tronu na Jasnej Górze,

składając korny hołd i dziękczynienie, polecamy

Twojej Matczynej Opiece naszą służbę strażacką.

Jednocześnie ślubujemy:

Wiary ojców dochowywać – ślubujemy!

Życia i mienia naszych Braci ze wszystkich sił bronić – ślubujemy!

Cnoty rycerskie naszego patrona Św. Floriana naśladować – ślubujemy!

Dla dobra Ojczyzny ze wszystkich sił pracować – ślubujemy!

Tak nam dopomóż Bóg i Najświętsza Królowo Polski – Maryjo!

 Z naszej OSP do Częstochowy wyruszył autobus wioząc 39 strażaków i ich rodziny. Wśród strażaków byli: Szwed Adam Henryk, Szwed Teresa, Hereda Jacek, Hereda Stanisław, Rzepka Michał, Szwed Adam, Szwed Tomasz,

16 maja 2005 z funduszy Urzędu Gminy Stryszawa pokryto nową blacha część dachu naszej remizy. Koszt inwestycji to 7400zł. 18 maja 2005 wyasfaltowano podjazd do garażu. Wszystkie te remonty zostały uruchomione dzięki zbliżającym się Mistrzostwom Polski w Ratownictwie Medycznym w czerwcu b.r.

 21 maja  2005 rozpoczął się cykl spotkań przy porządkowaniu terenu wokół OSP.

 

26 maja 2005 w święto Bożego Ciała nasi strażacy tradycyjnie uczestniczyli w uroczystej procesji po Kurowie.

Wszyscy druhowie z OSP Kurów niecierpliwie oczekiwali na termin rozpoczęcia się IV Otwartych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Wchodzących i Wspierających KSRG

 w dniach 24 -26 czerwca 2005
 Logiczną konsekwencją decyzji Walnego Zebrania o współorganizacji tychże Mistrzostw, były decyzje Zarządu OSP o wejściu naszej OSP do Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw. Czas poprzedzający rozgrywanym Mistrzostwom został poświęcony na liczne prace porządkowo – remontowe wokół remizy i samej remizy. I tak została wymieniona część pokrycia dachowego oraz wybudowano nowy komin. Środkami Urzędu Gminy został zaasfaltowany podjazd do bram garażowych, ze środków OSP został wybudowany podgrzewacz do wody z pieca kuchennego i ogromną wannę do zmywania. Wielu strażaków uczestniczyło w remoncie ogrodzenia oraz porządkowania terenu wokół remizy. Nasz zespół startujący w tych Mistrzostwach starał się przygotować jak najlepiej, mając na uwadze bardzo dobre wyniki poprzednich lat. Wszyscy mieli jednak świadomość, że rywalizacja obecna jest dużo bardziej trudna i szanse są stosunkowo niewielkie na powtórzenie sukcesu.
 Organizacji tej bezprecedensowej imprezy w naszym powiecie podjął się Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli:
 – Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka – Stanisław Lichosyt
 – Starosta Powiatu Suskiego – Andrzej Pająk
 – Wicestarosta Powiatu Suskiego – Józef Bałos
 – Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego – Tadeusz Gancarz
 – Dyrektor SPOZOZ w Suchej Beskidzkiej- Marek Haber
 – Komendant Powiatowy Policji w Suchej Beskidzkiej – Stanisław Żuber
 – Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej – Bogusław Patera
 – Za-ca Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – Piotr Harańczyk
 – Wójt Gminy Stryszawa – Jacek Zając
 – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie- Józef Rzepka
 – Przewodniczący Rady Gminy Stryszawa – Ryszard Hadka
 – Radny Gminy Stryszawa – Piotr Pieczara
 – Zarząd OSP Kurów

Organizatorzy Mistrzostw:

 – Stowarzyszenie Instytut Ratownictwa Medycznego
 – Medycyna Praktyczna
 – Państwowa Straż Pożarna
 – Urząd Miasta Sucha Beskidzka
 – Starostwo Powiatowe Sucha Beskidzka
 – Urząd Gminy Stryszawa
 – OSP Kurów

Nasi druhowie w okresie Mistrzostw spełniali różnorakie funkcje:

 Dyrektor ds. techniczno – organizacyjnych – Piotr Pieczara ,
 Biuro zawodów- Copija Katarzyna, Knapczyk Artur, Szwed Joanna, Kachel Marta; wśród sędziów obecny był- Szwed Michał;
 w obsłudze technicznej: Rzepka Michał, Hereda Jacek, Hereda Andrzej, Widuch Zygmunt, Zawora Bartłomiej, Szwed Grzegorz, Spyrka Marek, Copija Tadeusz, Szwed Adam Henryk, Szwed Adam, Adamczowski Marek, Copija Eugeniusz, Surma Anna, Targosz Bożena, Dyrda Dariusz;
 w imprezie towarzyszącej „Dzieci ratują dzieci” brali udział także: Szwed Katarzyna, Bodzek Magdalena, Matuszek Adrian, Bodzek Karolina, Kachel Michał, Bogusz Małgorzata, Pieczara Jakub, Bodzek Ewelina, Gąska Maria.
 Nad sprawną pracą remizy czuwał gospodarz Gach Ignacy.

IV Otwarte Mistrzostwa Polski BLS rozegrały się na terenie naszego powiatu.

 Na terenie Kurowa została zorganizowana baza noclegowa uczestników Mistrzostw. Dla zakwaterowania 39 załóg zostało rozstawione „miasteczko namiotowe” przy Szkole Podstawowej.
 Mistrzostwa Polski w Kurowie wygrała Krynicka GOPR, zaś nasza OSP zajęła dobre 12 miejsce. Jest to niewątpliwie sukces uczestniczącej załogi, gdyż konkurencja wśród zespołów była ogromna i różnice do 12 miejsca były minimalne.
 Obok dobrego udziału naszego zespołu tak naprawdę liczyła się dobra organizacja i wspaniała atmosfera Mistrzostw. Po podsumowaniu Mistrzostw, wielu znamienitych gości już proponowało organizacje przyszłorocznej edycji
 w oparciu o OSP w Kurowie.
 Wszystkim biorącym udział w organizacji tych Mistrzostw należą się słowa gorących podziękowań za ich społeczną pracę i zaangażowanie.

 

 

Z uwagi na organizację Mistrzostw tegoroczne Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze odbyły się dopiero w dniu 10 lipca 2005 w Hucisku.

 Tradycyjnie aura była deszczowa co odbiło się na wynikach uzyskiwanych przez uczestników. Nasza OSP wystawiła 3 drużyny: męską, żeńską i MDP.
 21 sierpnia  2005 Nasza OSP już po raz drugi czynnie współuczestniczy z Kołem Gospodyń Wiejskich w organizacji Dożynek Sołeckich.

Rok 2006

 

Rok 2006 rozpoczął się w naszej OSP właściwie od Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego członków OSP w dniu 28 stycznia 2006r .

 W imieniu zarządu OSP podsumowanie ostatnich lat przedstawił prezes OSP Adam Henryk Szwed.
 W przedstawionym sprawozdaniu finansowym, które w zastępstwie chorego skarbnika przedstawił wice prezes Adam Szwed, widoczny był wzrost budżetu naszej OSP w 2005 roku. Zaproszeni goście, między innymi mł. bryg. Piotr Harańczyk podziękował strażakom z Kurowa za ogromny wkład w organizację IV Otwartych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym zespołów BLS.
 Sekretarz Zarządu Gminnego dh Sławomir Łaciak przedstawił finanse OSP w kontekście innych OSP w naszej gminy.

Sołtys Jan Gąska podziękował strażakom za zaangażowanie w pracy społecznej na rzecz Kurowa. Podziękował szczególnie Zarządowi OSP z prezesem Adamem Henrykiem Szwed na czele.

 Słowa podziękowania dla wszystkich strażaków wygłosił prezes Zarządu Gminnego dh Józef Rzepka.
 Bardzo wnikliwą analizę, szczególnie finansową działalności Zarządu przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Józef Trzop. Następnie odpierał bezpodstawne zarzuty i wyjaśniał zgłaszane z sali zastrzeżenia dotyczące finansów zgłoszone przez dha Franciszka Stanika.
 Po dyskusji Walne Zebranie przyjęło absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP.
 Następnie wyłoniono w wyborach tajnych (w II turach ) zarząd OSP, do którego weszli:
 1. Rzepka Józef – prezes
 2. Szwed Adam – wiceprezes
 3. Hereda Jacek – naczelnik
 4. Pieczara Piotr – skarbnik
 5. Widuch Celina – sekretarz
 6. Hutnicza Mariusz – gospodarz
 7. Rzepka Michał- z-ca naczelnika
 8. Domasik Paweł – członek Zarządu
 9. Kwaśny Tadeusz – członek Zarządu
Powołano Komisję Rewizyjną w składzie:
 1. Copija Eugeniusz – przewodniczący
 2. Spyrka Marek – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Szwed Grzegorz – członek Komisji rewizyjnej

W czasie gdy w naszej OSP odbywało się zebranie rozgrywała się największa tragedia budowlana związana z zawaleniem Się Hali Targowej w Katowicach, gdzie zginęło 65 osób.

 11 marca 2006r przeprowadzono w Kurowie zapowiadaną zbiórkę pieniężną, która ma za zadanie pokryć wydatki remontu remizy.

 1 kwietnia 2006r  odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Stryszawie. Wybrano nowy Gminny Zarząd OSP do którego weszli między innymi:

Dh Jacek Zając – prezes

 Dh Krzysztof Okrzesik – wiceprezes
 Dh Piotr Pieczara – wiceprezes
 Dh Grzegorz Chudzik – Komendant Gminny
 Dh Sławomir Łaciak – sekretarz
 Dh Władysław Polak – skarbnik
 Dh Adam Szwed – członek Zarządu przedstawiciel OSP Kurów
 Dh Jacek Hereda- członek Zarządu przedstawiciel OSP Kurów
 Dh Józef Rzepka – członek Zarządu przedstawiciel OSP Kurów
 Zarząd Oddziału Gminnego wyłonił dwóch przedstawicieli do Zarządu Powiatowego: Dh Piotr Pieczara i Dh Sławomir Łaciak.

23 kwietnia  2006r Zarząd OSP zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP Kurów. Głównym tematem tego zebrania była możliwość sprzedania przez naszą OSP dwóch samochodów tj.: Zuka i UAZ -a.

 Zebrani zgodzili się na tę sprzedaż.

Kwiecień 2006 – w ramach zapoczątkowanych remontów budynku remizy wymieniono 3 okna od strony ulicy oraz drzwi do magazynu OC, zakupiono styropian na ocieplenie ścian zewnętrznych od strony zachodniej.

  14 maja 2006r – tegoroczne obchody Dnia Strażaka w OSP kurów miały szczególny charakter. Świętowano bowiem 60 – cio lecie powstania naszej OSP a jednocześnie był to I Gminny dzień Strażaka. Nasza OSP do tych uroczystości przygotowywała się szczególnie starannie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: Andrzej Pająk -starosta suski, Jacek Zając – wójt Gminy Stryszawa, Małgorzata Pępek – wójt Gminy Ślemień, Komendant Powiatowy PSP – ml. Bryg. Bogusław Patera, z-ca Piotr Harańczyk, Krzysztof Okrzesik – d-ca JRG , Ryszard Hatka – przewodniczący Rady Gminy.

Uroczystość prowadził nowy Komendant Gminny – Grzegorz Chudzik. W obchodach Dnia Strażaka udział wzięli przedstawiciele wszystkich OSP z całej gminy oraz zaprzyjaźniona jednostka ze Ślemienia.

 Uroczystość rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Kurowie. W czasie mszy kazanie do strażaków wygłosił ks. Wikary ze Ślemienia, który serdecznie podziękował strażakom z Kurowa za pomoc w organizacji pielgrzymki z Jasnej Górki na Jasną Górę w poprzednim roku. W czasie nabożeństwa grała Gminna Orkiestra Dęta OSP.
 W czasie uroczystej zbiórki wręczano między innymi medale za zasługi dla pożarnictwa.
 Następnie odbyły się pokazy ratownictwa, które rozpoczęli członkowie GOPR- u. Ratownicy zaprezentowali podejmowanie poszkodowanej z wysokości w tzw. „przeprawie Tyrolskiej”. Poszkodowana po zaopatrzeniu została zabrana karetką OSP Kurów, którą jako nowy nabytek mieszkańcy Kurowa mogli po raz pierwszy oglądać.
 Następnie nasza sekcja pożarnicza przedstawiła rozwinięcie zastępu pożarniczego w gaszeniu „pożaru”.
 W czasie koncertowania naszej Gminnej Orkiestry Dętej zaproszeni goście udali się na skromny obiad.

W dalszej części obchodów Dnia Strażaka odbyły się występy między innymi: zespołu „Gronicki”, Grupy Tanecznej z Krzeszowa.

 Rozpoczęto także tradycyjnie konkurencje sprawnościowe dla najmłodszych.

Kolejny raz grupa ratowników z GOPR, przedstawiła licznie zebranym mieszkańców pokaz ratowania dwójki poszkodowanych. W pokazie tym znów zaprezentowali się nasi strażacy ze swym nowo – pozyskanym samochodem sanitarnym VW Transporter.

 Po zakończeniu pokazów , ratownicy z GOPR stworzyli wspaniałą zabawę , szczególnie dla dzieci. Przy pełnej asekuracji najmłodsi pokonywali rzeczkę w przeprawie tyrolskiej. Zabawa ta cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem przez kilka godzin.

Przy dźwiękach dobrej muzyki, mieszkańcy świętowali 60 – cio lecie naszej OSP i przyglądali się zainscenizowanej scence z „wypadku drogowego”, w której nasi strażacy udzielają pomocy poszkodowanemu. Zabawa trwała do późnej pory nocnej mimo, że aura trochę popsuła szyki organizatorom.

Należy znów podkreślić wspaniałą współpracę OSP Kurów z Kołem Gospodyń Wiejskich z Kurowa. Bez takiego zaangażowania wielu pań z KGW, nie można w ogóle myśleć o tak udanej zabawie i imprezie.

 DZIĘKUJEMY!!!
 27 maja nasza OSP uczestniczyła w zabezpieczeniu medycznym pielgrzymki papieża Benedykta XVI w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nasi strażacy mieli za zadanie obsłużyć jeden z sektorów. Jak się później okazało nie było wiele pracy, gdyż frekwencja pielgrzymów w tym sektorze nie dopisała. Dopisała natomiast pogoda, która po porannej ulewie rozpogodziła się na sam przyjazd Ojca Świętego.

Pracy nie było wiele , choć mieliśmy do dyspozycji dwa samochody , dwa namioty i wiele różnego sprzętu. Pomocy lekarskiej mieli udzielać lekarze i pielęgniarki z ZOZ Kalwaria Zebrzydowska. Wielu z nas, którzy pamiętali poprzednią wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II , czuło pewien niedosyt.

 

5 czerwiec 2006r – dzięki zabiegom energicznego prezesa, nasza OSP rozpoczęła pracę przy ociepleniu ścian naszej remizy. Tu należy przypomnieć, że część środków pozyskanych w tym roku od mieszkańców naszej wsi została na ten cel przeznaczona.

 

23 czerwca 2006r – nasza OSP uczestniczyła obok innych jednostek naszej gminy w ważnych ćwiczeniach pożarniczych w Lachowicach . Tym razem „palił” się zabytkowy drewniany kościół. Nasza sanitarna drużyna również mogła się wykazać realizując ważne zadanie tych ćwiczeń. Ćwiczenia wykazały dobre przygotowanie wszystkich zastępów uczestniczących w akcji.

Od dnia 30 czerwca do 2 lipca 2006r kolejny raz gościliśmy uczestników Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym Podmiotów Wchodzących i Wspierających KSRG.

Uroczystość otwarcia Mistrzostw odbyła się na zamku w Suchej Beskidzkiej. Gośćmi byli między innymi: Komendant Główny PSP – Kazimierz Krzowski, wiceminister zdrowia – Jarosław Pinkas, Wojewoda Małopolski – Witold Kochan, Wicemarszałek  Województwa Małopolskiego  – Andrzej Sasuła.

Tegoroczne miasteczko namiotowe, rozłożone obok naszej Szkoły Podstawowej  przez PSP zestawione zostało z nowoczesnych namiotów pneumatycznych. Fatalna  pogoda pokazała jak bardzo są  one przydatne.

Już pierwszego dnia w nocy uczestnicy Mistrzostw musieli pokonać pierwsze zadanie, którym był wypadek samochodowy. Dodatkowym utrudnieniem było to, że feralny samochód zsunął się do potoku.

Drugie nocne zadanie to wybuch w warsztacie samochodowym u pana Kachla Bogdana na Stachówce. Zadanie to było trudne między innymi z powodu wąskiego kanału, w który musieli wejść ratownicy.

Zadanie trzecie już w porze dziennej rozegrało się na suskim basenie, gdzie ratowano podtopione dziecko.

Kolejne zadanie na osiedlu Błądzonka, to wypadek podczas zwózki siana . Kolejnym zadaniem był przygnieciony przez drzewo drwal.

Zadanie szóste rozegrane na osiedlu Podgroń, zmuszało uczestników do przejścia pieszo po naszej malowniczej wsi. Załogi musiały zdać egzamin ze znajomości obsługi sprzętu ratowniczego.

Kolejne zadania w Lachowicach i Stryszawie zmuszały uczestników między innymi do zmagania się z błotnym „żywiołem”.

Jednocześnie wraz ze zmaganiami  startujących zawodników na rynku suskim  przeprowadzono akcję „Dzieci ratują dzieci”.

Jak zwykle nasza OSP poniosła ciężar uczestnictwa w jej przeprowadzeniu. Główną koordynatorką tych działań z naszej strony była druhna Kasia Copija.

Nagrodą wszystkich trudów dla uczestników była wspaniała zabawa integracyjna zorganizowana w naszej remizie OSP.

 

Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło się na suskim rynku.

Po występie Gminnej Orkiestry Dętej ze Stryszawy głos zabrali przedstawiciele organizatorów, KG PSP i OSP, władz gminnych i powiatowych i wojewódzkich.

Ogłoszono wyniki. Oto one:

1 miejsce – Jednostka Ratownictwa Górniczo – Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. Lubin

2 miejsce Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

3 miejsce – Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

4 miejsce OSP Kurów

 

W zestawieniu jednostek OSP :

1 miejsce – OSP Kurów

2 miejsce – OSP Wejherowo

3 Miejsce  – OSP Myślenice

4 miejsce – OSP Stryszawa

 

Po zakończeniu uroczystości  uczestnicy w paradzie pojazdów ratowniczych udali się do OSP Kurów na pożegnalny żurek. Wszyscy uczestnicy dziękowali za wspaniałą atmosferę i gościnę w naszej wsi. Kolejny raz podziękowania należą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kurowie za ich wkład i zaangażowanie w wyżywienie uczestników Mistrzostw.

 

4 lipca 2006r  w czasie pięknej pogody w ogrodach Ministerstwa Zdrowia premier Kazimierz Marcinkiewicz oraz minister zdrowia Zbigniew Religa podpisali nową Ustawę o Ratownictwie Medycznym. W uroczystości tej brali udział Wójt Stryszawy pan Jacek Zając, prezes OSP Kurów dh Józef Rzepka, naczelnik OSP Kurów Jacek Hereda, Dyrektor Mistrzostw w Ratownictwie ds. logistyczno – organizacyjnych – Piotr Pieczara oraz reprezentanci OSP Kurów: Mariusz Hutniczak  i Andrzej Bogusz. Premier i minister na ręce reprezentantów OSP Kurów złożył list gratulacyjny dla OSP Kurów, za wkład włożony w rozwój ratownictwa przedmedycznego w kraju i jego propagowanie w społeczności lokalnej. W tym dniu wszyscy w Kurowie mogliśmy odczuć ogromne zainteresowanie naszą małą wioską przez liczne media zwłaszcza telewizje.

 

 

W dniu 5 sierpnia 2006r   przeprowadzono Pierwsze Kurowskie Bigosowanie.

Nasza OSP wraz Sołectwem Kurów a przede wszystkim z prężnym Kołem Gospodyń Wiejskich przeprowadziła „Kurowskie Bigosowanie” . Liczni uczestnicy, a były to Koła KGW z Pewelki Huciska , Ślemienia, Koconia, Stryszawy i inne przedstawiły do degustacji swoje pomysły na tradycyjny polski bigos.

 

W miesiącu wrzesień – październik 2006r nastąpił remont garażu oraz stolarki okiennej w sali zabawowej. Najbardziej zaangażowani druhowie to: Hutniczak Mariusz, Kwaśny Tadeusz, Szwed Mariusz, Szwed Tomasz, Szwed Adam, Bogusz Andrzej, Hereda Jacek, Spyrka Marek.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz

Protected by WP Anti Spam

*