Rok 2001

 

W dniu 24 marca 2001 r. wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom Zarząd powołał do życia Grupę Ratownictwa Medycznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.

 1. Celem założenia Grupy Ratownictwa Medycznego jest:
 2. Zapewnienie sprawnych i efektywnych działań ratowniczych wobec każdej osoby znajdującej się w stanie zagrożenia życia i zdrowia.
 3. Zabezpieczenie i wsparcie działań PSP i OSP podczas działań ratowniczych tj. ratowanych i ratowników.
 4. Wsparcie jednostki Pogotowia Ratunkowego.
 5. Propagowanie wiedzy o ratownictwie wśród dorosłych i młodzieży.
 6. Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z myślą wpojenia podstawowych zasad bezpieczeństwa , traktując je również jako przygotowanie przyszłych kadr OSP.
 7. Docelowo w przyszłości włączenie GRM do Krajowego Systemu Ratownictwa.

Zadanie utworzenia nowej Grupy zostało powierzone druhowi Piotrowi Pieczarze – Ratownikowi Medycznemu.

Odzew społeczny wyrażony zaangażowaniem wielu młodych mieszkańców Kurowa uwidocznił się w dniu 03 maja 2001 r. w Dniu Strażaka. W tymże dniu do OSP Kurów przystąpiło wielu nowych członków.

Nikt nie przypuszczał , że tak nowa i „świeża” Grupa Ratownictwa Medycznego będzie już wkrótce wykorzystana, a to za sprawą kataklizmu, który dotknął sąsiednie Lachowice. Osunięte zbocze góry , zniszczone doszczętnie liczne domy i zabudowania, ludzie bez dachu nad głową, to przerażający obraz , z którym zetknęli się druhowie z OSP Kurów.

Szkolenia i praca to nie tylko rola jaką spełnia GRM OSP . Spełnia ona także z powodzeniem funkcję jednoczącą społeczeństwo Kurowa, szczególnie młodego pokolenia za pomocą organizowanych ognisk, wycieczek turystycznych, dyskotek.

Zorganizowany w dniach 15 – 17 lipca 2001 r. „Obóz Przetrwania” pod Jałowcem, z powodu skrajnie trudnych warunków pogodowych wrył się chyba wszystkim uczestnikom głęboko w pamięci. Wykazał on jednak ogromne zahartowanie, które wkrótce miało się przydać w sąsiednich Lachowicach.

Grupa Ratownictwa Medycznego kilkakrotnie uczestniczyła w pokazach dla publiczności, między innymi z okazji „Familiady” w Kukowie czy Dożynek Gminnych w Stryszawie. Spore umiejętności jakie wykazała GRM zyskały jej uznanie wśród widzów. Od początku istnienia GRM dobrze układała się współpraca z Obroną Cywilną, skąd otrzymaliśmy sprzęt taki jak : namioty, śpiwory, koce, menażki. Zarząd OSP Kurów postanowił zakupić ze środków wygospodarowanych przez GRM , samochód terenowy dla tejże Grupy.

 

Od dnia 27 do 29 lipca 2001 r. bez przerwy pełnili wyczerpującą służbę pomagając poszkodowanym i pomagającym im strażakom.

 

W dniu 09 sierpnia 2001 r. został przywieziony samochód UAZ 415 zakupiony Beskidzkiej Energetyce. Samochód ten wymaga dostosowania do potrzeb ratownictwa medycznego.

 

W dniu 25 sierpnia 2001 r. Wice Wójt Gminy Stryszawa Józef Rzepka, w imieniu władz Gminy i poszkodowanych w Lachowicach wyraził podziękowanie strażakom OSP Kurów za trud włożony w akcji ratowniczej w Lachowicach.

 

W dniach 6 – 7 października 2001 r. odbył się kurs podstawowy w zakresie udzielania pierwszej przed medycznej pomocy . Szkolenie zorganizowane przez Grupę Ratownictwa Medycznego OSP Kurów we współpracy z Obroną Cywilną Gminy Stryszawa prowadził lekarz ratownik z Bielska Białej. Szkolenie w dwóch grupach dla młodszych członków OSP i starszych zgromadziło 45 członków i sympatyków naszej Jednostki.

 

W dniu 3 listopada 2001 r. odbyło się pierwsze ćwiczenia w terenie Grupy Ratownictwa Medycznego z udziałem pozorujących poszkodowanych ludzi w trudnych warunkach terenowych. Po szkoleniu młodzież GRM , wzięła udział w porządkowaniu garażu OSP po malowaniu.

                

 

 

                       23 grudnia 2001 r. po wielu perypetiach prawnych, został wreszcie zarejestrowany samochód UAZ. Przeznaczony jest do wykorzystania w niesieniu pomocy medycznej w czasie klęsk żywiołowych i innych zdarzeń. Obfite opady śniegu spowodowały, że stał się ważnym elementem zabezpieczenia pomocy medycznej i innej w naszej Gminie.

W dniach 26 – 29 grudnia 2001 r. członkowie GRM chodzili po Kolędzie w przebraniach, czym wzbudzili ogólną radość mieszkańców, szczególnie dzieci. Dochód z kolędy zostaje przeznaczony na tworzoną Żeńską Sekcję OSP.

W dniu 30 grudnia 2001 r. we wspaniałej zimowej scenerii zorganizowano kulig wieńczący imprezy organizowane przez GRM. Prawie pięćdziesięciu uczestników kuligu świetnie się bawiło i bezpiecznie powróciło do domów.

 

Rok 2001 , to rok na pewno obfitujący w wiele zdarzeń i przedsięwzięć. Na pewno ważnym momentem tego roku było utworzenie Grupy Ratownictwa Medycznego, nabór nowych członków OSP, uczestnictwo w akcji ratowniczej w Lachowicach, organizację zbiórki pieniężnej dla poszkodowanych w Lachowicach. W tymże 2001 roku ujawnili się wspaniali ludzie, ofiarodawcy i darczyńcy naszej OSP. Byli to ludzie, którzy nieraz swym wdowim groszem wspomagali nas, szczególnie GRM. Do najbardziej zasłużonych należy zaliczyć Leszka Moxdzierza. Często pomagał nam swą radą, swą pracą, a nawet finansowo sponsorując nam sprzęt ratowniczy. Miejmy nadzieję, że przyszły 2002 r. będzie równie bogaty w tej dziedzinie.

Rok 2002

 

W dniu 19 stycznia 2002 r.odbyło się Walne Zebranie OSP. Po przedstawieniu ubiegłorocznych dokonań i wydatków odbyła się bardzo krótka dyskusja nad nowym budżetem OSP. Przy 17 głosach wstrzymujących przyjęto proponowane przez Prezesa plan finansowy na rok 2002. Podjęto uchwałę o powołaniu Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Po części oficjalnej odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli zaproszeni goście z Ks. Erwinem Klisiem oraz rodziny strażaków.
W dniach 29 i 30 marca 2002 r.grupa strażaków pełniła wartę honorową przed Grobem Pańskim w kościele w Kurowie. Grupą młodych strażaków dowodził tradycyjnie Honorowy Członek OSP Pyrzyk Marian. Trzeba przypomnieć, że Straż Honorowa przed Grobem Pańskim jest już wieloletnią tradycją, kultywowaną przez coraz to młodsze pokolenie strażaków. Uczestnictwo w życiu kościelnym naszej wsi jest naturalnym wypełnianiem naszych społecznych powinności. Dzięki połączeniu doświadczenia starszych członków OSP z młodymi OSP jest w naszym społeczeństwie zauważana i doceniana.
W dniu 31 marca 2002 r.w Wielkanoc tradycyjnie członkowie naszej OSP uczestniczyli w rezurekcyjnej mszy świętej.

W dniach 6 i 7 kwietnia 2002 r.oraz 13 i 14 kwietnia 2002 r.dość liczna grupa nowoprzyjętych strażaków ( w sumie z Kurowa 22 osób) uczestniczy w szkoleniu strażackim I stopnia w Krzeszowie. Szkolenia prowadzą strażacy z PSP Sucha Beskidzka. Wszyscy uczestnicy zdobyli świadectwa lub zaświadczenie ukończenia tegoż kursu. Przy okazji egzaminu , Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej pogratulował strażakom z Kurowa poziomu wiedzy z zakresu ratownictwa przedmedycznego.

W dniu 22 kwietnia 2002 r.Drużyna Ratownictwa Medycznego OSP Kurów uczestniczyła w ćwiczeniach w Krzeszowie wraz PSP i innymi Jednostkami OSP (należącymi do Krajowego Systemu). Uczestnictwo naszej Drużyny wydaje się sukcesem naszego szkolenia i przygotowania do zadań, gdyż jako jedyna Jednostka OSP nie należąca do Krajowego Systemu uczestniczyła w tych ważnych ćwiczeniach. Celem ćwiczeń było przygotowanie Jednostek do walki z pożarem w szkole podstawowej i związanej z tym ewakuacji uczniów. Po ćwiczeniach został przeprowadzony pokaz z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Licznie zgromadzona młodzież z zainteresowaniem przyglądała się temu pokazowi.

W dniu 3 maja 2002 r.zorganizowano obchody Dnia Strażaka. Tradycyjnie po mszy świętej w intencji strażaków odbyła się krótka uroczystość w swoim gronie. Następnym etapem obchodzenia Dnia Strażaka było zorganizowanie zabawy tanecznej w dniu 4 maja.

W dniach 3 – 5 maja 2002 r.spora grupa (20 osób), korzystając z tzw. „długiego weekendu” wybrała się na wycieczkę górską. Dzięki zdobytemu dofinansowaniu ze środków „Antyalkoholowych” z Urzędu Gminy młodzież zrzeszona w OSP mogła wspaniale wypocząć i zwiedzić część naszych Beskidów. Trasa wycieczki to: Kurów OSP – Sopotnia Wielka – Rysianka – Krawców Wierch – Rycerzowa – Muńcuł – Ujsoły – Kurów OSP. Wycieczkę zorganizował Adam Szwed i Piotr Pieczara.

9 czerwca 2002 r. – nadszedł ten długo wyczekiwany dzień egzaminu w czasie Gminnych Zawodów Pożarniczych. Zarówno Męska jak i Kobieca Drużyna Pożarnicza z całym poświęceniem i zaangażowaniem przygotowywali się do tych zawodów. Trzeba przyznać, że nasze dziewczęta wyjątkowo chciały udowodnić swą postawą, sens istnienia takiej Drużyny. Pełne emocji i zdenerwowania drużyny wyjeżdżały rano w nieciekawą pogodę. Mżył deszczyk i jak się wkrótce okazało tor przeszkód był bardzo śliski.

Czas na „bojówkę”. Tempo świetne, trening daje wynik. Niestety motopompa mimo ostatnich napraw nie działa prawidłowo. Słabe ciśnienie wystarczyło na szóste miejsce, choć mogło być lepiej. Wszyscy mamy uczucie zawodu potęgowany tym bardziej, że jak się okazało znalazły się ponoć pieniądze na remont motopompy przed zawodami. Wysiłek i zaangażowanie w czasie treningów wydaje się poszedł na marne. Z tym większym zacięciem wszyscy kibicowali pierwszemu występowi naszej Kobiecej Drużyny Pożarniczej. Pomni wpadki z motopompą, skorzystaliśmy z uczynności kolegów z Huciska. Dziewczęta po dobrej sztafecie (I miejsce), z animuszem ruszyły w „bój”. Choć w to nie mogły uwierzyć przeciwniczki z Krzeszowa, nasze nowicjuszki w zawodach zajęły PIERWSZE MIEJSCE!!!! Wszyscy członkowie naszej OSP byli bardzo dumni z osiągnięć naszych dziewcząt. Ten wieniec laurowy dla wszystkich naszych wspaniałych dziewcząt od Kronikarza w Kronice, zaś lampka szampana po uroczystościach.

Aby tradycji stało się zadość, dowódca ląduje w basenie. Wszyscy szczęśliwi, no prawie wszyscy. Z rąk pana Starosty Suskiego i Wójta Gminy Stryszawy na ręce Joanny Kachel Dowódcy Kobiecej Drużyny Pożarniczej otrzymujemy Dyplom i Puchar.

17 czerwca 2002 r.rozpoczął się „Obóz” dla dzieci. Członkowie GRM wraz z gronem pedagogicznym naszej Szkoły Podstawowej zorganizowali w „Gajce” biwak pod namiotami. Dzieci ogromnie przeżywały fakt spania poza domem i to w lesie. Wszyscy niezmiernie uradowani będą na pewno długo wspominać te upalne dni i noce. Przy wspólnym ognisku śpiewano, opowiadano żarty i tradycyjnie pieczono kiełbaski a herbata z kociołka miała wyjątkowy smak.

W dniu 13 lipca 2002 r.strażacy członkowie przede wszystkim GRM organizują wspaniałą zabawę – festyn dla najmłodszych mieszkańców Kurowa i gości. Wieczorna zabawa, z której dochód przeznaczony został na zakup radiostacji dla samochodu ratownictwa medycznego naszej OSP.

14 lipca 2002 r.grupa strażaków za zgodą księdza Proboszcza zorganizowała zbiórkę pieniężną przed kościołem na potrzeby wyjazdu na zabezpieczenie Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II. Była to chyba pierwsza kwestą w historii OSP Kurów przeprowadzona przed kościołem. Program festynu obejmował między innymi konkurs dla dzieci w rysowaniu. Tematem konkursu była oczywiście straż pożarna. Ku miłemu zaskoczeniu wszystkie konkurencje cieszyły się wyjątkową popularnością. Konkurs skakania w workach wzbudzał chyba największe emocje uczestników oraz rodziców i babć. Nagrody dla zwycięzców ufundowała GRM OSP.

Dzięki zebranym funduszom na zabawie, kweście i od sponsorów w dniu 25 lipca 2002 r.został zakupiony i zamontowany nowoczesny radiotelefon. Umożliwi nam on w końcu bezproblemowe porozumienie się z PSP i Pogotowiem Ratunkowym .

W dniu 27 lipca 2002 r.odbył się objazd tras zabezpieczanych przez GRM w Kalwarii Zebrzydowskiej. Jak zawsze nie obyło się bez problemów, jednak przygotowania wchodzą w decydującą fazę.

W dniu 6 sierpnia 2002 r.w warsztacie druha Zbigniewa Kachla została zakończona modernizacja

przyczepy do UAZ – a.

W dniu 18 sierpnia 2002 r.o godz. 9 – tej pierwsza grupa strażaków z OSP Kurów wyruszyła do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zadaniem pierwszych wyjeżdżających było rozstawienie i urządzenie Szpitala Polowego Nr 3. Samochód i przyczepa załadowane do maksimum. Ostatnie sprawdzenie czy wszystko zabrane.

Rozpięcie siatki maskującej nad namiotami szpitalnymi w palącym słońcu dawało ulgę wszystkim obecnym i mającym tu otrzymać pomoc pacjentom.

 

Wieczorem cała grupa strażaków wyznaczonych do Patroli Pieszych udała się w teren celem wyznaczenia poszczególnych stanowisk. Wcześnie rano 19 sierpnia 2002 r. dotarła ostatnia grupa strażaków OSP. Znaleźli się w niej: Bodzek Agnieszka, Bogusz Andrzej, Folęga Łukasz, Gąska Marta, Siwiec Marek, Szwed Mariusz, Szwed Janusz , i odpowiedzialna za dojazd tej grupy – Targosz Bożena. Szef Patroli Pieszych Rzepka Michał rozdzielił poszczególne stanowiska, umówił się co do sposobu komunikowania się. W związku z tym, że nie posiadaliśmy przenośnych radiotelefonów liczyliśmy na pomoc członków Ochotniczego Centrum Ratownictwa z Żor, którzy posiadali wystarczającą ilość radiotelefonów. Okazało się, że ilość pielgrzymów wieczorem i w nocy nie była zbyt duża i obyło się bez uruchamiania pieszych patroli. Dopiero nad ranem wszystkie patrole udały się w teren, szczególnie na „dróżki”, którymi podążały tłumy pielgrzymów do sektora „E”. Po dojściu wszystkich do sektora nasze patrole przemieszczone zostały do środka i na obrzeża sektora. Wraz z harcerzami, którzy roznosili wodę do picia oraz z ratownikami z OCR pomagaliśmy wszystkim potrzebującym. Przyznać trzeba, że ilość interwencji na szczęście nie była zbyt duża. Na szczęście upał, jaki panował dopiero się wzmagał, gdyż wcześnie rano było nawet chłodno. Rozdawana woda pątnikom wzmacniała ich a nam skutecznie umniejszała ilość interwencji. Mimo to nasz Szpital odnotował przyjęcie 23 pacjentów, z tego jedną chorą musiano przewieĄć „dróżkami” do czekającej karetki przy „Moście Anielskim” i dalej do Szpitala.

 

Po zakończeniu uroczystości sektor szybko opustoszał, zaś nasze patrole zajęły znów stanowiska na”dróżkach”.
Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Szpitala polowego do trasy przejazdu Ojca Świętego możemy się poszczycić zdjęciem Ojca Śwętego w jego samochodzie.

Wraz z personelem lekarskim i pielęgniarskim suskiego ZOZ – u zorganizowaliśmy dobrze działający Szpital Polowy, który spotkał się z uznaniem Kierownictwa Zabezpieczenia Medycznego Pielgrzymki Ojca Świętego. Zorganizowanie tego szpitala było najważniejszym dotychczasowym wyzwaniem jakie stanęło przed naszą jednostką. Druga grupa strażaków naszej OSP uczestniczyła w zabezpieczeniu trasy przejazdu Ojca Świętego. Nam przypadł do zabezpieczenia fragment trasy w pobliżu lądowiska helikoptera. Naszym „Żukiem” na zabezpieczenie udało się 8 druhów.

Dzień 19 sierpnia 2002 r. był dla naszej Jednostki bardzo pracowitym ale dającym ogromną satysfakcję dniem. W sumie w zabezpieczeniu Pielgrzymki Ojca Świętego do Kalwarii brało udział 35 członków OSP i zaprzyjaźniony lekarz i pielęgniarka z Bielska Białej. Wszyscy członkowie OSP prezentowali się godnie dzięki między innymi nowym koszulkom z napisem „OSP Kurów” czy też białym koszulom służbowym zakupionym ze środków Urzędu Gminy Stryszawa.

Rok 2002 to rok, w którym ujawniły się dobre i złe cechy naszych członków OSP. Podsumowując ten rok chciałbym skupić się na tym, co było ważne i dobre. I tak najważniejszym wydarzeniem w tym roku było uczestnictwo naszej OSP w zabezpieczeniu pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Należy tu podkreślić zaangażowanie rekordowej ilości członków naszej OSP w sumie – 35 członków oraz zaprzyjaźniony lekarz i pielęgniarka z Bielska – Białej. Zorganizowany przez nas Szpital Polowy został wysoko oceniony przez służby odpowiedzialne za przygotowanie wizyty. Możemy także poszczycić się podziękowaniem za trud naszych strażaków od Jego Eminencji księdza kardynała Franciszka Macharskiego.

Ważnym wydarzeniem było powołanie Żeńskiej Drużyny Pożarniczej i jej fantastyczne zwycięstwo w zawodach pożarniczych w Kukowie.

 

 

Rok 2003

 

Nowy rok 2003 – w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie rozpoczął się od zasadniczych zmian 26 Stycznia o godz. 14 – tej rozpoczęło się Walne Zebranie OSP Kurów, które przyniosło od dawna oczekiwane zmiany. Zasadniczym powodem zmian w obsadzie Zarządu OSP oraz Komisji Rewizyjnej była zapowiadana już od pół roku dymisja Prezesa Kazimierza Młynarskiego. Zmiana prezesa dała sygnał do kompleksowego zreorganizowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Tuż przed rozpoczęciem obrad Walnego Zebrania na spotkaniu Zarządu poddano pod głosowanie wniosek o podaniu się całego zarządu do dymisji. Wniosek ten uzyskał poparcie i Walne Zebranie po przyjęciu absolutorium ustępującego Zarządu podjęło decyzję o przekształceniu zebrania ze sprawozdawczego na sprawozdawczo – wyborcze. W wyniku tajnego głosowania powołano nowy Zarząd OSP Kurów oraz nową tym razem pięcioosobową Komisję Rewizyjną. Nawo wybrany Zarząd składa się z:

 1. Adam Henryk Szwed – prezes Zarządu
 2. Adam Szwed – wice prezes Zarządu
 3. Jacek Hereda – naczelnik
 4. Zbigniew Kachel – zastępca naczelnika
 5. Joanna Kachel – skarbnik
 6. Piotr Pieczara – sekretarz
 7. Ignacy Gach – gospodarz OSP
 8. Józef Rzepka – członek Zarządu
 9. Franciszek Stanik – członek Zarządu

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna składa się z:

 1. Eugeniusz Copija – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Franciszek Kral – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Marek Spyrka – członek Komisji Rewizyjnej
 4. Arkadiusz Kachel – członek Komisji Rewizyjnej
 5. Zygmunt Gąska – członek Komisji Rewizyjnej 2

 

Ważnym wydarzeniem Walnego Zebrania OSP były wystąpienia zaproszonych gości. Jako pierwszy zabrał głos mł. bryg. Piotr Harańczyk z JRG w Suchej Beskidzkiej, który wyjaśniał licznie pojawiające się jeszcze wątpliwości, co do działań naszej OSP z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Kolejni mówcy: Komendant Gminny Czesław Pietrusa oraz Wójt Gminy Stryszawa Jacek Zając, dziękowali za dotychczasowe dziekania i apelowali o większe zaangażowanie w pracy społecznej. Odnosząc się do wysuwanego wniosku o zakup samochodu pożarniczego GBA obiecywali daleko idące poparcie. W spotkaniu tym uczestniczyli: Sołtys Jan Gąska oraz Sekretarz Zarządu Gminnego OSP Sławomir Łaciak.

W dniu 31 Stycznia odbyło się I spotkanie Zarządu OSP W nowym składzie, na którym to dokonano przekazania wszelkiej dokumentacji, kasy i inwentarza. Omówiono także sprawy organizacyjne, bieżącego oraz przyjęto w poczet członków OSP siedmiu członków. Postanowiono także zgodnie z wnioskami wysuniętymi na forum Walnego Zebrania powołać : MŁODZIEŻOWĄ DRUŻYNĘ POŻARNICZĄ.

W dniu 23 lutego odbyło się II zebranie Zarządu OSP w nowym składzie poświęcone w zasadzie przede wszystkim problemowi zakupu samochodu pożarniczego oraz wykorzystania dotacji. Tu trzeba nadmienić, że próba pozyskania samochodu z wojska okazała się niestety nieudana i w konsekwencji skoncentrowano się na zakupie samochodu. Mimo obiecanych środków z Urzędu Gminy, postanowiono przeprowadzić wśród mieszkańców Kurowa, Borowiny i Podgronia zbiórkę pieniężną na potrzeby sfinansowania zakupu samochodu. Dla zapewnienia nagłośnienia tej sprawy poproszono Księdza Proboszcza Erwina Klisia o zapowiedź tej zbiórki oraz słowa zachęty do parafian Kurowa. Ze strony Zarządu prezes rozwiesił afisze z apelem o darowiznę na ten cel.

Obchody Dnia Strażaka rozpoczęła msza święta w dniu 3 maja o godz. 1700. Tu trzeba podkreślić, że ofiarę, którą złożyli strażacy na tę mszę proboszcz Kurowa przekazał na rzecz OSP. Po mszy świętej wszyscy udali się na uroczystą zbiórkę przed remizą. Choć dzień był mglisty i nastroje ponure z powodu nieobecności kontuzjowanego naczelnika, dla niektórych druhów był to dzień otrzymania odznaczeń. Na fotografii obok prezes OSP Adam Henryk Szwed wręcza Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhowi Józefowi Pochopniowi . Poza tym udekorowano: Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostaje druh Marian Michałek, jeden z pierwszych założycieli OSP Kurów, Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał druh Kazimierz Młynarski, zaś odznaką „Strażak Wzorowy” druh Michał Rzepka.

6 maj to data ważna dla OSP Kurów. W tym dniu został przywieziony samochód pożarniczy Star 244 zakupiony dla OSP Kurów przez Urząd Gminy w Stryszawie. Zainteresowanie było ogromne. Wszyscy interesowali się czy samochód ten wjedzie z działkiem wodnym do naszych drzwi garażowych. Jak się okazało potrzebna jest przeróbka działka. Niemniej wszyscy bardzo szczęśliwi, gdyż po wielu perturbacjach, zakup tego samochodu stał pod znakiem zapytania. Sami nigdy nie zgromadzilibyśmy takiej kwoty na zakup podobnego wozu. Tu trzeba podkreślić ogromne zaangażowanie i poświęcenie druha, a jednocześnie radnego – Piotra Pieczary, w zdobyciu funduszy na zakup tego samochodu. Poszukiwania odpowiedniego samochodu, wyjazdy dla sprawdzenia, trwały od prawie początku roku. Dziś szczęśliwy dzień dla wszystkich strażaków OSP Kurów. Wyrażaniu tej radości nie było końca.

22 maja w Lachowicach odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych „Maj 2003”. Ćwiczenia te odbyły się w miejscu rozegranej tragedii w 2001 roku. Ze strony OSP Kurów brały w nich udział 32 osoby. To jeden z większych oddziałów biorących udział w tych ćwiczeniach w czasie alarmu pogoda nie rozpieszczała i przypominała te trudne chwile z przed dwóch lat.

W dniu 1 czerwca w Krzeszowie odbyły się kolejne gminne zawody sportowo – pożarnicze. OSP kurów wystawiła do tych zawodów 4 drużyny. Rewelacyjnie spisała się nasza nadzieja na przyszłość czyli MDP wygrywając wyraźnie z konkurencją z Huciska. Pozostałe drużyny zajęły drugie miejsca w swych kategoriach.

24 sierpnia na terenie sołectwa Kurów zostały zorganizowane IV Gminne Dożynki. Nasza OSP wydatnie uczestniczyła w organizowaniu tej imprezy. Podsumowując organizacje tych dożynek należy zaznaczyć doskonałą współpracę pomiędzy Radą Sołecką z Sołtysem Janem Gąską na czele a OSP i Komitetem Rodzicielskim naszej szkoły.

W dniu 13 września w Suchej Beskidzkiej odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Po wygraniu eliminacji w zawodach gminnych naszą OSP reprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W zastępstwie kontuzjowanego naczelnika naszymi młodzikami opiekowali się druhowie Michał Rzepka i Michał Szwed. Ich zaangażowanie przyniosło wspaniały efekt w postaci zwycięstwa naszej MDP w tych zawodach.

W dniach 25 – 28 września w okolicach Limanowej zostały rozegrane konkurencje II Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym – „Ratownictwo 2003”. Wśród 56 zespołów z całej Polski w trzech kategoriach nasza trójka zajęła prestiżowe III miejsce w swej kategorii. Był to niewątpliwy sukces naszej całej OSP i ludzi ją wspierających.

Rok 2003 należy uznać za rok o ogromnym znaczeniu w historii OSP Kurów. Rozpoczęta reorganizacja działań OSP z początkiem roku przyniosła efekty w następnych miesiącach. Najpierw udanie zakończyły starania o pozyskanie samochodu GBA. Następnie odnotować należy duże zaangażowanie druhów w uporządkowanie terenu wokół remizy OSP. Imprezy z udziałem OSP przyciągnęły – wielu mieszkańców i gości Kurowa do OSP, Nacisk na szkolenie druhów przyniósł efekt – w postaci dobrych miejsc naszych drużyn w zawodach pożarniczych. Zwieńczeniem tych działań szkoleniowych był bardzo udany udział naszej reprezentacji w Mistrzostwach Polski i zajęcie tam III miejsca w swej kategorii. Udanie zakończyła się batalia o wykończenie sali „kominkowej” i przeniesienia tam biura zarządu. Wzrosła też ilość członków OSP do 82 oraz ich zaangażowanie w prace społeczne na rzecz OSP.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz

Protected by WP Anti Spam

*