Rok 1946

       Działo się to w roku 1946, gdy w trudnych powojennych warunkach świadomi obowiązków i zadań jakie przyjmują na siebie, niektórzy mieszkańcy Kurowa decydują się zorganizować Ochotniczą Straż Pożarną. Obok na przedwojennej fotografii strażacy ze Ślemienia. Drugi strażak z prawej to Michał Czader z grupą strażaków prezentujących sprzęt, podobnym do tego którym dysponowali pierwsi strażacy w Kurowie. Na organizacyjnym zebraniu Komendant Rejonowy ze Ślemienia Michał Czader pomaga w utworzeniu jednostki OSP w Kurowie. Prezesem OSP zostaje Rudolf Bodzek, Naczelnikami – Antoni Wieczorek, Tadeusz Hulbój Gospodarzem – Franciszek Siwiec.

Skromny sprzęt pożarniczy jaki udało się zdobyć dużym trudem przechowywany był w zabudowaniach mieszkańca Kurowa, Rudolfa Bodzka. Wóz konny, ręczna pompa strażacka i drobny sprzęt bez żadnego umundurowania był majątkiem 12 strażaków.

Skromność wyposażenia obrazuje obok fotografia, gdzie strażacy posiadają tylko czapki strażackie

Świetlicą jaka dysponowało OSP był pokój mieszkalny druha Rudolfa Bodzka. W późniejszym czasie OSP skorzystało też z pomieszczeń szkolnych w celu organizowania zebrań i uroczystości.

Rok 1951

W dniu 5 sierpnia 1951 r. o godz. 14–tej odbyła się uroczystość przekazania Oddziałowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie motopompy.

 

Rok 1952

 

Po roku 1952 zwiększył się stan bojowy i wyszkolenie bojowe druhów. Wynikiem czego był udział w Rejonowych Zawodach Pożarniczych. Udział w tych zawodach bogacił doświadczenie i podnosił poziom wyszkolenia strażaków. Od samego początku istnienia OSP doraźnie ale skutecznie prowadzona była służba zapobiegawczo – prewencyjna. Po roku 1954 służba prewencyjna prowadzona była systematycznie.

 Rok 1957

 

W roku 1957 OSP przystąpiło w czynie społecznym do budowy remizy strażackiej zastępczej na parceli druha Leona Kwaśnego. Dowództwo bojowe objął druh Władysław Copija. Dzięki jego wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu w krótkim czasie zwiększyło się wyszkolenie i dyscyplina w sekcjach bojowych. Na wyniki „twardej ręki” nie trzeba było długo czekać: czołowe miejsca na zawodach, zawsze sprawny sprzęt bojowy, organizowane alarmy ćwiczebne w pełni to wykazywały.Motopompa nie zawodziła ani na zawodach ani w akcji ratowniczej. Godne podkreślenia jest ,że wielu druhów: Władysław Copija, Franciszek Siwiec, Antoni Szwed w plecakach przywozili sprzęt pożarniczy z odległych miejscowości: Tarnawa, Wieliczka, Żywiec, zdobywając go tylko im znanymi sposobami.

 

 

Rok 1960

 

Dnia 14 Sierpnia 1960 r. o godz. 15–tej w Kurowie odbyła się uroczystość przekazania motopompy i samochodu pożarniczego dla OSP Kurów.

 

Rok 1962

 

W 1962 r. OSP otrzymało eksploatowany samochód STAR 20, który był dopingiem do podwyższania gotowości bojowej i większego zaangażowania druhów w służbie pożarniczej. W okresie tym jeździli tym samochodem na ćwiczenia, służbę prewencyjną na zawody rejonowe i powiatowe, gdzie zajmowali czołowe miejsca. Wykorzystywany był ten samochód wielokrotnie do akcji gaśniczych w Kurowie, Lachowicach, Koszarawie i innych sąsiedzkich miejscowości. Z akcji tych druhowie wracali zmęczeni ale szczęśliwi, że mogli pomóc w ratowaniu życia i dobytku wielu ludzi. Szkolenia bojowe i inne obowiązki nie odsunęły na dalszy plan służby prewencyjnej we wsi. Wiele setek a nawet tysięcy godzin strażacy w zespołach poświęcali przy corocznym przeglądzie stanu Przeciw pożarowego naszych budynków i zabudowań gospodarskich. Ileż cierpliwości, wyrozumienia mieli wobec mieszkańców wsi, którzy patrzyli niechętnie na ich wizyty. Przez wiele lat ponawiali uprzednio wydane polecenia, rzadko, a nawet prawie nigdy nie kierowali wniosków do ukarania administracyjnego czy sądowego za spowodowanie zagrożenia pożarowego.

 

Rok 1974

 

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na walnym zebraniu członków postanawiają przystąpić do budowy remizy strażackiej. Pod kierownictwem Prezesa OSP w Kurowie Franciszka Siwca, Naczelnika Mariana Pyrzyka, Skarbnika Emiliana Jodłowca oraz Radnych Józefa Rzepki i Kazimierza Młynarskiego przystąpiono do zbierania funduszy potrzebnych na ten cel.

 

Rok 1975

 

I tak w roku 1975 w czynie społecznym po otrzymaniu zezwolenia na budowę wykonano fundamenty pod remizę. Po wykonaniu fundamentów Zarząd OSP w Kurowie zwraca się z prośbą do Urzędu Gminy w Stryszawie o dotację finansową. Radni Kurowa popierają prośbę Zarządu i jest pierwsza dotacja. Zaraz zakupiono materiały budowlane takie jak żwir, piasek i pustaki. Naczelnik Gminy inż. Stanisław Baca bardzo popierał te Straże, gdzie budowę rozpoczynano z własnych środków finansowych. Na szczęście w Kurowie nie brakowało funduszy jak również czynu społecznego. Drewno potrzebne do budowy w całości strażacy otrzymali od społeczeństwa.

 

Rok 1977

 

            W roku 1977 zakończono budowę remizy strażackiej, a uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 21 sierpnia 1977 r. o godzinie 14-tej.Zaraz po otwarciu nowej remizy jednostka nasza otrzymała nowy samochód „Żuk”, który zastąpił wysłużonego „Stara”. Z okazji otwarcia remizy, wielu zasłużonych członków OSP otrzymało odznaczenia.

 

 

 

 

 

Rok 1979

 

Jak zawsze nasza straż uczestniczy aktywnie wżyciu wsi. W dniu 23 czerwca 1979 roku z okazji 9000–nej rocznicy śmierci Św. Stanisława do Kurowa z relikwiami Świętego przybył ks. Biskup Albin Małysiak. Obok górników nasi strażacy nieśli relikwie i asystowali uroczystościach.

Rok 1988

Walne zebranie członków OSP.

 

 

Rok 1994

 

Walne zebranie OSP Kurów postanowiło powiększyć remizę o zaplecze kuchenne i toaletę.

W latach 1946-1994 druhowie OSP uczestniczyli w życiu parafialnym naszego kościoła. Wyrażało się to m. in. W pełnieniu straży honorowej przy Grobie Pańskim w okresie Wielkiego Tygodnia, uczestnictwem procesjach czy wreszcie udział członków OSP w tradycyjnej corocznej pielgrzymce mieszkańców Kurowa na Jasną Górę.

Rok 1997

 

Dnia 26 kwietnia 1997 r.na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym został powołany nowy Zarząd OSP w Kurowie w składzie:

  • Młynarski Kazimierz – Prezes
  • Hereda Stanisław – Naczelnik
  • Kral Franciszek – Skarbnik
  • Pyclik Jan – Sekretarz
  • Stanik Franciszek – Zastępca Prezesa
  • Karcz Piotr – Zastępca Naczelnika
  • Pieczara Piotr – Członek zarządu

Nowy zarząd na pierwszym spotkaniu powołał Komitet Organizacyjny Obchodów 50 – lecia powstania jednostki OSP w Kurowie. Przewodniczącym Komitetu został – Kazimierz Młynarski, skarbnikiem Franciszek Kral, zaś członkami Komitetu: Franciszek Stanik, Marian Pyrzyk, Piotr Karcz, Stanisław Hereda, Marian Michałek, Zygmunt Gąska, Adam Rumiak i Józef Trzop.

 

Rok 1998

 

W dniu 15 sierpnia 1998 r. o godz. 9 – tej odbyły się uroczystości jubileuszu 50 – tej rocznicy powstania OSP Kurów połączone z wręczeniem sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Kurowa. Po dokonaniu otwarcia i powitania gości została przedstawiona przez druha inż. Józefa Rzepkę krótka historia naszej jednostki od 1946 r. Następnie Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego OSP inż. Marian Indeka odczytał akt nadania sztandaru. Sztandar wręczył Naczelnikowi OSP w Kurowie Stanisławowi Heredzie Przewodniczący Rady Sołeckiej Kurów Jan Gąska w asyście Ignacego Gacha i Marcina Kwaśnego. Decyzją Prezydium Zarządu Głównego sztandar został udekorowany Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Na zakończenie uroczystości Prezes OSP Młynarski Kazimierz podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i uczestnictwo, zaś mieszkańcom Kurowa za wkład jaki wnieśli w tę uroczystość i wspaniały dar – sztandar. Strażakom, którzy zostali odznaczeni pogratulował jednocześnie zachęcając do dalszej pracy w szeregach strażackich w nowym 50 – leciu dla dobra naszej wsi i całej Gminy.

Zgodnie z programem o godz. 11 – tej w kościele w Kurowie została odprawiona Msza Święta w intencji strażaków, podczas której poświęcony został sztandar. Mszę celebrował Ks. Proboszcz Erwin Kliś w asyście Ks. Józefa Boracy.

Rok 1999

 

W dniu 2 czerwca 1999 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze, na którym między innymi wybrano nowego Naczelnika OSP. W wyborze tajnym został Naczelnikiem – Gach Ignacy.

W dniu 18 czerwca 1939 r. tysiące strażaków z terenu całego kraju przybyło z pielgrzymką na do Częstochowy polecając swoją służbę Pani Jasnogórskiej. Dla upamiętnienia tego wydarzenia złożono Votum, na którym widnieje napis „Zrzeszone Strażactwo Polskie w hołdzie Królowej Korony Polskiej”.

Przypadająca w tym roku 60 – ta rocznica tego wydarzenia, stała się źródłem inicjatywy naszego środowiska na rzecz kontynuowania woli poprzedników i tradycji służby pożarniczej. To tradycje naszych poprzedników wyznaczyły na dzień 15 maja 1999 r. wielkie spotkanie sztandarowych jednostek i ich rodzin w Częstochowie. Na list intencyjny Komitetu Organizacyjnego Odnowienia Ślubowania, w 60 – tą rocznicę Strażackiej Pielgrzymki na Jasną Górę w dniu 15 maja 1999 r. udała się delegacja naszej Jednostki wraz z rodzinami.

Rok 2000

 

W roku 2000 czyniono dalsze postępy w unowocześnianiu budynku remizy i jego wyposażeniu. Zakupiono kurtki ochronne, czapki, mundury, drabiny i wreszcie wyremontowano samochód pożarniczy. Stale podnoszono poziom wyszkolenia bojowego pod nadzorem i kierunkiem Naczelnika OSP Gacha Ignacego. Szkolenia tradycyjnie odbywały się na łąkach w Kurowie.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Kronika OSP Kurów lata 1946 - 2000 , 10.0 out of 10 based on 1 rating
Możesz zostawić Komentarz
Dodaj Komentarz

Protected by WP Anti Spam

*