Witamy na stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie powstała w 1946r, jednakże dopiero ostatnie lata przyniosły nowy impuls w jej działalności. Jak każda OSP koncentrujemy się na zadaniach związanych z szeroko pojętym ratownictwem życia i mienia. W naszym przypadku znaczna rola przypada ratownictwu medycznemu.
W naszej skromnej miejscowości przeszkoliliśmy wielu strażaków, gotowych nieść pomoc każdemu w potrzebie. Własnym kosztem zakupiliśmy dobrze wyposażony samochód sanitarny (karetka). Zwieńczeniem tych działań były niewątpliwe sukcesy naszej OSP, jakim był udział w zabezpieczaniu pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej w 2002roku. Tam 38 strażaków z Kurowa współorganizowało Szpital Polowy Nr 3, niosąc pomoc przybyłym do sanktuarium pielgrzymom. Największy sukces 2003roku, to udany start i zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Limanowej. Kolejny 2004 rok, to znów udany start i zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w Krynicy.
W kolejnych latach sami współorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Podmiotów Wchodzących i Wspierających Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy.
Nasze zastępy brały także udział w zabezpieczaniu imprez masowych, pokazach ratownictwa i ćwiczeniach na szczeblu powiatu i województwa.
Działalność naszej OSP to także szeroko rozumiana działalność społeczno – kulturalna. To praca z młodzieżą i dziećmi gdzie współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To współorganizowanie imprez lokalnych np. „Kurowskie bigosowanie” , Dożynek itd.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą Kroniką. Próbujemy w niej zebrać wszelkie wiadomości o Kurowie i naszej OSP od chwili jej powstania. Wszystkich tych , którzy mogą się podzielić nieznanymi nam materiałami gorąco zachęcamy do podzielenia się nimi na tej właśnie stronie.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem.

STATUT OSP KURÓW – 17,07,2011 kopia

 

Deklaracja wstąpienia do OSP Kurów z klauzulą 2019 r

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.