Kurów to jedna z ośmiu wiosek należących do gminy Stryszawa, powiat suski, województwo małopolskie. Gmina Stryszawa posiada ok. 12 000 mieszkańców i powierzchni ok. 11 300 ha.

Wieś Kurów położona jest u podnóży Wajdów Gronia, Małysiakowego Gronia, Jeżowskiego Działu i Gronika w Paśmie Pewelskim Beskidu średniego na wysokości 480 – 550 m.n.p.m. Rozciąga się ona na długości ok. 5 km od Lachowic Mącznego po Pewelkę i Lachowice Krale. Kurów liczy obecnie ok. 600 mieszkańców. Ogólna powierzchnia obrębu wsi wynosi – 570 ha, z tego na grunty orne przypada 285 ha, na użytki zielone 150 ha, a na lasy 90 ha warunki glebowe wsi budują utwory płaszczowiny magurskiej charakteryzujące się tym, że między szerokimi grzbietami są wąskie obniżenia dolinne. Występujące tu utwory fliszowe składają się z leżących na przemian warstw piaskowca (oeceńskie i oligoceńskie), łupków o lepiszczu żelazistym(nie węglanowym). Przez Kurów przebiega granica płaszczowiny magurskiej. Czoło tej płaszczowiny biegnie od Kurowa przez Grojec na Zwardoń.1 Przez Kurów przepływa rzeczka – Kurówka, która wpływa w Lachowicach do Lachówki, by z kolei połączyć się ze Stryszawką i Skawą. Do Kurówki wpływa wiele mniejszych, większych potoków między innymi: Kocurowy Potok. Sama Kurówka wypływa ze zboczy Gachowizny nad Pewelką z wysokości ok. 675 m.n.p.m. by połączyć się z Lachówką na wysokości ok. 450 m.n.p.m

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.