Archive for the Category ◊ UKS „Kobylanka” ◊

• czwartek, 16 sierpnia, 2018

Zarząd UKS „Kobylanka” w Kurowie serdecznie zaprasza widzów na kolejną Galopadę w dniu 18 sierpnia 2018r o godz. 12-tej na maneżu Stajni Kas-Mar w Kurowie.  W trakcie tej imprezy zostaną rozegrane amatorskie zawody towarzyskie w jeździectwie.

Główna nagroda to tradycyjnie Puchar Wójta Gminy Stryszawa oraz Puchar prezesa UKS „Kobylanka”. Przewidziana jest także Nagroda Sołtysa Kurowa i medale.

Nagrody czekają…

• poniedziałek, 06 sierpnia, 2018

Już po raz czwarty nasz UKS „Kobylanka” w Kurowie wraz ze Stajnią Kas- Mar będzie organizował Towarzyskie Zawody w skokach konnych dla swych członków. Tym razem nieco wcześniej bo w dniu 18 sierpnia zostaną rozegrane zawody w 4 konkurencjach. Gorąco zachęcamy członków klubu do intensywnego treningu i startu w tych zawodach.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu „Klub 2018” otrzymaliśmy dofinansowanie do swej działalności w wysokości 10 000zł. Środki te zostaną wykorzystane na zakup sprzętu treningowego oraz na przeprowadzenie zajęć.

Zarząd UKS apeluje do członków  o sukcesywne zapisywanie się na zajęcia u pani instruktor.

• sobota, 24 marca, 2018

Już od 1 kwietnia rozpoczynamy sezon szkoleniowy w naszym klubie. Zgodnie z ustaleniami naszego  ostatniego Walnego Zebrania , w tym roku zostaje zmieniona zasada uczestnictwa w zajęciach polegająca na przekazaniu obowiązku ubezpieczenia zawodnika na jego rodziców. Jest to spowodowane tym, że ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków są  bardzo drogie. Do tej pory  ubezpieczaliśmy  grupowo wszystkich,  niejednokrotnie były to środki „marnowane” na  zawodników mało zaangażowanych  lub nie biorących udziału w zajęciach. W tym momencie uczniowie i ich rodzice sami podejmą decyzję na jaką wysokość sumy ubezpieczenia  i  w jakiej firmie ubezpieczą się w tym sezonie. Zgodnie z decyzją Zarządu UKS zawarcie takich indywidualnych polis ubezpieczeń obok opłacenia bieżącego składek członkowskich ,  będzie bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do zajęć. Kopie (ksera) takich polis zawodnicy powinni dostarczyć przed zajęciami do instruktora pani Kasi Siwiec. Należy zwrócić uwagę aby w polisie było zawarte, że przedmiotem ubezpieczenia są zajęcia sportowe polegające na uprawianiu jazdy konnej (niestety droższa wersja ze względu na zagrożenia wypadkiem). Aby ograniczyć jej wysokość wystarczy ograniczyć do zajęć treningowych i zawodów, nie całodobowo i w okresie 1 kwiecień do 30 listopada. Przykładowa wysokość ubezpieczenia  w PZU to mniej więcej:  na sumę 5000zł składka ok.70zł, na sumę 10 000zł składka ok. 140zł itd.

Ponadto zarząd przypomina o zasadzie aby w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca bezwzględnie wykorzystać co najmniej 4 godziny jazd, aby nie było w okresie wakacyjnym zbyt dużego skumulowania jazd. Każdy, kto z przyczyn subiektywnych  nie będzie mógł tego wykorzystać utraci możliwość korzystania z pozostałych do końca bieżącego sezonu. Warto aby z lekcji jazd finansowanych ze środków publicznych mogli korzystać ci, którym na tym zależy i angażują się w treningi.  Przypominamy także o zobowiązaniu się członków do wpłacenia na rzecz klubu darowizn w wysokości co najmniej 75zł jako tzw. „Wkład własny projektów”. W tym roku jeśli uda się pozyskać dodatkowe środki będzie dużo więcej treningów,  więc tym bardziej jest ważne,  aby równomiernie rozłożyć w czasie wykorzystywanie jazd.

Przypominamy o bezwzględnym obowiązku uczestnictwa w treningach zawodników  zaopatrzonych w kaski ochronne i kamizelki ochronne.

 

• piątek, 02 marca, 2018

W dniu 18 lutego 2018r odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze UKS „Kobylanka” w Kurowie.

 

 

W wyniku wyborów nowy skład zarządu UKS  jest następujący:

Adam Henryk Szwed – prezes

Danuta Gacek  – skarbnik

Katarzyna Baran – sekretarz

 

Po dyskusji zebrani uznali za zasadne,  aby w nowym sezonie szkoleniowym, który rozpocznie się od  01 kwietnia do 30 listopada b.r. przyjąć nowa zasadę ubezpieczenia zawodników – uczniów.  W związku z dość dużymi podwyżkami cen polis NNW jest zasadne , aby każdy zawodnik- uczeń był ubezpieczony przez swego rodzica.  Należy stosowną umowę polisy zawrzeć przed dniem rozpoczęcia treningów w terminie do 30 kwietnia b.r. W polisie należy zaznaczyć, że przedmiotem ubezpieczenia będą zajęcia szkoleniowo – sportowe , w tym amatorskie zawody sportowe z zakresu sportu   – skoki konne.

Wysokość kwoty ubezpieczenia wg indywidualnego zapotrzebowania i możliwości finansowych.   Oryginał polisy przechowywać będzie rodzic, ksero polisy należy dostarczyć do prezesa lub pani Kasi Siwiec.

Tak jak w poprzednich latach warunkiem dopuszczenia do zajęć będzie bieżące opłacenie składek członkowskich  oraz w miarę systematyczne uczestnictwo w zajęciach.

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków do wpłacania na nasze konto 85 8128 0005 0023 8807 2000 0010   darowizny pieniężnej  np. w formie przelewu pt. „Darowizna na cele statutowe UKS „Kobylanka” w Kurowie  od ………..zamieszkałego  w ……….”
Category: UKS "Kobylanka"  | Tags: ,  | Comments off
• piątek, 24 listopada, 2017

 

Mijający sezon charakteryzował się kontynuacją realizacji zadań szkoleniowych Klubu w zakresie nauki jazdy konnej – skoków konnych. Podstawą działania  była realizacja programu współfinansowana przez Gminę Stryszawę:

„Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu organizacja imprez  sportowo-rekreacyjnych w 2017 r. w ramach zagospodarowania czasu wolnego   dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania   problemów alkoholowych w zakresie dyscypliny sportowej Jazda Konna.”

Dofinansowanie to w wysokości 8 000zł pomogło Klubowi w przeprowadzeniu większej ilości szkoleń sportowych z zakresu jazdy i skoków konnych niż byłoby to możliwe bez tych środków. Z uwagi na duży koszt wynajęcia Stajni , wsparcie to pozwoliło na zwiększenie ilości członków, którzy mogli uprawiać ten sport, zwiększyła się ilość godzin zajęć sportowych  na świeżym powietrzu. UKS przeprowadził 324 godz. treningów, z tego dofinansowanych ze środków Urzędu Gminy Stryszawa – 238 godzin.

Aktualnie UKS „Kobylanka” liczy 29 członków – uczniów, z których wielu brało udział w kilku okolicznych towarzyskich zawodach w skokach konnych przez przeszkody, różnej rangi.

Sezon rozpoczęliśmy Zawodami Regionalnymi w Żywcu-Moszczanicy 10 czerwca 2017r , gdzie Julia Widuch na koniu Butterfly czystym przejazdem w konkursie 60cm zajęła 8 pozycję, natomiast Natalia Górny zaliczyła bardzo ładny, czysty przejazd treningowy. W konkursie 80cm Julia Widuch także czystym przejazdem zajęła 6 pozycję.

 

 

 

 

W dniach 29 i 30 lipca 2017 zawodniczka Katarzyna Palka wzięła udział w zawodach regionalnych w Żywcu w Klubie Jazdy Konnej  Romico, gdzie na koniu Eska w konkursie 60cm zaliczyła dwa czyste przejazdy plasując się na 6 miejscu,a następnego dnia na miejscu 7. Na uwagę zasługuje fakt że koń startował pierwszy raz w życiu na zawodach wyjazdowych.

Kolejne zawody znów  Klubie Jazdy Konnej  Romico w Żywcu w dniach 18 do 20 sierpnia gdzie  Natalia Górny na koniu Brawura Gold zaliczyły czysty przejazd treningowy w konkursie 60cm, w konkursie 80cm czystym przejazdem zajęły 16 pozycję na 36 zawodników. Następnego dnia „dziewczyny” zajęły 12 pozycję w konkursie 70cm. W konkursie 90cm były 8.

 

W dniu 09 września 2017r została rozegrana już III Galopada w Kurowie. Jak poprzednio były to towarzyskie amatorskie zawody w skokach  konnych przez przeszkody. Jak poprzednio konkursy zostały rozegrane  odpowiednio do prezentowanego  aktualnie poziomu uczestników.

Rozegranie „Galopady” stało do końca pod znakiem zapytania ze względu na panująca pogodę. Niemniej pogoda w samą sobotę 9 września była  wymarzona, co spotęgowało dobrą zabawę i dobry humor uczestników i widzów tej imprezy.

Zorganizowanie tej edycji konkursu było możliwe dzięki współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobylanka” w Kurowie, Stajni „Kas-Mar” z Kurowa i Urzędu Gminy Stryszawa. Konkurs ten był pokłosiem realizacji zadania publicznego realizowanego przez UKS „Kobylanka” w ramach upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2017 roku w różnych dyscyplinach sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Stryszawa.

Jako pierwsi w szranki sportowe stanęli zawodnicy prezentujący jeszcze najmniejszy stopień zaawansowania. W konkursie zwykłym o Medal Jesiennej Galopady w Kurowie  (wys. 30cm) , 8 zawodników zaprezentowało swe umiejętności, spośród których:

1 miejsce zajęli – Ula Cholewa na koniu Łatka

2 miejsce zajęli – Anna Bogacz na koniu Parys

3 miejsce zajęli – Klaudia Skórzak na koniu Gurek.

Medale wręczał prezes UKS „Kobylanka” Adam Henryk Szwed.

 

Drugi konkurs zwykły o „Puchar Prezesa UKS Kobylanka” (wys. 50cm) zgromadził na starcie 9 zawodników. Wśród nich najlepszymi zawodnikami byli:

1 miejsce zajęli – Klaudia Adamek  na koniu Brawura Gold

2 miejsce zajęli – Magdalena Szczerba na koniu Butterfly

3 miejsce zajęli – Michał Koczur na koniu Koral.

Puchary wręczał prezes UKS „Kobylanka” Adam Henryk Szwed.

Trzeci konkurs zwykły z Jokerem  o „Puchar Wójta Gminy Stryszawa” (wys. 70cm) zgromadził na starcie 6 zawodników. Wśród nich najlepszymi zawodnikami byli:

1 miejsce zajęli – Natalia Górny  na koniu Brawura Gold

2 miejsce zajęli – Wiktoria Pilsyk  na koniu Valgo

3 miejsce zajęli – Julia Widuch  na koniu Butterfly

Puchary wręczał pan Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek.

W konkursie czwartym 20 uczestników musiało wykazać się umiejętnościami zarówno w jeździe konnej jak i powożeniem tzw. „pedałowca”. Rozegranie tego konkursu wywołało wśród widzów wiele uśmiechów i komentarzy.  Nagrodę ufundowała pani sołtys Kurowa  Krystyna Siwiec, która też je wręczała. Wśród najlepszych znaleźli się:

1 miejsce zajęli – Michał Koczur  na koniu Koral

2 miejsce zajęli – Monika Gacek na koniu Eska

3 miejsce zajęli – Gabrysia Smętek  na koniu Valgo.

Na zakończenie imprezy został rozegrany tradycyjny bieg „Pogoń za lisem”. Na łąkach obok maneżu ubiegłorocznego „liska” Julie Widuch goniła spora grupa zawodników, z których najlepszą okazała się Natalia Górny . Nagrodę ufundowała „Stajnia Kas- Mar”.

Tradycyjnie o bezpieczeństwo uczestników imprezy dbała OSP Kurów ze swą karetką, za którą to opiekę uczestnicy są ogromnie wdzięczni.

 

Kolejnymi  zawodami w tym roku były rozegrane w dniu 16 września 2017r  towarzyskie zawody  w Sopotni Wielkiej o Puchar Wójta Gminy Jeleśnia , gdzie  w konkursie 60cm Monika Gacek na Esce zajęła 1 miejsce druga była Magdalena Szczerba na Butterfly. W konkursie 70cm Monika Gacek i Eska zajęły 4 miejsce. W konkursie sztafet zwyciężyła para Julia Widuch i Natalia Górny, drugie były Monika Gacek i Wiktoria Pilsyk.

 

 

 

 

W ostatnim konkursie w dniu 14 października 2017 także w Sopotni Wielkiej, w konkursie 60cm

 

4 miejsce zajęła Magdalena Szczerba na koniu Maja. Konkurs Bingo 90cm wygrała Julia Widuch na Butterfly druga była Natalia Górny na Brawurze Gold. Konkurs specjalny wygrała także Julia Widuch.

Podsumowując mijający sezon należy zauważyć,  że część zawodniczek stale podnosi swój poziom sportowy, część członków nie wykazywała odpowiedniego zaangażowania w  szkoleniu i z którymi trzeba będzie się pożegnać w przyszłym sezonie. Ograniczone możliwości techniczne szkoleń powinny być dedykowane tym osobom, które naprawdę chcą uprawiać ten trudny sport. Dla zarządu UKS najważniejszym było i jest aby zajęcia odbywały się maksymalnie bezpiecznie. Tak więc sezon ten należy uznać za udany bo obyło się bez poważniejszych kontuzji i wypadków.