Archive for the Category ◊ UKS „Kobylanka” ◊

• wtorek, 29 stycznia, 2019

 

Wszystkim tym obecnym na walnym zebraniu w dniu 27 stycznia b.r. serdecznie dziękuję za zaangażowanie i obecność.

 

Wszystkim tym nieobecnym,  a zainteresowanym sprawami klubu , chciałbym przedstawić kilka najważniejszych ustaleń zebrania.

 

 

 1. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w zajęciach sportowych jest opłacenie aktualnej i zaległej składki członkowskiej w wysokości  50zł, zawarcie odpowiedniej polisy ubezpieczenia NNW  z wyraźnym zaznaczeniem o jaki charakter sportu chodzi. Składka ta zostanie przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia OC Klubu, opłaty księgowe i inne koszty administracyjne. Pozostałe środki  zostaną przeznaczona na wykorzystanie na lekcje jazdy konnej. Kopia – ksero polisy powinny zostać dostarczone do instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Następnym bezwzględnym warunkiem jest podpisanie aktualnych deklaracji, oświadczeń rodziców w tym  z klauzulą RODO. Osoby korzystające z dotacji MSiT także oświadczenia zgodne z wymogami   Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Stajni Kas- Mar w Kurowie, UKS  lub ostatecznie przesłać skan na e mail   kobylanka@interia.pl
 3. Kolejnym warunkiem rozpoczęcia zajęć jest wpłacenie na konto UKS darowizny finansowej w wysokości co najmniej 100zł w formie przelewu bankowego na konto UKS nr 85 8128 0005 0023 8807 2000 0010 . W tytule prosimy podać  „ Darowizna na cele statutowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobylanka” w Kurowie;  34-233 Kurów 192”  oraz  dokładne dane obdarowującego rodzica co uprawnia do odpisania tej kwoty od podatku przy rocznym rozliczeniu. Tu pragniemy przypomnieć, że jest to zgodne  z zapisami naszego Statut &6 pkt.2 .  Bardzo prosimy o dokonanie takich wpłat jak najszybciej  , ostatecznie do końca lutego, tak aby można było ostatecznie zamknąć listę uczestników szkolenia, pamiętając, że ilość trenujących z przyczyn technicznych jest ograniczona do możliwości instruktorskich Stajni Kas –Mar.
 4. Tak opłacona darowizna pozwoli Klubowi na pokrycie tzw.  „wkładu własnego”  do projektów  i będzie całkowicie wykorzystana na jazdy poszczególnych zawodników np. po wpłaceniu 100zł , zawodnik otrzyma 4 godz. zajęć  na preferencyjnych zasadach.
 5. Po wykorzystaniu „swoich” 4 lekcji , instruktor na podstawie umowy z UKS , w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie,  orzeknie czy dany zawodnik wykazuje odpowiednie minimalne  zaangażowanie  w treningu, przestrzega wszystkich zasad Regulaminu  Jazd w Stajni Kas- Mar.  W przypadku pozytywnego wniosku zaznaczy w grafiku  na Tablicy Ogłoszeń kolejne 4 jazdy pokrywane ze środków UKS i po tych jazdach znów oceni zaangażowanie i postępy.  Ocena taka, podział jazd na poszczególnych zawodników przez instruktora jest ostateczną  decyzją.
 6. Do głównych zasad tego Regulaminu Stajni , które będą brane pod uwagę,  będzie  wykonywanie czynności porządkowych  przed  i po zajęciach względem wykorzystywanego do jazdy  konia, zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora podczas zajęć. Wszystkie te czynności będące integralną częścią z lekcjami  jazdy konnej służą wyrobieniu u zawodników odpowiednich cech charakteru, koniecznych nawyków w przebywaniu z końmi  i są zgodne  z zapisami naszego  Statutu   &6 pkt.8.
 7. Zawodnik zobowiązany jest do bieżącego zapoznania się z wszelkimi zapisami na Tablicy Ogłoszeń w siodlarni Stajni Kas -Mar, gdzie instruktor będzie w graficzny sposób uwidaczniał już  wykorzystywane lekcje, kolejne godziny  do wykorzystania  oraz informację o tzw. „Plusach i Minusach”. Informacje te  będą pokazywały zaangażowanie w zajęciach, postęp w nauce , wszelkie uchybienia porządkowe, które mogą skutkować zmniejszeniem lub zwiększeniem wyznaczonych jazd.
 8. Ilość wyznaczonych darmowych jazd jest ograniczona, decyduje kolejność wykorzystywanych jazd. Osoby, które nie będą czynić postępów w nauce jazdy konnej, które nie będą uczestniczyć w zajęciach bez ważnego powodu,  zgodnie z zapisami naszego statutu    &16 pkt1.2)b) , będą  z klubu usuwane,  gdyż ilość miejsc  w klubie  jest ograniczona.  Jednocześnie UKS stara się dać szansę jak największej ilości uczniów do sprawdzenia się w tej  wyjątkowej dyscyplinie sportu.
 9. Zawodnik, który w sposób lekceważący dopuszcza się do niszczenia sprzętu pokrywa finansowo ten zniszczony sprzęt.
 10. Zarząd UKS oczekuje od członków UKS podstawowej lojalności wobec Klubu w odniesieniu do startów w różnych zawodach w innych barwach klubowych .
 11. W przypadku niejasności istnieje możliwość zapytania na adres Kobylanka@interia.pl

Zarząd UKS „Kobylanka” w Kurowie

 

• czwartek, 29 listopada, 2018

Uczniowski Klub Sportowy „Kobylanka” w Kurowie zajmuje się  jeździectwem  już do 2014 roku. Oferujemy możliwość nauki jazdy konnej dla  uczniów od podstaw  oraz doskonalenie już zdobytych umiejętności także w zakresie skoków konnych. Nasze zajęcia prowadzone są  z wykorzystaniem  Stajni Kas- Mar w Kurowie pani  Katarzyny Siwiec , która dysponuje bezpieczną  piaszczystą ujeżdżalnią. Zajęcia odbywają się w dogodnych terminach w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. Każdy zainteresowany uczeń po okresie próbnym uzyskuje możliwość zakwalifikowania się do treningów  z dotacjami   środków zewnętrznych.  Ilość takich treningów – lekcji,  uwarunkowana  jest wielkością uzyskanych środków , a zwłaszcza  od zaangażowania ucznia  w zajęciach  szkoleniowych.  Klub organizuje wewnętrzne zawody jeździecki i umożliwia start w zawodach oficjalnych. Klub zapewnia wyposażenie w indywidualne środki ochrony jak kaski i kamizelki ochronne.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej dostępnej na stronie internetowej   http://ospkurow.com.pl/uks-kobylanka-pobrania/ . Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście u prezesa UKS,  w Stajni Kas – Mar w Kurowie lub na zwołanym Walnym Zebraniu UKS „Kobylanka” w Kurowie w połowie stycznia 2019r , o którym to zebraniu zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej i FB.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie składki członkowskiej  rocznej w wysokości 50zł oraz zawarciu indywidualnej polisy NNW.   Z przyczyn organizacyjnych liczba członków,  którzy mogą uprawiać tę dyscyplinę jest ograniczona tylko do osób najbardziej zaangażowanych i posiadających status ucznia.

• środa, 14 listopada, 2018

Właśnie skończyliśmy realizację programu „Klub 2018”. Dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 10 000zł mogliśmy zakupić sprzęt sportowy za  4 000zł. Ponadto  tylko z tego projektu z własnych  i ministerialnych środków nasi zawodnicy mogli skorzystać z 300 godzin zajęć sportowych. Do końca listopada trwa jeszcze program z dotacji gminnych. 

Category: UKS "Kobylanka"  | Tags:  | Comments off
• niedziela, 16 września, 2018

Udany start naszych zawodniczek w Towarzyskich Zawodach w ośrodku Folwark Toporzysko w dniach 15 i 16 września 2018r.

Zarówno w sobotę jak i w niedzielę startujące Wiktoria Pilsyk i Natalia Górny uzyskały świetne wyniki po bezbłędnym pokonaniu parkuru.

 

 

 

• poniedziałek, 20 sierpnia, 2018

W dniu 18 sierpnia 2018r w Kurowie  na terenie maneżu Stajni Kas-Mar, zostały rozegrane kolejne towarzyskie zawody amatorów w jeździectwie. Jak i w poprzednich zawodach współorganizatorem tych zawodów był nasz Uczniowski Klub Sportowy „Kobylanka” w Kurowie.

W czterech konkurencjach zmierzyło się  22 zawodników o różnym stopniu zaawansowania na 12 koniach.

 

Na początek wystartowały nasze zawodniczki, które są naszymi „nadziejami” na późniejsze osiągnięcia sportowe.

 

W konkursie zwykłym nr 1 „Pierwszy raz”  po pokonaniu toru przeszkód uzyskano następujące wyniki:

I     miejsce Natalia Baran na koniu Łatka

II   miejsce Amelia Szwed na koniu Łatka

III  miejsce Ula Cholewa na koniu Eti

W konkursie zwykłym Nr2 – 40cm o Puchar Prezesa UKS „Kobylanka” w Kurowie po pokonaniu toru przeszkód uzyskano następujące wyniki:

I     miejsce Gabriela Smętek  na koniu Brawura Gold

II   miejsce Katarzyna Palka  na koniu Eska

III  miejsce Weronika Stec na koniu Butterfly

 

 

 

 

W konkursie zwykłym Nr3 – 70cm o Puchar Wójta Gminy Stryszawa po pokonaniu toru przeszkód uzyskano następujące wyniki:

I     miejsce Natalia Górny   na koniu Brawura Gold

II   miejsce Michał Koczur  na koniu Mika

III  miejsce Barbara Jeleń na koniu Bakara

 

 

na zakończenie zawodów w  konkursie specjalnym  Nr3 – sztafeta o Puchar Sołtysa Kurowa, gdzie obok umiejętności jeździeckich liczyła się także specyficzna sprawność i doza dobrego humoru   najlepszy wynik osiągnęły Anna Cogiel na koniu Butterfly z Natalią Górny na koniu Brawura Gold.

 

 

 

 

 

 

Na zakończenie zawodów odbył się wspólny skromny poczęstunek.

 

Wszystkim uczestnikom zawodów, obsłudze sędziowskiej oraz druhom z OSP Kurów zabezpieczającym medycznie zawody składamy gorące podziękowanie za bezpieczne przeprowadzenie zawodów.