Archive for the Category ◊ Tablica ogłoszeń ◊

• środa, Sierpień 09th, 2017

OGŁOSZENIE

 

Zarząd OSP Kurów zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w towarzyskim meczu piłki nożnej

o „Puchar Prezesa OSP Kurów”  na boisku obok Szkoły Podstawowej w Kurowie

w dniu 15 sierpnia b.r. o godz. 15:00.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
• poniedziałek, Styczeń 11th, 2016

Logo OSP Kurów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie na podstawie Uchwały nr 01/2016  z dnia 08 stycznia 2016r zgodnie z & 30 Statutu OSP Kurów  zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków OSP Kurów w dniu 13 lutego  2016r (sobota)

o godz. 15 00 w siedzibie OSP.

 

 

Porządek obrad:

 1. Wprowadzenie sztandaru OSP Kurów.
 2. Otwarcie zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 4. Przyjęcie porządku zebrania.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego, w tym sprawozdania merytorycznego i finansowego zgodnie z przepisami o organizacji pożytku publicznego.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 9. Dyskusja
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 11. Głosowanie nad zatwierdzeniem bilansu i rachunku wyników finansowych za 2015r.
 12. Wybory Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej.
 13. Przerwa w zebraniu dla ukonstytuowania się Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej OSP.
 14. Wybory Delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP i Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
 15. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 16. Wolne wnioski zebranych.
 17. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 18. Wyprowadzenie sztandaru i zakończenie zebrania.

 

 

 

                                               Serdecznie zapraszamy

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 8 votes)
Author:
• piątek, Listopad 06th, 2015
Logo OSP Kurów
Zarząd OSP Kurów oraz Wójt Gminy Stryszawa  zaprasza wszystkich chętnych strażaków wraz z rodzinami  do uczestnictwa we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Stryszawie Dolnej w dniu 11 listopada 2015r o godzinie 11:00.

 

W programie obchodów  przewidziano także występ Gminnej Orkiestry Dętej w Stryszawie, program artystyczny  przygotowany przez młodzież  Szkoły Podstawowej w Stryszawie oraz złożenie wieńców pod Pomnikiem Wdzięczności w Kukowie.

2015-11-06-11-27-46-01

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
• poniedziałek, Marzec 02nd, 2015

Spółka Wodociągowa „Jeżowice” w Kurowie informuje wszystkich swoich członków, że został otworzony rachunek bankowy, na który można przelewać składki członkowskie i inne należności.

Nr dla rozliczeń krajowych

50 8128 0005 0023 8416 2000 0010

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)