Archive for the Category ◊ Rada sołecka ◊

Author:
• sobota, 18 lutego, 2012

W celu uchwalenia sposobu wykorzystania „Funduszu” zwołano kolejne zebranie wiejskie  w dniu 19 września 2011r.

O przebiegu tego spotkania można przeczytać w załączonym poniżej Protokole Zebrania.

Protokół Zebrania Wiejskiego Sołectwa Kurów 19,09,2011r

Author:
• sobota, 18 lutego, 2012

Pani  Sołtys Krystyna Siwiec zwołała kolejne posiedzenie Rady Sołeckiej w dniu 26 czerwca 2011r.  O przebiegu tego spotkania można przeczytać w załączonym poniżej Protokole Zebrania.

Kopia prot. rady sołeckiej nr 2-2011

Author:
• sobota, 18 lutego, 2012

Dnia 20 lutego 2011r na zebraniu wiejskim , które odbyło się w remizie OSP Kurów wybrano w głosowaniu tajnym panią Krystynę Siwiec na sołtysa sołectwa Kurów.

 

 Na tym samym zebraniu wyłoniono Radę Sołecką  Kurowa do której weszli:

 

1. Copija Tadeusz 

 

2. Gąska Jan

 

3. Krzak Kazimierz

 

4. Rzepka Jan

 

5. Spyrka Marek

 

6. Śleziak Barbara 

 

7. Szwed Adam

 

8. Szwed Jerzy

Pani  Sołtys Krystyna Siwiec zwołała pierwsze posiedzenie Rady Sołeckiej w dniu 17 kwietnia 2011r.  O przebiegu tego spotkania można przeczytać w załączonym poniżej Protokole Zebrania.

Prot Rady Sołeckiej 1 -2011