Archive for the Category ◊ Intencje mszalne ◊

• sobota, 19 stycznia, 2019

pn.21.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od wnuczki Edyty z rodziną)
wt.22.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od wnuka Łukasza z rodziną)
śr.23.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od wnuka Mateusza z rodziną)
cz.24.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od rodziny Ostrowskich i Ormaniec z Gilowic)
pt.25.01.g.7.00 – + Joachim Pępek
sb.26.01.g.7.00 – + Józef Górny, Antonina żona
N.27.01.g. 7.30 – + Emilia Domasik (od rodziny Pająk z Krzeszowa)
N.27.01.g. 9.30 – + Franciszek Juras
N.27.01.g.11.00 – w intencji parafian

• sobota, 05 stycznia, 2019

pn.07.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od zięcia Stanisława)
wt.08.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od synowej Barbary z rodziną)
śr.09.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od swatowej)
cz.10.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od rodziny Bogdanik z Kurowa)
pt.11.01.g.7.00 – + Emilia Domasik (od swatowej Franciszki Pochopień)
sb.12.01.g.7.00 – + Tadeusz i Stanisław Micor
N.13.01.g. 7.30 – o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
N.13.01.g. 9.30 – + Janina Wac (od Teresy i Adama Szwed)
N.13.01.g.11.00 – w intencji parafian

• środa, 14 listopada, 2018

Polecajmy miłosierdziu Bożemu dusze zmarłych: papieży, biskupów
krakowskich, kapłanów, którzy troszczyli się o nasze zbawienie,
poległych za Ojczyznę, ofiary komunizmu i faszyzmu, dobroczyńców
naszego kościoła, cmentarza i plebanii oraz: Ks. Józefa Dąbrowskiego,
Ks. Erwina Klisia, Ks. Józefa Boracy, Ks. Bronisława Matusznego,
Mieczysław Zadory, Genowefy i Adama Zadora, Marii i Teofila Dura,
Alicji i Franciszka Dura, Ludwika, Juliana, Zofii i Józefa Dura, Artura
Radko, Stanisława Stanik, Teresy żony, Ludwika Szweda, Marii żony,
Józefa Szwed, Krzysztofa syna, Alojzego Myśliwiec, Jana i Marii
Myśliwiec, Wojciecha i Wiktorii Byrtek, siostry Illumunata Myśliwiec,
Tamara i Nila Khramov, Franciszka i Julii Myśliwiec, Józefa Myśliwca,
Zofii Pochopień, Józefa Górnego, Antoniny żony, Edwarda Micorka,
Józefa Pietrzyka, Katarzyny Micorek, Zofii Okarmus, Hermana Gach,
Alojzy żony z rodzicami, Stanisława Trzopa, żony, córki i synów,
Franciszka Miski, Marii żony, Stefana, Walentego i Heleny Miska,
Agnieszki Wiewiórka z dwoma mężami, synami i synową, , Edwarda
Copija z rodzicami, Kazimierza Młynarskiego i rodziców, Elżbiety i
Antoniego Pieczara, Emiliana i Rozalii Jodłowiec, Wincentego i Marii
Stanik, Jana i Michaliny Mosor – rodziców, Lidii Mosor, Marii Bylica,
Waldemara Dzioby, Władysławy i feliksa Rusinek, Andrzeja
Pochopień, Stanisława (m) Copia, Agnieszki i Andrzeja Copia, Józefa i
Zofii Filipiak, Szczepana i Antoniny Micor, Mieczysława Micor, Marii
Kwaśny z mężami, , Jacka Krzak z rodziną, Józefa Pawliszaka i Janiny,
Anieli Hernas, Stefanii Hereda, Teofila Małysiak, Marii żony,, Rudolfa i
Michaliny Bodzek, Marii Bodzek, Jerzego Bodzek, Jakuba i Emilii Bala,
Stanisława Pochopień, Grzegorza syna, Alojzego i Agnieszki Marcak z
dziećmi, Mariana Pyrzyk, Leszka syna, Anny i Józefa Sobańskich, Jana
i Jadwigi Szwed, Kazimierza i Janiny Szwed, Ewy córki,
Kazimierza Dziki, Władysława Gąski, Wiktorii żony,
Franciszka Gąski, Antoniny żony, Jana Gach, Grzegorza syna,
Szczepana Gąski, Joanny żony, Juliana Wójcika, Stanisława
Marczyńskiego, Jana i Zofii Skrzyp, Stefanii Majdak, Juliana i Wiktorii
Wiewiórka, Piotra Domasik, Emilii żony, Anny córki, Władysława syna,
Jadwigi Czaickiej, Wiktora Wątroby, Jana i Marii Czaickich, Franciszka
Mikus, Anny i Marii Mikus, Franciszka i Karoliny Janik, Ludwika i Marii
Stanik, Teresy Stanik, Zbigniewa Karcz, Michała i Anny Karcz,
Antoniny i Joanny córek, Zofii i Władysława Kachel, Bronisława
Sajnoga, Agnieszki Bodzek z dwoma mężami, Adama Kaczmarczyka,
Antoniego Rumiak, Piotra Kachel, Wiktorii żony, Antoniego i
Franciszka Stanik, Andrzeja Kwaśny, Rozalii żony, Józefa Kwaśny,
Marii żony, Magdaleny Matejczyk, Filipa męża, Kazimierza Majdak,
Jerzego syna, Ludwika Gustof, Agaty żony z rodzicami, Wincentego
Hereda, Józefy żony, Franciszka Juros, Joachima Pępek, Stanisława
Pająk, Stanisława Kachel, Tadeusza Madejczyka, Stanisław Ćwiertni,
Stanisława Ślusarz, Heleny żony, Mieczysława syna, Błażeja i Zofii
Hereda, Ks. Emanuela Hereda, Franciszka i Herminy Pyclik, Jana i
Marianny Dygaś, Antoniego i Stanisława Jachimczak, Władysławy
gach, Heleny i Władysława Świerkosz, Franciszki i Bernarda Gach,
Antoniego i Franciszka Gach, Tadeusza, Anieli i Błażeja Kostyra,
Mikołaja Guzik, Heleny żony i rodziców, Franciszka Kwaśnego,
Andrzeja i Jerzego synów, Szczepana Stanika, Heleny żony, Alojzego
Szweda, Heleny żony, Franciszka Szweda, Agnieszki żony oraz córka i
synowie, Franciszka Copija, Antoniny córki, Józefa i Magdaleny Micor,
Tadeusza i Stanisława Micor, Władysława Szweda, Marii żony, Leona i
Kazimiery Biegun z rodzicami, Ździsława i Jadwigi Siwiec, Barbary
Szwed, Antoniego Copija, Reginy żony, Aleksandra Pochopień,
Antoniego Szweda, Władysławy żony, Tadeusza syna, Wincentego
Kołtysia, Bronisławy zony, Zygmunta Kołtysia, Krzysztofa syna,
Władysława Kwaśnego, Magdaleny żony, Jana i Józefa Bałeckiego,
rodziców, Zofii Gąska, Władysław męża, Franciszka syna,
Alojzego Bodzek, Joanny żony, braci i rodziców,
Marii i Władysława Bodzek z dziećmi, Karola i Bronisławy Smoleń z
dziećmi, , Anny Barbary Copija, Stanisławy i Władysława Copija, Anieli
i Franciszka Spyrka, Władysława Bodzek, Zofii żony, Emila Bodzek,
Rozalii żony z dziećmi, Stanisławy, Antoniego i Marii Ślusarz, Karola
Adamczowskiego, Antoniny żony, Tomasza syna, Józefa Stanika, Marii
żony, Karola Marszałka, Ireny żony, Władysława Kubieniec, Ludwiki
żony, Franciszka, Gertrudy i Marii Kral, Józefa i Marii Kral, Andrzeja,
Agnieszki i Stanisława Copia, Heleny i Ludwika Burdyl, Stanisława
syna, Franciszki i Stefana Bogusz, Stanisława Heredy, Ludwika i
Bronisławy Micor, Mieczysława Micora, Tomasza Micora, żony
Marianny, Berty Oleksiak, Mariana Pępek, Stefana Śleziaka, Ireny i
Józefa Dąbrowskich, Antoniny i Franciszka Stanik, Henryki i
Eugeniusza Szwed, Marka syna, Michała i Anny Karcz, Józefa Małysy,
Franciszka Małysy, Anieli żony, Stanisława Małysy, Franciszka Copija,
Michała Heredy, Anny żony, Józefa Bogacza, Heleny żony, Kazimiery i
Stanisława Moździerz, Joanny i Ludwika Biegun, Stanisławy i
Franciszka Adamus, Anny i Melchiora Szwed, Władysławy i Antoniego
Stanik, Marii i Józefa Kadela, Stanisława syna, Leokadii żony, Krystyny
Kadela, Wiktorii Domasik, Marii i Franciszka Pochopień, Władysława
Pochopień, Bronisławy żony i rodziców, Stefanii i Tadeusza Marcak,
rodziców i rodzeństwo, Adama Gąsiorka, Bernarda Urbańczyka,
Krystyny Socha, Stanisława Marcaka, Władysława Oleksiaka, Joanny
żony z dziećmi, Stanisława, Ludwika, Józefa i Heleny Oleksiak, Józefy
Słowińskiej, Stefanii i Tadeusza Marcak z rodzicami i rodzeństwem,
Jana Blitza z rodzicami, Franciszki i Stanisława Szwed, Stanisławy
Marcak z rodzicami, Piotra i Eugenii Krzak, Józefa i Marii Krzak, Józefa
i Stefanii Copija, Władysława i Stanisławy Copija, Franciszka Copija,
Józefa i Anny Skrzypek, Ireny córki, Tadeusza Twardosza, Mieczysława
Pasierbka, Józefa kapały z żoną, Otylii kapała, Kazimierza syna, Marii
córki, z rodziny Knapczyk, Hulbój i Gach, Jakuba Siwiec, Doroty żony,
Czesława Siwiec, Antoniny żony, Stanisława i Danuty Kyzia, Michała i
Józefy Bania,
Andrzeja Łobody, Rozalii żony, Ks. Erwina Klisia, Mariana Błachuta,
Anieli żony, Magdaleny Błachut, Anny Krzak, Wiktorii siostry, Jana
Hajdyły, Stanisławy żony, Krystyny Bodzek, Adama syna, Anieli
Bodzek, Franciszka męża, Stanisława syna, Ignacego Kubieniec,
Michaliny żony, Czesławy córki, Wojciecha Kapały, Katarzyny zony,
Michała Gustof, Teresy żony, Mirosławy Pochopień, Emili Gach z
dwoma mężami, Kazimierza Gach, Marianny i Stefana Szostek,
Eugenii i Ignacego Czarneckich, Tadeusza syna, Marii Bitner, Rozalii,
Adolfa Pieczara, Antoniny, Józefa Bitner, Wiesława syna, Antoniego
Szweda, Stefanii żony i rodziców, Józefa Kadeli i rodziców, Damazego
i Danieli Lasik, Ignacego Dyducha, Stanisława i Marii Dyduch,
Stanisława syna, Zofii i Władysława Bodzek i rodziców, Jana i
Czesława Janik, Rozalii, Emilii, Stanisława, Mariusza i Janiny Bodzek,
Salomei, Alojzego Korzec, Stanisława Korzec, Marcjanny Micor,
Agnieszki Szwed z mężem, Józefa Szweda, Heleny żony, Władysława,
Franciszka i Stanisława Szwed,

• czwartek, 02 listopada, 2017

Wypominki roczne 2017/2018
Polecajmy miłosierdziu Bożemu dusze zmarłych: papieży, biskupów
krakowskich, kapłanów, którzy troszczyli się o nasze zbawienie,
poległych za Ojczyznę, ofiary komunizmu i faszyzmu, dobroczyńców
naszego kościoła, cmentarza i plebanii oraz: Ks. Józefa Dąbrowskiego.
Ks. Erwina Klisia, Ks. Józefa Boracy, Ks. Bronisława Matusznego
zmarłych z rodziny Zadora i Dura, Alojzego Myśliwca, Jana Myśliwca,
Marii żony, Wojciecha Byrtek, Wiktorii żony, Tamary Khramov,
Illuminata Myśliwiec, Franciszka Myśliwca, Julii żony, Józefa
Mysliwca, Stanisława Stanika, Teresy żony, Ludwika Szweda, Marii
żony, Józefy Szwed, Krzysztofa syna, Michała i Anny Karcz, Antoniny
córki, Ludwika i Marii Stanik, Zbigniewa Karcza, Teresy Stanik,
Antoniego i Joanny Miska, Wojciecha Karcza, Ignacego Kubieniec,
Michaliny żony, Wojciecha Kapały, Katarzyny żony, Michała Gustof,
Teresy żony, Rudolfa i Michaliny Bodzek, Marii Bodzek, Jerzego
Bodzek, Jakuba i Emilii Bala, Kazimierza Dzikiego, Władysława Gąski,
Wiktorii żony, Franciszka Gąski, Antoniny żony, Ireny i Józefa
Dąbrowskich, Antoniny i Franciszka Stanik, Franciszka Mikusa, Anny i
Marii Mikus, Franciszka i Karoliny Janik, Józefa Górnego, Antoniny
żony, Edwarda Micorka, Józefa Pietrzyka, Katarzyny Micorek, Zofii
Okarmus, Hermana Gacha, Alojzy żony i ich rodziców, Stanisława
Trzopa z żoną, synami i córką, Wincentego Heredy, Józefy zony,
Franciszka Jurosa, Joachima Pępek, Stanisława i Grzegorza Pochopień,
Zofii i Władysława Kachel, Bronisława Sajnoga, Agnieszki Bodzek z
dwoma mężami, Jana i Zofii Skrzyp, Stefanii Majdak, Juliana i Wiktorii
Wiewiórka, Feliksa Rusinka, Władysławy żony, Andrzeja Pochopień,
Tadeusza Madejczyka, Stanisława Kachel, Stanisława Pająka, Marii
Bylica, Waldemara Dzioby, Franciszka Miski, Marii żony, Heleny,
Walentego i Stefana Miska, Teofila Małysiaka, Marii żony, Agnieszki
Wiewiórka z dwoma mężami, synami i synową, Stanisława, Agnieszki i
Andrzeja Copia, Józefa Bogacza, Heleny żony, Tadeusza Micora,
Władysława Szweda, Marii żony, Władysława Górnego, Rozalii żony,
Bolesława i Mariana synów, Heleny córki, Elżbiety Gacek,
Władysławy, Franciszki i Bernarda Gach, Heleny i Władysława
Świerkosz, Franciszka i Antoniego Gach, Tadeusza Kostyry, Anieli i
Błażeja Kostyry, Leona i Kazimiery Biegun z rodzicami, Ździsława i
Jadwigi Siwiec, Władysława Bieguna, Ździsława syna, Władysława
Pochopień, Bronisławy żony, Franciszak Gąski, Jana Gach, Grzegorza
syna, Szczepana Gąski, Joanny żony, Wiktora Wątroby, Jadwigi
Czaickiej, Marii i Jana Czaickich, Henryki i Eugeniusza Szwed, Edwarda
Copija, rodziców, teściów, rodzeństwo, Alojzego, Agnieszki i Krystyny
Marcak, Mariana Pyrzyka, Leszka syna, Władysława i Marii Bodzek,
Karola i Bronisławy Smoleń z dziećmi, Jana Bałeckiego i rodziców,
Władysławy i Antoniego Stanik, Heleny i Władysława Kubasiak,
Władysława Kwaśnego, Magdaleny żony, Zygmunta Kołtysia,
Krzysztofa syna, Wincentego Kołtysia, Bronisławy żony, Piotra
Domasika, Anny Gibas córki, Władysława syna, Jana i Jadwigi Szwed,
Kazimierza, Janiny i Ewy Szwed, Anny Sobańskiej, Józefa męża, Jana i
Michaliny Mosor z rodzicami, Lidii Mosor, Kazimiery i Stanisława
Moździerz, Ludwika i Joanny Biegun z rodzicami, Stanisławy i
Franciszka Adamus z rodzeństwem, Małgorzaty Klimas, Franciszka
Pochopień, Marii żony, Krystyny Bodzek, Adama syna, Franciszka
Bodzek, Anieli żony, Stanisława syna, Jakuba Siwiec, Doroty żony,
Czesława Siwiec, Antoniny żony, Piotra i Eugenii Krzak, Józefa i
Stefanii Copija, Józefa i Marii Krzak, Władysława i Stanisławy Copija,
Józefa i Anny Skrzypek, Ireny córki, Tadeusza Twardosza, Marii i
Józefa Kadela, Marii i Franciszka Pochopień, Stanisława Kadeli,
Leokadii żony, Krystyny Kadela, Wiktorii Domasik, Władysława
Oleksiaka, Joanny żony z dziećmi, Ludwika, Stanisława, Józefa i
Heleny Oleksiak, Józefy Słowińskiej, Karola Adamczowskiego,
Antoniny żony, Tomasza syna, Marii Bitner, Rozalii, Adolfa Pieczara,
Antoniny, Józefa Bitner, Wiesława syna, Józefa Stanika, Marii żony,
Karola Marszałka, Marianny i Stefana Szostek, Eugenii i Ignacego
Czarneckich, Tadeusza syna, Alojzego Korca, Salomei żony, Stanisława
syna, Marcjanny Micor, Andrzeja Łobody, Rozalii żony, ks. Erwina
Klisia, Mariana Błachuta, Anieli żony, Magdaleny Błachut, Józefy
Janik, Julii siostry, Anny Krzak, Wiktorii siostry, Jana Hajdyły,
Stanisławy żony, Władysława Bodzek, Emila Bodzek, Rozalii żony i
dzieci, Władysława Bodzek z rodzicami, Stanisława Dyducha z
rodzicami, Józefa Kadeli z rodzicami, Heleny Szwed, Ludwika i Heleny
Burdyl, Stanisława syna, Stefana i Franciszka Bogusz, Franciszka
Małysy, Anieli żony, Stanisława Małysy, Stefanii i Tadeusza Marcak z
rodzicami i rodzeństwem, Adama Gąsiorka, Bernarda Urbańczyka,
Krystyny Socha, Jana Blitza, Antoniego Szweda, Stefanii żony i
rodziców, Mariana Pępek z rodzicami. Berty Oleksiak, Stefana Śleziak,
Tomasza Micora, Marianny żony, Anny , Barbary Copija, Stanisławy i
Władysława Copija, za zmarłych z rodziny Knapczyk, Hulbój i Gach,
Franciszka Copija, Michała Heredy, Anny żony, Stanisława i Danuty
Kyzia, , Michała i Józefy Bania, Zofii i Władysława Gąska, Franciszka
syna, Jana Siwca, Franciszki żony, Damazego i Danieli Lasik,
Franciszka, Antoniny i Emilii Copija, Józefa i Magdaleny Micor, Stefanii
i Tadeusza Marcak z rodzicami i rodzeństwem, Jana Blitza z rodzicami,
Andrzeja Kwaśnego, Rozalii żony, Józefa Kwaśnego, Marii żony, Józefa
Kapały , Otylii żony, Kazimierza syna, Marii córki, Stanisławy, Marii i
Antoniego Ślusarz, Stanisława Ćwiertni, Stanisława Ślusarza, Heleny
żony, Mieczysława syna, Franciszka, Herminy Pyclik, Błażeja, Zofii
Hereda, ks. Emanuela Heredy, Stanisława, Antoniego Jachimczak,
Jana, Marianny Dygaś, Ludwika Micora, Bronisławy żony,,
Mieczysława syna, Ludwika Gustof, Agaty żony z rodzicami, Józefa i
Zofii Filipiak, Mieczysława Micora, Szczepana i Antoniny Micor, Anny i
Jacka Krzak, Marii i Jana Kwaśny, Janiny i Józefa Pawliszak,
Władysława i Stefanii Hereda, Anieli Herbas, Genowefy
Sarbinowskiej, Michała Karcza, Anny żony, Józefa Małysy, Barbary
Szwed, Antoniego Copija, Reginy żony, Aleksandra Pochopień,
Antoniego Szweda, Władyslawy żony, Tadeusza syna, Mirosławy
Pochopień, Emilii Gach z dwoma mężami, Ludwiki Kubieniec,
Władysława męża, Józefa i Marii Kral, Franciszka i Gertrudy Kral,
Andrzeja i Agnieszki Copia, Marii Kral, Antoniny i Franciszka Stanik,
Elżbiety i Antoniego Pieczara, Emiliana i Rozalii Jodłowiec, Kazimierza
Młynarskiego i rodziców, Wincentego i Marii Stanik, Szczepana
Stanika, Heleny żony, Franciszka, Andrzeja i Jerzego Kwaśny, Alojzego
Bodzek, Joanny żony, rodziców, Franciszka i Augustyna, braci, Juliana
Wójcika, Stanisława Micora
Ojcze nasz….. Zdrowaś Mario…….Wieczny Odpoczynek……..
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich ludzi, udziel zmarłym sługom i
służebnicom Twoim odpuszczenia grzechów. Niechaj przez nasze
pobożne modlitwy dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.