Archive for the Category ◊ Działalność radnego 2010-2018 ◊

Author:
• sobota, 18 lutego, 2012

Jedną z niektórych spraw , które w 2011r były przedmiotem mojego zainteresowania i działania, była sprawa przebiegającej przez Kurów drogi powiatowej. Potrzeba pilnego remontu, usprawnienia ruchu i bezpieczeństwa ,była tematem osobistych kontaktów ze Starostą Suskim, jego pracownikami, wreszcie z Wójtem Stryszawa.

Ponadto zwracałem się z pismami do wspomnianych instytucji. Poniżej przedstawiam kopie tych pism oraz odpowiedzi na te inicjatywy.

Interpelacja w sprawie drog 2011 z 17.08.2011

Odpowiedz Wojta z dn. 24.08.2011

Pismo do starostwa suskiego dot, drogi 2011z 31,08,2011 z…

Odpowiedz starostwa z dn 10,11,2011

Do Starostwa o zmiane organizacji ruchu 2011- drugie pismo…

Author:
• sobota, 18 lutego, 2012

Kolejnym problemem była sprawa drogi do kościoła. Szerzej o tej sprawie można będzie się zapoznać z protokołów z posiedzeń Rady Sołeckiej,  opublikowane w zakładce „Rada Sołecka”.

Author:
• sobota, 18 lutego, 2012

 

Jednym z pierwszych przykrych problemów z jakimi musiałem się zmierzyć były „życzliwe uwagi” co do remontu drogi rolnej w kierunku mojego domu. Mimo wielokrotnych wyjaśnień na różnych zebraniach temat ten ciągle powraca. Dlatego pozwoliłem sobie w tym miejscu wyjaśnić zaistniałe fakty.

1. Droga ta bez mostu nie jest i nie będzie wykorzystywana dla dojazdu do mojego domu.

2. Droga ta była w katastrofalnym stanie , praktycznie uniemożliwiającym korzystanie z niej okolicznym rolnikom, a trzeba zauważyć , że pobliskie pola są w zasadzie jeszcze uprawiane.

 

 

 

 

3. Decyzję o remoncie tej drogi podjęła poprzednia Rada Sołecka na zebraniu w dniu 26,09,2010r, co prawda na mój wniosek ale wówczas w ogóle nie planowałem startować w wyborach na radnego.

Kopia protokołu Rady Sołeckiej z 26.09.2010r

4. Mimo trudności z uzyskaniem zgody od niektórych sąsiadów prace ruszyły na jesieni i myślę, że przyniosły dobry efekt.