Archive for the Category ◊ Bez kategorii ◊

• sobota, Czerwiec 20th, 2015

Ogłoszenia duszpasterskie
Dzisiaj przypada 12 niedziela zwykła a zarazem wsp. św. Alojzego Gonzagi, zakonnika. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na nasze potrzeby parafialne. W środę będziemy przeżywać Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Msza święta o godz.18.00. Zbiórka ministrantów w środę o godz.17.00. Msza święta na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kurowie w piątek o godz.8.00 rano. Spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie Roku Szkolnego w czwartek od godz.17.00. Spotkanie młodzieży klasy pierwszej Gimnazjum w ramach przygotowania do bierzmowania w piątek po mszy świętej wieczornej. W ubiegłym tygodniu złożono 200 złotych na sprzątanie a w poprzednim także 200 złotych na nasze prace przy kościele na konto parafialne. Bóg zapłać. Składam serdeczne podziękowanie Panu Franciszkowi Kralowi za wykoszenie trawy na polach należących do parafii. Dziękuję także Panom: Adamowi Łysień oraz Jarosławowi Pieczara za prace wykonane przy malowaniu płotu wokół kościoła i plebanii. Zbliżają się wakacje, czas odpoczynku, urlopów i wyjazdów. Pamiętajmy, że niedziela jest dla katolika dniem świętym, w którym powinien obowiązkowo uczestniczyć we mszy świętej. Ponadto nie zapominajmy o codziennej modlitwie i o godnym zachowaniu się gdziekolwiek jesteśmy.
Ks. Józef Zadora-proboszcz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Category: Bez kategorii  | Comments off
• niedziela, Kwiecień 26th, 2015

Przeżywamy 4 Niedzielę Wielkanocną. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania kapłańskie i zakonne. Jutro będziemy obchodzić 1 rocznicę Kanonizacji naszego wielkiego rodaka Świętego Jana Pawła II. Msza święta jutro o godz.7.00- rano. W środę Święto Św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy oraz dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. W środę o godz. 16.00 zbiórka ministrantów. W czwartek od godz. 16.30 spowiedź przed naszym odpustem parafialnym. O godz.18.00 msza święta a po niej pierwsze nabożeństwo majowe ku czci NMP z procesją. W czasie nabożeństw majowych modlimy się szczególnie za Ojca Świętego, za Kościół w Polsce, o pokój na świecie, za rodziny, o powołania kapłańskie, o dobre urodzaje. W piątek będziemy przeżywać nasz Odpust parafialny ku czci Świętego Józefa, rzemieślnika. Msze święte w tym dniu będą o godz. 7.30, 11.30-Suma Odpustowa oraz o godz. 18.00. Szczególnie zapraszam na mszę świętą o godz.11.30 ministrantów, dziewczynki do sypania kwiatów, młodzież przygotowującą się do bierzmowania, strażaków, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz całe rodziny. Niech to będzie wielkie Święto dla całej naszej społeczności parafialnej. Spowiedź w tym dniu od godz.17.00. Ze względu na świąteczny charakter tego dnia ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz udzielił w archidiecezji krakowskiej dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty. Stolica Apostolska zezwoliła, aby Uroczystość NMP-Królowej Polski, obchodzona dnia 3 maja była celebrowana 2 maja w godzinach porannych. Dlatego w naszej parafii w sobotę 2 maja 2015 roku będziemy się modlić do Matki Bożej Królowej Polski na mszy świętej o godz.7.00 rano oraz w niedzielę o godz. 7.30. W sobotę także msza święta o godz. 18.00. W tym dniu przypada także wsp. św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. W sobotę od godz. 9.00 rano objazd chorych. Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-
Życie serdecznie zaprasza wszystkich, a szczególnie młodych na „ Kalwaryjską Noc Uwielbienia”, która odbędzie się w nocy z 15 na 16 maja w Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegóły na plakacie w gablocie. Na nasze potrzeby parafialne w ubiegłą niedzielę złożono 1660 zł i 23 grosze. Na sprzątanie złożono 150 zł, na okno 100 zł a na malowanie 100 zł. Bóg zapłać. Zakupiłem nową szafę na ornaty, alby i komże kapłańskie. Koszt 2 tys. złotych. Nie zaniedbujmy lektury prasy katolickiej.
Ks. Józef Zadora-proboszcz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 3 votes)
Category: Aktualności Parafialne, Bez kategorii  | Comments off
• czwartek, Marzec 05th, 2015
Herb Kurowa
Dnia 01 marca 2015r na zebraniu wiejskim zwołanym przez Wójta Gminy Stryszawa pana Rafała Laska  , które odbyło się w remizie OSP Kurów dokonano wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej. Zebraniu przewodniczył pan Jarosław Szymula z Urzędu Gminy Stryszawa, który  między innymi szeroko nakreślił nurtujące mieszkańców sprawy z urządzeniem lasów prywatnych. Wśród obecnych obok Wójta Gminy Rafała Laska byli radny do Rady Powiatu Suskiego pan Adam Szwed oraz radny do Rady Gminy Stryszawa pan Adam Henryk Szwed.

W wyniku głosowania sołtysem na kolejna kadencję została pani Krystyna Siwiec, uzyskując 71 głosów , zaś na kontrkandydata głosowało 31 mieszkańców.

Zabierając głos radny Adam Henryk Szwed podziękował wszystkim mieszkańcom za przekazanie środków z „Funduszu sołeckiego” na zabudowanie centralnego ogrzewania w budynku remizy oraz panu Wójtowi za życzliwość w remontowaniu tego budynku. Jak zauważył pierwszy raz mieszkańcy mogą się zebrać na wiejskim zebraniu w ogrzanej, wyremontowanej sali remizy.

 

 Na tym samym zebraniu wyłoniono nową Radę Sołecką  Kurowa do której weszli:

1. Copija Tadeusz 

2. Gacek Danuta

3. Karcz Władysława

4. Małysa Tomasz

5. Oleksiak Barbara

6.Pochopień Zdzisław

7. Rzepka Paweł

8. Spyrka Marek

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 3 votes)
Category: Bez kategorii, Rada sołecka  | Comments off
• czwartek, Marzec 05th, 2015

Rok 2015 w naszej OSP zaczął się od ważnej inwestycji. Zaraz na początku lutego dzięki przychylności sołectwa Kurów, które przekazało swój „Fundusz sołeckie z 2015r” na zamontowanie centralnego ogrzewania w naszej remizie.

DSCF8232

 

Mimo, że tegoroczna zima należy znów do łagodnych, niemniej koszty ogrzewania elektrycznego,  szczególnie garażu,  zawsze stanowiły duży problem, zaś sam budynek rzadko kiedy był dobrze ogrzany. Zdarzały się przypadki zamarzania wody w rurach i inne problemy.

DSCF8175
Na koszt inwestycji ok. 30 000zł składały się także „dołożenie” z budżetu Gminy brakującej kwoty.

DSCF8226
Wykonawca firma pana Józefa Świętka starała się , aby remiza była ogrzana na zbliżające się walne zebranie członków naszej OSP oraz zbliżające się zebranie sołecki , na którym były dokonane wybory sołtysa i nowej Rady Sołeckiej.

 

 

 

Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło się w dniu 28 lutego 2015r w godz. 16 – 17 w remizie OSP. Zebranie otworzył prezes zarządu dh Szwed Adam. Prezes powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości.

DSCF8611
Wśród gości znaleźli się: Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek, reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej – kapitan Łukasz Białończyk, Wice Prezes Zarządu Gminnego – Eugeniusz Nosal, Komendant Gminny ZOSP RP w Stryszawie – Michał Szwed, Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa – Agata Gołuszka, sołtys Kurowa – Krystyna Siwiec.
Na wstępie prezes przypomniał, że z naszego grona w 2014r odeszli druhowie : Józef Rzepka i Tadeusz Micor i w związku z tym poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

DSCF8590
Zebrani jednogłośnie zaaprobowali proponowany program obrad. Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Wiolettę Spyrka, dh Marka Spyrkę, dh Artura Knapczyka. Zebrani zaaprobowali tę propozycję w głosowaniu. W związku z tym, prezes przekazał prowadzenie obrad dh Jackowi Heredzie.
Dh Jacek Hereda stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 69 członków obecnych na sali jest 36.
Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

DSCF8595

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2014r, plan finansowy na 2015 z bilansem i rachunkiem wyników finansowych za 2014 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

DSCF8602

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2014r.

DSCF8604
Plan działalności na 2015r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

DSCF8606
Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący zebrania otworzył dyskusje nad sprawozdaniami. Jako jedyny głos zabrał sekretarz Adam Henryk Szwed. W swym krótkim wystąpieniu zauważył, że miniony rok sprawozdawczy, który z jedne strony był dla naszej OSP smutny z powodu śmierci druhów to z drugiej strony zostało wykonane wiele prac w remizie. Prace te, to zwieńczenie w zasadzie tych prac z 2013r, a więc odnowienie frontowej elewacji, nowa kanalizacja czy wreszcie odnowienie parkietu. W tej chwili mamy salę już ogrzewaną przez centralne ogrzewanie. Sekretarz podziękował wszystkim zaangażowanym oraz panu Wójtowi za pomoc finansową w realizacji tych remontów.

DSCF6793

Wobec braku chętnych do zabrania głosu w dyskusji przewodniczący zebrania zakończył ten punkt i przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP. W głosowaniu wszyscy zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium.
W kolejnych głosowaniach wszyscy głosowali za zatwierdzeniem bilansu i rachunków wyników finansowych za 2014r, za przyjęciem planu działalności i planu finansowego na 2015r.
W punkcie porządku obrad dotyczącego wolnych wniosków przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dalszej dyskusji.

Jako pierwszy w tym punkcie zabrał głos Wójt Rafał Lasek. Jako Wójt podziękował on wszystkim strażakom z Kurowa za ich ofiarną pracę zarówno przy remoncie remizy jak szczególnie podczas akcji ratowniczych, czy innych działań na terenie gminy. Wójt zaapelował o poprawę pracy z młodzieżą, bo jest to element, który w naszej OSP nie wygląda najlepiej.

DSCF8614
Komendant Gminny Michał Szwed podziękował OSP za dotychczasową pracę i życzył powodzenia w rozpoczynającym się 2015roku. Szczególnie pogratulował wyszkolenia najmłodszym druhom. Zadeklarował gotowość pomocy merytorycznej w szkoleniu.

DSCF8619

Dh kpt. Łukasz Białończyk przedstawił analizę pożarów i innych zdarzeń na terenie powiatu. Zauważył, że w zeszłym roku była rekordowa ilość pożarów i zdarzeń w naszym powiecie. Zaprosił do odwiedzania strony internetowej Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej.

Prezes Adam Szwed złożył wniosek od Zarządu OSP do Walnego Zebrania o nadanie tytułów „Honorowego członka OSP Kurów” druhom:
Gach Ignacy, Kwaśny Zdzisław, Siwiec Rudolf, Stanik Tadeusz.

Jako ostatni zabrał głos sekretarz, który jeszcze raz odniósł się do śmierci dh Józefa Rzepki. Zauważył, że druh Rzepka zawsze zabierał głos na zebraniach i jego pełna energii osoba wywierał na wszystkich wpływ. Brak tego druha będzie na pewno widoczny . Kolejnym aspektem swej wypowiedzi była osobista uwaga na temat pożaru, który jego osobiście dotknął w 2014r. Podziękował jeszcze raz wszystkim uczestnikom akcji ratowniczej za ich poświęcenie oraz za złożoną darowiznę na jego rzecz. Podziękował także za darowiznę od KGW. Odnosząc się do faktu podpalenia zauważył, że połączenie głupoty i szerzących się głosów nienawiści, wcześniej czy później może skończyć się tragedią.

Ponadto zebrani nie sformułowali żadnych dodatkowych formalnych wniosków.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i wniosków dh Wioletta Spyrka odczytała wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej stanowiącej załącznik do protokołu.

Przewodniczący zebrania poddał ten projekt pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili tę uchwałę.

Wobec wyczerpania punktów porządku obrad przewodniczący zakończył zebranie.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
• poniedziałek, Marzec 02nd, 2015

Spółka Wodociągowa „Jeżowice” w Kurowie informuje wszystkich swoich członków, że został otworzony rachunek bankowy, na który można przelewać składki członkowskie i inne należności.

Nr dla rozliczeń krajowych

50 8128 0005 0023 8416 2000 0010

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 5 votes)
Category: Bez kategorii, Tablica ogłoszeń  | Comments off
Strona 20 z 32« Pierwsza...10...1819202122...30...Ostatnia »