Archive for the Category ◊ Bez kategorii ◊

• niedziela, 20 grudnia, 2020

Kurów,                                                                   21.12.2020 r.
Ostrzeżenie


Dotarły do mnie informacje od parafian z Kurowa o oszustach
próbujących wyłudzić od starszych ludzi niemałe kwoty pieniędzy na
tzw. „ wnuczka”. Dlatego ostrzegam, żeby pod żadnym pozorem nie
przekazywać znacznych kwot pieniężnych osobom, które telefonując
lub w inny sposób mówią że są rodziną i potrzebują pieniędzy.


Ks. Józef Zadora – proboszcz Kurowa

APEL POLICJI W SPRAWIE OSZUSTW METODĄ „NA WNUCZKA” LUB „NA POLICJANTA”

„Apelujemy do Państwa o ostrożność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, które mogą podawać się za naszych krewnych lub policjantów. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że może to być próba wyłudzenia pieniędzy prosimy o natychmiastowe powiadomienie Policji dzwoniąc pod numer 112” – czytamy w Apelu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie w sprawie oszustw metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”.Szanowni Państwo!

W związku z powtarzającymi się przypadkami oszustw, których ofiarami stają się osoby starsze, samotnie mieszkające i często nazbyt ufne, apelujemy do Państwa o ostrożność, czujność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, kontaktującymi się z nami telefonicznie, które zainteresowane są otrzymaniem od nas pieniędzy!

Przypominamy, że sposób działania przestępców oszukujących metodą „na wnuczka” lub „na policjanta” jest następujący:

Oszust telefonuje najczęściej na numer stacjonarny i podszywając się pod wnuczka lub innego krewnego, prosi o pilne wsparcie finansowe spowodowane nagłą sytuacją, np. wypadkiem drogowym, zatrzymaniem przez Policję lub potrzebą zapłacenia za nagłą operacji w szpitalu. Najczęściej oszust prosi o dochowanie tajemnicy. Nigdy nie odbiera pieniędzy osobiście, ale prosi o ich przekazanie swojemu znajomemu, który w rzeczywistości również jest oszustem.

Działając metodą „na policjanta” oszust informuje, że jest policjantem lub funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego, podaje stopień, imię, nazwisko i identyfikator służbowy. Podczas rozmowy przekonuje, że właśnie trwa akcja policyjna przeciwko oszustom i w celu ochrony naszych pieniędzy prosi o ich przekazanie na podany numer konta, wybranie z banku i pozostawienie w określonym miejscu lub przekazanie osobie, która się do nas zgłosi. Jednocześnie zapewnia, że po zakończeniu działań policyjnych niezwłocznie odda pieniądze.

W związku z tym :

Apelujemy do Państwa o ostrożność i rozsądek w kontaktach z osobami obcymi, które mogą podawać się za naszych krewnych lub policjantów.

Pamiętajmy!!! Funkcjonariusze Policji nigdy przez telefon nie proszą o przekazanie pieniędzy lub przelanie ich na jakiekolwiek konto w ramach pomocy w działaniach policyjnych!!!

Apelujemy również, by nigdy nie przekazywać żadnych pieniędzy osobom, których nie znamy zanim nie sprawdzimy i nie potwierdzimy, że nasi znajomi czy krewni ich faktycznie potrzebują!!

W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że może to być próba wyłudzenia pieniędzy prosimy o natychmiastowe powiadomienie Policji dzwoniąc pod numer 112. Nie dajmy przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby zabrali oszczędności naszego życia! Na Państwa sygnały policjanci czekają całą dobę.

Apelujemy również do osób młodych – informujcie waszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich ufność i życzliwość. Powiedzcie im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćcie uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.

https://diecezja.pl/aktualnosci/apel-policji-w-sprawie-oszustw-metoda-na-wnuczka-lub-na-policjanta/

 

https://sucha-beskidzka.policja.gov.pl/ksu/aktualnosci/5896,Wyniki-konkursu-pn-Wnuczka-wnuczek-edukuje-babcia-dziadek-sie-stosuje.html

 

http://policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/37492,Nie-daj-sie-oszukac-na-policjanta-Ostrzez-inne-osoby.html

 

• sobota, 24 października, 2020

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO
W ZWIĄZKU Z NOWĄ FALĄ PANDEMII COVID 19
Ukochani Archidiecezjanie!
W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za
ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób
uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra
duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.
W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej
mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na
wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie
w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy (por. Ef
2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć
się godnością współobywateli świętych i domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co
więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy
chrześcijanin buduje osobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego
zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego
wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu
2
zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że
przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8b).
Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który
dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność
przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.
Drodzy Archidiecezjanie!
Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania
mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek
i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału
we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że
kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej,
nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego
chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego
smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach,
podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.
W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus.
Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej Mszy świętej.
Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się
z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do kościoła, z wielką
nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy.
3
Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie
dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy
i pielęgniarek, którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli
szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie
solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych
seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście
z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego
watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako
naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.
Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie
trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.
Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry
i Bracia, błogosławię
 Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kraków, 20 października 2020 roku,
w uroczystość św. Jana Kantego, głównego Patrona Archidiecezji Krakowskiej i
miasta Krakowa
List należy odczytać Wiernym w niedzielę 25 października 2020 roku

Category: Aktualności Parafialne, Bez kategorii  | Comments off
• sobota, 24 października, 2020


pn.26.10.g.17.00 – w intencji parafian
wt.27.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od Franciszka i Beaty Pochopień z dziećmi
Śr.28.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od koleżanek Basi i Zosi z Kurowa)
cz.29.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od Dariusza Kubieniec z żoną
z Lachowic)
pt.30.10.g.17.00 – + Grzegorz Pochopień
sb.31.10.g.17.00 – + Zbigniew Karcz
N.01.11.g. 7.30 – + Zofia Dzioba, Waldemar syn
N.01.11.g. 9.30 – + Alojza Gach, Herman mąż i Stanisław Gruszczyk
N.01.11.g.11.00 – w intencji parafian

• sobota, 26 września, 2020

26 Niedziela Zwykła
Jutro w liturgii wsp. św. Wacława, męczennika, we wtorek Święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela Rafała, w środę wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła, w czwartek wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, w piątek wsp. Świętych Aniołów Stróżów.

Od czwartku Msze Święte w tygodniu o godz.17.00 – wieczorem. W czwartek rozpoczyna się październik, miesiąc w którym modlimy się na różańcu. Zapraszam do modlitwy różańcowej całe rodziny a szczególnie dzieci i młodzież przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej i do bierzmowania. Po Mszy o godz. 17.00 poświęcenie i rozdanie różańców dzieciom z klasy 2 i 3 Szkoły Podstawowej.

W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek miesiąca października. Msze Święte w tym dniu o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem. Spowiedź od 6.30 – rano i od godz.16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano.

Dzisiaj po Mszach Świętych zbiórka ofiar do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski. W minionym tygodniu złożono 1750 zł na ogrzewanie kościoła ( w tym 200 zł na konto parafialne) i 400 zł na sprzątanie i kwiaty. Taca z ubiegłej niedzieli wyniosła 1362 zł i 70 gr. Bóg zapłać.

Dziękuję Panu Dariuszowi Bylica za wykoszenie trawy wokół kościoła i plebanii.
Zostaną wymienione elementy drewniane na ganku na plebanii.
Wykonuje te prace Pan Tadeusz Rzepka. Pracy przy odnowieniu drzwi
wahadłowych kościele podjął się Pan Józef Świętek. Niech Pan Bóg
wynagrodzi wysiłek włożony przy tych pracach obu Panom. Naprawy
głównego dzwonu w kościele podjęła się Firma Rduch. Prace mają się
rozpocząć od jutra.

W przyszłą niedzielę po Mszach Świętych w zakrystii będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „ Stop LGBT”, którego celem jest zakazanie tzw.” Parad równości”. Są to marsze w czasie których dochodzi do licznych profanacji i walki z religią katolicką, a propaguje się legalizację związków  homoseksualnych oraz adopcję dzieci przez gejów i lesbijki. Trzeba koniecznie podać numer Pesel.


Ks. Józef Zadora – proboszcz 

 

Category: Aktualności Parafialne, Bez kategorii  | Tags:  | Comments off
• sobota, 29 sierpnia, 2020

 

21 Niedziela Zwykła
W liturgii przypada dziś wsp. św. Róży z Limy, dziewicy, jutro
Święto św. Bartłomieja, apostoła, w środę Uroczystość NMP
Częstochowskiej, w czwartek wsp. św. Moniki, w piątek wsp. św.
Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę wsp. męczeństwa
św. Jana Chrzciciela. Msze święte w ciągu tygodnia o godz.7.00 –
rano. Także w środę w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej
Msza Święta o godz.7.00 – rano. Składam podziękowanie Panu
Dariuszowi Bylica za wykoszenie trawy wokół kościoła i plebanii.
Dziękuję także tym osobom, dzięki którym mogłem odpocząć od
obowiązków parafialnych w czasie urlopu. Taca z ubiegłej niedzieli
wyniosła 1466 zł, a zbiórka do puszek na Liban 674 zł. Bóg zapłać.
Nadal trwa pandemia koronawirusa, dlatego stosujmy się do zaleceń
sanitarnych w tym względzie. Prośmy w modlitwach Pana Boga o
oddalenie tej epidemii, aby ludzkość mogła normalnie funkcjonować.


Ks. Józef Zadora – proboszcz

Category: Bez kategorii  | Comments off