Archive for the Category ◊ Bez kategorii ◊

• piątek, Maj 03rd, 2019

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej….”

 

 

W dniu 3 maja 2019r w naszej jednostce uroczyście obchodzono Dzień Strażaka. W tym roku także uroczystości te rozpoczęto  uczestnictwem we mszy świętej w intencji strażaków sprawowanej przez naszego księdza proboszcza Józefa Zadorę.

Ksiądz proboszcz w swej homilii między innymi podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie  w pracy społecznej na rzecz mieszkańców czy to stricte  w działalności ratowniczej czy swoistej służbie naszej parafii. Pogratulował  rozwoju   naszej OSP o nowych młodych członków, podkreślił wagę w ustawicznym ćwiczeniu i doskonaleniu swych umiejętności w trudnym zadaniu współczesnego ratownictwa.

Kolejnym punktem  tych obchodów była uroczysta zbiórka strażaków  i uroczyste ślubowanie nowo przyjętych strażaków  z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Po uroczystym wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego

 

11  młodych druhów wypowiedziało z przejęciem i uroczyście rotę przysięgi:

„ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przyczyniać się do ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi. Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej.”

 

 

 

 

Po dokonanym  uroczystym pasowaniu  przez prezesa druha Adama Szwed, wszyscy uczestnicy wysłuchali krótkich przemówień druha prezesa i opiekunki MDP dh Karoliny Hoły.

 

 

Po zakończeniu uroczystej zbiórki nie zabrakło tradycyjnych „rodzinnych fotografii” oraz skromnego poczęstunku.

 

 

 

Nie ulega wątpliwości, że po wielu latach i w naszej jednostce powiało „nowym duchem” wraz z przyjęciem  w szeregi OSP nowej MDP.

 

Powodzenia!

 

 

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Category: Aktualności, Bez kategorii  | Tags: ,  | Comments off
• wtorek, Styczeń 29th, 2019

 

Wszystkim tym obecnym na walnym zebraniu w dniu 27 stycznia b.r. serdecznie dziękuję za zaangażowanie i obecność.

 

Wszystkim tym nieobecnym,  a zainteresowanym sprawami klubu , chciałbym przedstawić kilka najważniejszych ustaleń zebrania.

 

 

 1. Warunkiem bezwzględnym do uczestnictwa w zajęciach sportowych jest opłacenie aktualnej i zaległej składki członkowskiej w wysokości  50zł, zawarcie odpowiedniej polisy ubezpieczenia NNW  z wyraźnym zaznaczeniem o jaki charakter sportu chodzi. Składka ta zostanie przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia OC Klubu, opłaty księgowe i inne koszty administracyjne. Pozostałe środki  zostaną przeznaczona na wykorzystanie na lekcje jazdy konnej. Kopia – ksero polisy powinny zostać dostarczone do instruktora przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Następnym bezwzględnym warunkiem jest podpisanie aktualnych deklaracji, oświadczeń rodziców w tym  z klauzulą RODO. Osoby korzystające z dotacji MSiT także oświadczenia zgodne z wymogami   Wypełnioną deklarację należy dostarczyć do Stajni Kas- Mar w Kurowie, UKS  lub ostatecznie przesłać skan na e mail   kobylanka@interia.pl
 3. Kolejnym warunkiem rozpoczęcia zajęć jest wpłacenie na konto UKS darowizny finansowej w wysokości co najmniej 100zł w formie przelewu bankowego na konto UKS nr 85 8128 0005 0023 8807 2000 0010 . W tytule prosimy podać  „ Darowizna na cele statutowe Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobylanka” w Kurowie;  34-233 Kurów 192”  oraz  dokładne dane obdarowującego rodzica co uprawnia do odpisania tej kwoty od podatku przy rocznym rozliczeniu. Tu pragniemy przypomnieć, że jest to zgodne  z zapisami naszego Statut &6 pkt.2 .  Bardzo prosimy o dokonanie takich wpłat jak najszybciej  , ostatecznie do końca lutego, tak aby można było ostatecznie zamknąć listę uczestników szkolenia, pamiętając, że ilość trenujących z przyczyn technicznych jest ograniczona do możliwości instruktorskich Stajni Kas –Mar.
 4. Tak opłacona darowizna pozwoli Klubowi na pokrycie tzw.  „wkładu własnego”  do projektów  i będzie całkowicie wykorzystana na jazdy poszczególnych zawodników np. po wpłaceniu 100zł , zawodnik otrzyma 4 godz. zajęć  na preferencyjnych zasadach.
 5. Po wykorzystaniu „swoich” 4 lekcji , instruktor na podstawie umowy z UKS , w oparciu o swą wiedzę i doświadczenie,  orzeknie czy dany zawodnik wykazuje odpowiednie minimalne  zaangażowanie  w treningu, przestrzega wszystkich zasad Regulaminu  Jazd w Stajni Kas- Mar.  W przypadku pozytywnego wniosku zaznaczy w grafiku  na Tablicy Ogłoszeń kolejne 4 jazdy pokrywane ze środków UKS i po tych jazdach znów oceni zaangażowanie i postępy.  Ocena taka, podział jazd na poszczególnych zawodników przez instruktora jest ostateczną  decyzją.
 6. Do głównych zasad tego Regulaminu Stajni , które będą brane pod uwagę,  będzie  wykonywanie czynności porządkowych  przed  i po zajęciach względem wykorzystywanego do jazdy  konia, zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć, bezwzględnego wykonywania poleceń instruktora podczas zajęć. Wszystkie te czynności będące integralną częścią z lekcjami  jazdy konnej służą wyrobieniu u zawodników odpowiednich cech charakteru, koniecznych nawyków w przebywaniu z końmi  i są zgodne  z zapisami naszego  Statutu   &6 pkt.8.
 7. Zawodnik zobowiązany jest do bieżącego zapoznania się z wszelkimi zapisami na Tablicy Ogłoszeń w siodlarni Stajni Kas -Mar, gdzie instruktor będzie w graficzny sposób uwidaczniał już  wykorzystywane lekcje, kolejne godziny  do wykorzystania  oraz informację o tzw. „Plusach i Minusach”. Informacje te  będą pokazywały zaangażowanie w zajęciach, postęp w nauce , wszelkie uchybienia porządkowe, które mogą skutkować zmniejszeniem lub zwiększeniem wyznaczonych jazd.
 8. Ilość wyznaczonych darmowych jazd jest ograniczona, decyduje kolejność wykorzystywanych jazd. Osoby, które nie będą czynić postępów w nauce jazdy konnej, które nie będą uczestniczyć w zajęciach bez ważnego powodu,  zgodnie z zapisami naszego statutu    &16 pkt1.2)b) , będą  z klubu usuwane,  gdyż ilość miejsc  w klubie  jest ograniczona.  Jednocześnie UKS stara się dać szansę jak największej ilości uczniów do sprawdzenia się w tej  wyjątkowej dyscyplinie sportu.
 9. Zawodnik, który w sposób lekceważący dopuszcza się do niszczenia sprzętu pokrywa finansowo ten zniszczony sprzęt.
 10. Zarząd UKS oczekuje od członków UKS podstawowej lojalności wobec Klubu w odniesieniu do startów w różnych zawodach w innych barwach klubowych .
 11. W przypadku niejasności istnieje możliwość zapytania na adres Kobylanka@interia.pl

Zarząd UKS „Kobylanka” w Kurowie

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
• czwartek, Listopad 29th, 2018

Uczniowski Klub Sportowy „Kobylanka” w Kurowie zajmuje się  jeździectwem  już do 2014 roku. Oferujemy możliwość nauki jazdy konnej dla  uczniów od podstaw  oraz doskonalenie już zdobytych umiejętności także w zakresie skoków konnych. Nasze zajęcia prowadzone są  z wykorzystaniem  Stajni Kas- Mar w Kurowie pani  Katarzyny Siwiec , która dysponuje bezpieczną  piaszczystą ujeżdżalnią. Zajęcia odbywają się w dogodnych terminach w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. Każdy zainteresowany uczeń po okresie próbnym uzyskuje możliwość zakwalifikowania się do treningów  z dotacjami   środków zewnętrznych.  Ilość takich treningów – lekcji,  uwarunkowana  jest wielkością uzyskanych środków , a zwłaszcza  od zaangażowania ucznia  w zajęciach  szkoleniowych.  Klub organizuje wewnętrzne zawody jeździecki i umożliwia start w zawodach oficjalnych. Klub zapewnia wyposażenie w indywidualne środki ochrony jak kaski i kamizelki ochronne.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej dostępnej na stronie internetowej   http://ospkurow.com.pl/uks-kobylanka-pobrania/ . Wypełnioną deklarację można złożyć osobiście u prezesa UKS,  w Stajni Kas – Mar w Kurowie lub na zwołanym Walnym Zebraniu UKS „Kobylanka” w Kurowie w połowie stycznia 2019r , o którym to zebraniu zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej i FB.

Kolejnym warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest opłacenie składki członkowskiej  rocznej w wysokości 50zł oraz zawarciu indywidualnej polisy NNW.   Z przyczyn organizacyjnych liczba członków,  którzy mogą uprawiać tę dyscyplinę jest ograniczona tylko do osób najbardziej zaangażowanych i posiadających status ucznia.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
• piątek, Listopad 02nd, 2018

31 Niedziela Zwykła
W liturgii przypada dziś wsp. św. Karola Boromeusza, biskupa. Takie imię na chrzcie otrzymał Święty Jan Paweł II, papież. W czwartek rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w sobotę wsp. św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.

W następną niedzielę przypada 100 –lecie odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Z tej racji zapraszam parafian na uroczystą Mszę Świętą o godz.16.00. Do wzięcia udziału w tej uroczystej Mszy Świętej zapraszam szczególnie panów Strażaków, Górników, uczniów i nauczycieli z naszej Szkoły Podstawowej, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, młodzież męską i
żeńską. Mszy Świętej o godz.11.00 w tym dniu nie będzie.

Natomiast w niedzielę 18 listopada będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Z tej racji po każdej mszy świętej odbędzie się zbiórka do puszek dla ubogich. Grupę charytatywną działającą przy naszej parafii zapraszam na spotkanie w środę 07 listopada na godz. 17.00.
Schola dziecięco- młodzieżowa ma swoje spotkanie w sobotę 10 listopada o godz.9.00 – rano. Wczoraj odwiedziłem 19 chorych z posługą sakramentalną. Składam podziękowanie Panu Kościelnemu za podwożenie mnie samochodem. Dziękuję także Panu Dariuszowi
Bylica za prace przy sprzątaniu otoczenia kościoła i plebanii.

W minionym tygodniu złożono 600 zł na ogrzewanie kościoła i 50 zł na dokończenie pozłocenia ołtarzy. Bóg zapłać.

Ks. Józef Zadora – proboszcz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
• niedziela, Wrzesień 16th, 2018

Udany start naszych zawodniczek w Towarzyskich Zawodach w ośrodku Folwark Toporzysko w dniach 15 i 16 września 2018r.

Zarówno w sobotę jak i w niedzielę startujące Wiktoria Pilsyk i Natalia Górny uzyskały świetne wyniki po bezbłędnym pokonaniu parkuru.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)