Archive for the Category ◊ Aktualności ◊

• czwartek, Maj 31st, 2012

 

W ostatnich dniach w naszej miejscowości zakończyły się spore jak na naszą miejscowość inwestycje drogowe. Po wielu  niepotrzebnych perturbacjach nasza wieś wzbogaciła się i wypiękniała  o nową drogę i parking koło kościoła.

Zeszłoroczny pat decyzyjny w tym kierunku został przerwany dzięki pomyślnej inicjatywie pana Wójta Rafała Laska, za którą wraz z wieloma mieszkańcami jeszcze raz bardzo dziękuję. Ujawnione w związku z tym parkingiem niepotrzebne emocje, sfary, a nawet czasami zbyt mocne słowa były niepotrzebne. Mam nadzieję, że słowa ze swej natury są ulotne i o nich zapomnimy, a to co zbudowaliśmy lub wyremontowaliśmy pozostanie na dłużej.

Na zebraniu wiejskim w dniu 27 maja b.r. , między innymi o tych dokonaniach i planach , nasi mieszkańcy zostali poinformowani przez  pana Wójta,  panią Sołtys i radnego.

Nawet jeśli w pamięci zebranych najbardziej zostaną zapamiętane słowa „szczekanie i ujadanie”, to w myśl powiedzenia,  że „psy szczekają , a karawana idzie dalej” – uda się nam coś jeszcze dla Kurowa zrobić.  Na rozwiązanie wielu jeszcze realnych , a nie wydumanych problemów, nasi mieszkańcy czekają niecierpliwie.

 

Ps. Mimo obiekcji niektórych osób, dalej będę informował mieszkańców Kurowa o działaniach Rady Sołeckiej i radnego na stronie internetowej w formule przez nich wyśmianych „przemyśleń”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.6/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 12 votes)
Category: Aktualności, Działalność radnego  | Comments off
• poniedziałek, Kwiecień 09th, 2012

 

 

 

Tegoroczne Święta Wielkanocne w naszej jednostce, oprócz tradycyjnego trzymania warty honorowej przed Grobem Pańskim oraz udziału w nabożeństwie rezurekcyjnym, zapadną wszystkim w pamięci ze względu na pogrzeb naszego Honorowego Naczelnika dha Mariana Pyrzyka w dniu 09 kwietnia 2012r.

 

Dh Marian Pyrzyk urodził się 16 kwietnia 1930 r we wsi Mutne koło Jeleśni. W naszej jednostce przez wiele lat pełnił różne funkcje, lecz zapamiętamy go jako niestrudzonego naczelnika. Jego zaangażowanie zarówno w szkolenia, prewencje oraz różne działania organizacyjne podczas budowy remizy zapadły w powszechnej pamięci mieszkańców Kurowa. Za swą pracę społeczna był wielokrotnie nagradzany i dekorowany różnymi odznaczeniami w tym decyzją z dnia 14,04,2003r Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – Państwowym Srebrnym  Krzyżem Zasługi.


Dh Marian Pyrzyk przez wiele lat z oddaniem pełnił swą służbę polegającą na  rozprowadzaniu wart przed Grobem Pańskim w naszym kościele. Co roku kolejne pokolenia druhów z OSP Kurów, pod jego przewodnictwem spełniały tę zaszczytną funkcję, dając wyraz wielowiekowej tradycji trzymania wart przez służby mundurowe.

 

 

 

Nasz Niezapomniany druh po ciężkiej chorobie zmarł w dniu 04 kwietnia 2012r, zaś jego pogrzeb odbył się w dniu 09 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny.

 

Jego oddanie sprawom pożarnictwa zyskało wiele uznania wśród wszystkich druhów, które przejawiło się licznym uczestnictwem w jego pogrzebie.

Ostatni hołd zmarłemu obok macierzystej jednostki z Kurowa oddali przedstawiciele:

–         Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z jej Dowódcą st. bryg. mgr. inż. Piotrem Harańczykiem oraz jego Zastępcą st. kapitanem mgr. inż. Krzysztofem Okrzesikiem,

–         Gminnej Orkiestry OSP z Kukowa z jej kapelmistrzem Krzysztofem Górskim,

–         OSP Ślemienia,

–         OSP Huciska,

–         OSP Lachowic

–         OSP Stryszawy,

–         OSP Kukowa,

–         OSP Krzeszowa,

–         OSP Targoszowa,

–         Drużyny Harcerskiej z Kurowa.

 

Dh Marian Pyrzyk między innymi dzięki swemu osobistemu charakterowi, pracy społecznej, przez wiele  lat zyskał dla siebie wiele sympatii i szacunku. Wyraziło się to także w licznym uczestnictwie w jego ostatnim pożegnaniu.

 

Druhu Marianie – cześć Twojej Pamięci!

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Category: Aktualności  | Tags: , ,  | Comments off
• niedziela, Marzec 25th, 2012

W dniu 21 marca 2012r z inicjatywy druhów z Lchowic przeprowadzono ćwiczenia  trzech jednostek OSP w Gimnazjum w Lachowicach. W założeniu miały uczestniczyć jednostki z miejscowości, z których młodzież uczęszcza do tej szkoły. Na początku obok innych konkursów przeprowadzanych w tym pierwszym dniu wiosny , druh Pochopień Józef  przedstawił prezentacje dotycząca problemu z pożarami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się wszystkich w czasie ewentualnego pożaru w budynku Gimnazjum.  Ponadto przypomniał młodzieży działania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Lachowice.

Następnie Komendant Gminny Grzegorz Chudzik przedstawił założenia dla wykonania ćwiczeń trzech zespołów strażackich połączonych z ćwiczeniami przeprowadzenia  ewakuacji uczniów i obsługi szkoły. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji,  grupy strażaków w aparatach powietrznych przeszukają budynek i ugaszą zarzewie pożaru.

Kierujący ćwiczeniami założył udzielenie pomocy dwóm poszkodowanym, z tego jednemu w  dość poważnym stanie. 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
• niedziela, Marzec 04th, 2012

 

W dniu 3 marca 2012 roku nasz OSP po raz wtóry podeszła do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Tym razem aura okazała się naprawdę dużo łaskawsza. Poprzednie siarczyste mrozy zastąpiła piękna , słoneczna pogoda. W każdym razie pogoda także miała wpływ na dużo lepszą frekwencje tego zebrania .

Zebranie to  otworzył prezes  zarządu dh Szwed Adam witając wszystkich  przybyłych strażaków i gości.

 

Wśród gości znaleźli się: Pani Iwona Szablińska – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie, Pan Włodzimierz Okrajek  – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Kamiński Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej oraz pani Grażyna Świerkosz – sekretarz ZOSP RP w Stryszawie.

Na początku zebrania przybyli przedstawiciele KRUS przekazali na ręce naczelnika torbę z wyposażeniem zestawu ratownictwa przedlekarskiego. Dziękując za otrzymaną darowiznę prezes i naczelnik w dowód wdzięczności za wspieranie Ratownictwa Medycznego przekazali skromne statuetki dla przedstawicieli KRUS.

 

            Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Celinę Widuch, dh Józefa Rzepkę oraz dh Franciszka Krala. Uczestnicy zebrania zaaprobowali te propozycje. Po przekazaniu  prowadzenia obrad dh Jacek Hereda zaproponował piętnastominutową przerwę w obradach, aby zaprezentować przybyłym gościom krótki pokaz z zakresu ratownictwa medycznego na zewnątrz remizy. Po ogłoszeniu  tej przerwy w obradach , przewodniczący zaprosił wszystkich na plac przed garażem  na pokaz.

  Po zakończeniu pokazu  przewodniczący wznowił obrady. Przypomniał tylko, że z powodu braku kworum  w poprzednim terminie zaszła konieczność zwołania tego zebrania w dniu dzisiejszym.  Z żalem zauważył, że stolik dla gości jest pusty choć poprzednio obecni byli i Wójt, i Komendant Powiatowy i Gminny. Niestety wydaje się, że ten obecny termin nie odpowiadał gościom tym bardziej powitał serdecznie panią Grażynę Świerkosz – sekretarza ZOSP w Stryszawie.  Stwierdził, że według listy jest obecnych 46 członków.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP aż 21 osób, głównie z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Przyjęto do OSP 3 nowych członków. W tej chwili nasza OSP liczy 75 członków (71 uprawnionych do głosowania).

            Kolejne sprawozdanie – finansowe, plan finansowy na 2012 z bilansem za 2011 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej , dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2011r.

Plan działalności na 2012r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh sekretarz, który wspomniał, że ostatnie walne zebranie w lutym b.r. okryło naszą jednostkę pewnym wstydem. Dziś widząc znaczną poprawę w uczestnictwie, ma nadzieję na polepszenie sytuacji w jednostce. W dalszym ciągu wypowiedzi zapowiedział złożenie wniosku o upoważnienie zarządu do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego, jednak po krótkiej dyskusji uznano, że będzie to omawiane w punkcie wolnych wniosków. Nadmienił także, że niedawno w naszej remizie był inżynier budowlaniec, który ocenił stan więźby dachowej i stropu. Jak można się było spodziewać orzekł, że wszystko nadaje się do generalnego remontu czyli wymiany. Sekretarz, jednocześnie radny Gminy Stryszawa, wspomniał, że nasza jednostka jest „na kolejce” w Gminie po wykorzystanie funduszy z programu „Małopolskie remizy”, gdzie można otrzymać znaczne środki na ich remont.

Kolejne pytanie o stan konstrukcji zadał dh Karcz Krzysztof .

Odpowiadając przewodniczący zebrania omówił stan więźby i dachu. Przypomniał, że niestety tak kiedyś budowano, a teraz my musimy zmierzyć się z tym problemem.

Zabierając głos w dyskusji dh Pieczara Piotr przypomniał zebranym, że oprócz tego, że jest członkiem OSP Kurów, sam między innymi prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie zabezpieczania imprez  masowych pod względem bezpieczeństwa medycznego. To przypomnienie ma związek z pojawiającymi się plotkami i fałszywymi zarzutami jakoby „konkurował” z naszą jednostką  w takich działaniach na terenie Gminy Stryszawa. Wiąże się to z zabezpieczeniem w czasie ostatniego Wyścigu Kolarskiego w Lachowicach w lipcu 2011r. Dh Pieczara poinformował, że organizatorzy zwrócili się do niego jako do profesjonalnej firmy, która daje gwarancje odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego. Według niego nic nie stało na przeszkodzie, aby OSP Kurów także uczestniczyło w tej imprezie. Uznał, że krążące o tym wydarzeniu pogłoski są dla niego krzywdzące.  W dalszym ciągu swej wypowiedzi podniósł problem wyjazdów do akcji osób odpowiednio wykwalifikowanych. Odnosząc się do problemu finansowania zakupów do kuchni i remontu dachu, uznał , że bezsprzecznie ważniejszy jest dach i stan konstrukcyjny budynku.

Kolejnym zabierającym głos był dh Marcin Gąska, który będąc jednocześnie zawodowym strażakiem odniósł się do poprzedniej wypowiedzi dh Pieczary. Przyznał, że rzeczywiście odpowiednie formalne uprawnienia, przestrzeganie badań lekarskich, ubezpieczeń itp. jest bardzo ważne i koniecznie trzeba przestrzegać. Wspomniał jednak, że czasami życie pisze różne scenariusze i czasami dla ratowania życia, czy mienia, trzeba trochę być mniej pryncypialnym.  Dh Gąska przypomniał, że mile wspomina początki swej przygody ze Strażą, do której właśnie dh Pieczara i Adam Henryk Szwed,  jego i innych obecnych członków zachęcili. Nikt nie chce i nie może przekreślić zasług dh Pieczary w propagowanie ratownictwa w Kurowie. Jednak dziś nie we wszystkim musi się z nim  zgadzać.

Dh Krzak Kazimierz również wspomniał ogromne zasługi dla naszej jednostki dha Pieczary Piotra.

Podsumowując dyskusję dh Rzepka Józef podkreślił, że zawsze był i jest  dumny, że jest członkiem OSP Kurów.

Wobec braku chętnych  przewodniczący zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium, przyjęcie sprawozdań , bilansu i rachunku wyników, planu działania i planu finansowego na 2012r. Wszystkie te wnioski zebrani przyjęli jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad – wolnych wnioskach – sekretarz złożył wniosek, aby Walne Zebranie upoważniło Zarząd OSP do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego polegającego na zaciągnięcie  kredytu w wysokości do 15 000zł.

W uzasadnieniu tego wniosku jeszcze raz wspomniał, że jest w trakcie pisania programu tzw. „Małe Projekty LGD”, dzięki któremu być może uda się pozyskać doposażenie do kuchni OSP. Kolejna sprawa  to ubieganie się w następnym roku o środki  z programu „Małopolskie remizy”  na wymianę dachu i stropu. Ze wstępnych rozmów z panem Wójtem wynika, że nasza OSP musi sama sporządzić projekt techniczny takiego remontu. Jednym słowem może się zdarzyć, że na krótki okres w naszej kasie może zabraknąć środków finansowych. Dlatego aby nie trzeba było naprędce zwoływać Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lepiej już dziś upoważnić Zarząd do podjęcia zobowiązania kredytowego. W tym momencie niektórzy zebrani artykułowali swe wątpliwości, między innymi dh Stanik Franciszek. Odpowiadając zarówno sekretarz jak i przewodniczący zebrania oraz dh Siwiec Krystyna starali się rozwiać obawy.

Przewodniczący zapowiedział, że odbędą się osobne głosowania nad tym wnioskiem aby nie było niedomówień. Walne zebranie w dwóch głosowaniach przyjęło uchwały , w tym uchwałę o możliwości zaciągnięcia przez Zarząd OSP kredytu do 15000zł . Na tym zakończono zebranie.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
Category: Aktualności  | Comments off
• niedziela, Luty 19th, 2012

 

Jak być może wiadomo, jestem przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, która w dniu 18 stycznia 2012r między innymi analizowała zaopatrzenie w wodę pitną naszej Gminy Stryszawa.

Niestety wnioski jakie wynikają z tej analizy są niezadowalające. W wielu osiedlach naszej gminy mieszkańcy okresowo borykają się z problemem braku wystarczającej ilości wody pitnej. Jednocześnie są trudności z pozyskaniem nowych ogromnych środków na kontynuacje inwestycji w kanalizacje i wodociągi. (kwoty ok. 20mln.zł)

W tej sytuacji wydaje się, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest pomoc finansowa Gminy dla lokalnych spółek wodnych. To naprawdę nie jest bardzo trudne, aby taka pomoc otrzymać. Jednym z warunków dla takiej pomocy jest zarejestrowanie takiej spółki w Starostwie oraz rozliczenie się z otrzymanych dotacji. Może to i wygląda skomplikowanie, niemniej jest szansą na pozyskanie znacznych środków na potrzeby rozwoju, remontu naszych lokalnych wodociągów.

Ze swej strony deklaruję pomoc wszystkim mieszkańcom z Kurowa w tym kierunku, jednocześnie jeszcze raz zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy.

 

Na kolejnej Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lutego 2012r przedmiotem analizy była praca i organizacja samego Urzędu Gminy ze szczególnym uwzględnieniem nowopowstałego referatu do spraw promocji i rozwoju.

Po zapoznaniu się ze szczegółami pracy i zatrudnienia w Urzędzie, nasuwają mi się osobiście (opinia moja subiektywna nie zawsze tożsama ze stanowiskiem całej Komisji Rewizyjnej) takie uwagi:

  1. Poziom zatrudnienia wydaje się optymalny, choć zadań przybywa jednak pracownicy są dobrze wykształceni i mają wiele skutecznych narzędzi do pracy.
  2. Jest stosunkowo duże zatrudnienie osób na prace interwencyjne, co ja osobiście uznaję za pozytywne działania.
  3. Koszty zatrudnienia w Urzędzie Gminy Stryszawa oscylują w granicach 1.800 000zł rocznie, wysokość płac wydaje się być zadawalająca zwłaszcza w porównaniem z lokalnym rynkiem pracy i płacy.
  4. Po objęciu władzy w Gminie Stryszawa pan Wójt Rafał Lasek zreorganizował pracę Urzędu tworząc nowy Referat Promocji i Rozwoju. Taka nowa struktura dla mnie wydaje się zbyt kosztowna i niepotrzebna. Jej zakres obowiązków jest tak rozległy i szeroki , że trudno tu mówić o jakimś konkretnym kierunku i specjalizacji pracowników.
  5. Przedstawiane sukcesy referatu są dla mnie wątpliwe, nie dla tego , że ich nie ma , tylko powstaje pytanie czy samo powołanie tego referatu było przyczyną tych osiągnięć. Trudno wiarygodnie porównać te „sukcesy” , bo nie ma z czym. W poprzedniej kadencji bez tego referatu również pozyskiwano zewnętrzne fundusze.
  6. W moim przekonaniu trudno jednoznacznie określić  działalność tego referatu za zysk dla całej Gminy. Na taką ocenę składają się koszty (pensja kierownika referatu jest dużo większa od zwykłego urzędnika , w skali roku to dodatkowy wydatek rzędu kilkunastu tys. zł). Programy zewnętrzne, które wykorzystujemy to zwykle z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich gdzie zasadnicza „pula” do wykorzystania to 500tys. obligatoryjnie na daną gminę w tym na naszą. Programy zewnętrzne związane z oświatą są pilotowane głównie przez dział Zespół Administracyjny Szkół.
  7. Tworząc ten nowy kosztowny referat, pan Wójt wziął na swoją odpowiedzialność jakość i koszty jego funkcjonowania. Nie wiem tylko czy to jest spełnienie jego wyborczego hasła o „racjonalizacji kosztów” działania Gminy. W moim przekonaniu trudno będzie obronić tej kosztownej tezy, aczkolwiek  trzeba jeszcze „dać czasowi , czas”. Zobaczymy co pokaże w tym 2012r.
  8. Kolejną sprawą omawianą na tej Komisji był stan strony internetowej naszej gminy. Uważam, że zmiana tej strony odbywa się bardzo wolno.

Funkcjonowanie dwóch stron wzbudza nieporozumienie wśród odwiedzających. Mimo, że w ostatnim czasie znacznie przyśpieszono prace w jej zapełnianiu, nadal jest pełna braków.

  1. Odnośnie strony zwróciłem uwagę na BIP, który powinien być bardziej wypełniony treścią. W tej chwili znajdują się tam tylko te  wiadomości , do których Urząd Gminy jest zobligowany. Postulowałem, aby zamieszczać tam także protokoły posiedzeń komisji i z sesji, tak jak to jest w niektórych innych samorządach. Być może lepszym rozwiązaniem, bardziej czytelnym  dla mieszkańców, byłoby zamieszczanie tych protokołów, uchwał i ogłoszeń o sesjach i komisjach na oficjalnej stronie naszej gminy, a nie w BIP-ie.
  2. Sprawa funkcjonowania strony mieści się w zagadnieniu dostępności obywatela do wszelkich niezastrzeżonych treści i informacji publicznych. To fundamentalne prawo każdego z nas . To wreszcie możliwość zapoznania się ze sposobem pracy radnych i gminy bez wychodzenia z domu. Samo zainteresowanie takimi sprawami jest jak najbardziej wstępem do szeroko rozumianej aktywności społecznej, a ta jest bezcenna.

 

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.2/10 (16 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 18 votes)