Archive for the Category ◊ Aktualności ◊

• czwartek, Listopad 01st, 2012

Ta uchwała będzie miała wpływ na skład przyszłej Rady Gminy Stryszawa.

 

Na ostatniej październikowej sesji Rady Gminy Stryszawa, obok bardzo miłej chwili wręczenia dyplomów uznania za wspieranie tenisa stołowego, miały miejsce nieco bardziej nerwowe chwile.

Z powodu zmiany w ordynacji wyborczej, która spowodowała konieczność określenia na nowo granic okręgów wyborczych w naszej gminie, Rada Gminy musiała powołać do końca października taki podział gminy. Dotychczasowy podział gminy dla wyboru piętnastu radnych od dawna z powodzeniem funkcjonował i jestem przekonany, że wszystkim odpowiadał. Niestety całego „zamieszania” dokonała nowa ordynacja wyborcza do rad gminnych i fakt, że liczba mieszkańców w sołectwie Stryszawa Górna przekroczyła tzw. „normę  przedstawicielską” o kilkanaście osób. W tym momencie po odpowiednich przeliczeniach wynikających z ustawy, sołectwo to zyskuje jednego radnego kosztem innych sołectw. Pan Wójt zaproponował dwie możliwości, które mówiąc w skrócie powodowałyby, że po połączeniu Kurowa z Pewelką i Huciskiem reprezentowałby je  jeden radny. Po połączeniu zaś Kurowa z Lachowicami jednego radnego utraciłyby Lachowice. Jak się okazało na sesji jeden z radnych Lachowic zawnioskował jeszcze trzecią koncepcję tj. połączenie Lachowic z Huciskiem, a Kurowa z Pewelką.

Ja jako radny z Kurowa od początku opowiadałem się za rozwiązaniem połączenia Kurowa z Lachowicami, gdyż dawało to pewny mandat dla reprezentanta Kurowa, fakt że kosztem Lachowic. Druga alternatywa powodowałaby zaś, że jeden radny reprezentowałby trzy sołectwa i ponad 1200 mieszkańców. Taki radny z góry skazany byłby na oskarżenia o brak obiektywizmu, co w zderzeniu z wymogiem dobrej współpracy z Radami Sołeckimi i sołtysami było by nie lada wyzwaniem. Ponadto argumentując na sesji za połączeniem Kurowa z Lachowicami przedstawiałem argument, który wydaje mi się także bardzo ważny. Chodzi o to, że gdyby doszło do wyborów radnego spośród trzech sołectw nie ma mowy o wyborze najlepszego kandydata, a jedynie swoisty plebiscyt za „swoim”. Mogłoby to także spowodować zniechęcenie do kandydowania ludzi naprawdę wartościowych, a nawet zniechęcić ludzi do udziału w głosowaniu.

Trzecia propozycja zgłoszona w ostatniej chwili,  mimo, że z punktu widzenia matematycznego wykazuje pewną logikę, niemniej tak po ludzku rujnuje wypracowane od lat ład społeczny. Ta propozycja de facto pozbawiałaby Hucisko i Pewelkę  możliwość powołania „swojego” radnego, poprzez swego rodzaju „rozparcelowanie” tych wiosek.

Mimo gorącej atmosfery z ogłaszanymi przerwami radni w głosowaniu przychylili się do mego zdania, wcześniej także Komisja Gospodarki Komunalnej także zaopiniowała takie rozwiązanie. O uchwaleniu tej uchwały w takim kształcie zadecydowało głosowanie, gdzie „za” głosowało – 8 radnych, „przeciw – 1 –radny, „wstrzymało się od głosowania” – 3 i jedna radna nie głosowała.

Tak jak i na sesji tak i w tym miejscu chciałbym podziękować tym radym, którzy mnie  i  radnego z Huciska poparli dla dobra w końcu przyszłych wyborów i przyszłych kandydatów.

 

Kolejną interesującą sprawą było uchwalenie nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku znowelizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , gminy maja obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dość powiedzieć, że od nowego roku gminom nie wolno będzie dopłacać do wywozu śmieci i każdy mieszkaniec musi opłacać swego rodzaju „podatek od śmieci”. Dla mieszkańców ważna informacja, że ich domy odwiedzą urzędnicy gminy, którzy doręczą te deklaracje i pomogą w ich wypełnieniu. Jaki będzie ostateczny kształt Regulaminu wywozu śmieci  i koszty tego wywozu pokaże najbliższy czas. Prace nad jego kształtem i kalkulowanie stawek trwają i czekamy na propozycje pana Wójta.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (9 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 10 votes)
• sobota, Październik 27th, 2012

I Zawody w Ratownictwie Technicznym i Medycznym dla Strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej Powiatu Suskiego.

W dniu 29 września 2012r. w miejscowości Stryszawa rozegrano I Zawody w ratownictwie technicznym i medycznym dla strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu suskiego. Zawody zostały rozegrane w oparciu o regulamin Krajowych Zawodów w uwalnianiu osób poszkodowanych z rozbitych samochodów Republiki Słowackiej, który został przerobiony i dostosowany do Polskiej taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas wypadków samochodowych. Celem zawodów było szkolenie z zakresu działań na drogach oraz sprawdzanie technik prezentowanych przez poszczególne drużyny strażaków zawodowych i ochotników.       Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach: strażaków zawodowych i strażaków ochotników. Każda z drużyn losowała jeden z dziewięciu scenariuszy. Każdy scenariusz zakładał inny wypadek samochodowy i różne ustawienia samochodów. Zadaniem drużyny było w czasie 15 min. wydobyć poszkodowanego zgodnie z prawidłami taktyki działań na drogach oraz udzielić mu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej i przekazać sędziemu odpowiedzialnemu za ocenianie kpp.

Po zaciętej rywalizacji kolejność poszczególnym miejsc przedstawiała się następująco:

Grupa strażaków zawodowych:
1. JRG Sucha Beskidzka zmiana nr III, pkt. 132
2. JRG Sucha Beskidzka zmiana nr II, pkt. 116
3. JRG Sucha Beskidzka zmiana nr I, pkt. 113

Grupa strażaków ochotników:
1. OSP Jordanów, pkt. 96
2. OSP Stryszawa, pkt. 90
3. OSP Maków Podhalański, pkt. 85
4. OSP Zawoja Centrum i OSP Bieńkówka, pkt. 72
5. OSP Białka, pkt. 64.

Między startami poszczególnych drużyn, spiker zawodów asp. sztab. Andrzej Gwiazdonik wspólnie OSP Kuków, OSP Kurów oraz ZDZ Sucha Beskidzka przygotował szereg zabaw i konkurencji dla najmłodszych obserwatorów zawodów. Zabawy i konkurencje obejmowały przede wszystkim naukę udzielania pierwszej pomocy medycznej.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Category: Aktualności  | Comments off
• sobota, Październik 27th, 2012

Dożynki Powiatowe w Stryszawie

W niedzielę, 2 września 2012r. odbyły się XI Dożynki Powiatowe 2012, których gospodarzem w tym roku była nasza gmina. Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym pw. Św. Stanisława Bp w Stryszawie Dolnej. Zarówno do kościoła jak i z kościoła wszyscy uczestnicy dożynek przeszli ulicami Stryszawy tworząc barwny korowód z wieńcami dożynkowymi prowadzony przez Orkiestrę Dętą Gminy Stryszawa. Następnie cała impreza odbywała się już na placu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Stryszawie. Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości, grup wieńcowych i mieszkańców, a zwłaszcza rolników całego powiatu suskiego nastąpiło uroczyste przekazanie tegorocznego chleba dożynkowego przez starostów, zasłużonych rolników gminy Stryszawa gospodarzom: Tadeuszowi Gancarzowi – Staroście Suskiemu oraz Rafałowi Laskowi – Wójtowi Gminy Stryszawa, którzy jeszcze raz powitali wszystkich zgromadzonych i otwarli XI Dożynki Powiatowe 2012. Głos zabrali również przybyli na tę uroczystość: Joanna Bobowska – Posłanka na Sejm RP oraz Senator RP – Andrzej Pająk. Następnie zebrani mogli wysłuchać koncertu Orkiestry Dętej Gminy Stryszawa rozpoczętym odegraniem „Sto lat” dedykowanym wszystkim rolnikom.
W kolejnej części programu ośpiewywano wieńce dożynkowe. Każda z dwunastu grup biorąca udział w Konkursie Wieńca Dożynkowego musiała zaprezentować się na scenie przed jury pod przewodnictwem dr Urszuli Janickiej – Krzywdy.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Category: Aktualności  | Comments off
• sobota, Październik 27th, 2012

Gminne zawody strażackie

 

W niedzielę  17 czerwca 2012r w Stryszawie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP z terenu gminy Stryszawa i miasta Sucha Beskidzka. W zawodach wystartowało 20 drużyn. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach; sztafeta pożarnicza 7×50 m i ćwiczenie bojowe.

Nasza drużyna zajęła dobre 3 miejsce.

Wyniki całych zawodów:

GMINA STRYSZAWA

Grupa A – Seniorzy:

1.OSP Kuków „1″

2.OSP Krzeszów

3.OSP Kurów

4.OSP Stryszawa

5.OSP Hucisko

6.OSP Kuków „2″

7.OSP Kuków „3″

8.OSP Targoszów

9.OSP Lachowice

Grupa C – Kobiece drużyny pożarnicze

1.OSP Lachowice

Grupa młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców:

1.OSP Lachowice „2″

2.OSP Kuków

3.OSP Hucisko „2″

4.OSP Hucisko „1″

5.OSP Lachowice „1″

Grupa młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt:

1.OSP Lachowice

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Category: Aktualności  | Comments off
• środa, Wrzesień 26th, 2012

W dniu 16 września 2012r w naszej remizie odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym tematem było uchwalenie celu przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2013r. Zebranie to zostało poprzedzone zebraniem Rady Sołeckiej , na którym między innymi omawiano także tę kwestię. Na tymże zebraniu pozwoliłem sobie zaproponować przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na prefabrykaty betonowe, zaś pan Tadeusz Copija zaproponował przeznaczenie części funduszu na projekt oświetlenia przy drodze powiatowej na Rzepkach. Zarówno pani Sołtys jak i członkowie Rady Sołeckiej poparli takie rozwiązanie i taka propozycja została przedstawiona na zebraniu wiejskim.

Uchwała taka została poprzedzona dyskusją  w trakcie której pan Wójt Rafał Lasek przedstawił koszty prac w naszym sołectwie.

Do najważniejszych prac w tym roku  należało;

dokończenie drogi do kościoła za kwotę ok. 100 000zł,

 

współfinansowanie z powiatem remontu drogi powiatowej na Rzepkach ok. 40 000zł,

 

plac zabaw przy Szkole Podstawowej 12 500zł,

 

współfinansowanie malowania dachu Przedszkola – 5 000zł.

            W trakcie tej dyskusji nawiązując do ostatnich nieporozumień tyczących nazwania osiedli w naszej miejscowości zwłaszcza „Szwaby”, poinformowałem, że na forum gminy złożyłem interpelację dotycząca zainicjowania organizacji ulic w naszej gminie. Jest to na pewno proces długotrwały, kosztowny i być może dla niektórych mieszkańców uciążliwy, niemniej dla mnie i sądzę z pewnością dla wielu innych mieszkańców, jest to absolutnie  konieczne. Sądzę, że nie można odwlekać takich decyzji i prac w nieskończoność.  Koronnym argumentem przemawiającym za takim działaniem jest przede wszystkim bezpieczeństwo i wygoda mieszkańców i gości naszej gminy. W tym kontekście odezwało się kilka głosów sceptycznych , w tym przede wszystkim mieszkańca, któremu prawdopodobnie nic nie odpowiadało i jako jedyny głosował przeciw uchwaleniu funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na prefabrykaty i oświetlenie drogi powiatowej. Dla mnie pocieszające jest to, że pan Wójt również widzi problem naszej miejscowości z orientacją dróg i domów, które są ponumerowane bez odpowiedniej kolejności i nawet zdublowane!

            Podsumowując to zebranie należy z zadowoleniem stwierdzić, że zebranie w naszym sołectwie odbyło się w miłej atmosferze i choć zabrakło wymaganego kworum w pierwszym terminie to i tak, na tle innych sołectw liczba uczestników ponad 30 , to niezły wynik.

 Adam Henryk Szwed

Kopia protokołu z zebrania sołeckiego 16.09.2012r

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 10 votes)
Category: Aktualności, Działalność radnego, Rada sołecka  | Comments off
Strona 10 z 12« Pierwsza...89101112