Archive for the Category ◊ Aktualności Parafialne ◊

• sobota, 28 listopada, 2020

Pierwsza Niedziela Adwentu
Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele Katolickim liturgiczny okres
Adwentu. „ Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie
jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia
Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia
na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest kresem
pobożnego i radosnego oczekiwania” (Kal. Rz., 39-42). W liturgii jutro
czcimy św. Andrzeja, apostoła, w czwartek przeżywamy wsp. św.
Franciszka Ksawerego, kapłana, w piątek wsp. św. Barbary, dziewicy i
męczennicy, patronki górników.

W naszym kościele w piątek Msze Święte o godz.7.00 – rano i o godz.17.00 – wieczorem w intencji  górników. Spowiedź od godz.6.30 – rano i od godz.16.00 – popołudniu. Objazd chorych od godz.9.00 – rano. W naszym kościele  codziennie w tygodniu będzie odbywać się Msza Święta – Roraty o
godz.7.00 rano, na którą zapraszam szczególnie dzieci i młodzież.
Pamiętajmy o limicie osób uczestniczących w nabożeństwach w
kościele i innych obostrzeniach.

Na plebanii są do nabycia opłatki i świece na stół wigilijny. Cena jednej świecy to 6 zł. Ofiary z opłatków przeznaczone są na ogrzewanie kościoła. Świece i opłatki można nabywać w niedziele po Mszach Świętych, w tygodniu także po Mszy Świętej o godz.7.00 rano i dodatkowo w środy i czwartki od godz.15.00 do 17.00. Na remont dzwonów złożono w mijającym
tygodniu 1000 zł na konto parafialne. Bóg zapłać. Nadal apeluję o
wpłacanie ofiar pieniężnych na naprawę dzwonów, ale tylko i
wyłącznie na konto parafialne:

Bank PKO BP o. Sucha Beskidzka: 50 1020 1433 0000 1102 0132 1108.


Ks. Józef Zadora – proboszcz

List_abp.-Marka-Jędraszewskiego-zapowiedż-peregrynacji-1

 

Category: Aktualności Parafialne  | Tags:  | Comments off
• czwartek, 26 listopada, 2020

Opłatki na stół wigilijny można nabywać na plebanii po Mszy Świętej codziennie porannej  lub we środy, czwartki od godz.15.00 do 17.00.

W niedzielę natomiast pomiędzy Mszami Świętymi.  

Są także do nabycia świece Caritasu w cenie 6 zł za sztukę.

Ks. Józef Zadora, proboszcz

Category: Aktualności Parafialne  | Comments off
• sobota, 21 listopada, 2020

 34 Niedziela Zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Dzisiaj po Mszy Świętej o godz.11.00 będzie wystawienie  Najświętszego Sakramentu w monstrancji, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa ora akt poświęcenia. W liturgii przypada dziś wsp. św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki muzyki kościelnej, we wtorek wsp. świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, kapłana i  Towarzyszy. W następną niedzielę rozpoczyna się liturgiczny okres Adwentu.

Na remont dzwonów złożono od poprzednie niedzieli 750 zł na konto parafialne i 100 zł na tacę oraz 100 zł na ogrzewanie  kościoła.  Ofiary z tacy z ubiegłej niedzieli wyniosły 878 zł i 1 E. Bóg zapłać. Można wpłacać ofiary pieniężne na naprawę dzwonów, ale  tylko i wyłącznie na konto parafialne. Podaję numer konta: Bank PKO BP o. Sucha Beskidzka: 50 1020 1433 0000 1102 0132 1108.

Są już do nabycia świece caritas na stół wigilijny w cenie 6 zł za sztukę. Można je nabywać na plebanii. Nowa monstrancja uległa niewielkiemu
uszkodzeniu, dlatego została dana do naprawy i odnowy. Nadal trwa
pandemia koronawirusa. Pamiętajmy o bezpiecznym zachowywaniu
się także w kościele. Módlmy się o ustąpienie tej zarazy, aby ludzkość
mogła spokojnie żyć i pracować.
Ks. Józef Zadora – proboszcz

zał.-nr-6-Bazylika-Mariacka (003)

zał.-nr-1-List_apb.-Marka-Jędraszewskiego-do-muzyków-kościelnych (003)

 

Category: Aktualności Parafialne  | Tags:  | Comments off
• wtorek, 17 listopada, 2020

Wypominki roczne Parafii Kurów 2020/2021
Polecajmy miłosierdziu Bożemu dusze zmarłych papieży, biskupów
krakowskich, kapłanów, którzy troszczyli się o nasze zbawienie, poległych za
Ojczyznę, ofiary komunizmu i faszyzmu, dobroczyńców naszego kościoła,
cmentarza i plebanii oraz Ks. Józefa Dąbrowskiego, Ks. Erwina Klisia, Ks. Józefa
Boracę, Ks. Bronisława Matusznego, Ireny i Mieczysława Zadora, Mieczysława
Myśliwca, Jana Myśliwca Marii żony, Wojciecha Byrtek Wiktorii żony, siostry
Illuminaty Myśliwiec, Józefa Mysliwca, Tamary i Niny Khramov, Józefa i Zofii
Filipiak, Szczepana i Antoniny Micor, Mieczysława Micora, Jacka i Anny Krzak,
Jana Kwaśnego, Władysława i Stefanii Hereda, Józefa i Janiny Pawliszak, Anieli
Hernas, Tadeusza i Rozalii Włodarskich, Bronisława Sajnoga, Zofii i Władysława
Kachel, Agnieszki Bodzek z dwoma mężami, Władysława Gąski, Franciszka,
Anny i Marii Mikus, Mariana i Stanisławy Mikus. Karoliny i Franciszka Janik,
Elżbiety i Antoniego Pieczara, Kazimierza Młynarskiego i rodziców, Emiliana i
Rozalii Jodłowiec, Wincentego i Marii Stanik, Jana i Zbigniewa Karcz, Michała i
Anny Karcz, Teresy Stanik, Ludwika i Marii Stanik, Anny i Wiktora Wątroby,
Jadwigi, Marii i Jana Czaickich, Ks. Franciszka Radomskiego, Rudolfa i Michaliny
Bodzek, Marii Bodzek, Jerzego Bodzek, Jakuba i Emilii Bala, Franciszka Miski
Marii żony, Stefana, Walentego, Heleny i Genowefy Miska, Jana Gacha
Grzegorza syna, Szczepana Gąski Joanny żony, Jana i Michaliny Mosor z
rodzicami, Lidii Mosor, Franciszka Juliana Juliana Dura, Artura Radko, Marii i
Teoflia Dura, Anny i Adama Czaickich, Kazimierza Dzikiego, Władysława Gąski
Wiktorii żony, Franciszka Gąski Antoniny żony, Władysława Gacha, Heleny i
Władysława Świerkosz, Franciszki i Bernarda Gach, Franciszka i Antoniego Gach,
Tadeusza Kostyry, Anieli i Błażeja Kostyry, Józefa Górnego Antoniny żony,
Edwarda Micorka, Józefa Pietrzyka, Katarzyny Micorek, Zofii Okarmus, Barbary
Szwed, Antoniego Copija Reginy żony, Aleksandra Pochopień, Antoniego
Szweda Władysława żony Tadeusza syna, Wincentego Heredy Józefy żony,
Joachima Pępek z rodzicami, Franciszka Jurasa z rodzicami, Michała i Anny
Karcz, Józefa Małysy, Joanny Miska, Tadeusza Madejczyka, Stanisława Kachel,
Stanisława Pająka, Hermana Gacek Alojzy żony i rodziców, Stanisława Trzopa
Antoniny żony z synami i córką, Andrzeja Łobody Rozalii zony, Ks. Erwina Klisia,
Mariana Błachuta Anieli żony, Magdaleny Błachut, Józeja Janika Julii siostry,
Anny Krzak Wiktorii siostry, Jana Hajdyły Stanisławy żony, Józefy Ratajczyk, Jana
i Zofii Skrzyp, Stefanii Majdak, Juliana i Wiktorii Wiewiórka, Kazimiery i
Stanisława Moździerz, Joanny i Ludwika Biegun, Stanisławy i Franciszka
Adamus, Adeli i Franciszka Biegun, Anny i Melchiora Szwed,
Władysławy i Feliksa Rusinek, Andrzeja Pochopień, Marii Bylica, Waldemara
Dzioby, Stanisława Pochopień Grzegorza syna, Piotra Domasika, Emilii żony,
Marii i Franciszka Pochopień, Małgorzaty Klimas, Józefa Kapały Otylii żony
Kazimierza syna, Kazimierza Kapały Marii córki Oskarka wnuka, Piotra Domasika
Emilii żony, Teofila i Marii Małysiak, Marii i Józefa Kadela, Stanisława syna
Leokadii żony, Marii i Franciszka Pochopień, Krystyny Kadela, Wiktorii Domasik,
Piotra i Eugenii Krzak, Józefa i Marii Krzak, Józefa i Stefanii Copija, Władysława i
Stanisławy Copija, Franciszka Copija, Józefa i Anny Skrzypek Ireny córki,
Tadeusza Twardosza, Marii i Władysława Bodzek z rodzicami i dziećmi,
Bronisławy i Karola Smoleń z rodzicami i dziećmi, Józefa i Marii Kral, Franciszka i
Gertrudy Kral, Marii Kral, Katarzyny i Władysława Płonka, Juliana Wójcika,
Stanisława Marczyńskiego, Ździsława i Jadwigi Siwiec, Leona i Kazimiery Biegun
z rodzicami, Władysława Bieguna Ździsława syna, , Anny Barbary Copija,
Stanisławy i Władysława Copija, Jana i Józefa Bałeckich oraz rodziców, Henryki i
Eugeniusza Szweda Marka syna, Tadeusza i Stanisława Micor, Władysława
Szweda Marii żony, Zofii i Władysława Bodzek Józefa syna, Emila i Rozalii
Bodzek z dziećmi, Roberta Małysiaka, Heleny Bąk, Mieczysława Micora Otylii
żony, Ludwika Micora Bronisławy żony, Mieczysława Matlasa, Andrzeja
Kwaśnego Rozalii żony Janiny córki, Józefa Kwaśnego Marii żony, Antoniego
Jachimczak Stanisławy żony, Jana Dygasia Marianny żony, Błażeja Heredy Zofii
żony, Ks. Emanuela Heredy, Franciszka Pyclika Herminy żony, Jana Pyclika.
Eugeniusza i Krystyny Bodzek Adama syna, Franciszka i Anieli Bodzek Stanisława
syna, Władysława Gąski Zofii żony Franciszka syna, Antoniego Jachimczak
Stanisławy żony, Jana Dygasia Marianny żony, Błażeja Heredy Zofii żony, Ks.
Emanuela Heredy, Franciszka Pyclika Herminy żony, Jana Pyclika. Eugeniusza i
Krystyny Bodzek Adama syna, Franciszka i Anieli Bodzek Stanisława syna,
Władysława Gąski Zofii żony Franciszka syna, Jakuba Siwiec Doroty żony,
Czesława Siwiec Antoniny żony, Ludwiki i Władysława Kubieniec, Alojzego i
Agnieszki Marcak z dziećmi, Ireny i Józefa Dąbrowskich, Antoniny i Franciszka
Stanik, Mariana Pyrzyka Leszka syna, Franciszka Kwaśnego z synami, Józefa
Plutego Anieli żony, Franciszka Gąski, Mikołaja Guzika Heleny żony i rodziców,
Agnieszki Wiewiórka z dwoma mężami synami i synową, Ludwika i Agaty Gustof
Kazimierza syna, Aleksandra Komosińskiego, Józefa Bogacza Heleny żony,
Edwarda i Leopolda Copija rodziców i teściów, Marcina Heredy Ludwiki żony,
Adama Heredy Marianny żony, Szczepana Stanika Heleny żony, Zofii i
Władysława Bodzek Józefa syna, Marii i Stanisława Dyduch z synami, Zygmunta
Kołtysia Krzysztofa syna i rodziców,
Władysława Kwaśnego Magdaleny żony Jana syna i rodziców,
Józefa Kadeli z rodzicami, Jana i Alfredy Marcak, Joanny Szydłowskiej,
Władysława Oleksiaka Joanny żony z dziećmi, Stanisława Ludwika Józefa Heleny
Oleksiak, Józefy Słowińskiej, Alojzego Bodzek Joanny żony Stanisława syna,
Franciszka i Augustyna braci oraz rodziców, Władysława Pochopień Bronisławy
żony z rodzicami, Magdaleny Madejczyk Filipa Męża, Kazimierza Majdaka
Jerzego syna, Marii Bitner, Rozalii i Adolfa Pieczara, Antoniny i Józefa Bitner
Wiesława syna, Stanisława i Danuty Kyzia, Michała i Józefy Bania, Stanisława
Copia, Agnieszki i Andrzeja Copia, Stanisławy Marii Antoniego i Bolesława
Ślusarz, Marii i Józefa Stanik oraz rodziców, Ireny i Karola Marszałek oraz
rodziców, Marianny i Stefana Szostek, Eugenii i Ignacego Czarneckich Tadeusza
syna, Arkadiusza Kluczniaka, Ignacego Kubieniec Michaliny żony, Wojciecha
Kapały Katarzyny zony, Michała Gustof Teresy żony, Władysława i Antoniego
Stanik, Stanisława Ćwiertni, Stanisława Ślusarza Heleny żony Mieczysława syna,
Mirosławy Pochopień, Emilii Gach z dwoma mężami, Kazimierza Gacha,
Antoniny i Franciszka Stanik, Wiktorii i Franciszka Biółka Jana syna, Elżbiety
Gacek, Anny Siwiec, Rozalii Górnej Władysława męża Bolesława Stanisława
Mariana synów Heleny córki, Rozalii Pępek, Antoniego Szweda Stefanii żony
oraz rodziców, Stanisława Stanika Teresy zony, Ludwika Szweda Marii żony,
Józefy Szwed Krzysztofa syna, Damazego i Danieli Lasik, Tomasza Micora
Marianny żony, Jana Pępek Anny żony, Berty Oleksiak, Stefana Śleziaka,
Mariana Pępek, Ludwika i Heleny Burdyl Stanisława syna, Stefana i Franciszki
Bogusz, Jana i Jadwigi Szwed, Janiny i Kazimierza Szwed, Ewy Szwed, Franciszka
Copija, Michała Heredy Anny żony, Franciszka Antoniny i Emilii Copija,
Magdaleny i Józefa Micor, Alojzego Szweda Heleny żony, Antoniego Ćwiertni
Antoniny żony, Władysława Ćwiertni Józefy żony, Michała Ćwiertni, Romana
Jajko, zmarłych z rodziny Knapczyk Hulbój i Gach, Stefanii i Tadeusza Marcak z
rodzicami i rodzeństwem, Adama Gąsiorka, Krystyny Socha, Bernarda
Urbańczyka, Stanisława Marcaka, Antoniego Karcza, Franciszka Małysy Anieli
żony, Stanisława Małysy, Jana Strzałki z rodzicami, Jana Skrzyp Zofii żony,
Ignacego Zawora Michaliny żony, Stefanii Majdak,
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie.

Category: Aktualności Parafialne, Intencje mszalne  | Comments off
• sobota, 14 listopada, 2020

33 Niedziela Zwykła
W liturgii przeżywamy dziś wsp. św. Alberta Wielkiego, biskupa i
doktora Kościoła, we wtorek wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy,
w środę wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, w piątek
wsp. św. Rafała Kalinowskiego, kapłana, w sobotę wsp. Ofiarowania
Najświętszej Maryi Panny. W dniu dzisiejszym przeżywamy także IV
Światowy Dzień Ubogich, którego hasłem są słowa: „ Wyciągnij rękę
do ubogiego”. Także i w tym roku kulminacyjnym punktem obchodów
w naszej archidiecezji będzie Msza Święta w bazylice Mariackiej w
Krakowie. Wspólnej modlitwie o godz.13.00 przewodniczyć będzie
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski.

W najbliższy piątek przypada trzeci piątek miesiąca. Po Mszy Świętej o godz.7.00 – rano wystawienie Najświętszego Sakramentu i koronka do Miłosierdzia  Bożego.

W minionym tygodniu złożono 100 zł (na konto)na naprawę dzwonów. Bóg zapłać. Nadal apeluję o wpłacanie ofiar pieniężnych na
remont dzwonów, ale tylko i wyłącznie na konto parafialne. Podaję
numer konta: Bank PKO BP o. Sucha Beskidzka: 50 1020 1433 0000
1102 0132 1108.

W czwartek 12 listopada 2020 roku zmarł śp. Ks. Kanonik Antoni Syc, Proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rokicinach Podhalańskich. To on oddał naszej wspólnocie parafialnej głośniki do nagłośnienia kościoła. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 17 listopada 2020 r. w parafii w Rokicinach Podhalańskich o godz.16.00 (importa). Natomiast Msza Święta pogrzebowa celebrowana będzie w środę, 18 listopada 2020 r. o
godz.12.00, a po niej nastąpi pochówek na miejscowym cmentarzu.


Ks. Józef Zadora – proboszcz

,

Category: Aktualności Parafialne  | Tags:  | Comments off