Author Archive

• niedziela, Czerwiec 17th, 2012

Pierwsze spotkanie Rady Sołeckiej w roku 2012 zdominował temat asfaltowania parkingu przy kościele.  Więcej o tym spotkaniu mozna się dowiedzieć z protokołu z tego spotkania.

Protokół z zebrania Rady Sołeckiej 15.04.2012

 

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy , jednocześnie spełniając swe wyborcze zobowiązanie , Wójt Gminy Stryszawa zwołał zebranie wiejskie w dniu 27.05.2012r aby głównie przedstawić dotychczasowe działania oraz wysłuchać oczekiwań mieszkańców.

Więcej w protokole z zebrania.

Protokół z zebrania wiejskiego z 27.05.2012r

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Category: Aktualności, Rada sołecka  | Comments off
• czwartek, Maj 31st, 2012

 

W ostatnich dniach w naszej miejscowości zakończyły się spore jak na naszą miejscowość inwestycje drogowe. Po wielu  niepotrzebnych perturbacjach nasza wieś wzbogaciła się i wypiękniała  o nową drogę i parking koło kościoła.

Zeszłoroczny pat decyzyjny w tym kierunku został przerwany dzięki pomyślnej inicjatywie pana Wójta Rafała Laska, za którą wraz z wieloma mieszkańcami jeszcze raz bardzo dziękuję. Ujawnione w związku z tym parkingiem niepotrzebne emocje, sfary, a nawet czasami zbyt mocne słowa były niepotrzebne. Mam nadzieję, że słowa ze swej natury są ulotne i o nich zapomnimy, a to co zbudowaliśmy lub wyremontowaliśmy pozostanie na dłużej.

Na zebraniu wiejskim w dniu 27 maja b.r. , między innymi o tych dokonaniach i planach , nasi mieszkańcy zostali poinformowani przez  pana Wójta,  panią Sołtys i radnego.

Nawet jeśli w pamięci zebranych najbardziej zostaną zapamiętane słowa „szczekanie i ujadanie”, to w myśl powiedzenia,  że „psy szczekają , a karawana idzie dalej” – uda się nam coś jeszcze dla Kurowa zrobić.  Na rozwiązanie wielu jeszcze realnych , a nie wydumanych problemów, nasi mieszkańcy czekają niecierpliwie.

 

Ps. Mimo obiekcji niektórych osób, dalej będę informował mieszkańców Kurowa o działaniach Rady Sołeckiej i radnego na stronie internetowej w formule przez nich wyśmianych „przemyśleń”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.6/10 (12 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 12 votes)
Category: Aktualności, Działalność radnego  | Comments off
• poniedziałek, Kwiecień 09th, 2012

 

 

 

Tegoroczne Święta Wielkanocne w naszej jednostce, oprócz tradycyjnego trzymania warty honorowej przed Grobem Pańskim oraz udziału w nabożeństwie rezurekcyjnym, zapadną wszystkim w pamięci ze względu na pogrzeb naszego Honorowego Naczelnika dha Mariana Pyrzyka w dniu 09 kwietnia 2012r.

 

Dh Marian Pyrzyk urodził się 16 kwietnia 1930 r we wsi Mutne koło Jeleśni. W naszej jednostce przez wiele lat pełnił różne funkcje, lecz zapamiętamy go jako niestrudzonego naczelnika. Jego zaangażowanie zarówno w szkolenia, prewencje oraz różne działania organizacyjne podczas budowy remizy zapadły w powszechnej pamięci mieszkańców Kurowa. Za swą pracę społeczna był wielokrotnie nagradzany i dekorowany różnymi odznaczeniami w tym decyzją z dnia 14,04,2003r Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – Państwowym Srebrnym  Krzyżem Zasługi.


Dh Marian Pyrzyk przez wiele lat z oddaniem pełnił swą służbę polegającą na  rozprowadzaniu wart przed Grobem Pańskim w naszym kościele. Co roku kolejne pokolenia druhów z OSP Kurów, pod jego przewodnictwem spełniały tę zaszczytną funkcję, dając wyraz wielowiekowej tradycji trzymania wart przez służby mundurowe.

 

 

 

Nasz Niezapomniany druh po ciężkiej chorobie zmarł w dniu 04 kwietnia 2012r, zaś jego pogrzeb odbył się w dniu 09 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny.

 

Jego oddanie sprawom pożarnictwa zyskało wiele uznania wśród wszystkich druhów, które przejawiło się licznym uczestnictwem w jego pogrzebie.

Ostatni hołd zmarłemu obok macierzystej jednostki z Kurowa oddali przedstawiciele:

–         Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z jej Dowódcą st. bryg. mgr. inż. Piotrem Harańczykiem oraz jego Zastępcą st. kapitanem mgr. inż. Krzysztofem Okrzesikiem,

–         Gminnej Orkiestry OSP z Kukowa z jej kapelmistrzem Krzysztofem Górskim,

–         OSP Ślemienia,

–         OSP Huciska,

–         OSP Lachowic

–         OSP Stryszawy,

–         OSP Kukowa,

–         OSP Krzeszowa,

–         OSP Targoszowa,

–         Drużyny Harcerskiej z Kurowa.

 

Dh Marian Pyrzyk między innymi dzięki swemu osobistemu charakterowi, pracy społecznej, przez wiele  lat zyskał dla siebie wiele sympatii i szacunku. Wyraziło się to także w licznym uczestnictwie w jego ostatnim pożegnaniu.

 

Druhu Marianie – cześć Twojej Pamięci!

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Category: Aktualności  | Tags: , ,  | Comments off
• sobota, Marzec 31st, 2012

 

 

W dniu 30 marca 2012r odbyła się kolejna XVI już Sesja Rady Gminy Stryszawa, na której obok zwykłych spraw bieżących znalazła się także uchwała podwyższająca uposażenie pana Wójta.

Jak wynikało z uzasadnienia do uchwały włodarz Stryszawy zajmował ostatnie miejsce ze swym uposażeniem względem innych okolicznych wójtów. Jednym z argumentów przemawiających za taką podwyżką były złożone wnioski o dofinansowanie różnych przedsięwzięć w Gminie i otrzymane lub oczekiwane dotacje zewnętrzne. Podczas dyskusji nad tą propozycją, pozwoliłem sobie zarówno pogratulować takich wyników, jak i wyrazić swoją  wątpliwość. Moja wątpliwość tyczy tego, że nad tymi wnioskami pracowały na pewno poszczególne referaty z nowopowstałym Referatem Promocji i Rozwoju, którego powołanie kosztuje przecież podatników. To zapewne także praca innych, jak Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego  Oświaty czy chyba najważniejszego –  Referatu  Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Mimo tego, byłbym skłonny poprzeć taki projekt podwyżki, gdyż  na tle innych gmin, przynajmniej według doniesień prasowych nasza Gmina w inwestycjach prezentuje się w miarę dobrze. Moim największym zastrzeżeniem było jednak to, że po raz pierwszy od lat w „Sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu Gminy Stryszawa za 2011r” zabrakło dla mnie jednej z najważniejszych pozycji. Jest to tabela z danymi o poszczególnych sołectwach i inwestycjach, remontach i utrzymaniu dróg w nich przeprowadzanych w 2011r. To z takich danych mogłem poprzednio wyliczyć, ile naprawdę dane sołectwo pozyskało środków na drogi. To z takich danych wynikało, że nasz Kurów zajął ostatnie miejsce przeliczając wydatkowane środki na jednego mieszkańca, osiągając zaledwie 53,2% średniej gminnej. Na moje pytanie dlaczego po raz pierwszy takich danych nam nie ujawniono, uzyskałem wymijającą odpowiedź pana Skarbnika, że „ wobec małych nakładów na drogi w 2011r nie widziano potrzeby zamieszczać takowego sprawozdania”. Musi dziwić takie tłumaczenie, bo w 2011r na drogi gminne i wewnętrzne wydano – 1 054 691.30zł, a jednak  przedstawiono w tym „sprawozdaniu” zestawienie kosztów np. utrzymania zimowego z kwotą wydatkowaną – 230 066,80zł. Aż się boję, co zobaczymy w następnej informacji za 2012r , skoro pan Wójt był łaskaw te skromne środki na drogi gminne jeszcze bardziej ograniczyć. Według pierwotnego planu do 798 000 zł (z tego powodu głosowałem przeciw takiemu budżetowi). W moim przekonaniu jest tu jakaś dziwna zagadka, a jaka ? To czas pokaże.

Pan skarbnik zapewnił, że wobec takiego życzenia radnych, takową informacje dostarczy. Dla mnie brak takich informacji powoduję, że nie mogę wiarygodnie określić, czy środki dla mojego sołectwa zostały „sprawiedliwie”, jak zapewniał wcześniej pan Wójt, rozdysponowane na poszczególne sołectwa. Z tego też powodu pozwoliłem sobie wstrzymać się od głosu dla poparcia projektu uchwały podwyższającej panu Wójtowi Rafałowi Laskowi pensji z 7 319zł na 9 450zł (brutto).

 

 

Na tej samej sesji radni uchwalili apel do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przydzielenie koncesji dla Telewizji Trwam na tzw. „multipleksie cyfrowym”.            Tu muszę z zadowoleniem zauważyć, że mój projekt takiego apelu zyskał zdecydowane poparcie Komisji Kultury i Oświaty oraz już jako wniosek tejże Komisji został przegłosowany na Sesji: 11 głosami – „za”, 0 – „przeciw” i  4  głosami „wstrzymującymi” się. Wszystkim radnym popierającym ten wniosek pragnę złożyć szczere podziękowanie, gdyż zdaję sobie sprawę, że nawet w tak katolickiej Gminie znajdą się osoby, które złośliwie będą ten apel wyśmiewać czy potępiać. Tekst tego apelu oraz uzasadnienie  dostępne poniżej  w załączniku.

 

Apel w sprawie TV Trwam

 

Na koniec tej sesji przewodniczący Rady Gminy podniósł sprawę  mojej interpelacji w sprawie zamieszczania na stronie internetowej naszej gminy  dokumentów szczególnie protokołów z sesji i prac komisji. Mówiąc szczerze nie przypuszczałem, że ta sprawa spowoduje aż takie wzburzenie większości radnych.

Mój pierwotny wniosek czy późniejsza interpelacja w tej sprawie, wzięły się z wcześniejszej mej pracy w Komisji Rewizyjnej, gdzie miedzy innymi analizowaliśmy stronę internetową naszej Gminy Stryszawa. Moim zdaniem, mimo naprawdę sporej poprawy w zapełnieniu treścią tej strony, umieszczenie na niej zatwierdzonych protokołów z pracy radnych byłoby logicznym jej uzupełnieniem. Po dyskusji nad tą sprawą, gdzie przekonaliśmy się, że Statut naszej gminy dopuszcza takie zamieszczanie, byłem przekonany, że takie rozwiązanie jest tylko kwestią techniczną i powinno zyskać powszechną akceptację radnych. Ku mojemu osłupieniu radni, szczególnie ze Stryszawy, kategorycznie odmówili poparcia dla takiego zamierzenia. Na nic zdały się tłumaczenia, że czasy mamy pod znakiem internetu, że taka dostępność do informacji publicznej w tym dokumentów wytwarzanych w Urzędzie Gminy, jest czymś już naturalnym. Radni chyba zapomnieli, że niedawno sami uchwalali projekty mówiące o poszerzeniu dostępu do internetu, jednocześnie zaś nie chcą dzielić się z wyborcami takimi informacjami za pośrednictwem  tegoż samego  internetu. W moim przekonaniu  łatwy kontakt z Urzędem Gminy i Radą Gminy z jej radnymi za pośrednictwem internetu mógłby być  środkiem inicjującym zainteresowanie się mieszkańców sprawami Gminy. Według mnie, to wstęp do większej aktywności obywatelskiej, o której rządzący przypominają sobie gdy kolejne wybory biją rekordy małej frekwencji. Aktywność społeczna Polaków względem innych nacji jest żenująco niska, świadomość zarówno potrzeb jak i możliwości, w tym wypadku naszej gminy, jest porażająco niska. Ta próba niewielkiego uchylenia rąbka wiadomości o pracy radnych, jak już wspomniałem, spotkała się zaciekłym oporem, którego ja, jak do tej pory nie mogę sobie racjonalnie wytłumaczyć. Na moje zasadnicze pytanie do radnych –  „czego się obawiacie”, w odpowiedzi usłyszałem, że „nieporozumień i plotek”. Nie wiem skąd u radnych, szczególnie ze Stryszawy taki brak wiary w inteligencję mieszkańców, wiem tylko, że za tym uporem może stać tylko dziwny strach przed czymś nowym. Szkoda, że nie dociera to do tych radnych, że w innych samorządach takich obaw już dawno się pozbyto. Mimo poparcia tego wniosku przez przewodniczącego Rady Gminy i panią radną  Iciek, za wnioskiem głosowało tylko 3 radnych, reszta była przeciw lub wstrzymała się od głosu. Mam nadzieję, że niektórzy radni nie wpadną na pomysł abyśmy powrócili do kałamarzy i gęsich piór. Mam nadzieję, że mieszkańcy upomną się o cywilizowany dostęp do wszelkiej informacji publicznej, bo to jest ich konstytucyjne prawo.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 11 votes)
• niedziela, Marzec 25th, 2012

W dniu 21 marca 2012r z inicjatywy druhów z Lchowic przeprowadzono ćwiczenia  trzech jednostek OSP w Gimnazjum w Lachowicach. W założeniu miały uczestniczyć jednostki z miejscowości, z których młodzież uczęszcza do tej szkoły. Na początku obok innych konkursów przeprowadzanych w tym pierwszym dniu wiosny , druh Pochopień Józef  przedstawił prezentacje dotycząca problemu z pożarami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się wszystkich w czasie ewentualnego pożaru w budynku Gimnazjum.  Ponadto przypomniał młodzieży działania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Lachowice.

Następnie Komendant Gminny Grzegorz Chudzik przedstawił założenia dla wykonania ćwiczeń trzech zespołów strażackich połączonych z ćwiczeniami przeprowadzenia  ewakuacji uczniów i obsługi szkoły. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji,  grupy strażaków w aparatach powietrznych przeszukają budynek i ugaszą zarzewie pożaru.

Kierujący ćwiczeniami założył udzielenie pomocy dwóm poszkodowanym, z tego jednemu w  dość poważnym stanie. 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)