Author Archive

• poniedziałek, Kwiecień 09th, 2012

 

 

 

Tegoroczne Święta Wielkanocne w naszej jednostce, oprócz tradycyjnego trzymania warty honorowej przed Grobem Pańskim oraz udziału w nabożeństwie rezurekcyjnym, zapadną wszystkim w pamięci ze względu na pogrzeb naszego Honorowego Naczelnika dha Mariana Pyrzyka w dniu 09 kwietnia 2012r.

 

Dh Marian Pyrzyk urodził się 16 kwietnia 1930 r we wsi Mutne koło Jeleśni. W naszej jednostce przez wiele lat pełnił różne funkcje, lecz zapamiętamy go jako niestrudzonego naczelnika. Jego zaangażowanie zarówno w szkolenia, prewencje oraz różne działania organizacyjne podczas budowy remizy zapadły w powszechnej pamięci mieszkańców Kurowa. Za swą pracę społeczna był wielokrotnie nagradzany i dekorowany różnymi odznaczeniami w tym decyzją z dnia 14,04,2003r Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego – Państwowym Srebrnym  Krzyżem Zasługi.


Dh Marian Pyrzyk przez wiele lat z oddaniem pełnił swą służbę polegającą na  rozprowadzaniu wart przed Grobem Pańskim w naszym kościele. Co roku kolejne pokolenia druhów z OSP Kurów, pod jego przewodnictwem spełniały tę zaszczytną funkcję, dając wyraz wielowiekowej tradycji trzymania wart przez służby mundurowe.

 

 

 

Nasz Niezapomniany druh po ciężkiej chorobie zmarł w dniu 04 kwietnia 2012r, zaś jego pogrzeb odbył się w dniu 09 kwietnia w Poniedziałek Wielkanocny.

 

Jego oddanie sprawom pożarnictwa zyskało wiele uznania wśród wszystkich druhów, które przejawiło się licznym uczestnictwem w jego pogrzebie.

Ostatni hołd zmarłemu obok macierzystej jednostki z Kurowa oddali przedstawiciele:

–         Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej z jej Dowódcą st. bryg. mgr. inż. Piotrem Harańczykiem oraz jego Zastępcą st. kapitanem mgr. inż. Krzysztofem Okrzesikiem,

–         Gminnej Orkiestry OSP z Kukowa z jej kapelmistrzem Krzysztofem Górskim,

–         OSP Ślemienia,

–         OSP Huciska,

–         OSP Lachowic

–         OSP Stryszawy,

–         OSP Kukowa,

–         OSP Krzeszowa,

–         OSP Targoszowa,

–         Drużyny Harcerskiej z Kurowa.

 

Dh Marian Pyrzyk między innymi dzięki swemu osobistemu charakterowi, pracy społecznej, przez wiele  lat zyskał dla siebie wiele sympatii i szacunku. Wyraziło się to także w licznym uczestnictwie w jego ostatnim pożegnaniu.

 

Druhu Marianie – cześć Twojej Pamięci!

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Category: Aktualności  | Tags: , ,  | Comments off
• sobota, Marzec 31st, 2012

 

 

W dniu 30 marca 2012r odbyła się kolejna XVI już Sesja Rady Gminy Stryszawa, na której obok zwykłych spraw bieżących znalazła się także uchwała podwyższająca uposażenie pana Wójta.

Jak wynikało z uzasadnienia do uchwały włodarz Stryszawy zajmował ostatnie miejsce ze swym uposażeniem względem innych okolicznych wójtów. Jednym z argumentów przemawiających za taką podwyżką były złożone wnioski o dofinansowanie różnych przedsięwzięć w Gminie i otrzymane lub oczekiwane dotacje zewnętrzne. Podczas dyskusji nad tą propozycją, pozwoliłem sobie zarówno pogratulować takich wyników, jak i wyrazić swoją  wątpliwość. Moja wątpliwość tyczy tego, że nad tymi wnioskami pracowały na pewno poszczególne referaty z nowopowstałym Referatem Promocji i Rozwoju, którego powołanie kosztuje przecież podatników. To zapewne także praca innych, jak Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego  Oświaty czy chyba najważniejszego –  Referatu  Inwestycji i Planowania Przestrzennego. Mimo tego, byłbym skłonny poprzeć taki projekt podwyżki, gdyż  na tle innych gmin, przynajmniej według doniesień prasowych nasza Gmina w inwestycjach prezentuje się w miarę dobrze. Moim największym zastrzeżeniem było jednak to, że po raz pierwszy od lat w „Sprawozdaniu rocznym z wykonaniu budżetu Gminy Stryszawa za 2011r” zabrakło dla mnie jednej z najważniejszych pozycji. Jest to tabela z danymi o poszczególnych sołectwach i inwestycjach, remontach i utrzymaniu dróg w nich przeprowadzanych w 2011r. To z takich danych mogłem poprzednio wyliczyć, ile naprawdę dane sołectwo pozyskało środków na drogi. To z takich danych wynikało, że nasz Kurów zajął ostatnie miejsce przeliczając wydatkowane środki na jednego mieszkańca, osiągając zaledwie 53,2% średniej gminnej. Na moje pytanie dlaczego po raz pierwszy takich danych nam nie ujawniono, uzyskałem wymijającą odpowiedź pana Skarbnika, że „ wobec małych nakładów na drogi w 2011r nie widziano potrzeby zamieszczać takowego sprawozdania”. Musi dziwić takie tłumaczenie, bo w 2011r na drogi gminne i wewnętrzne wydano – 1 054 691.30zł, a jednak  przedstawiono w tym „sprawozdaniu” zestawienie kosztów np. utrzymania zimowego z kwotą wydatkowaną – 230 066,80zł. Aż się boję, co zobaczymy w następnej informacji za 2012r , skoro pan Wójt był łaskaw te skromne środki na drogi gminne jeszcze bardziej ograniczyć. Według pierwotnego planu do 798 000 zł (z tego powodu głosowałem przeciw takiemu budżetowi). W moim przekonaniu jest tu jakaś dziwna zagadka, a jaka ? To czas pokaże.

Pan skarbnik zapewnił, że wobec takiego życzenia radnych, takową informacje dostarczy. Dla mnie brak takich informacji powoduję, że nie mogę wiarygodnie określić, czy środki dla mojego sołectwa zostały „sprawiedliwie”, jak zapewniał wcześniej pan Wójt, rozdysponowane na poszczególne sołectwa. Z tego też powodu pozwoliłem sobie wstrzymać się od głosu dla poparcia projektu uchwały podwyższającej panu Wójtowi Rafałowi Laskowi pensji z 7 319zł na 9 450zł (brutto).

 

 

Na tej samej sesji radni uchwalili apel do Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o przydzielenie koncesji dla Telewizji Trwam na tzw. „multipleksie cyfrowym”.            Tu muszę z zadowoleniem zauważyć, że mój projekt takiego apelu zyskał zdecydowane poparcie Komisji Kultury i Oświaty oraz już jako wniosek tejże Komisji został przegłosowany na Sesji: 11 głosami – „za”, 0 – „przeciw” i  4  głosami „wstrzymującymi” się. Wszystkim radnym popierającym ten wniosek pragnę złożyć szczere podziękowanie, gdyż zdaję sobie sprawę, że nawet w tak katolickiej Gminie znajdą się osoby, które złośliwie będą ten apel wyśmiewać czy potępiać. Tekst tego apelu oraz uzasadnienie  dostępne poniżej  w załączniku.

 

Apel w sprawie TV Trwam

 

Na koniec tej sesji przewodniczący Rady Gminy podniósł sprawę  mojej interpelacji w sprawie zamieszczania na stronie internetowej naszej gminy  dokumentów szczególnie protokołów z sesji i prac komisji. Mówiąc szczerze nie przypuszczałem, że ta sprawa spowoduje aż takie wzburzenie większości radnych.

Mój pierwotny wniosek czy późniejsza interpelacja w tej sprawie, wzięły się z wcześniejszej mej pracy w Komisji Rewizyjnej, gdzie miedzy innymi analizowaliśmy stronę internetową naszej Gminy Stryszawa. Moim zdaniem, mimo naprawdę sporej poprawy w zapełnieniu treścią tej strony, umieszczenie na niej zatwierdzonych protokołów z pracy radnych byłoby logicznym jej uzupełnieniem. Po dyskusji nad tą sprawą, gdzie przekonaliśmy się, że Statut naszej gminy dopuszcza takie zamieszczanie, byłem przekonany, że takie rozwiązanie jest tylko kwestią techniczną i powinno zyskać powszechną akceptację radnych. Ku mojemu osłupieniu radni, szczególnie ze Stryszawy, kategorycznie odmówili poparcia dla takiego zamierzenia. Na nic zdały się tłumaczenia, że czasy mamy pod znakiem internetu, że taka dostępność do informacji publicznej w tym dokumentów wytwarzanych w Urzędzie Gminy, jest czymś już naturalnym. Radni chyba zapomnieli, że niedawno sami uchwalali projekty mówiące o poszerzeniu dostępu do internetu, jednocześnie zaś nie chcą dzielić się z wyborcami takimi informacjami za pośrednictwem  tegoż samego  internetu. W moim przekonaniu  łatwy kontakt z Urzędem Gminy i Radą Gminy z jej radnymi za pośrednictwem internetu mógłby być  środkiem inicjującym zainteresowanie się mieszkańców sprawami Gminy. Według mnie, to wstęp do większej aktywności obywatelskiej, o której rządzący przypominają sobie gdy kolejne wybory biją rekordy małej frekwencji. Aktywność społeczna Polaków względem innych nacji jest żenująco niska, świadomość zarówno potrzeb jak i możliwości, w tym wypadku naszej gminy, jest porażająco niska. Ta próba niewielkiego uchylenia rąbka wiadomości o pracy radnych, jak już wspomniałem, spotkała się zaciekłym oporem, którego ja, jak do tej pory nie mogę sobie racjonalnie wytłumaczyć. Na moje zasadnicze pytanie do radnych –  „czego się obawiacie”, w odpowiedzi usłyszałem, że „nieporozumień i plotek”. Nie wiem skąd u radnych, szczególnie ze Stryszawy taki brak wiary w inteligencję mieszkańców, wiem tylko, że za tym uporem może stać tylko dziwny strach przed czymś nowym. Szkoda, że nie dociera to do tych radnych, że w innych samorządach takich obaw już dawno się pozbyto. Mimo poparcia tego wniosku przez przewodniczącego Rady Gminy i panią radną  Iciek, za wnioskiem głosowało tylko 3 radnych, reszta była przeciw lub wstrzymała się od głosu. Mam nadzieję, że niektórzy radni nie wpadną na pomysł abyśmy powrócili do kałamarzy i gęsich piór. Mam nadzieję, że mieszkańcy upomną się o cywilizowany dostęp do wszelkiej informacji publicznej, bo to jest ich konstytucyjne prawo.

 

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.1/10 (10 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +7 (from 11 votes)
• niedziela, Marzec 25th, 2012

W dniu 21 marca 2012r z inicjatywy druhów z Lchowic przeprowadzono ćwiczenia  trzech jednostek OSP w Gimnazjum w Lachowicach. W założeniu miały uczestniczyć jednostki z miejscowości, z których młodzież uczęszcza do tej szkoły. Na początku obok innych konkursów przeprowadzanych w tym pierwszym dniu wiosny , druh Pochopień Józef  przedstawił prezentacje dotycząca problemu z pożarami ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się wszystkich w czasie ewentualnego pożaru w budynku Gimnazjum.  Ponadto przypomniał młodzieży działania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z OSP Lachowice.

Następnie Komendant Gminny Grzegorz Chudzik przedstawił założenia dla wykonania ćwiczeń trzech zespołów strażackich połączonych z ćwiczeniami przeprowadzenia  ewakuacji uczniów i obsługi szkoły. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że po sprawnie przeprowadzonej ewakuacji,  grupy strażaków w aparatach powietrznych przeszukają budynek i ugaszą zarzewie pożaru.

Kierujący ćwiczeniami założył udzielenie pomocy dwóm poszkodowanym, z tego jednemu w  dość poważnym stanie. 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
• poniedziałek, Marzec 05th, 2012

Zarząd OSP w Kurowie poszukuje pracowni projektowej  mogącej podjąć się zinwentaryzowania budynku remizy OSP Kurów, zaprojektowania wymiany konstrukcji całego dachu i większej części stropu drewnianego. Obok budynku chcemy (o ile pozwolą finanse) wybudować „wieżę” z kratownicy stalowej  pokrytej ażurowo deskami dla potrzeb suszenia węży strażackich o wysokości 11m. Potrzebny będzie kosztorys aby ogłosić przetarg. Budynek ma wymiary ok. 20m x 11.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt e- mailowy lub telefoniczny  oraz orientacyjny koszt brutto.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Category: Bez kategorii  | Tags: , ,  | Comments off
• niedziela, Marzec 04th, 2012

 

W dniu 3 marca 2012 roku nasz OSP po raz wtóry podeszła do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Tym razem aura okazała się naprawdę dużo łaskawsza. Poprzednie siarczyste mrozy zastąpiła piękna , słoneczna pogoda. W każdym razie pogoda także miała wpływ na dużo lepszą frekwencje tego zebrania .

Zebranie to  otworzył prezes  zarządu dh Szwed Adam witając wszystkich  przybyłych strażaków i gości.

 

Wśród gości znaleźli się: Pani Iwona Szablińska – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie, Pan Włodzimierz Okrajek  – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Kamiński Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej oraz pani Grażyna Świerkosz – sekretarz ZOSP RP w Stryszawie.

Na początku zebrania przybyli przedstawiciele KRUS przekazali na ręce naczelnika torbę z wyposażeniem zestawu ratownictwa przedlekarskiego. Dziękując za otrzymaną darowiznę prezes i naczelnik w dowód wdzięczności za wspieranie Ratownictwa Medycznego przekazali skromne statuetki dla przedstawicieli KRUS.

 

            Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Celinę Widuch, dh Józefa Rzepkę oraz dh Franciszka Krala. Uczestnicy zebrania zaaprobowali te propozycje. Po przekazaniu  prowadzenia obrad dh Jacek Hereda zaproponował piętnastominutową przerwę w obradach, aby zaprezentować przybyłym gościom krótki pokaz z zakresu ratownictwa medycznego na zewnątrz remizy. Po ogłoszeniu  tej przerwy w obradach , przewodniczący zaprosił wszystkich na plac przed garażem  na pokaz.

  Po zakończeniu pokazu  przewodniczący wznowił obrady. Przypomniał tylko, że z powodu braku kworum  w poprzednim terminie zaszła konieczność zwołania tego zebrania w dniu dzisiejszym.  Z żalem zauważył, że stolik dla gości jest pusty choć poprzednio obecni byli i Wójt, i Komendant Powiatowy i Gminny. Niestety wydaje się, że ten obecny termin nie odpowiadał gościom tym bardziej powitał serdecznie panią Grażynę Świerkosz – sekretarza ZOSP w Stryszawie.  Stwierdził, że według listy jest obecnych 46 członków.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP aż 21 osób, głównie z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Przyjęto do OSP 3 nowych członków. W tej chwili nasza OSP liczy 75 członków (71 uprawnionych do głosowania).

            Kolejne sprawozdanie – finansowe, plan finansowy na 2012 z bilansem za 2011 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej , dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2011r.

Plan działalności na 2012r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh sekretarz, który wspomniał, że ostatnie walne zebranie w lutym b.r. okryło naszą jednostkę pewnym wstydem. Dziś widząc znaczną poprawę w uczestnictwie, ma nadzieję na polepszenie sytuacji w jednostce. W dalszym ciągu wypowiedzi zapowiedział złożenie wniosku o upoważnienie zarządu do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego, jednak po krótkiej dyskusji uznano, że będzie to omawiane w punkcie wolnych wniosków. Nadmienił także, że niedawno w naszej remizie był inżynier budowlaniec, który ocenił stan więźby dachowej i stropu. Jak można się było spodziewać orzekł, że wszystko nadaje się do generalnego remontu czyli wymiany. Sekretarz, jednocześnie radny Gminy Stryszawa, wspomniał, że nasza jednostka jest „na kolejce” w Gminie po wykorzystanie funduszy z programu „Małopolskie remizy”, gdzie można otrzymać znaczne środki na ich remont.

Kolejne pytanie o stan konstrukcji zadał dh Karcz Krzysztof .

Odpowiadając przewodniczący zebrania omówił stan więźby i dachu. Przypomniał, że niestety tak kiedyś budowano, a teraz my musimy zmierzyć się z tym problemem.

Zabierając głos w dyskusji dh Pieczara Piotr przypomniał zebranym, że oprócz tego, że jest członkiem OSP Kurów, sam między innymi prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie zabezpieczania imprez  masowych pod względem bezpieczeństwa medycznego. To przypomnienie ma związek z pojawiającymi się plotkami i fałszywymi zarzutami jakoby „konkurował” z naszą jednostką  w takich działaniach na terenie Gminy Stryszawa. Wiąże się to z zabezpieczeniem w czasie ostatniego Wyścigu Kolarskiego w Lachowicach w lipcu 2011r. Dh Pieczara poinformował, że organizatorzy zwrócili się do niego jako do profesjonalnej firmy, która daje gwarancje odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego. Według niego nic nie stało na przeszkodzie, aby OSP Kurów także uczestniczyło w tej imprezie. Uznał, że krążące o tym wydarzeniu pogłoski są dla niego krzywdzące.  W dalszym ciągu swej wypowiedzi podniósł problem wyjazdów do akcji osób odpowiednio wykwalifikowanych. Odnosząc się do problemu finansowania zakupów do kuchni i remontu dachu, uznał , że bezsprzecznie ważniejszy jest dach i stan konstrukcyjny budynku.

Kolejnym zabierającym głos był dh Marcin Gąska, który będąc jednocześnie zawodowym strażakiem odniósł się do poprzedniej wypowiedzi dh Pieczary. Przyznał, że rzeczywiście odpowiednie formalne uprawnienia, przestrzeganie badań lekarskich, ubezpieczeń itp. jest bardzo ważne i koniecznie trzeba przestrzegać. Wspomniał jednak, że czasami życie pisze różne scenariusze i czasami dla ratowania życia, czy mienia, trzeba trochę być mniej pryncypialnym.  Dh Gąska przypomniał, że mile wspomina początki swej przygody ze Strażą, do której właśnie dh Pieczara i Adam Henryk Szwed,  jego i innych obecnych członków zachęcili. Nikt nie chce i nie może przekreślić zasług dh Pieczary w propagowanie ratownictwa w Kurowie. Jednak dziś nie we wszystkim musi się z nim  zgadzać.

Dh Krzak Kazimierz również wspomniał ogromne zasługi dla naszej jednostki dha Pieczary Piotra.

Podsumowując dyskusję dh Rzepka Józef podkreślił, że zawsze był i jest  dumny, że jest członkiem OSP Kurów.

Wobec braku chętnych  przewodniczący zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium, przyjęcie sprawozdań , bilansu i rachunku wyników, planu działania i planu finansowego na 2012r. Wszystkie te wnioski zebrani przyjęli jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad – wolnych wnioskach – sekretarz złożył wniosek, aby Walne Zebranie upoważniło Zarząd OSP do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego polegającego na zaciągnięcie  kredytu w wysokości do 15 000zł.

W uzasadnieniu tego wniosku jeszcze raz wspomniał, że jest w trakcie pisania programu tzw. „Małe Projekty LGD”, dzięki któremu być może uda się pozyskać doposażenie do kuchni OSP. Kolejna sprawa  to ubieganie się w następnym roku o środki  z programu „Małopolskie remizy”  na wymianę dachu i stropu. Ze wstępnych rozmów z panem Wójtem wynika, że nasza OSP musi sama sporządzić projekt techniczny takiego remontu. Jednym słowem może się zdarzyć, że na krótki okres w naszej kasie może zabraknąć środków finansowych. Dlatego aby nie trzeba było naprędce zwoływać Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lepiej już dziś upoważnić Zarząd do podjęcia zobowiązania kredytowego. W tym momencie niektórzy zebrani artykułowali swe wątpliwości, między innymi dh Stanik Franciszek. Odpowiadając zarówno sekretarz jak i przewodniczący zebrania oraz dh Siwiec Krystyna starali się rozwiać obawy.

Przewodniczący zapowiedział, że odbędą się osobne głosowania nad tym wnioskiem aby nie było niedomówień. Walne zebranie w dwóch głosowaniach przyjęło uchwały , w tym uchwałę o możliwości zaciągnięcia przez Zarząd OSP kredytu do 15000zł . Na tym zakończono zebranie.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 4 votes)
Category: Aktualności  | Comments off
Strona 89 z 90« Pierwsza...102030...8687888990