Author Archive

• niedziela, Luty 25th, 2018

Ogłoszenia duszpasterskie – Druga Niedziela Wielkiego Postu
Tradycyjnie 2 Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest jako
Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z misjonarzami. Dlatego dzisiaj
po każdej mszy świętej, będą zbierane ofiary do puszek jako wsparcie
dla polskich misjonarzy. Natomiast taca przeznaczona jest na nasze
potrzeby parafialne. W najbliższy piątek przypada pierwszy piątek
miesiąca marca. Msze święte w tym dniu o godz. 7.00 – rano i o godz.
17.00 – wieczorem. Droga Krzyżowa o godz. 16.15. Spowiedź od godz.
6.30 rano i od godz. 15.30 popołudniu. Objazd chorych od godz. 9.00
rano. Przypominam dzieciom i młodzieży szczególnie przygotowującej
się do bierzmowania o obowiązkowej spowiedzi i uczestnictwie we
mszy świętej pierwszopiątkowej. Zbiórka ministrantów we wtorek o
godz. 15.00. Obecność obowiązkowa. Tak jak to było praktykowane w
ubiegłych latach składamy do skarbonki umieszczonej w ostatniej
ławce kościoła ofiary na kwiaty do Bożego Grobu

Ks. Józef Zadora – proboszcz.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Category: Aktualności Parafialne  | Tags:  | Comments off
• piątek, Luty 16th, 2018

Ogłoszenia duszpasterskie – 1 Niedziela Wielkiego Postu
W dzisiejszą niedzielę po mszy świętej o godz.11.00 Gorzkie Żale  połączone z kazaniem pasyjnym. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie. W następną niedzielę składka na nasze potrzeby parafialne.

Za tydzień w 2 Niedzielę Wielkiego Postu modlimy się za misjonarzy. Z tej racji po każdej mszy świętej odbędzie się zbiórka do puszek na cele misyjne. W czwartek święto Katedry św. Piotra, Apostoła, w piątek o godz. 16.15 Droga Krzyżowa a po niej msza święta. Rekolekcje
wielkopostne rozpoczną się w 4 Niedzielę Wielkiego Postu a zakończą w środę 21 marca. Rekolekcje te poprowadzi Ks. Józef Chodurek, wikariusz parafii Najświętszej Rodziny z Krakowa – Nowego Bieżanowa.

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski również w tym roku, w czasie Wielkiego Postu, zaprasza wiernych archidiecezji krakowskiej do pielgrzymowania do kościołów stacyjnych w Krakowie.

Przy rocznych rozliczeniach podatkowych , pamiętajmy że 1% podatku możemy przeznaczyć na instytucje godnego naszego wsparcia np. Caritas, Radio Maryja czy Stowarzyszenie  Przyjaciół Szkół Katolickich.

Ks. Józef Zadora – proboszcz

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
• poniedziałek, Luty 12th, 2018

 

 

          Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie odbyło

się w dniu 10  lutego 2018r  w godz. 1500 – 1600  w remizie OSP.

Zebranie otworzył prezes  zarządu  dh Szwed Adam, który  powitał wszystkich przybyłych strażaków i gości. Wśród gości znaleźli się: Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. Krzysztof Okrzesik, sołtys Kurowa –  Krystyna Siwiec. Prezes poinformował iż otrzymał wiadomości, że Komendant Gminny jest nieobecny z powodu wyjazdu na urlop oraz Przewodniczący Rady Powiatu pan Ryszard Hadka i Wójt Gminy Stryszawa pan Rafał Lasek są  nieobecni z powodu choroby.

Prezes zaprosił do prowadzenia zebrania dha Jacka Heredę oraz na protokolanta dha Adama Henryka Szwed , zebrani w głosowaniu jawnym zgodzili się na tę propozycję. Obejmując przewodniczenie obrad dh Jacek Hereda  podziękował za zaufanie i poprosił o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Uchwał  Wniosków . Do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono: Adama Karcz, Tomasza Hereda i Damiana Oleksiak, które to kandydatury zostały jednogłośnie przyjęte.

Dh Jacek Hereda   stwierdził, że jest wymagane kworum gdyż na 54 członków  uprawnionych do głosowania obecnych na sali jest 28.

Jako pierwszy głos zabrał naczelnik dh Michał Rzepka  przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP.

Kolejne sprawozdanie – finansowe za 2017r, przedstawił skarbnik dh Jarosław Pieczara.

Następnym mówcą był sekretarz Adam Henryk Szwed, który w zastępstwie przebywającego na urlopie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2017r.

Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu OSP.

W głosowaniu jawnym  jednogłośnie   zebrani głosowali za udzieleniem absolutorium zarządowi za 2017r.

 

Następnie zatwierdzono  sprawozdania  finansowego przedstawionego przez Biuro Obrachunkowe Anieli Bąk ze Ślemienia.

W punkcie wolnych wniosków przewodniczący zachęcił uczestników do zabrania głosu.

Jako pierwszy głos zabrał naczelnik Michał Rzepka podziękował Komendantowi Powiatowemu za wsparcie w pozyskaniu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa. Prosił druhów o większe zaangażowanie w szkoleniu ratowniczym, podziękował za uczestnictwo w kursach pierwszej pomocy 5 druhów i szkoleniu kierowcy 1 druha.

Kolejnym mówcą była pani sołtys – przewodnicząca KGW pani Krystyna Siwiec, która podziękowała za użyczenie Sali na spotkanie Noworoczne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej Gminy. Podziękowała dh Andrzejowi Rzepka za zrobienie nowego regału do magazynku przykuchennego.

Zabierając głos Komendant Powiatowy podziękował jednostce za udział w akcjach ratowniczych, podziękował za nabycie zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego. Komendant przedstawił pokrótce akcje ratownicze na terenie powiatu w 2017r oraz nowe wyzwania w 2018r gdzie  zaprosił do uczestnictwa w Zawodach Ratownictwa Technicznego i Medycznego w tym roku. Komendant PSP podziękował za plany zamontowania monitoringu przy remizie, zwrócił uwagę na  szerzące się kradzieże bardzo drogiego sprzętu strażackiego. Omówił także prawne i techniczne aspekty budowy zbiornika p.poż. w Kurowie. Na koniec złożył życzenia Noworoczne dla druhów i ich rodzin.

Sekretarz Adam Henryk Szwed podziękował zarządowi za prace w tym 2017r ,  za zaangażowanie w remont sanitariatów. Podziękował szczególnie panu Pawłowi Rzepka, który choć nie jest członkiem OSP wykonał ogrom pracy murarskiej. Podziękował panu Wójtowi za pomoc w tym remoncie poprzez zakup stolarki drzwiowej i okiennej oraz za pomoc w zakupie sprzętu hydraulicznego. Sekretarz omówił także działanie zarządu zmierzające do powiększenia remizy o boks dla samochodu gdyż nowe samochody pożarnicze są w  takiej wysokości, że nie ma szans aby wjechały do istniejącego garażu. Istnieje koncepcja rozbudowy budynku do granicy działki od strony wschodniej.  Sekretarz kontynuował temat monitoringu sugerując, że może uda się taki monitoring założyć w ramach funduszu sołeckiego, tak jak to zrobiły Lachowice. Ponadto podkreślił konieczność szybkiego zakończenia prac przy kominie nad dachem remizy.

Prezes podziękował także za prace przy remoncie sanitariatów panom Bodzek Jan i Czesław Zawora za ich prace.  Ponadto prezes poinformował, że na ostatnim zarządzie postanowiono wnioskować do Walnego Zebrania o nadanie godności Członka Honorowego OSP Kurów następującym druhom: Andrzej Bodzek, Zbigniew  Kachel, Piotr Karcz, Franciszek Kral, Kazimierz Krzak ,Franciszek Stanik i Józef Trzop.

Na koniec tego punktu przewodniczący zebrania przedstawił tę propozycję pod dyskusję i głosowanie. Wszyscy zebrani opowiedzieli się za nadaniem takiej godności w/w wymienionym.

Na koniec zebrania  przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków dh Adam Karcz  odczytał wszystkim zebranym projekt uchwały nr1 w sprawie działalności organizacyjno – programowej oraz projekt uchwały nr 2 o nadaniu godności członka honorowego w/w przedstawionych druhów.

Przewodniczący zebrania poddał te projekty pod głosowanie i zebrani jednogłośnie uchwalili te uchwały. Na tym zakończyło się to krótkie zebranie , gdzie największe emocje pochodziły z olimpijskich skoczni z Korei.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
• poniedziałek, Luty 05th, 2018
 Ogłoszenia duszpasterskie – 6 Niedziela Zwykła
 W dniu dzisiejszym ostatni dzień 40 – godzinnego nabożeństwa
w naszym kościele. Msza święta o godz. 11.00 w intencji Ojczyzny a
po niej różaniec oraz modlitwy za wstawiennictwem patronów Polski.
Także dzisiaj przypada wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz
XXVI Światowy Dzień Chorego. W naszej archidiecezji rozpoczyna się
dziś okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej; trwa on do
uroczystości Trójcy Przenajświętszej (27 V). W dzisiejszą niedzielę
rozpoczyna się 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i trwa do 17
lutego.14 lutego rozpoczyna się Wielki Post. „ Okres Wielkiego Postu
służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna
przygotowuje katechumenów do obchodu Paschalnego Misterium
przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych
przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres
Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy
Pańskiej wyłącznie” (Kal. Rz., 27-28). W Środę Popielcową msze
święte o godz. 7.00 rano i o godz. 17.00 wieczorem połączone z
obrzędem posypania głów popiołem. W tym dniu obowiązuje post i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Także w liturgii wsp.
świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy. Od
Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przypadają
kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, o dobre odprawienie
rekolekcji, pojednanie z Bogiem i bliźnimi. W piątek o godz. 16.15
Droga Krzyżowa a po niej o godz.17.00 msza święta. Po mszy świętej
wystawienie Pana Jezusa w monstrancji i koronka do Bożego
Miłosierdzia. W sobotę o godz.13.00 dodatkowa msza święta,
chrzcielna. W następną niedzielę po mszy świętej o godz.11.00
Gorzkie Żale połączone z kazaniem pasyjnym. Za pobożne
odprawienie Drogi Krzyżowej można zyskać odpust zupełny a także za
udział w Gorzkich Żalach pod zwykłymi warunkami. Zachęcam do
udziału w tych nabożeństwach. Składka z następnej niedzieli jest 
przeznaczona na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się w Krakowie.
Taca z Święta Ofiarowania Pańskiego wyniosła 390 zł i została
przeznaczona na zakony kontemplacyjne. Bóg zapłać.
 Ks. Józef Zadora - proboszcz


VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
• czwartek, Luty 01st, 2018

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kobylanka” w Kurowie na podstawie Statutu &18 pkt.2 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków w dniu 18 lutego 2018r (niedziela ) o godz. 14 00 w siedzibie tj. budynku remizy OSP Kurów.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalmności klubu za 2017r..
 5. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego i finansowego w tym bilansu i rachunku wyników finansowych za 2017r.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium za 2017r.
 7. Dyskusja
 8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi UKS za okres sprawozdawczy.
 9. Wybory Zarządu UKS i Komisji Rewizyjnej.
 10. Wolne wnioski zebranych.
 11. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie obrad .
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Strona 1 z 7412345...102030...Ostatnia »