Author Archive

• sobota, 24 października, 2020

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO
W ZWIĄZKU Z NOWĄ FALĄ PANDEMII COVID 19
Ukochani Archidiecezjanie!
W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu Bogu za
ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w sposób
uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla dobra
duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.
W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni jerozolimskiej
mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp, gdzie chcę na
wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła katolickiego, gdzie
w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim, zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem Apostołowie i prorocy (por. Ef
2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego wierni chrześcijanie mogą cieszyć
się godnością współobywateli świętych i domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co
więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i udział w świętych sakramentach każdy
chrześcijanin buduje osobistą świętość, sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego
zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był niskiego
wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go, kazał mu
2
zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To sprawiło, że
przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie” (Łk 19, 8b).
Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego rodzinnego domu, który
dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym, gdzie nasza codzienność
przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.
Drodzy Archidiecezjanie!
Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania
mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach smutek
i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście wziąć udziału
we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą dziękować za to, że
kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną własność. Co więcej,
nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną, powodowaną przez niego
chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja przeżywam podobny do Waszego
smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu zaplanowanych od dawna uroczystościach,
podczas których doświadczałbym radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.
W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas Pan Jezus.
Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w niedzielnej Mszy świętej.
Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was pragnienia osobistego spotkania się
z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie osobiste udanie się do kościoła, z wielką
nabożnością bierzcie udział we Mszach świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy.
3
Z żarliwością i ufnością zanoście je do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie
dla każdej i każdego z nas, o ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy
i pielęgniarek, którzy ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli
szczęśliwie przeżyć ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie
solidarni i odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych
seniorach, niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście
z ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego
watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5 października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam jako
naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.
Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a wszelkie
trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła, który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.
Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy Siostry
i Bracia, błogosławię
 Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kraków, 20 października 2020 roku,
w uroczystość św. Jana Kantego, głównego Patrona Archidiecezji Krakowskiej i
miasta Krakowa
List należy odczytać Wiernym w niedzielę 25 października 2020 roku

Category: Aktualności Parafialne, Bez kategorii  | Comments off
• sobota, 24 października, 2020


30 Niedziela Zwykła
Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego . Z racji dzisiejszego Święta po Mszy Świętej o godz.11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Ciebie Boga, wysławiamy.
W liturgii w środę przypada Święto Świętych Apostołów Szymona i
Judy . W następną Niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich
Świętych. Msze Święte o godz.7.30, 9.30 i o godz.11.00 . Nie będzie w
tym dniu tradycyjnej procesji na cmentarz.

Składam podziękowanie Panu Dariuszowi Bylica za wykoszenie trawy wokół kościoła i plebanii oraz Panu Janowi Bąk za odnowienie krzyża i inne prace, które wykonał na cmentarzu. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest bardzo niebezpieczna, dlatego apeluję o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Do Komunii Świętej powinni podchodzić w pierwszej kolejności ci, którzy przyjmują ją na rękę a następnie ci,
którzy przyjmują ją do ust. Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznej
odległości pomiędzy sobą. Nie narażajmy siebie oraz innych osób na
niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.


Ks. Józef Zadora – proboszcz

Category: Aktualności Parafialne  | Tags:  | Comments off
• sobota, 24 października, 2020


pn.26.10.g.17.00 – w intencji parafian
wt.27.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od Franciszka i Beaty Pochopień z dziećmi
Śr.28.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od koleżanek Basi i Zosi z Kurowa)
cz.29.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od Dariusza Kubieniec z żoną
z Lachowic)
pt.30.10.g.17.00 – + Grzegorz Pochopień
sb.31.10.g.17.00 – + Zbigniew Karcz
N.01.11.g. 7.30 – + Zofia Dzioba, Waldemar syn
N.01.11.g. 9.30 – + Alojza Gach, Herman mąż i Stanisław Gruszczyk
N.01.11.g.11.00 – w intencji parafian

• sobota, 17 października, 2020

29 Niedziela Zwykła
W związku z tym, że nasz powiat suski znalazł się w strefie czerwonej należy przestrzegać zarządzeń, które w takim rejonie  obowiązują. Obowiązuje limit osób uczestniczących w nabożeństwach  w kościele – 1 osoba  na  7 metrów kwadratowy, zachowanie odległości  pomiędzy uczestnikami liturgii oraz nakaz zakrywania ust i nosa.


Ponadto nasz Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski wydał wczoraj  Dekret, w którym w punkcie 2 pisze:

„ Ponieważ nie wszyscy wierni, mimo gorącego pragnienia, będą mogli brać udział we Mszy Świętej w niedzielę oraz innych dniach nakazanych, na podstawie kan. 87 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego i świątecznego uczestnictwa we Mszy
Świętej (kan. 1247 KPK) dla wszystkich wiernych. Skorzystanie z tej dyspensy  oznacza, że nieobecność na Mszy w dniu nakazanym nie jest grzechem. Niniejsza decyzja obowiązuje aż do odwołania.”

Dzisiaj  także rozpoczyna się Tydzień Misyjny. W liturgii przypada dziś wsp.
św. Łukasza, ewangelisty, we wtorek przeżywać będziemy
Uroczystość Św. Jana Kantego, kapłana, w czwartek wsp. św. Jana
Pawła II, papieża.

Dzisiejsza taca jest przeznaczona na nasze cele parafialne. W minionym tygodniu złożono 1350 zł na ogrzewanie i 450 zł na sprzątanie i kwiaty. Bóg zapłać.

Pamiętajmy o  uporządkowaniu grobów przed Uroczystością Wszystkich Świętych.
Prośmy w modlitwach miłosiernego Boga o ustanie pandemii.


Ks. Józef Zadora – proboszcz

Dekret-17.10.2020-

 

zał.-nr-3-Maraton_zaproszenie (1)

 

 

 

 

 

Category: Aktualności Parafialne  | Tags:  | Comments off
• czwartek, 15 października, 2020


pn.19.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od Anny i Henryka Bodzek z rodziną)
Wt.;20.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od sąsiadów Kubasiaków)
śr.21.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od kolegi Romana Krawczyka)
cz.22.10.g.17.00 – + Irena Zadora (od Koła Gospodyń z Sieniawy)
pt.23.10.g.17.00 – + Melania Ponikwia (od Tadeusza i Doroty Kubieniec z synem Bartkiem)
sb.24.10.g.17.00 – + Antoni Hutniczak, Anna żona
N.25.10.g. 7.30 – w intencji Pani Teresy w 42 rocznicę urodzin jako
podziękowanie Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o błogosł. Boże i opiekę Matki Bożej
N.25.10.g. 9.30 – + Marian Pyrzyk, Leszek syn
N.25.10.g.11.00 – w intencji parafian

Category: Intencje mszalne  | Tags:  | Comments off