• środa, 09 stycznia, 2013

Logo OSP Kurów

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie  zgodnie ze Statutem OSP Kurów, zwołuje Walne  Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Kurów.

 

 

Zebranie to odbędzie się w dniu 22.02.2013r. o godz. 1500w siedzibie OSP Kurów.

 

 

Porządek obrad:

Otwarcie zebrania.

Przyjęcie porządku zebrania.

Powołanie przewodniczącego obrad, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

Przedstawienie sprawozdania z działalności.

Przedstawienie sprawozdania finansowego.

Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

Dyskusja.

Udzielenia absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

Zatwierdzenie bilansu i rachunku wyników finansowych za 2013r.

Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2014r.

Wolne wnioski zebranych.

Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

Zakończenie zebrania.

 

 

 

         Serdecznie zapraszam wszystkich członków OSP Kurów

 

                                             Szwed Adam

                                Prezes Zarządu OSP Kurów

Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0 feed. Możesz zostawić Komentarz, lub zapisać link do strony.
Dodaj Komentarz