• sobota, 29 grudnia, 2012

Śmieci, śmieci, śmieci!!!

Ostatnią sesję Rady Gminy Stryszawa w dniu 28 grudnia 2012 r, mimo, że teoretycznie najważniejszą uchwałą była uchwała budżetowana 2013r, zdominowały śmieci.

Stało się to za sprawą pakietu uchwał dotyczących problematyki gospodarki odpadami. Tu trzeba  przypomnieć, że ustawa o gospodarce odpadami wprowadza z dniem 1 lipca przyszłego roku w całym kraju tzw. „podatek śmieciowy”. Z założenia każdy mieszkaniec będzie musiał płacić ten podatek pod rygorem odpowiedzialności skarbowej. Nowością jest też to, że gmina nie będzie mogła „dokładać” do kosztu związanego ze zbiórką  śmieci  ze swego budżetu. Koszty te będą wzrastać nie tylko dlatego, że funkcjonuje tzw. „opłata marszałkowska”, lecz także dzięki decyzjom władz wyższego szczebla, dzięki którym nasze śmieci będą „podróżować” do bardziej odległej sortowni w  Myślenicach. Nie wiadomo jeszcze jak długo uda się utrzymać Sortownie Odpadów w Suchej Beskidzkiej gdzie na razie przyjmowane będą tylko odpady sortowane. Każdy z nas mieszkańców na własnej skórze, a właściwie w portfelach odczuje jak ważne jest sortowanie śmieci. Może to zabrzmi dziwnie, ale wszyscy, mimo że płacimy indywidualnie, będziemy płacić za osoby nieuświadomione w tym temacie. Zapłacimy za likwidację dzikich wysypisk i za być może zbyt kosztowny system zbierania odpadów. Małym pocieszeniem jest to, że śmieci będą zabierane sprzed posesji i ci mieszkańcy, którzy do tej pory znosili worki do głównych dróg teraz tego od stycznia nie będą musieli robić. Choć cały system powinien na dobre wejść od 1 marca 2013r po zaopatrzeniu mieszkańców  w naklejki na worki identyfikującego oddającego worki, ważne jest aby starać się już teraz przestrzegać zasad segregacji śmieci.

Szczegóły segregacji będą podane mieszkańcom w nieco późniejszym terminie w formie broszurek i zapewne na stronie Urzędu Gminy Stryszawa stryszawa.pl

Wracając do przebiegu sesji, byłem jednym z czterech radnych wstrzymujących się od głosu podczas uchwalania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryszawa. Zauważyłem, że nie było konsultacji społecznych, a w trakcie uchwalania tegoż Regulaminu  praca radnych była dość ograniczona głównie przez czas, czyli  na tzw. ”ostatni dzwonek”. Ja osobiście zaznajomiłem się dogłębnie z projektem i znalazłem w nim niestety wiele punktów, co do których mam wątpliwości. Według mnie Regulamin ten jest miejscami zbyt ogólnikowy, można by także nieco ograniczyć koszty zbiórek poprzez zmniejszenie częstotliwości odbioru śmieci np. do 3 razy w miesiącu oraz zróżnicować częstotliwość odbioru np. w okresie zimowym. Takie działania można znaleźć w innych gminach. Można by też zastosować zasadę telefonicznego zgłaszania operatorowi potrzeby wywozu napełnionych worków, szczególnie przy drogach mniej zabudowanych, przy domach rekreacyjnych w ciągu roku czasowo tylko  użytkowanych, czy przysiółkach wysoko położonych. Taką gotowość mieszkańcy mogliby zaznaczyć w składanych deklaracjach co można by premiować niewielką obniżką stawki. W sumie jestem przekonany dałoby to zmniejszenie globalnych kosztów systemu. Dziś zaś zapis w Regulaminie i wymóg ogłoszony w przetargu mówi, że przedsiębiorca – operator odbierający odpady musi podjechać pod każdą posesję i nie ważne czy ktoś wystawi worek ze śmieciami czy nie. Całość tej jego „podróży” rejestrować ma czytnik GPS i przedsiębiorca swój koszt paliwa, wydłużony czas objazdów  pracownika (często na próżno) musi sobie wkalkulować w cenę usługi. Cenę, którą pokryjemy my wszyscy. Ta moja logika nie znalazła jednak uznania wśród innych radnych i Regulamin został przyjęty w tej formie z obietnicą Pana Wójta, że zostanie on poprawiony i zoptymalizowany w trakcie roku, w zależności od rozwoju sytuacji.

Kolejną sprawą było ustalenie stawek za odbiór śmieci. W naszej gminie przyjęto zasadę , że generalnie płacimy od osoby. Zakładając, że wszyscy będziemy naprawdę sortować, to proponowana stawka 5 zł od osoby jest stosunkowo niska. Jeśli ktoś nie będzie  selekcjonował lub też nie zdoła wykonać 60% (na razie) normy wysortowania swych odpadów – proponowana stawka 10zł. Myślę, że poziom tych stawek jak na razie jest zadawalający, oby jak najdłużej.

Mimo to jak widać rodziny wielodzietne będą miały spory wydatek i boję się czy zawsze wystarczy im środków aby kupować i „produkować” śmieci.

Tu jeszcze raz widać jak ważne jest aby wszyscy mieszkańcy segregowali śmieci , a władze gminne dokładały wszelkich starań dla zmniejszenia kosztów tego całego systemu wywozu odpadów.

Podczas tych głosowań nad pakietem uchwał byłem przeciwny uchwale ustalającą stawkę za worek śmieci oddawany przez właściciela nieruchomości , na której nie zamieszkują mieszkańcy czyli  inaczej mówiąc od tzw.  „działalności gospodarczej”. Przyjęto zasadę, że za worek wysortowanych śmieci zapłacą 4 zł (porównywalna cena z ceną gazety), w skrajnych przypadkach może się okazać, że od działalności gospodarczej zapłaci przedsiębiorca w ciągu roku 96zł, a mieszkaniec, często biedny, który nawet nie będzie miał skąd wziąć śmieci – np. osoby starsze, mniej aktywne życiowo, zapłacą rocznie od osoby 60zł. Mnie osobiście wydaje się, że jest to pewna niesprawiedliwość  i mam nadzieję ,że życie zweryfikuje ten pogląd.

W pakiecie  20 szt. worków, który każdy mieszkaniec bezpłatnie otrzyma jest w nim przewidziane 6 worków na odpady niesortowalne. Pamiętajmy o tym, że liczy się także tzw. % wysortowania w całej masie odpadów, które oddamy, a od momentu zaopatrzenia w naklejki  na worki identyfikujące nasze śmieci nie będą już „bezimienne”. Będą one obciążały nasze indywidualne konto rozliczeń śmieci.

Na koniec generalna uwaga. Sortujmy nasze śmieci uczciwie i naprawdę z głową. Ogromna rola kompostownia, który wielu z nas posiada na który wyrzucamy masę odpadków. Da to ewidentne oszczędności w masie wywożonych odpadów na sortownię do Myślenic, a w konsekwencji ograniczy koszty, które sami mieszkańcy  wcześniej czy później zapłacą.

Wszelkie wątpliwości i uwagi, myślę, że wyjaśnią pracownicy Urzędu Gminy Referatu Komunalnego.

Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0 feed. Możesz zostawić Komentarz, lub zapisać link do strony.
Dodaj Komentarz