• czwartek, 01 listopada, 2012

Ta uchwała będzie miała wpływ na skład przyszłej Rady Gminy Stryszawa.

Na ostatniej październikowej sesji Rady Gminy Stryszawa, obok bardzo miłej chwili wręczenia dyplomów uznania za wspieranie tenisa stołowego, miały miejsce nieco bardziej nerwowe chwile.

Z powodu zmiany w ordynacji wyborczej, która spowodowała konieczność określenia na nowo granic okręgów wyborczych w naszej gminie, Rada Gminy musiała powołać do końca października taki podział gminy. Dotychczasowy podział gminy dla wyboru piętnastu radnych od dawna z powodzeniem funkcjonował i jestem przekonany, że wszystkim odpowiadał. Niestety całego „zamieszania” dokonała nowa ordynacja wyborcza do rad gminnych i fakt, że liczba mieszkańców w sołectwie Stryszawa Górna przekroczyła tzw. „normę  przedstawicielską” o kilkanaście osób. W tym momencie po odpowiednich przeliczeniach wynikających z ustawy, sołectwo to zyskuje jednego radnego kosztem innych sołectw. Pan Wójt zaproponował dwie możliwości, które mówiąc w skrócie powodowałyby, że po połączeniu Kurowa z Pewelką i Huciskiem reprezentowałby je  jeden radny. Po połączeniu zaś Kurowa z Lachowicami jednego radnego utraciłyby Lachowice. Jak się okazało na sesji jeden z radnych Lachowic zawnioskował jeszcze trzecią koncepcję tj. połączenie Lachowic z Huciskiem, a Kurowa z Pewelką.

Ja jako radny z Kurowa od początku opowiadałem się za rozwiązaniem połączenia Kurowa z Lachowicami, gdyż dawało to pewny mandat dla reprezentanta Kurowa, fakt że kosztem Lachowic. Druga alternatywa powodowałaby zaś, że jeden radny reprezentowałby trzy sołectwa i ponad 1200 mieszkańców. Taki radny z góry skazany byłby na oskarżenia o brak obiektywizmu, co w zderzeniu z wymogiem dobrej współpracy z Radami Sołeckimi i sołtysami było by nie lada wyzwaniem. Ponadto argumentując na sesji za połączeniem Kurowa z Lachowicami przedstawiałem argument, który wydaje mi się także bardzo ważny. Chodzi o to, że gdyby doszło do wyborów radnego spośród trzech sołectw nie ma mowy o wyborze najlepszego kandydata, a jedynie swoisty plebiscyt za „swoim”. Mogłoby to także spowodować zniechęcenie do kandydowania ludzi naprawdę wartościowych, a nawet zniechęcić ludzi do udziału w głosowaniu.

Trzecia propozycja zgłoszona w ostatniej chwili,  mimo, że z punktu widzenia matematycznego wykazuje pewną logikę, niemniej tak po ludzku rujnuje wypracowane od lat ład społeczny. Ta propozycja de facto pozbawiałaby Hucisko i Pewelkę  możliwość powołania „swojego” radnego, poprzez swego rodzaju „rozparcelowanie” tych wiosek.

Mimo gorącej atmosfery z ogłaszanymi przerwami radni w głosowaniu przychylili się do mego zdania, wcześniej także Komisja Gospodarki Komunalnej także zaopiniowała takie rozwiązanie. O uchwaleniu tej uchwały w takim kształcie zadecydowało głosowanie, gdzie „za” głosowało – 8 radnych, „przeciw – 1 –radny, „wstrzymało się od głosowania” – 3 i jedna radna nie głosowała.

Tak jak i na sesji tak i w tym miejscu chciałbym podziękować tym radym, którzy mnie  i  radnego z Huciska poparli dla dobra w końcu przyszłych wyborów i przyszłych kandydatów.

Kolejną interesującą sprawą było uchwalenie nowej deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku znowelizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , gminy maja obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Dość powiedzieć, że od nowego roku gminom nie wolno będzie dopłacać do wywozu śmieci i każdy mieszkaniec musi opłacać swego rodzaju „podatek od śmieci”. Dla mieszkańców ważna informacja, że ich domy odwiedzą urzędnicy gminy, którzy doręczą te deklaracje i pomogą w ich wypełnieniu. Jaki będzie ostateczny kształt Regulaminu wywozu śmieci  i koszty tego wywozu pokaże najbliższy czas. Prace nad jego kształtem i kalkulowanie stawek trwają i czekamy na propozycje pana Wójta.

Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0 feed. Możesz zostawić Komentarz, lub zapisać link do strony.
Dodaj Komentarz