• niedziela, 04 marca, 2012

W dniu 3 marca 2012 roku nasz OSP po raz wtóry podeszła do przeprowadzenia Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

Tym razem aura okazała się naprawdę dużo łaskawsza. Poprzednie siarczyste mrozy zastąpiła piękna , słoneczna pogoda. W każdym razie pogoda także miała wpływ na dużo lepszą frekwencje tego zebrania .

Zebranie to  otworzył prezes  zarządu dh Szwed Adam witając wszystkich  przybyłych strażaków i gości.

Wśród gości znaleźli się: Pani Iwona Szablińska – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie, Pan Włodzimierz Okrajek  – Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pan Jacek Kamiński Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Suchej Beskidzkiej oraz pani Grażyna Świerkosz – sekretarz ZOSP RP w Stryszawie.

Na początku zebrania przybyli przedstawiciele KRUS przekazali na ręce naczelnika torbę z wyposażeniem zestawu ratownictwa przedlekarskiego. Dziękując za otrzymaną darowiznę prezes i naczelnik w dowód wdzięczności za wspieranie Ratownictwa Medycznego przekazali skromne statuetki dla przedstawicieli KRUS.

            Prezes zaproponował na prowadzącego obrady dh Jacka Heredę oraz na protokolanta dh Adama Henryka Szweda. Następnie zaproponowano do Komisji Uchwał i Wniosków dh Celinę Widuch, dh Józefa Rzepkę oraz dh Franciszka Krala. Uczestnicy zebrania zaaprobowali te propozycje. Po przekazaniu  prowadzenia obrad dh Jacek Hereda zaproponował piętnastominutową przerwę w obradach, aby zaprezentować przybyłym gościom krótki pokaz z zakresu ratownictwa medycznego na zewnątrz remizy. Po ogłoszeniu  tej przerwy w obradach , przewodniczący zaprosił wszystkich na plac przed garażem  na pokaz.

  Po zakończeniu pokazu  przewodniczący wznowił obrady. Przypomniał tylko, że z powodu braku kworum  w poprzednim terminie zaszła konieczność zwołania tego zebrania w dniu dzisiejszym.  Z żalem zauważył, że stolik dla gości jest pusty choć poprzednio obecni byli i Wójt, i Komendant Powiatowy i Gminny. Niestety wydaje się, że ten obecny termin nie odpowiadał gościom tym bardziej powitał serdecznie panią Grażynę Świerkosz – sekretarza ZOSP w Stryszawie.  Stwierdził, że według listy jest obecnych 46 członków.

Jako pierwszy głos zabrał dh Tadeusz Kwaśny przedstawiając sprawozdanie z działalności naszej OSP. Podkreślił, że w minionym okresie skreślono z listy OSP aż 21 osób, głównie z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Przyjęto do OSP 3 nowych członków. W tej chwili nasza OSP liczy 75 członków (71 uprawnionych do głosowania).

            Kolejne sprawozdanie – finansowe, plan finansowy na 2012 z bilansem za 2011 przedstawiła skarbnik dh Celina Widuch.

Następnym mówcą był przewodniczący Komisji Rewizyjnej , dh Eugeniusz Copija, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz przedstawił wniosek tej Komisji o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium za 2011r.

Plan działalności na 2012r przedstawił sekretarz Zarządu dh Adam Henryk Szwed.

Po wysłuchaniu tych sprawozdań przewodniczący otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.

Jako pierwszy głos zabrał dh sekretarz, który wspomniał, że ostatnie walne zebranie w lutym b.r. okryło naszą jednostkę pewnym wstydem. Dziś widząc znaczną poprawę w uczestnictwie, ma nadzieję na polepszenie sytuacji w jednostce. W dalszym ciągu wypowiedzi zapowiedział złożenie wniosku o upoważnienie zarządu do zaciągnięcia zobowiązania kredytowego, jednak po krótkiej dyskusji uznano, że będzie to omawiane w punkcie wolnych wniosków. Nadmienił także, że niedawno w naszej remizie był inżynier budowlaniec, który ocenił stan więźby dachowej i stropu. Jak można się było spodziewać orzekł, że wszystko nadaje się do generalnego remontu czyli wymiany. Sekretarz, jednocześnie radny Gminy Stryszawa, wspomniał, że nasza jednostka jest „na kolejce” w Gminie po wykorzystanie funduszy z programu „Małopolskie remizy”, gdzie można otrzymać znaczne środki na ich remont.

Kolejne pytanie o stan konstrukcji zadał dh Karcz Krzysztof .

Odpowiadając przewodniczący zebrania omówił stan więźby i dachu. Przypomniał, że niestety tak kiedyś budowano, a teraz my musimy zmierzyć się z tym problemem.

Zabierając głos w dyskusji dh Pieczara Piotr przypomniał zebranym, że oprócz tego, że jest członkiem OSP Kurów, sam między innymi prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie zabezpieczania imprez  masowych pod względem bezpieczeństwa medycznego. To przypomnienie ma związek z pojawiającymi się plotkami i fałszywymi zarzutami jakoby „konkurował” z naszą jednostką  w takich działaniach na terenie Gminy Stryszawa. Wiąże się to z zabezpieczeniem w czasie ostatniego Wyścigu Kolarskiego w Lachowicach w lipcu 2011r. Dh Pieczara poinformował, że organizatorzy zwrócili się do niego jako do profesjonalnej firmy, która daje gwarancje odpowiedniego poziomu zabezpieczenia medycznego. Według niego nic nie stało na przeszkodzie, aby OSP Kurów także uczestniczyło w tej imprezie. Uznał, że krążące o tym wydarzeniu pogłoski są dla niego krzywdzące.  W dalszym ciągu swej wypowiedzi podniósł problem wyjazdów do akcji osób odpowiednio wykwalifikowanych. Odnosząc się do problemu finansowania zakupów do kuchni i remontu dachu, uznał , że bezsprzecznie ważniejszy jest dach i stan konstrukcyjny budynku.

Kolejnym zabierającym głos był dh Marcin Gąska, który będąc jednocześnie zawodowym strażakiem odniósł się do poprzedniej wypowiedzi dh Pieczary. Przyznał, że rzeczywiście odpowiednie formalne uprawnienia, przestrzeganie badań lekarskich, ubezpieczeń itp. jest bardzo ważne i koniecznie trzeba przestrzegać. Wspomniał jednak, że czasami życie pisze różne scenariusze i czasami dla ratowania życia, czy mienia, trzeba trochę być mniej pryncypialnym.  Dh Gąska przypomniał, że mile wspomina początki swej przygody ze Strażą, do której właśnie dh Pieczara i Adam Henryk Szwed,  jego i innych obecnych członków zachęcili. Nikt nie chce i nie może przekreślić zasług dh Pieczary w propagowanie ratownictwa w Kurowie. Jednak dziś nie we wszystkim musi się z nim  zgadzać.

Dh Krzak Kazimierz również wspomniał ogromne zasługi dla naszej jednostki dha Pieczary Piotra.

Podsumowując dyskusję dh Rzepka Józef podkreślił, że zawsze był i jest  dumny, że jest członkiem OSP Kurów.

Wobec braku chętnych  przewodniczący zakończył dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi OSP absolutorium, przyjęcie sprawozdań , bilansu i rachunku wyników, planu działania i planu finansowego na 2012r. Wszystkie te wnioski zebrani przyjęli jednogłośnie.

W kolejnym punkcie porządku obrad – wolnych wnioskach – sekretarz złożył wniosek, aby Walne Zebranie upoważniło Zarząd OSP do zaciągnięcia zobowiązania majątkowego polegającego na zaciągnięcie  kredytu w wysokości do 15 000zł.

W uzasadnieniu tego wniosku jeszcze raz wspomniał, że jest w trakcie pisania programu tzw. „Małe Projekty LGD”, dzięki któremu być może uda się pozyskać doposażenie do kuchni OSP. Kolejna sprawa  to ubieganie się w następnym roku o środki  z programu „Małopolskie remizy”  na wymianę dachu i stropu. Ze wstępnych rozmów z panem Wójtem wynika, że nasza OSP musi sama sporządzić projekt techniczny takiego remontu. Jednym słowem może się zdarzyć, że na krótki okres w naszej kasie może zabraknąć środków finansowych. Dlatego aby nie trzeba było naprędce zwoływać Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lepiej już dziś upoważnić Zarząd do podjęcia zobowiązania kredytowego. W tym momencie niektórzy zebrani artykułowali swe wątpliwości, między innymi dh Stanik Franciszek. Odpowiadając zarówno sekretarz jak i przewodniczący zebrania oraz dh Siwiec Krystyna starali się rozwiać obawy.

Przewodniczący zapowiedział, że odbędą się osobne głosowania nad tym wnioskiem aby nie było niedomówień. Walne zebranie w dwóch głosowaniach przyjęło uchwały , w tym uchwałę o możliwości zaciągnięcia przez Zarząd OSP kredytu do 15000zł . Na tym zakończono zebranie.

Category: Bez kategorii
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Dodaj Komentarz