• poniedziałek, 20 lutego, 2012

Wójt Gminy Stryszawa informuje, iż od dnia 05 marca do 04 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryszawa” dla obszaru gminy Stryszawa w jej granicach administracyjnych; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego
tel. 33) 876-77-17, 876-77-18, 876-77-29.

Bardzo ważnym jest projektowana linia wysokiego napięcia 110kV , która ma przebiegać ponad osiedle Kępa i dalej w poprzek Zagrodzkiego Gronia.  Dyskusja między innymi na ten temat ma odbyć się w Urzędzie Gminy z przedstawicielami inwestora w dniu 20 marca b.r.

Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.
Dodaj Komentarz